vizh-TWenfrdees
Vietnamese Vietnamese

Chúa Đến Vì Yêu - Tina Lưu

00 ChuaDenViYeu TinaLuu Album900x602

Tina Lưu | Chúa Đến Vì Yêu | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm | www.quangharvest.com
 
Đồi Gô-tha năm nào in dấu chân Jesus mang thập giá siêu vẹo Ngài bước đi và quân lính theo Ngài lấy dây quất Ngài từng vết thương đâm thấu xuyên vào tim. Mọi ánh mắt đang trông thấy Cha cùng bước Ngài đi ôi xót xa Jesus Chúa tôi mang hình. Mọi tội lỗi Jesus gánh thay vì yêu thương nên Chúa đến đây. Vì ai Jesus mang hình chịu thập giá.
Tại vì sao Ngài làm như thế tại vì sao. Bàn tay dấu đinh roi in trên thân Ngài. Trên đầu Ngài đội mão gai thân Ngài tan vỡ. Hai tay Jesus Ngài đã dang ra vì tôi với anh Chúa đã mang hình. Ôm nhân loại bằng tình yêu thương, Jesus đã chút linh hồn. *Ôm nhân loại bằng tình yêu thương, Jesus đắc thắng muôn đời. *Ngài đã đắc thắng, đắc thắng, đắc thắng sự chết. Ngài đã đắc thắng, đắc thắng mãi mãi.
Pin it
(13 Votes)

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form