Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Giáo Trình Học ISOM

F3. ĐỔI MỚI NHƯ CHIM ƯNG - RENEWED LIKE THE EAGLES

TienSiLarryStockstill small

F3. ĐỔI MỚI NHƯ CHIM ƯNG - RENEWED LIKE THE EAGLES

Bác sĩ John Burns

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Bác sĩ John Burns quản nhiệm Hội thánh Victory Chritian Center tại Vancouver, Canada và chương trình TV Family Success.

F3.1 Đổi Mới Như Chim Ưng


Loading Player...

Diễn Giả

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.