Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Giáo Trình Học ISOM

D7 - TRUYỀN GIÁO VÀ MÙA GẶT - MISSIONS AND THE HARVEST

TienSiDrHowardFoltz435x290

D7 - TRUYỀN GIÁO VÀ MÙA GẶT - MISSIONS AND THE HARVEST

Tiến sĩ Howard Foltz

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Tiến sĩ Howard Foltz là người sáng lập và là chủ tịch của AIMS. Tiến sĩ Foltz đã thành lập AIMS vào năm 1985 với mục đích thách thức và vận động các nhà thờ đến Tin Lành nơi chưa bao giờ được thực hiện trước đó. AIMS đã đào tạo hơn 163.000 mục sư và nhà lãnh đạo để tham gia vào các bộ văn hóa đa văn hóa.


Loading Player...

Title Kinh thánh Speaker Ngày Độ dài Series Lượt xem
D7.1 Những Thuật Ngữ Truyền Giáo Tiến Sĩ Howard Foltz 02-09-2018 53:54 D7 - Truyền Giáo Và Mùa Gặt - Missions And The Harvest 424
D7.2 Nền Tảng Kinh Thánh Của Việc Truyền Giáo Tiến Sĩ Howard Foltz 02-09-2018 49:09 D7 - Truyền Giáo Và Mùa Gặt - Missions And The Harvest 550
D7.3 Sự Rao Truyền Phúc Âm Và Dạy Dỗ Tiến Sĩ Howard Foltz 02-09-2018 50:31 D7 - Truyền Giáo Và Mùa Gặt - Missions And The Harvest 446
D7.4 Tình Trạng Của Thế Giới Tiến Sĩ Howard Foltz 02-09-2018 52:25 D7 - Truyền Giáo Và Mùa Gặt - Missions And The Harvest 464
D7.5 Hội Thánh Của Đại Mạng Lệnh Tiến Sĩ Howard Foltz 02-09-2018 54:31 D7 - Truyền Giáo Và Mùa Gặt - Missions And The Harvest 486
D7.6 Tác Động Đến Thế Giới Qua Việc Cầu Nguyện Tiến Sĩ Howard Foltz 02-09-2018 52:44 D7 - Truyền Giáo Và Mùa Gặt - Missions And The Harvest 428
D7.7 Một Hợi Thánh Được Huy Động Và Sai Đi Tiến Sĩ Howard Foltz 02-09-2018 52:34 D7 - Truyền Giáo Và Mùa Gặt - Missions And The Harvest 529
D7.8 Truyền Giáo Ngắn Hạn Và Hội Thảo Truyền Giảng Tiến Sĩ Howard Foltz 02-09-2018 52:40 D7 - Truyền Giáo Và Mùa Gặt - Missions And The Harvest 544
D7.9 Đức Tin Hiển Dâng Và Những Dân Tộc Chưa Biết Đến Tiến Sĩ Howard Foltz 02-09-2018 52:10 D7 - Truyền Giáo Và Mùa Gặt - Missions And The Harvest 610
D7.10 Chuẩn Bị Việc Truyền Giáo Và Hội Thánh Địa Phương Tiến Sĩ Howard Foltz 02-09-2018 52:28 D7 - Truyền Giáo Và Mùa Gặt - Missions And The Harvest 465

Diễn Giả

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.