Cùng Nhau Đọc Kinh Thánh

03. Một Lời Nói Sẽ Thay Đổi Cuộc Sống Của Bạn

Một Lời Nói Sẽ Thay Đổi Cuộc Sống Của Bạn

Ngày 3 trong 4 ngày

Qúa trình Một Lời

Đặt

 Bỏ qua mọi sự cường điệu, chúng ta vẫn tin tưởng rằng năm mới là cơ hội để xóa bỏ những điều cũ và bắt đầu lại. Chúng ta được tự do để quyết định mọi chuyện đại loại như: giảm 10 pound, cam kết tĩnh nguyện mỗi ngày, chiến thắng nhiều trò chơi hơn, huấn luyện khó hơn, cầu nguyện thành tín hơn, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, trả hết các hóa đơn, đạt điểm thi cao hơn hoặc thậm chí chia sẻ về Chúa Giêsu cho bạn bè. Nhưng sự thật đó là một danh sách giải pháp dài hiếm khi trở thành hiện thực.

MotLoiNoiSeThayDoi 1280x720

Tĩnh nguyện | Thi-thiên 27:4 | Thi-thiên 84 | Thi-thiên 139

Tĩnh nguyện

Qúa trình Một Lời | Đặt

 Bỏ qua mọi sự cường điệu, chúng ta vẫn tin tưởng rằng năm mới là cơ hội để xóa bỏ những điều cũ và bắt đầu lại. Chúng ta được tự do để quyết định mọi chuyện đại loại như: giảm 10 pound, cam kết tĩnh nguyện mỗi ngày, chiến thắng nhiều trò chơi hơn, huấn luyện khó hơn, cầu nguyện thành tín hơn, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, trả hết các hóa đơn, đạt điểm thi cao hơn hoặc thậm chí chia sẻ về Chúa Giêsu cho bạn bè. Nhưng sự thật đó là một danh sách giải pháp dài hiếm khi trở thành hiện thực.

Một giải pháp đó là lược bỏ tất cả và chọn ra từ khóa cho năm sắp tới, làm nó trở nên cụ thể và đơn giản.

Vì vậy, hãy bắt đầu tìm hiểu khía cạhh thực hành của khái niệm Một Lời. Đây là những bước sẽ giúp bạn khám phá ra Một Lời của bạn. Giữ trong tâm trí của bạn rằng quy trình này sẽ mất thời gian, nhưng nó thật sự có giá trị. Cho dù bạn là một vận động viên, huấn luyện viên, cha mẹ hoặc nhà lãnh đạo, quy trình này có thể tạo ra cho bước đột phá cho mỗi khía cạnh trong đời sống của bạn.

Quy trình Một Lời gồm ba bước đơn giản- Nhìn vào, nhìn lên, và nhìn ra.

Bước 1- Chuẩn bị tâm hồn của bạn (nhìn vào)- Đây là nơi bạn có hành động để rút khỏi sự cuồng loạn, ồn ào và hỗn tạp. Tìm kiếm nơi vắng vẻ và sự im lặng có thể là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng để nghe được lời của Đức Chúa Trời thì điều đó là cần thiết. Khi chúng ta để Đức Chúa Trời ngự xuống tâm hồn của chúng ta, Ngài sẽ cho chúng ta thấy rõ ràng.

Bước 2- Khám phá Lời của bạn (Nhìn lên)- Đây là bước giúp chúng ta tiến tới gần và lắng nghe Đức Chúa Trời. Dành thời gian để cầu nguyện- đó đơn giản là trao đổi với Đức Chúa Trời- là nơi để bắt đầu. Hỏi Đức Chúa Trời rằng: Chúa muốn làm điều gì trong con và thông qua con trong năm nay? Câu hỏi này sẽ giúp bạn khám phá ra ý nghĩa của lời cho bạn. Đừng chon từ tốt; hãy nhận Lời từ Đức Chúa Trời.

Bước 3- Sống trong Lời của bạn (Nhìn ra)- Khi bạn khám phá lời mà nó có nghĩa cho bạn, đó là thời gian để thể hiện nó ra ngoài. Lời của bạn sẽ tác động đến mọi mặt trong đời sống của bạn: thể xác, tinh thần, thuộc linh, cảm xúc, mối quan hệ và thậm chí là tài chính. Giữ Lời của bạn luôn ở vị trí trung tâm và ở phía trước. Nói với gia đình và những người bạn quan tâm về Lời của bạn cho một năm. Viết nó vào hành trình của bạn. Dán nó lên tủ lạnh của bạn. Nói điều đó với gia đình bạn ở bàn ăn tối. Hãy làm những gì cần thiết để giữ nó ở vị trí trung tâm và giữ cho nó tươi mới. Chúng ta cầu nguyện rằng năm nay là một năm đột phá cho bạn bởi vì Thượng Đế đem bạn lên một bước mới và dùng Một Lời của bạn để mang lại vinh quang cho Ngài!

