Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Giáo Trình Học ISOM

F2. TẤM LÒNG TRONG CHỨC VỤ - THE HEART OF MINISTRY

MucSuJohnBevere small

F2. TẤM LÒNG TRONG CHỨC VỤ - THE HEART OF MINISTRY

Mục sư John Bevere

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Mục sư John Bevere đã chinh phục hàng triệu khán thính giả khắp thế giới qua sách, DVD, video…


Loading Player...

Diễn Giả

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.