LamTheNao The Armor of God Post 2 1024x640

00.LÀM THẾ NÀO ĐÁNH BẠI SA-TAN (Author: Theodore H Epp) 

Các sách Phúc âm và sách Công vụ các sứ đồ đều bày tỏ rằng Ma quỷ đã lộng hành trong thời gian Cứu Chúa chúng ta thi hành chức vụ tại trần gian và những năm đầu của Công nguyên. Các hành động của Satan không lúc nào ngưng cả, thật thế, trong mỗi thời đại, con cái của Đức Chúa Trời đều bị các lực lượng gian ác chống đối và tấn công. Nhưng có một sự kiện đáng phấn khởi là không một con cái nào của Đức Chúa Trời lại đương đầu với Ma quỷ một mình.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

LamTheNaoDanhBaiSatan01 435x290 101.CHƯƠNG MỘT: CHIẾN TRẬN THUỘC LINH CỦA CƠ ĐỐC NHÂN

Phản ứng của các Cơ Đốc Nhân đối với chiến trận thuộc linh luôn luôn khác biệt. Vài người cho rằng đó là một đề tài buồn bã, nhàm chán, không giữ được sự vui mừng vốn là đặc tính chính yếu của đời sống Cơ Đốc Nhân. Những người khác dường như xem vấn đề đau khổ ấy cũng có một ít thú vị, họ trở thành tự thương hại mình trong khi ở giữa những gánh nặng mà mình phải mang.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

LamTheNaoDanhBaiSatan02 435x290 1

02.THỰC CHẤT CỦA CUỘC CHIẾN THUỘC LINH

Trước hết chúng ta phải công nhận rằng cuộc chiến thuộc linh đang diễn ra Sách Êphêsô - các người nghiên cứu Kinh Thánh cho rằng đây là cuốn sách chứa đựng chân lý cao nhất liên quan đến Hội Thánh Đấng Christ, là sách nhấn mạnh đến cuộc chiến chúng ta đang khảo sát ở đây.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

LamTheNaoDanhBaiSatan03 435x290 1

03.KHÍA CẠNH THUỘC LINH CỦA CUỘC CHIẾN

Chúng ta thường có khuynh hướng bỏ qua khía cạnh trận chiến thuộc linh của chúng ta. Ta thường chiến đấu trên bình diện xác thịt, người nầy chống nghịch người khác, hay tổ chức nầy chống đối tổ chức kia. Tôi cũng có một số lý do để phản đối một người và phương pháp của họ, nhưng công việc của tôi không phải là chiến đấu nghịch cùng con người.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

LamTheNaoDanhBaiSatan04 435x290 1

04.ĐỨC CHÚA TRỜI TỂ TRỊ HOÀN VŨ

Chỉ một mình Đức Chúa Trời nắm tất cả uy quyền. Trong Đaniên 4:35 chúng ta thấy: ”Hết thảy dân cư trên đất đều cầm như là không có, Ngài làm theo ý mình trong cơ binh trên trời, và ở giữa dân cư trên đất. Chẳng có ai cản tay Ngài mà hỏi rằng: Ngài làm chi vậy“.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

LamTheNaoDanhBaiSatan05 435x290 105.QUYỀN LỰC HẠN CHẾ CỦA SA TAN

    Satan có quyền, nhưng không có tất cả mọi quyền hành. Nó khôn ngoan nhưng không có tất cả sự khôn ngoan. Cùng một lúc nó không thể hiện diện khắp mọi nơi như Đức Chúa Trời, Satan chỉ có thể ở một nơi trong một thời gian như bất cứ tạo vật nào.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

LamTheNaoDanhBaiSatan06 435x290 1

06.CHƯƠNG HAI: NHẬN DIỆN SA TAN

Trong trận chiến nầy Satan là kẻ thù của Đấng Christ, nó không phải là nhân vật huyền thoại, nhưng là nhân vật thực tế, có rất nhiều uy quyền gian ác. Tân ước bày tỏ cho chúng ta thấy rõ ràng kẻ thù nầy trong Mác 3:22 chúng ta thấy “CÓ CÁC THẦY THÔNG GIÁO Ở THÀNH GIÊRUSALEM XUỐNG NÓI RẰNG: CHÚA JÊSUS BỊ QUỶ BÊÊNXÊBUN ÁM VÀ NHỜ PHÉP CHÚA QUỶ MÀ TRỪ QUỶ”.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

Page 1 of 6

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form