Hành động

1. Đức Chúa Trời đang nói với bạn điều gì về Một Lời?

2. Cam kết dành thời gian riêng biệt để cầu nguyện và xin Đức Chúa Trời nói chuyện với bạn.

3. Đi qua ba bước và để Đức Chúa Trời bộc lộ ý nghĩa của từ cho bạn.

Cầu nguyện

Thi Thiên 27:4; Thi Thiên 84

""Thượng Đế, Con cầu nguyện cho một năm đột phá. Dùng Một Lời đó để đem lại vinh quang cho Ngài Giúp con sẳn sàng trong quá trình này. Xin bày tỏ cho con sự thật và sự mặc khải. Xin cho mọi điều trở nên rõ ràng với con. Xin hãy phán, Thượng Đế, kẻ tôi tớ này đang nghe. Trong danh Chúa Giêsu, A Men."

 

Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy! Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, Để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va, Và cầu hỏi trong đền của Ngài. [Thi-thiên 27:4]

Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, Nơi cư trú Ngài đáng thương thay! 

Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, Nơi cư trú Ngài đáng thương thay! 2 Linh hồn tôi mong ước đến đỗi hao mòn về hành lang của Đức Giê-hô-va; Lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống. 3 Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, là Vua tôi và là Đức Chúa Trời tôi, Con chim sẻ đã tìm được một nơi ở, Và chim én tìm được một ổ đặng đẻ con nó, Tức là bàn thờ của Chúa. 4 Phước cho người nào ở trong nhà Chúa! Họ sẽ ngợi khen Chúa không ngớt. 5 Phước cho người nào được sức lực trong Chúa, Và có lòng hướng về đường dẫn đến Si-ôn! 6 Đang khi đi qua trũng khóc lóc. Họ làm trũng ấy trở nên nơi có mạch; Mưa sớm cũng phủ phước cho nó. 7 Họ đi tới, sức lực lần lần thêm; Ai nấy đều ra mắt Đức Chúa Trời tại Si-ôn. 8 Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi; Đức Chúa Trời của Gia-cốp ơi, xin hãy lắng tai nghe. 9 Hỡi Đức Chúa Trời, là cái khiên của chúng tôi, hãy xem xét, Đoái đến mặt của đấng chịu xức dầu của Chúa. 10 Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn một ngàn ngày khác. Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Đức Chúa Trời tôi, Hơn là ở trong trại kẻ dữ. 11 Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời là mặt trời và là cái khiên; Đức Giê-hô-va sẽ ban ân-điển và vinh hiển; Ngài sẽ chẳng từ chối điều tốt lành gì cho ai ăn ở ngay thẳng. 12 Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, Phước cho người nào nhờ cậy nơi Ngài! [Thi-thiên 84:1-12]

1 Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi, và biết tôi. 2 Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. 3 Chúa xét nét nẻo đàng và sự nằm ngủ tôi, Quen biết các đường lối tôi. 4 Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, Kìa, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. 5 Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, Đặt tay Chúa trên mình tôi. 6 Sự tri thức dường ấy, thật diệu kỳ quá cho tôi, Cao đến đỗi tôi không với kịp! 7 Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? 8 Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, Ví tôi nằm dưới âm-phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. 9 Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, Bay qua ở tại cuối cùng biển, 10 Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, Tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. 11 Nếu tôi nói: Sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, Ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối, 12 Thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa, Ban đêm soi sáng như ban ngày, Và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa. 13 Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. 14 Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. 15 Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, Chịu nắn nên cách xảo lại nơi thấp của đất, Thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. 16 Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, Đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. 17 Hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quí báu cho tôi thay! Số các tư tưởng ấy thật lớn thay! 18 Nếu tôi muốn đếm các tư tưởng ấy, thì nhiều hơn cát. Khi tôi tỉnh thức tôi còn ở cùng Chúa. 19 Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa ắt sẽ giết kẻ ác! Hỡi người huyết, hãy đi khỏi ta. 20 Chúng nó nói nghịch Chúa cách phớm phỉnh, Kẻ thù nghịch Chúa lấy danh Chúa mà làm chơi. 21 Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi há chẳng ghét những kẻ ghét Chúa ư? Há chẳng gớm ghiếc những kẻ dấy nghịch Chúa sao? 22 Tôi ghét chúng nó, thật là ghét, Cầm chúng nó bằng kẻ thù nghịch tôi. 23 Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; 24 Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, Xin dắt tôi vào con đường đời đời. [Thi-thiên 139:1-24]

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 7644 guests and no members online

Your Language