Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Tình Yêu Thật

Tình Yêu Nào Là Thật Đem Hạnh Phúc Đến Cho Chúng Ta? | 15 Đặc Điểm Của Tình Yêu Thật | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm | www.quangharvest.com | SongHyVongTV

15DacTinhCuaHonNhanMOI1280x720 1

Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng. 2 Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết; dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì. 3 Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. 4 Tình yêu thương hay nhịn nhục; tình yêu thương hay nhân từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, 5 chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, 6 chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật. 7 Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. 8 Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ. 9 Vì chưng chúng ta hiểu biết chưa trọn vẹn, nói tiên tri cũng chưa trọn vẹn; 10 song lúc sự trọn lành đã đến, thì sự chưa được trọn lành sẽ bị bỏ. 11 Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con trẻ, suy xét như con trẻ; khi tôi đã thành nhân, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ. 12 Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: Đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: Đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. 13 Nên bây giờ còn có ba điều nầy: Đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương. 1. Cô-rinh-tô 13:4-13

Bằng hữu thương mến nhau luôn luôn; Và anh em sanh ra để giúp đỡ trong lúc hoạn nạn. Châm-ngôn 17:17 13

Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Giăng 15:13

15 Đặc Điểm Của Tình Yêu Thật: 1.) 00:00:00 - Nhịn nhục 2.) 00:13:06 - Nhân từ 3.) 00:19:18 - Chẳng ghen tị 4.) 00:29:03 - Chẳng khoe khoang 5.) 00:39:16 - 00:44:55 Chẳng lên mình kiêu ngạo 6.) 00:51:42 - Chẳng làm điều trái phép 7.) 1:00:44 - 1:01:09 Chẳng kiếm tư lợi 8.) 1:10:22 - 1:31:34 Chẳng nóng giận 9.) 1:42:51 - Chẳng nghi ngờ sự dữ 10.) 1:44:15 - 2:06:45 Chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật 11.) 2:09:42 - Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự 12.) 2:18:51 - 2:30:20 Tin mọi sự 13.) 2:32:45 - Trông cậy mọi sự 14.) 2:42:00 - 2:52:03 Nín chịu mọi sự 15.) 2:52:03 Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ!

Pin it
(2 Votes)

Quang Harvest

Bài Giảng Tin Lành

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 2 months trước

Thống Kê Truy Cập

25124775
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
10401
18975
155594
250489
571668
23740058
25124775

22-01-2021 10:35:27

Đang Trực Tuyến

Đang có 836 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.