Thắp Sáng Hy Vọng

C8.02 Chấm Dứt Nói Về Nan Đề - Joyce Meyer

C8.02 Chấm Dứt Nói Về Nan Đề - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Bạn có để ý là Chúa Giê-su không nói về các nan đề của Ngài không? Ngài có thể, Ngài đã phải giải quyết nhiều vấn đề như của bạn và tôi. Chúa Giê-su có lịch làm việc kín. Chúa Giê-su gặp những con người thô lỗ và đáng ghét. Chúa Giê-su đối diện với những hoàn cảnh khó khăn. Chưa nói đến sự thật là Ngài biết Ngài sẽ chịu khổ cách khủng khiếp và chịu chết trên thập tự giá vì tội lỗi của thế gian.

JoyceMeyerThapSang1280x720

Nhưng khi bạn đọc các sách Phúc Âm, bạn không bao giờ nghe Chúa Giê-su nói bất cứ lời chỉ trích nào hay lời than phiền hay lằm bằm nào. Rõ ràng Ngài biết sức mạnh của lời nói. Khi thời điểm Ngài chịu khổ và chịu chết đến gần, Ngài nói với các môn đồ rằng từ lúc này trở đi Ngài sẽ không nói chuyện với họ nhiều như lúc trước (xem Giăng 14:30). Tại sao Ngài lại nói điều đó? Vì Ngài biết sức mạnh của lời nói, và Ngài biết khi chúng ta trải qua những lúc khó khăn hay đau đớn thì rất dễ bị cám dỗ nói những lời sai trật. Ngài biết Cha Ngài có một chương trình cứu rỗi con người và Ngài cứ bám lấy kế hoạch đó, và Ngài quyết định làm mọi sự cần thiết để duy trì sự hiệp nhất với Thượng Đế, kể cả nói những lời mà Thượng Đế có thể sử dụng, không phải những lời mà ma quỷ có thể lợi dụng.

Ta không thể nói thêm nhiều nữa với các con vì kẻ cầm quyền thế gian này đang đến. Kẻ ấy không có quyền gì trên Ta nhưng thế gian phải biết rằng Ta yêu Cha nên Ta làm đúng theo điều Cha dặn bảo. Thôi chúng ta hãy đi. Giăng 14:30-31

Dĩ nhiên, Chúa Giê-su nói về nhiều điều, kể cả tội lỗi. Có những lúc Ngài quở những người Pharisi và sửa dạy các môn đồ. Khi bạn đọc các sách Phúc Âm, bạn thấy Chúa Giế-su nói về rất nhiều vấn đề, nhưng trong số đó không có nói về các nan đề của Ngài. Luca 4:22 nói người ta, “lấy làm ngạc nhiên bởi lời kỳ diệu mà Ngài nói ra.” Chúa Giê-su đang thi hành sứ mạng, và Ngài sẽ không để bị chệch hướng do tập trung vào nan đề của cuộc sống mỗi ngày. Ngài nói những Lời Ngài là thần linh và sự sống (xem Giăng 6:03).

Lời nói của bạn có phải là thần linh và sự sống, hay xác thịt và sự chết? Tin mừng là ngay bây giờ bạn có thể thay đổi nếu cần. Tôi là người đầu tiên thừa nhận rằng không thể kiểm soát môi miệng nếu không có Chúa giúp. Tuy nhiên, nếu chúng ta đưa ra quyết định đúng và hợp với ý Chúa trong lĩnh vực này, thì chắc chắn Ngài sẽ giúp chúng ta tạo ra những sự thay đổi tích cực.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 7534 guests and no members online

Your Language