Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

12baigiaolycanban08435x290 1

12 Bài Giáo Lý Căn Bản - 8. Mười Điều Răn

1. Mười điều răn là gì? Được chép ở đâu?

Mười điều răn là mười điều căn bản của Bản Luật Pháp mà Đức Chúa Trời ban cho dân Do Thái và loài người để làm tiêu chuẩn cho cuộc sống của họ và được chép ở Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

12baigiaolycanban09435x290 1

12 Bài Giáo Lý Căn Bản - 9. Sự Dâng Hiến

1. Loài người dâng hiến cho Chúa từ khi nào?

Từ A-đam, Ê-va và họ đã dạy cho các con của mình.

"A-bên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó. Đức Giê--va đoái xem A-bên và nhận lễ vật của người" (Sáng-thế Ký 4:4).

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

12baigiaolycanban10435x290 1

12 Bài Giáo Lý Căn Bản - 10. Hội Thánh Và Các Thánh Lễ

I. Hội Thánh

1. Hội Thánh là gì? 

Hội thánh là cộng đồng của những người được Đức Chúa Trời kêu gọi biệt riêng ra khỏi thế gian, được cứu chuộc bởi Chúa Giê-xu qua sự tiếp nhận Ngài là Cứu Chúa của mình để trở nên dân thánh cho Đức Chúa Trời.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

12baigiaolycanban11a435x290 1

12 Bài Giáo Lý Căn Bản - 11. Thiên Đàng Và Thiên Sứ

1. Thiên đàng là gì?

Là nhà của Đức Chúa Trời, là nơi ngự của Ngài.
"Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó" (
Giăng 14:2-3).

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

12baigiaolycanban12a435x290 1

12 Bài Giáo Lý Căn Bản - 12. Sự Tái Lâm Của Chúa Giê-xu

1. Sự tái lâm của Chúa Giê-xu là gì?

Sự tái lâm của Chúa Giê-xu là sự trở lại trần gian của Ngài. 

2. Có chắc chắn Chúa sẽ tái lâm không? Chắc chắn lắm
a. Tân Ước đề cập đến Chúa tái lâm nhiều nhất, cứ mỗi 25 câu thì có một câu nói về Chúa tái lâm. b. Chúa Giê
-xu đã nhiều lần, nhiều cách dạy dỗ về sự tái lâm của Ngài.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

12baigiaolycanban12c435x290 1

12 Bài Giáo Lý Căn Bản - 13. Phần Phụ Thêm

I. Bài Cầu Nguyện Chung (học thuộc lòng)

Lạy Cha chúng con ở trên trời. Danh Cha được tôn thánh Nước Cha được đến, Ý Cha được nên đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày, Xin tha tội cho chúng con, như chúng con tha cho kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, Song cứu chúng con khỏi điều ác Vì Nước, Quyền, Vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. A-men.

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

12baigiaolycanban07435x290 1

12 Bài Giáo Lý Căn Bản - 7. Sự Thờ Phượng Đức Chúa Trời

1.Thờ phượng Đức Chúa Trời là gì?

Thờ phượng Đức Chúa Trời là dùng linh hồn tâm trí và thân thể để chiêm ngưỡng, ca ngợi, cảm tạ, cầu nguyện, dâng hiến, tương thông và phục vụ Đức Chúa Trời. "Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em" (Rô-ma 12:1).

Viết nhận xét (0 Nhận xét)

Page 1 of 2

Văn Phẩm Cơ Đốc

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Ut Dao from Switzerland
CHF 100.00 4 weeks trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 3 months trước

Thống Kê Truy Cập

26089595
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
16533
18973
35506
124340
35506
25192002
26089595

02-03-2021 17:24:29

Đang Trực Tuyến

Đang có 496 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.