Tình Yêu Của Chúa - Tâm Hằng

Giê-xu vì con mang đắng cay. Giê-xu vì con đã chết thay. Giê-xu tình yêu A-ga-pê. Giê-xu Ngài là Cha đời đời. Tình yêu của Chúa đã cứu rỗi con. Tình yêu của Chúa đã nâng đỡ con. Tình yêu của Chúa đã đến với con, để con được sống. Tình yêu của Chúa đã tha thứ con. Tình yêu của Chúa kéo con trở lại.

TinhYeuCuaChuaTamHang1280x720

Tình Yêu Của Chúa | Ca sĩ: Tâm Hằng | Sáng tác: Ms K. Phi-líp Nhà sản xuất Video: Quang Harvest | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | Youtube: Song Hy Vong TV

Lyrics: Giê-xu tình yêu rất thiết tha. Giê-xu tình yêu không chóng qua. Giê-xu tình yêu không phôi pha. Giê-xu Ngài là tình yêu đời đời. Tình yêu của Chúa đã cứu rỗi con. Tình yêu của Chúa đã nâng đỡ con. Tình yêu của Chúa đã đến với con, để con được sống. Tình yêu của Chúa đã tha thứ con. Tình yêu của Chúa kéo con trở lại. Tình yêu của Chúa thôi thúc trong con, hãy sống yêu thương.

Giê-xu vì con mang đắng cay. Giê-xu vì con đã chết thay. Giê-xu tình yêu A-ga-pê. Giê-xu Ngài là Cha đời đời. Tình yêu của Chúa đã cứu rỗi con. Tình yêu của Chúa đã nâng đỡ con. Tình yêu của Chúa đã đến với con, để con được sống. Tình yêu của Chúa đã tha thứ con. Tình yêu của Chúa kéo con trở lại. Tình yêu của Chúa thôi thúc trong con, hãy sống yêu thương.

💝💜Xin ủng hộ SongHyVongTV đạt mốc 50`000 đăng ký. ▶Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn yêu thương và ủng hộ SongHyVongTV. ▶▶Subscribe / nhấp để đăng ký: https://www.youtube.com/c/songhyvongtv

(2 Votes)

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin
Hy Vọng & Tình Yêu
www.quangharvest.com
Email: info@quangharvest.com

Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật

Please enable the javascript to submit this form