Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

caunguyenhieuqua01 435x290

01. Bảy Bước Để Lời Cầu Nguyện Được Đáp Lời

Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Việc học cách cầu nguyện hiệu quả là một trong những việc quan trọng nhất trong đời sống Cơ Đốc của một tín hữu. Thật ra, một tín hữu không thể thành công trong việc hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời trong đời sống mình nếu người đó không biết cách cầu nguyện theo những nguyên tắc của Kinh Thánh. Đời sống cầu nguyện của một tín hữu nên đặt cơ sở và xây dựng trên Lời Đức Chúa Trời. Trong bài học Kinh Thánh này, chúng ta sẽ bàn đến nhiều nguyên tắc cầu nguyện được tìm thấy trong Lời Đức Chúa Trời.

 

Write comment (0 Comments)

caunguyenhieuqua02 435x290

02. Hãy Chi Tiết Và Đứng Trên Lời Hứa Đức Chúa Trời

Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Bước số một để nhận sự đáp lời cầu nguyện là quyết định những điều bạn muốn nơi Chúa và tìm một câu hay nhiều câu Kinh Thánh nào có hứa rõ ràng cho bạn những điều này. Rất nhiều lần, lời cầu nguyện của chúng ta, là lời cầu nguyện không xác định hoặc lời cầu nguyện không có mục đích. Một lần nọ tôi hỏi một người: “Anh đang cầu nguyện về điều gì?” Anh trả lời rằng: “Tôi không biết nữa, tôi cầu nguyện chỉ để cầu nguyện thôi”. Tôi hiểu rõ rằng có một loại cầu nguyện mà qua đó ta cầu nguyện để tương giao với Chúa.

Write comment (0 Comments)

caunguyenhieuqua03 435x290

03. Cầu Nguyện Theo Lời Chúa

Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Rất ít cơ đốc nhân hiểu rõ tầm quan trọng của Lời Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện. Chúng ta biết đức tin bắt đầu từ chỗ không biết được ý muốn Đức Chúa Trời và chúng ta biết Lời Đức Chúa Trời là ý muốn của Ngài. Hãy tìm những câu Kinh Thánh hứa rõ ràng những điều bạn đang cầu nguyện, nếu Kinh Thánh không hứa cho bạn những điều mà bạn đang ao ước, bạn không có quyền cầu nguyện cho những điều đó. Và bạn không muốn bất cứ điều gì Lời Đức Chúa Trời hứa bạn sẽ không có gì.

Write comment (0 Comments)

caunguyenhieuqua04 435x290

04. Dùng Gươm Thánh Linh Chống Lại Ma Quỉ

Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Khi bạn ghi khắc Lời Chúa trong lòng và trong trí bạn, bạn có thể dùng nó chống lại ma quỉ. Khi Chúa Giê-xu bị ma quỉ cám dỗ để biến đá thành bánh, Chúa Giê-xu chỉ trả lời bằng Lời Chúa. Ngài phán: “...Có lời chép rằng: Loài người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, xong cũng nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 4:4). Sau đó Kinh Thánh nói Satan đem Ngài lên trên nóc đền thờ và cám dỗ Chúa Giê-xu lần nữa (Ma-thi-ơ 4:7-l1). “Đức Chúa Giê xu phán: Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi.

Write comment (0 Comments)

caunguyenhieuqua05 435x29005. Chiến Đấu Cuộc Chiến Oai Hùng Của Đức Tin

Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Đôi khi cần một ít thời gian để xây Lời Chúa trong tâm linh bạn, để bạn có thể đứng vững trong đức tin cho sự đáp lời cầu nguyện. Kinh Thánh nói “Hãy đánh trận tốt đẹp của đức tin...” (l Ti-mô-thê 6:12). Nếu không có ngăn trở gì với đức tin, thì sẽ không có trận chiến, khi đối chọi với những điều thiên nhiên, người ta chiến đấu khốc liệt cho những gì tự thuộc về họ. Nhưng đôi khi đối chọi với những điều thuộc linh, nhiều khi họ chỉ ngã lăn ra chết. Ví dụ, nếu ai đó đến nhà bạn và đòi con cái, nhà cửa của bạn, bạn sẽ chống lại người đó để giữ gia đình bạn, giữ lại những gì thuộc về bạn.

Write comment (0 Comments)

caunguyenhieuqua06 435x290

06. Bạn Phải Xin Chúa Điều Bạn Muốn

Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Chúng ta đang nói về bước đầu để nhận sự đáp lời cầu nguyện, bước một là quyết định điều bạn muốn nơi Chúa và tìm những câu Kinh Thánh hứa cho bạn những điều bạn ao ước. Bước số hai để nhận sự đáp lời cầu nguyện là xin Chúa điều bạn muốn và tin rằng bạn nhận được. Chắc chắn, Chúa biết điều chúng ta cần trước khi chúng ta xin, nhưng Ngài vẫn nói chúng ta xin Ngài, Kinh Thánh nói: “ ...Cha các con ở trên trời biết các con cần tất cả những điều ấy” (Ma-thi-ơ 6:32). Mà Ngài cũng bảo bạn xin những điều bạn cần.

Write comment (0 Comments)

caunguyenhieuqua07 435x290

07. Tri Thức Theo Giác Quan Khác Tri Thức Theo Mặc Khải

Kenneth Hagin - Cầu Nguyện Hiệu Quả

Lần nọ trong hàng người nhờ tôi cầu nguyện, một phụ nữ nói bà sẽ không tin bà có điều gì mà các giác quan vật lý lại bảo bà không có điều đó. Lúc đó tôi vừa bảo bà ngồi xuống vì theo Kinh Thánh, bà sẽ không nhận bất cứ điều gì nơi Chúa theo cách bà tin. Hãy tin Đức Chúa Trời và chớ tin Satan, Satan sẽ bảo bạn rằng bạn không nhận sự đáp lời cầu nguyện, Satan hoạt động trong lĩnh vực giác quan, Satan hoạt động như Thần của đời này (2 Cô-rinh-tô 4:4). Về thuộc linh bạn sẽ không đi đến đâu cho đến khi bạn nhận thức rằng có hai loại lẽ thật, lẽ thật hiểu biết giác quan, lẽ thật khải thị, tức là lẽ thật của Lời Đức Chúa Trời.

Write comment (0 Comments)

Page 1 of 3

Văn Phẩm Cơ Đốc

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 2 months trước

Thống Kê Truy Cập

24989551
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
20370
48206
20370
250489
436444
23740058
24989551

18-01-2021 12:14:38

Đang Trực Tuyến

Đang có 899 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.