Thắp Sáng Hy Vọng

C10.03 Vẻ Đẹp Thay Cho Tro Bụi - Joyce Meyer

C10.03 Vẻ Đẹp Thay Cho Tro Bụi - Joyce Meyer

Người Dạy: Joyce Meyer | Dịch giả: Ngô Minh Hòa | Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | www.quangharvest.com

Nhìn thấy điều tốt đẹp nhất trong mọi hoàn cảnh và duy trì một cái nhìn tích cực là việc có thể làm được nhờ những lời hứa được tìm thấy trong Lời Chúa. Trong Rô-ma 8:28, sứ đồ Phao-lô nói, “Chúng ta biết mọi việc hợp lại đều mang lợi ích đến cho những ai yêu mến Thượng Đế, là những người Ngài đã gọi, theo mục đích của Ngài.” Để ý câu này không nói một số điều hợp lại nhằm mang ích lợi cho bạn mà nói mọi sự. Mọi hoàn cảnh, mọi va chạm, mọi thử thách, mọi thất vọng - Chúa sẽ hóa giải mọi sự vì cớ ích lợi cho bạn.

JoyceMeyerThapSang1280x720

Thậm chí Chúa có thể lấy những điều khó khăn nhất mà bạn trải qua và dùng nó mang lại ích lợi cho bạn. Ê- sai 61:3 nói Ngài sẽ ban cho bạn “vẻ đẹp thay cho tro bụi,” và “dầu vui vẻ thay cho tang chế.” Chúa không gây ra nỗi đau hay rối loạn để bạn hứng chịu, nhưng Ngài có thể chữa lành những tổn thương và dùng những điều bạn trải qua để hoàn thành điều gì đó đẹp đẽ - cho cuộc đời bạn và cuộc đời người khác.

Cá nhân tôi thấy việc tin Chúa sẽ biến họa mà tôi đang trải qua thành phúc đã giúp tôi vượt qua khó khăn với thái độ hy vọng. Đó là một lời hứa tuyệt vời mà tôi chứng kiến xảy ra hết lần này tới lần khác y như cách Chúa hứa. Chuyện này xảy ra cho tôi lúc tôi bị ưng thư vú, lúc tôi bị lạm dụng tình dục khi còn trẻ, lúc bạn bè mà tôi tin tưởng quay lưng với tôi và trong vô số những hoàn cảnh khác. Dù hiện tại bạn trải qua điều gì, hãy tin và nói, “Chúa sẽ khiến điều này thành ích lợi cho tôi,” và bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng.

Pin It

Related Articles

Chúng tôi đang phát hành nhiều nhạc Music Video mới trên

Thông Tin

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin, Hy Vọng & Tình Yêu www.quangharvest.com  Email: info@quangharvest.com

Được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.

Thống Kê Trực Tiếp 130 Quốc Gia

We have 1636 guests and no members online

Your Language