vizh-TWenfrdees

LamTheNaoDanhBaiSatan27 435x290 1 27.CHƯƠNG SÁU: KHÍ GIỚI CỦA CƠ ĐỐC NHÂN

Tôi xin nhấn mạnh một lần nữa rằng, trận chiến thuộc linh mà chúng ta tham dự không phải là điều thua thiệt chúng ta. Thật vậy, dù muốn hay không, chúng ta cũng đã ở trong đó rồi, nhưng như điều tôi đã nói, không có lý do gì để chúng ta thất vọng hay buồn bực cả.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

LamTheNaoDanhBaiSatan19 435x290 1

19.SỰ KIỂM SOÁT CỦA SA TAN

Satan có thể kiểm soát hoặc chế ngự một Cơ Đốc Nhân đến mức độ nào? Để hiểu rõ vấn đề này, trước hết chúng ta xem thử Kinh Thánh nói gì về con người. Theo I Têsalônica 5:23, thì con người gồm có thân thể, linh hồn và tâm linh, con người là một tam vị nhất thể (trinity). Cũng nên nhớ lại hình ảnh của một đền thờ trong thời cựu ước, nó gồm có ba phần: Hành lang, nơi thánh và nơi chí thánh.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

LamTheNaoDanhBaiSatan20 435x290 1

20.SA TAN ĐƯỢC PHÉP KIỂM SOÁT ĐẾN MỨC ĐỘ GIỚI HẠN

Bất kỳ Satan hoặc Quỷ sứ của hắn đều không thể chiếm những gì được Đức Chúa Jêsus và Thánh Linh của Ngài chiếm hữu. Nhưng nó có thể kiểm soát những lãnh vực của đời sống chúng ta chưa dâng hiến cho Chúa Jêsus. Chúng ta có thể chứng kiến đời sống của một người được cứu, trong đó phần tâm linh được Đức Thánh Linh cai trị, và Ma quỷ không bao giờ kiểm soát được phần nầy.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

LamTheNaoDanhBaiSatan21 435x290 1

21.CHƯƠNG NĂM: SA TAN LÀ KẺ THÙ ĐÃ BỊ ĐÁNH BẠI

Chúa Jêsus phán rằng: CÁC CỬA ÂM PHỦ KHÔNG THẮNG ĐƯỢC HỘI THÁNH (Mathiơ 16:18). Vì vậy, chúng ta là chi thể trong thân Đấng Christ, đang ở về phe chiến thắng. Và chúng ta chắc chắn rằng Satan ở phía thất bại. Trong Sáng thế ký 3:15 có ghi lời hứa đầu tiên về sự đắc thắng nầy. Đây là lời tiên tri nói về sự hiện đến của Chúa Jêsus và sự đắc thắng Satan.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

LamTheNaoDanhBaiSatan22 435x290 1 22.NỀN TẢNG CỦA SỰ ĐẮC THẮNG

Nền tảng của sự đắc thắng nằm ở sự kiện là Đấng Christ đã đắc thắng Satan tại thập tự giá. Tại đó Satan đã bị xét xử và bị trục xuất (Giăng 12:31-16:11). Nhờ sự hoàn tất kỳ diệu nầy mà tín đồ đắc thắng Satan. Trong Khải huyền 12:11 chép: “HỌ ĐÃ THẮNG NÓ NHỜ HUYẾT CHIÊN CON VÀ LỜI CHỨNG CỦA MÌNH”.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

LamTheNaoDanhBaiSatan23 435x290 1

23.QUYỀN NĂNG ĐỂ ĐẮC THẮNG

Khi nói về quyền năng vinh diệu nầy, Phao Lô viết: ”ÔI SÂU THẲM THAY LÀ SỰ GIÀU CÓ CỦA CẢ SỰ KHÔN NGOAN LẪN SỰ TRI THỨC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI. NÀO AI CÓ THỂ ĐO LƯỜNG ĐƯỢC SỰ QUYẾT ĐỊNH CỦA NGÀI, VÀ PHƯƠNG PHÁP CỦA NGÀI KỲ DIỆU LÀM SAO.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

LamTheNaoDanhBaiSatan24 435x290 1

24.NGUỒN GỐC CỦA SỰ ĐẮC THẮNG

Satan là một kẻ thù có quyền lực mạnh mẽ, không có người nào có thể cự địch nổi với Satan nếu không có sự giúp đỡ từ Thiên Thượng. Một tín đồ không thể tấn công Satan, nhưng chỉ có thể chống cự nó. Chữ “chống cự“ có nghĩa là “chống lại”, đứng vững trước sự công kích của kẻ thù. Chữ “chống cự“ cũng mang ý nghĩa là chúng ta không chạy trốn trước mặt kẻ thù.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

Page 1 of 6

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form