Con Chính Là Tội Nhân - Ngọc Bé

Con Chính Là Tội Nhân - Ngọc Bé

"Giê-xu ơi! Con chính là tội nhân. Ðời con nếp sống bùn nhơ. Chúa đã chết thế, giờ con xin đến. Chúa ơi! Con đến giờ đây. Giê-xu ơi! Xin tiếp nhận con. Dù con đã sống trong tội ô. Chúa đã chết thế, giờ con xin đến. Chúa ơi! Xin tiếp nhận con."

JesusOiConChinhLaToiNhanNgocBe21Eps44 Thumbnail QuangHarvest1280x720

Con Chính Là Tội Nhân Ca sĩ: Ngọc Bé Nhà sản xuất Video: Quang Harvest Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com | Song Hy Vong TV

Lyrics: Giê-xu ơi! Con chính là tội nhân. Ðời con nếp sống bùn nhơ. Chúa đã chết thế, giờ con xin đến. Chúa ơi! Con đến giờ đây. Giê-xu ơi! Xin tiếp nhận con. Dù con đã sống trong tội ô. Chúa đã chết thế, giờ con xin đến. Chúa ơi! Xin tiếp nhận con.

Giê-xu ơi! Con chính là tội nhân. Ðời con nếp sống bùn nhơ. Chúa đã chết thế, giờ con xin đến. Chúa ơi! Con đến giờ đây. Giê-xu ơi! Xin tiếp nhận con. Dù con đã sống trong tội ô. Chúa đã chết thế, giờ con xin đến. Chúa ơi! Xin tiếp nhận con.

Liên lạc & cộng tác: Trên Facebook: https://www.facebook.com/quangharvest | Trang Web Chia Sẻ Niềm Tin: https://www.quangharvest.com  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Xin ủng hộ SongHyVongTv đạt mốc 50`000 đăng ký. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTv. Subscribe / nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/c/songhyvongtv

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 13172 guests and no members online

Your Language