All sermons


Loading Player...

Chuyên mục phụ

A1 - NỀN TẢNG CỦA ĐỨC TIN - FOUNDATION OF FAITH
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

MucSuBaylessConley smallMục Sư Bayless Conley
 

Ðang quản nhiệm một hội thánh hơn 5000 thành viên. Môn học nầy rất lý tưởng dành cho người mới tin Chúa. Các tín lý căn bản được trình bày rõ ràng, dễ hiểu.

A2 - ĐỜI SỐNG SIÊU NHIÊN - SUPERNATURAL LIVING
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

MucSuTienSiALGill smallMục Sư Tiến Sĩ A. L. Gill
 

Mục Sư Tiến Sĩ A. L. Gill và vợ, bà Joyce Gill được biết như là nhà truyền giáo quốc tế và là tác giả của trên 20 quyển sách và tài liệu giảng dạy có số bán hàng đầu trên thế giới. Một quyển trong các sách của ông, Lời Chúa Hứa Cho Mọi Nhu Cầu Của Bạn đã được bán ra trên bẩy triệu số. Chức vụ lưu động của ông bà luôn luôn được minh họa bởi những dấu kỳ phép lạ cập theo và sự chữa lành siêu nhiên của Chúa trên khắp 60 quốc gia. Hãy viếng trang nhà của họ tại: www.gillministries.com.

A3 - TÂN ƯỚC LƯỢC KHẢO - NEW TESTAMENT SURVEY
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiJohnAmstutz smallTiến sĩ John Amstutz

Trong loạt bài nầy, tiến sĩ John Amstutz dạy mười bài từ sách Mathiơ đến Khải Huyền. Sau 27 năm giảng dạy môn Tân Ước Lược Khảo, sự trình bày của ông về Lời Chúa rất sáng tỏ, rõ ràng. Ngoài đó, ông còn giữ vai trò chủ yếu trong chương trình truyền giáo thế giới của Hội Thánh Foursquare Gospel Church và chương trình huấn luyện của giáo vụ The King’s Institute, khai sáng bởi Jack Hayford và Hội Thánh Church On The Way.

A4 - NGỢI KHEN VÀ THỜ PHƯỢNG - PRAISE AND WORSHIP
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiLamarBoschman smallTiến sĩ Lamar Boschman

Ông là tác giả của các sách về Sự Thờ Phượng có số bán nhiều nhất: The Rebirth of Music, A Passion for His Presence and Future Worship. Ông là khoa trưởng của viện International Worshipm và đã điều khiển nhiều ca đoàn thờ phượng ghi âm trong băng diã Integrity Music. Ông còn viết nhạc và huấn luyện người thờ phượng và người điều khiển thờ phượng. Môn học nầy đã thay đổi cuộc đời của biết bao học viên giúp họ đến gần với Chúa trong sự thờ phượng.

A5 - KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI - THE FEAR OF THE LORD
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

MucSuJohnBevere smallMục Sư John Bevere

Là người sáng lập mục vụ Messenger International. Tác giả của nhiều sách bán chạy nhất. Nhiệt tình của ông là ủng hộ giúp đỡ cho các hội thánh địa phương và lãnh đạo. Sách và video của ông đã được dịch ra hơn 90 ngôn ngữ trên thế giới. Bạn Có thể vào trang Thư Viện để xem thêm những sách và video của John Bevere.

B1 - QUYỀN NĂNG CỦA SỰ CẦU NGUYỆN - POWER OF PRAYER
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiDickEastman smallTiến sĩ Dick Eastman
 

Tiến sĩ Dick Eastman là chủ tịch hội Every Home For Christ, chủ trương mỗi nhân sự sẽ là một chức vụ kết ước để mang sứ điệp Phúc Âm đến cho mỗi một gia đình trên toàn cầu. Loạt tài liệu nầy nhấn mạnh yếu tố cầu nguyện để mở mọi rào cản nhường lối cho Phúc Âm công bố ra. Chủ đề quan trọng khác nữa là sự tương giao mật thiết với Đấng Christ sẽ hướng dẫn cầu nguyện có kết quả.

B2 - CHỨC VỤ GIÚP ĐỠ - MINISTRY OF HELPS
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

MucSuBuddyBell smallMục sư Buddy Bell

Nhiều nhận xét về Buddy Bell như là một người bạn tốt nhất cho chức vụ mục sư. Trong Chức Vụ Giúp Đỡ nầy, Buddy Bell sẽ hướng dẫn cho học viên các công tác giống khuôn mẫu của các môn đồ Đấng Christ ngày xưa. Mọi tình nguyện viên trong hội thánh cần tìm hiểu loạt bài nầy

B4 - BẢN CHẤT CỦA PHÚC ÂM - ESSENCE OF THE GOSPEL
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiTerryLaw smallTiến sĩ Terry Law

Mục vụ của Terry Law là World Compassion, một tổ chức dấn thân vào các quốc gia qua văn chương, giáo dục và giúp đỡ nhân đạo. Tác phẩm về âm nhạc và thiên sứ của ông Terry rất được hoan nghênh. Loạt tài liệu sẽ giới thiệu những tinh tuý của ông.

