Ngợi Khen Đức Giê-hô-va - Tiến Nguyễn

Ngợi Khen Đức Giê-hô-va - Tiến Nguyễn

Ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chúa tình yêu, Đấng tha tội. Ngợi khen Đức Giê-hô-va, quyền năng khắp đất. Giê-hô-va Shalom, Giê-hô-va Dirê. Hãy cùng nhau ta chúc tôn danh Ngài.

NgoiKhenDucGiehovaTienNguyenEps82 Thumbnail QuangHarvest1280x720

Ngợi Khen Đức Giê-hô-va | Sáng tác & tôn vinh Chúa: Tiến Nguyễn | Hòa âm & phối khí: Nguyễn Đức Trọng | Mix & master: SOH Studio | Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | Youtube: SongHyVongTV | www.quangharvest.com
Lyrics: Ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chúa quyền năng, Đấng công bình. Ngợi khen Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ đắc thắng. Giê-hô-va Nissi, Giê-hô-va Rapha. Hãy cùng nhau ta chúc tôn danh Ngài.
Đk: Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, A-men. Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, A-men.
Lời 2: Ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chúa tình yêu, Đấng tha tội. Ngợi khen Đức Giê-hô-va, quyền năng khắp đất. Giê-hô-va Shalom, Giê-hô-va Dirê. Hãy cùng nhau ta chúc tôn danh Ngài.


Chú thích:
Giê-hô-va Nissi: Chúa là cờ xí chiến thắng (Xuất-Ê-díp-tô Ký 17:15)
Giê-hô-va Dirê: Đấng sắm sẵn (Sáng-thế Ký 22:14)
Giê-hô-va Shalom: Đấng ban bình an (Các Quan Xét 6:24)
Giê-hô-va Rapha: Đấng Chữa lành (Xuất-Ê-díp-tô Ký 15:26)
Liên lạc & cộng tác: Trên Facebook: https://www.facebook.com/quangharvest | Trang Web Chia Sẻ Niềm Tin: https://www.quangharvest.com  Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Xin ủng hộ SongHyVongTv đạt mốc 50`000 đăng ký. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTv. Subscribe / nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/c/songhyvongtv
 

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 3411 guests and no members online

Your Language