Tạ Ơn - Lê Hồng Phúc

Tạ Ơn - Lê Hồng Phúc

"Lòng tạ ơn tôi chỉ dâng một người mà thôi. Trọn đời tôi dâng chỉ cho một người mà thôi. Vì tình yêu dâng hiến cả đời mình cho tôi. Trọn thời gian còn lại tôi sẽ sống cho người. Nguyện người đưa tôi về mãi mãi ở bên người, chẳng một chi sẽ thay đổi. Tạ ơn tình yêu Chúa cho con. Tạ ơn về tình yêu ấy. Tạ ơn tình yêu Chúa cho con. Tạ ơn về tình yêu Cha."

TaOnLeHongPhucEps58 Thumbnail QuangHarvest1280x720

Tạ Ơn | Sáng tác & trình bày: Lê Hồng Phúc | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com | Song Hy Vong TV

Lyrics: Lòng tạ ơn tôi chỉ dâng một người mà thôi. Trọn đời tôi dâng chỉ cho một người mà thôi. Vì tình yêu dâng hiến cả đời mình cho tôi. Trọn thời gian còn lại tôi sẽ sống cho người. Nguyện người đưa tôi về mãi mãi ở bên người, chẳng một chi sẽ thay đổi. Tạ ơn tình yêu Chúa cho con. Tạ ơn về tình yêu ấy. Tạ ơn tình yêu Chúa cho con. Tạ ơn về tình yêu Cha.

Liên lạc & cộng tác: Trên Facebook: https://www.facebook.com/quangharvest | Trang Web Chia Sẻ Niềm Tin: https://www.quangharvest.com  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Xin ủng hộ SongHyVongTv đạt mốc 50`000 đăng ký. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTv. Subscribe / nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/c/songhyvongtv 

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 2823 guests and no members online

Your Language