vizh-TWenfrdees

Tôn Vua Giê-su - Gia Đình Nghệ Sĩ Ưu Tú Y Joel Knul

Cầm đàn lên ta hát tôn Vua Giê-su. Cầm đàn lên ta hát ca khen Ngài. Này bạn ơi ta hát tôn Vua Giê-su. Này bạn ơi ta hát ca khen Ngài. Chúa đã đến ban ơn cho con người. Chúa đã đến chết thay cho tội nhân. Cầm đàn lên ta hát tôn Vua Giê-su. Cầm đàn lên ta hát ca khen Ngài. Này bạn ơi ta hát tôn Vua Giê-su.

TonVinhJesusGiaDinhUuTuYJoelKnulEps47 Thumbnail QuangHarvest1280x720

Tôn Vua Giê-su | Sáng tác: Ms Hứa Văn Tường | Trình bày: Gia đình nghệ sĩ Ưu Tú Y Joel KnulNhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Youtube: Song Hy Vong TV

Lyrics: Cầm đàn lên ta hát tôn Vua Giê-su. Cầm đàn lên ta hát ca khen Ngài. Này bạn ơi ta hát tôn Vua Giê-su. Này bạn ơi ta hát ca khen Ngài. Chúa đã đến ban ơn cho con người. Chúa đã đến chết thay cho tội nhân. Cầm đàn lên ta hát tôn Vua Giê-su. Cầm đàn lên ta hát ca khen Ngài. Này bạn ơi ta hát tôn Vua Giê-su. Này bạn ơi ta hát ca khen Ngài. Chúa đã đến ban ơn cho con người. Đấng chết thế thay cho bao ô tội. Ngài sống lại cho con sống với Ngài. Ngài sống lại cho con sống với Ngài.

Pe\ brô| be\ drei mu` bi mni Yê-Su, Pe\ brô| be| drei mu` hơê] Khua Yang Ơ hriê be\ drei mu` bi mni Yê-Su Ơ jih jang hriê be\ hơê] hmưi Khua Yang Khua Yang hriê ba klei pap kơ mnuih Khua Yang djiê ]iăng bi mtlaih mnuih soh.

Cầm đàn lên ta hát tôn Vua Giê-su. Cầm đàn lên ta hát ca khen Ngài. Này bạn ơi ta hát tôn Vua Giê-su. Này bạn ơi ta hát ca khen Ngài. Chúa đã đến ban ơn cho con người. Đấng chết thế thay cho bao ô tội. Ngài sống lại cho con sống với Ngài. Ngài sống lại cho con sống với Ngài.

English Version: Lift Up King Jesus With guitar, I lift up King Jesus. With guitar, I sing praises to Him. Hello friend, lets lift up King Jesus. Hello friend, lets sing praises to Him. Who gives grace bless His people. Who died in place of his people. He rose again to give eternal life.

💝💜Xin ủng hộ SongHyVongTV đạt mốc 50`000 đăng ký. ▶Xin trân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTV. ▶▶Subscribe / Nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/c/songhyvongtv 💝

(3 Votes)

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form