Làm Thế Nào Để Đánh Bại Sa-tan - Theodore H. Epp

05.Quyền Lực Hạn Chế Của Sa-tan

05.QUYỀN LỰC HẠN CHẾ CỦA SA TAN

    Satan có quyền, nhưng không có tất cả mọi quyền hành. Nó khôn ngoan nhưng không có tất cả sự khôn ngoan. Cùng một lúc nó không thể hiện diện khắp mọi nơi như Đức Chúa Trời, Satan chỉ có thể ở một nơi trong một thời gian như bất cứ tạo vật nào. Tuy nhiên, nó có một lực lượng Quỷ sứ rất hùng hậu ở dưới quyền điều khiển của nó, và qua chúng, Satan biết được phần lớn những điều xảy ra trên thế giới này. Dù ảnh hưởng nó bao trùm cả thế giới, nhưng nó cũng chỉ là một tạo vật của Đức Chúa Trời.

LamTheNaoDanhBaiSatan05

 Để chống lại các lực lượng gian ác dưới quyền điều khiển của Satan, thì Đức Chúa Trời cũng có các Thiên sứ đang bảo vệ những kẻ thừa hưởng sự cứu chuộc. Vì thế ta thấy ảnh hưởng trên cuộc chiến thuộc linh không hạn chế trên lực lượng gian ác. Tác giả Thi Thiên cho biết rằng: ”THIÊN SỨ CỦA ĐỨC GIÊ HÔ VA ĐÓNG TRẠI CHUNG QUANH NHỮNG KẺ KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ GIẢI CỨU HỌ“ (Thi Thiên 34:7).

    Đây không phải là sự tưởng tượng của các nhà thơ, nhưng đây là sự kiện có thật. Bên-ha-đát sai một đạo binh lớn đến Đô Than để bắt Êlisê, tôi tớ của Đức Chúa Trời. Đạo binh lớn nầy vây quanh Đô Than trong ban đêm, nên buổi sáng khi đầy tớ Êlisê thức dậy, thấy kẻ thù vây quanh thành bèn thất kinh mất vía. Người đầy tớ vội vàng báo tin cho Êlisê, ông bảo đừng sợ và cầu nguyện với Đức Chúa Trời: ”LẠY CHÚA CON CẦU XIN NGÀI MỞ MẮT CHO ĐẦY TỚ CON, ĐỂ CHO NÓ THẤY, VÀ ĐỨC CHÚA TRỜI MỞ MẮT CHO NGƯỜI TRAI TRẺ NẦY, ANH TA THẤY ĐƯỢC VÀ KÌA CẢ NÚI ĐẦY DẪY NGỰA VÀ XE LỬA BAO BỌC CHUNG QUANH ÊLISÊ“ (II Các Vua 6:17).

    Những Thiên Sứ của Đức Chúa Trời đang bảo vệ đấng Tiên Tri. Đây là một trong những điều không thấy được mà Đức Chúa Trời cho phép chúng ta thấy, nhưng điều đó ghi lại để an ủi và khuyến dục ta đừng thất vọng khi chúng ta đang đối diện với những kẻ có quyền lực hung bạo.

     Trong cơn giận dữ hốt hoảng, lúc Phierơ dùng gươm chém đứt vành tai của đầy tớ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm trong vườn ghết sê ma nê thì Chúa Jêsus đã cảnh cáo ông phải cất gươm ngay đi, vì ”NGƯƠI HÁ KHÔNG BIẾT RẰNG TA CÓ THỂ CẦU XIN CHA TA, NGÀI SẼ SAI 12 ĐẠO BINH (lữ đoàn: legions) THIÊN SỨ SAO?” (Mathiơ 26:5).

     Dù Đức Chúa Trời thấy không cần thiết để sai phái số lượng lớn Thiên Sứ dưới quyền điều khiển của Ngài để giúp đỡ loài người, nhưng Ngài vẫn ban một số vừa đủ để khích lệ chúng ta. Kinh Thánh cũng cho chúng ta thấy có một sự tương ứng giữa những lực lượng thuộc linh tham dự cuộc chiến nầy. Tuy nắm chắc phần thắng trong cuộc chiến nầy, nhưng chúng ta không được phép coi thường nó. Chúa dạy chúng ta phải khôn ngoan và dè giữ vì kẻ thù chúng ta như “SƯ TỬ RỐNG, ĐI RÌNH MÒ CHUNG QUANH ANH EM, TÌM KIẾM NGƯỜI NÀO NÓ CÓ THỂ NUỐT ĐƯỢC” (I Phierơ 5:8-9). Chữ “dè giữ“ liên hệ đến sự sáng suốt của tâm trí, đến nỗi chẳng có lý do gì khiến chúng ta ngạc nhiên trước những ngón đòn tấn công của Satan.

   Cứu Chúa chúng ta luôn luôn nhắc nhở chúng ta phải cầu nguyện và chớ hề mỏi mệt. Vì thế, khi chúng ta đặt sự dè giữ dưới quyền điều khiển của Đấng Christ thì chúng ta đã đắc thắng hơn phân nửa rồi. Đây là một cuộc chiến chủ động, chớ không phải thụ động. Tuy nhiên không phải vì cớ chúng ta ở về phía Chúa Jêsus - phía đắc thắng - mà chúng ta chẳng cần biết gì về phía đối phương Satan. Thật sự nó không thể nào cắn nuốt hết mọi người nó ghét, nhưng nó có thể gạt gẫm họ và làm cho họ trở nên người ngăn trở công việc của Đức Chúa Trời.

   Chúng ta phải chống cự ngay bằng đức tin, phải bước đi gần gũi với Đức Chúa Trời và phải liên tục gắn liền với lời của Ngài.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 5267 guests and no members online

Your Language