bavukhitotnhat 1481117484

Ba Vũ Khí Tốt Nhất

Ma quỷ tìm cách chống lại bạn thông qua những chiến lược xảo quyệt và những sự lừa dối mưu mẹo, nhằm để cho bạn cảm thấy mình như là một kẻ thua cuộc. Nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho bạn những vũ khí tâm linh để chống lại nó. Đây là ba vũ khí hiệu quả nhất trong cuộc chiến chống lại kẻ thù:

1. Lời Chúa: Hãy NHẬN lời Chúa cho chính bạn qua việc đọc Kinh Thánh, tự cá nhân mình tra cứu Kinh Thánh, nghe những bài giảng và bài học. Hãy kiên nhẫn đợi chờ cho đến khi ĐỨC THÁNH LINH bày tỏ cho bạn.

2. Tôn vinh: Là cách đánh bại ma quỷ nhanh và hiệu quả hơn bất kỳ một chiến thuật nào khác. Nhưng điều này phải đến từ TẤM LÒNG và Ý TƯỞNG CHÂN THẬT, chứ không phải chỉ là sự xưng ra ở môi miệng hoặc một nghi lễ tôn giáo.

3. Cầu nguyện: Cầu nguyện là một biểu hiện của mối quan hệ chúng ta với Đức Chúa Trời. Là mối tương giao chuyện trò với Ngài. Chúng ta cầu xin sự giúp đỡ của Ngài hay trò chuyện với Ngài về tất cả mọi điều đang ở trong lòng chúng ta. Để phát triển một đời sống cầu nguyện thật hiệu quả trọn vẹn, thì chúng ta cần một mối quan hệ cá nhân GẦN gũi với Chúa Cha. Bạn phải biết rằng Ngài YÊU và MUỐN GIÚP bạn.

Một cuộc chiến đang dữ dội nổi lên, nhưng Đức Chúa Trời đang chiến đấu và đứng cùng phía bạn, Ngài đã cho bạn tất cả các vũ khí mà bạn cần. Sử dụng chúng để đánh bại ma quỷ phải tháo lui chạy trốn!

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cám ơn Ngài đã ban cho con những vũ khí tâm linh mà con cần để chiến đấu chống lại kẻ thù. Con biết rằng con có thể giành chiến thắng với sự giúp đỡ của Ngài trong cuộc chiến ngày hôm nay!

„Vì chúng tôi dầu sống trong xác thịt, chớ chẳng tranh chiến theo xác thịt.“
‭‭2 Cô-rinh-tô‬ ‭10:3‬ ‭

Joyce Meyer - Hạnh Lê

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Từ Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com

ĐĂNG KÝ HOÀN THÀNH! Một e-mail với các bước tiếp theo để hoàn thành đăng ký đã được gửi đến địa chỉ e-mail.

Vui lòng kiểm tra email của bạn (bao gồm thư mục thư rác/spam) và hoàn tất đăng ký. Để nhận lại e-mail, đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu đã nhập ở trên.