Thắp Sáng Hy Vọng

C8.03 Chọn Đường Hẹp - Joyce Meyer

C8.03 Chọn Đường Hẹp - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Chúa Giê-su dạy chúng ta hãy chọn đường hẹp dẫn đến sự sống và tránh đường rộng dẫn tới hủy diệt (xem Ma-thi-ơ 7:13-14). Rõ ràng, đường hẹp khó đi hơn. Tôi hay nói trên đường hẹp không có chỗ cho lối hành xử xác thịt. Chúng ta có thể sống, nói những gì thích nói mà không màng đến sức mạnh của lời nói, nhưng làm thế sẽ đưa chúng ta vào đường rộng mà Chúa Giê-su nói là dẫn tới hủy diệt, và tôi nghĩ là không ai muốn bị hủy diệt.

JoyceMeyerThapSang1280x720

Rất dễ cứ tập chú vào những chuyện sai trái. Dường như trong các cuộc nói chuyện chúng ta tập chú vào những chuyện sai trái nhiều hơn là những chuyện ngay lành. Cuộc nói chuyện đó không tràn đầy hy vọng mà đầy tràn tuyệt vọng. Bọn trẻ bị đau. Giao thông thật khủng khiếp. Chân tôi đau quá. Kinh tế đang xuống. Bạn có tin nổi những gì cô ta nói về tôi không? Tôi không đủ khả năng làm điều đó. Nhưng càng nói về những điều sai trái, chúng ta càng trao cho nó sức mạnh trong cuộc đời chúng ta.

Bạn có bao giờ nghĩ bạn có thể làm cho nan đề tồi tệ hơn khi nói về nó quá nhiều không? Bạn có bao giờ nghĩ khi bạn than phiền thì bạn không thể tiến xa hơn trong đời không? Dĩ nhiên, tôi đã không nghĩ đến những điều

này cho đến khi Thánh Linh quở tôi về chuyện này, và tôi vui là Ngài đã làm điều đó vì chúng ta không thể thay đổi bất cứ lĩnh vực nào trong đời sống mà chúng ta thiếu sự hiểu biết.

Khi bạn trải qua thời gian thử thách, điều tốt nhất bạn làm là chấm dứt nói về vấn đề to lớn thể nào mà hãy bắt đầu nói về việc Chúa lớn to thể nào. Hãy để thì giờ mỗi ngày suy gẫm Lời Chúa và công bố các lời hứa của Ngài cho hoàn cảnh của bạn. Sức mạnh sẽ xuất hiện khi bạn tập chú vào những gì có thể xảy ra khi có Chúa đứng về phía bạn thay vì tập chú vào những gì đang xảy ra trong đời bạn ngay bây giờ.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 10308 guests and no members online

Your Language