Tháng 12 - Hãy Đọc Kinh Thánh Cùng Nhau

Hãy Đọc Kinh Thánh Cùng Nhau

Tháng 12

Đây là phần 12 trong kế hoạch gồm 12 phần nhằm hướng dẫn bạn đọc xuyên suốt Kinh Thánh trong 365 ngày. Hãy mời bạn bè mình tham gia khi bạn bắt đầu đọc phần mới mỗi tháng. Loạt bài này rất phù hợp với Kinh Thánh âm thanh—nghe trong vòng 20 phút mỗi ngày! Các phân đoạn Cựu Ước, Tân Ước, cùng các Thi Thiên được chia đều trong mỗi bài đọc.

12CungNhauDocKinhThanh 1280x720

Phần 12 bao gồm các sách Ê-sai, Mi-chê, 1-2 Phi-e-rơ, 1-2-3 Giăng, và Giu-đe.

Ngày 1 trong 31 ngày | I Phi-e-rơ 1-3 | Thi-thiên 101

Ngày 2 trong 31 ngày | I Phi-e-rơ 4-5 | II Phi-e-rơ 1

Ngày 3 trong 31 ngày | II Phi-e-rơ 2-3 | Rô-ma 5-6

Ngày 4 trong 31 ngày | I Giăng 1-3

Ngày 5 trong 31 ngày | I Giăng 4-5 | II Giăng 1 | Thi-thiên 73-74

Ngày 7 trong 31 ngày | Mi-chê 1-3

Ngày 8 trong 31 ngày | Mi-chê 4-6

Ngày 9 trong 31 ngày | Mi-chê 7 | Thi-thiên 60, 93-94

Ngày 10 trong 31 ngày | Ê-sai 1-3

Ngày 11 trong 31 ngày | Ê-sai 4-6

Ngày 12 trong 31 ngày | Ê-sai 7-9

Ngày 13 trong 31 ngày | Ê-sai 10-12

Ngày 14 trong 31 ngày | Ê-sai 13-15

Ngày 15 trong 31 ngày | Ê-sai 16-18

Ngày 16 trong 31 ngày | Ê-sai 19-21

Ngày 17 trong 31 ngày | Ê-sai 22-24

Ngày 18 trong 31 ngày | Ê-sai 25-27

Ngày 19 trong 31 ngày | Ê-sai 28-30

Ngày 20 trong 31 ngày | Ê-sai 31-33

Ngày 21 trong 31 ngày | Ê-sai 34-36

Ngày 22 trong 31 ngày | Ê-sai 37-39

Ngày 23 trong 31 ngày | Ê-sai 40-42

Ngày 24 trong 31 ngày | Ê-sai 43-45

Ngày 25 trong 31 ngày | Ê-sai 46-48

Ngày 26 trong 31 ngày | Ê-sai 49-51

Ngày 27 trong 31 ngày | Ê-sai 52-54

Ngày 28 trong 31 ngày | Ê-sai 55-57 | Thi-thiên 65

Ngày 29 trong 31 ngày | Ê-sai 58-60

Ngày 30 trong 31 ngày | Ê-sai 61-63

Ngày 31 trong 31 ngày | Ê-sai 64-66

(2 Votes)

Chúng tôi đang phát hành nhiều Music Video nhạc mới trên

Liên Hệ

 
Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi.
Nhận Bản Tin

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật.

Please enable the javascript to submit this form