Hosanna World Worship

hosannaworldflower1280x720

Hosanna World Worship

1. 001 Father In Heaven - Aba Chúa Trên Cao02:54 2. 001 Vater Im Himmel - Aba Chúa Trên Cao03:37 3. 002 Ehre Dem Lamm - Tôn Vinh Chiên Con04:07 4. 003 Wir Versammeln Uns Zu Dir - Cùng Vui Nhóm02:04 5. 004 Lord The Light - Xin Cha Hãy04:16 6. 005 Er Ist Herr - Ngài Là Vua02:42 7. 006 The Greatest Thing - Điều Cao Quí Nhất03:37 8. 006 The Greatest Thing (solo) - Điều Cao Quí Nhất02:25 9. 008 Give Thanks - Xin Dâng04:24 10. 042 Immer Mehr Von Dir - Càng Thêm Hơn04:31 11. 063 Unser Gott - Jesus Vĩ Đại04:17 12. 195 Hinei Ma Tov - Kìa Anh Em Ta03:02 13. 205 This Is My Desire - Lòng Con Hằng Khao Khát07:48 14. 229 Worthy Is The Lamb - Chiên Con Tôn Qúy07:17 15. 235 All The Heavens - Khắp Thiên Đàng07:20 16. 263 Above All - Vượt Qua Suy Tư04:10 17. 263 Herr Du Bist Maechtig - Vượt Qua Suy Tu04:54 18. 273 Hosanna - Con Trông Nhìn Lên06:18 19. 273 Hosanna D - Con Trông Nhìn Lên06:21 20. 275 One Way - Duy Nhất03:37 21. 278 Faith - Tin03:45 22. 279 How Great Is Our God - Chúa Chúng Ta Thật Lớn06:52 23. 283 Where You Go I Go - Chúa Đi Con Đi07:39 24. 284 Happy Day - Ngày Hạnh Phước06:44 25. 285 With All I Am - Giêxu Yêu Kính05:04 26. 286 Du Allein Rettest Mich - Đấng Cứu Đời04:40 27. 286 Mighty To Save - Đấng Cứu Đời06:43 28. 287 You Wont Relent - Ngài Không Từ Chối11:27 29. 288 Agnus Dei - Haleluja Chiên Con06:20 30. 288 Hallelugia Agnus Dei - Haleluja Chiên Con05:02 31. 289 Our God - Chúa Chúng Ta04:33 32. 290 Desert Song - Bài Ca Sa Mạc04:08 33. 291 Revelation Song - Chiên Con Thánh06:05 34. 292 Dance - Múa Lên05:04 35. 296 Endless Light - Ánh Sáng Vô Tận04:17 36. 297 Miracle Maker - Đấng Làm Phép Lạ07:29 37. 298 Show Me Your Glory - Khao Khát Hiển Vinh08:43 38. 299 Cornerstone - Vầng Đá Vững An07:17 39. 300 I Surrender - Con Đầu Phục Cha10:27 40. 305 For Your Name Is Holy - Vào Trong Nơi Thánh06:27 41. 310 Zuende An Dein Feuer - Ngọn Lửa Ngài03:39 42. 313 Via Dolorosa - Đường Thương Khó04:27.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

041001710
Today: 37
Yesterday: 69
This Week: 380
Last Week: 555
This Month: 1,548
Last Month: 204
unknown 37% unknown
Vietnam 21% Vietnam
MOD_JSVISIT_COUNTRY_UNITED_STATES 18% USA

Total:

16

Countries

Thống Kê Trực Tiếp

We have 89 guests and no members online

Your Language

vizh-TWenfrdeitjaestr