Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde
 Tôn Vinh /  admin /  28 Tháng 3 2020 /  16 views
Công danh chức tước chẳng bao lâu. Sao mãi tranh đua gây hận sầu?
 
Mấy chốc răng long đầu tóc bạc. Trở về cát bụi dưới mồ sâu. Hơn chi kẻ thấp người cao. Một mai nhắm mắt ai nào hơn ai. Thế gian chẳng được lâu dài, gieo chi gặt nấy ấy là luật Thiên.
Nhìn xem thế sự đảo điên, tranh quyền đoạt lợi lụy phiền xác thân. Sao bằng giữ dạ trắng trong, tâm linh thánh sạch mới mong gặp Ngài. Giê-xu bên hữu Chúa Cha đưa tay đón nhận khi ta trở về với Ngài. Ngài ngồi bên hữu Chúa Cha, đưa tay đón nhận khi ta trở về với Cha.
 
Khuyên Người Trở Về Với Chúa
Ca sĩ: Hương Giang Thơ: Đoàn Văn Út
Nhạc: David Dong
Yt: SongHyVongTV
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm
Tin Hy Vọng & Tình Yêu
 
Liên lạc & Đăng ký:
▶Trên Youtube: csntquangharvest https://www.youtube.com/channel/UCGBI...
▶Trên Youtube: songhyvongtv https://www.youtube.com/channel/UCji2...
▶Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
▶Trang Web Chia Sẻ Niềm Tin: https://www.quangharvest.com
Đức Tin | Hy Vọng | Tình Yêu | Faith | Hope | Love #duc tin #hy vong #tinh yeu #faith #hope #love #video #music #karaoke

Add Your Comments

Related Videos

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.