12baigiaolycanban08435x290 1

12 Bài Giáo Lý Căn Bản - 8. Mười Điều Răn

1. Mười điều răn là gì? Được chép ở đâu?

Mười điều răn là mười điều căn bản của Bản Luật Pháp mà Đức Chúa Trời ban cho dân Do Thái và loài người để làm tiêu chuẩn cho cuộc sống của họ và được chép ở Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17.

12baigiaolycanban09435x290 1

12 Bài Giáo Lý Căn Bản - 9. Sự Dâng Hiến

1. Loài người dâng hiến cho Chúa từ khi nào?

Từ A-đam, Ê-va và họ đã dạy cho các con của mình.

"A-bên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó. Đức Giê--va đoái xem A-bên và nhận lễ vật của người" (Sáng-thế Ký 4:4).

12baigiaolycanban10435x290 1

12 Bài Giáo Lý Căn Bản - 10. Hội Thánh Và Các Thánh Lễ

I. Hội Thánh

1. Hội Thánh là gì? 

Hội thánh là cộng đồng của những người được Đức Chúa Trời kêu gọi biệt riêng ra khỏi thế gian, được cứu chuộc bởi Chúa Giê-xu qua sự tiếp nhận Ngài là Cứu Chúa của mình để trở nên dân thánh cho Đức Chúa Trời.

12baigiaolycanban11a435x290 1

12 Bài Giáo Lý Căn Bản - 11. Thiên Đàng Và Thiên Sứ

1. Thiên đàng là gì?

Là nhà của Đức Chúa Trời, là nơi ngự của Ngài.
"Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó" (
Giăng 14:2-3).

12baigiaolycanban12a435x290 1

12 Bài Giáo Lý Căn Bản - 12. Sự Tái Lâm Của Chúa Giê-xu

1. Sự tái lâm của Chúa Giê-xu là gì?

Sự tái lâm của Chúa Giê-xu là sự trở lại trần gian của Ngài. 

2. Có chắc chắn Chúa sẽ tái lâm không? Chắc chắn lắm
a. Tân Ước đề cập đến Chúa tái lâm nhiều nhất, cứ mỗi 25 câu thì có một câu nói về Chúa tái lâm. b. Chúa Giê
-xu đã nhiều lần, nhiều cách dạy dỗ về sự tái lâm của Ngài.

12baigiaolycanban12c435x290 1

12 Bài Giáo Lý Căn Bản - 13. Phần Phụ Thêm

I. Bài Cầu Nguyện Chung (học thuộc lòng)

Lạy Cha chúng con ở trên trời. Danh Cha được tôn thánh Nước Cha được đến, Ý Cha được nên đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày, Xin tha tội cho chúng con, như chúng con tha cho kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, Song cứu chúng con khỏi điều ác Vì Nước, Quyền, Vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. A-men.

Page 2 of 2

Tìm Kiếm

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Thống Kê Truy Cập

11137151
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
22449
25340
22449
171900
341762
9835398
11137151

14-10-2019 20:24:06

Đang Trực Tuyến

Đang có 718 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Từ Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com

ĐĂNG KÝ HOÀN THÀNH! Một e-mail với các bước tiếp theo để hoàn thành đăng ký đã được gửi đến địa chỉ e-mail.

Vui lòng kiểm tra email của bạn (bao gồm thư mục thư rác/spam) và hoàn tất đăng ký. Để nhận lại e-mail, đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu đã nhập ở trên.