B5 - GIÊXU ĐẤNG CHỮA LÀNH HÔM NAY - JESUS OUR HEALER TODAY
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

MucSuBaylessConley smallMục sư Bayless Conley

Mục sư Conley trở lại trong loạt bài nầy, sẽ khai triển chủ đề Sự chữa lành trên nền tảng Kinh Thánh. Bất cứ người tín hữu chân tâm nào cũng dễ dàng thấy rằng Đức Giêxu rất muốn chữa lành và đang chữa lành cho chúng ta ngay ngày hôm nay.

C1 - HUY ĐỘNG ĐỂ NHÂN CẤP - MOBILIZE TO MULTIPLY
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiBerinGilfillan smallTiến sĩ Berin Gilfillan

Chính ông là người ôm lòng cưu mang khải tượng Chương Trình Kinh Thánh Hàm Thụ Quốc Tế nầy. Trong loạt bài nầy, ông chia xẻ thế nào Chương Trình Kinh Thánh Hàm Thụ Quốc Tế được sử dụng rộng rãi để thúc đẩy tín hữu đến sự tăng trưởng theo cấp số nhân.

C2 - HUẤN LUYỆN TẠI CƠ SỞ HỘI THÁNH - CHURCH BASED TRAINING
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiStanDekoven smallTiến sĩ Stan Dekoven

Chính ông là người ôm lòng cưu mang khải tượng Chương Trình Kinh Thánh Hàm Thụ Quốc Tế nầy. Trong loạt bài nầy, ông chia xẻ thế nào Chương Trình Kinh Thánh Hàm Thụ Quốc Tế được sử dụng rộng rãi để thúc đẩy tín hữu đến sự tăng trưởng theo cấp số nhân.

C3 – NHÓM TẾ BÀO - CELL GROUPS
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiLarryStockstill smallTiến sĩ Larry Stockstill

Mục sư Stockstill là mục sư của một hội thánh có 6,500 tín hữu, phát triển theo cơ cấu tổ tế bào. Stockstill đã nghiên cứu học hỏi nhiều kinh nghiệm tổ chức tổ tế bào khắp thế giới. Theo khuôn mẫu Columbia, ông đưa ra “nguyên tắc 12” giúp cho học viên một phương án về cấu trúc cho sự tăng trưởng, phát triển môn đồ và những con người lãnh đạo hội thánh.

C4 - QUYỀN NĂNG CỦA SỰ RAO GIẢNG - POWER EVANGELISM
 Mở Bài Học - Mở Bài Thi  )

TienSiReinhardBonnke smallTiến sĩ Reinhard Bonnke

Hàng triệu người đã được cứu, được giải phóng, và được chữa lành qua chức vụ của Bonnke. Đi theo những bài giảng Phúc Âm là Chúa cho cặp theo các dấu kỳ, phép lạ. Hãy học biết những bí quyết của việc truyền giảng từ một trong những mục vụ có kết quả nhất trên thế giới ngày nay.

C5 - PHẨM CHẤT CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO - LEADERS INTEGRITY
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiJackHayford smallTiến Sĩ Jack Hayford

Tiến sĩ Hayford là mục sư trưởng của Church on the Way tạI California và ông được biết như là mục sư của những mục sư. Ông rất được tôn trọng trên thế giới như là tác giả của nhiều sách có giá trị, là nhạc sĩ và là giáo sư. Năm 2004 Ông được Giáo Hội Foursquare ủy nhiệm chức vụ President của hơn 29,000 chi hội khắp thế giới.

C6 - KHẢI TƯỢNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO - LEADERSHIP VISION
(Mở Bài Học  Mở Bài Thi)

TienSiDavidShibley smallTiến Sĩ David Shibley

Tiến sĩ David Shibley sáng lập chương trình Global Advanced Ministries. Ông chuyên đề về tiếp liệu cho ngưòi chăn bầy ở tiền phương và chuyển tải khải tượng cho ngườI lãnh đạo.

C7 - GÂY DỰNG HỘI THÁNH MỚI - CHURCH PLANTING
(Mở Bài Học Mở Bài Thi)

TienSiJimFeeney smallTiến sĩ Jim Feeney

Tiến sĩ Feeney giảng dạy cả phần giáo khoa và lý thuyết về Gieo Trồng Hội Thánh. Trong loạt bài nầy, những người lãnh dạo và có khả năng lập hội thánh mới sẽKhám phá ra cách nào để kết nạp, chuẩn bị, và gởi những đội ngũ từ một hội thánh địa phương để bắt đầu một hội thánh mới, mạnh mẽ.

C9 – NGƯỜI TUÂN GIỮ LỜI HỨA - PROMISE KEEPER
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiEdCole smallTiến sĩ Ed Cole

Tiến sĩ Ed Cole là Sáng Lâp Viên và Giám Dốc của Cơ quan Christian Men's Network. Mục vụ của ông đã gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến quí nam giới trong hơn 200 quốc gia. Ðây là sứ điệp khởi xướng cho phong trào Promise Keeper của Coach McCartney.

D1 - TINH THẦN TRONG ĐỒNG VẮNG - WILDERNESS MENTALITIES
(Mở Bài HọcMở Bài Thi)

TienSiJoyceMeyer smallTiến sĩ Joyce Meyer

Bà Joyce Meyer nổi tiếng trong chương trình phát thanh "Life in The Word." Bà có biệt tài truyền đạt lẽ thật trong Lời Chúa một cách thiết thực. Trong loạt bài nầy Bà phân tích những lối suy nghĩ sai trật của tín đồ đã cản trở họ đạt đến sự thành công và mất phần cơ nghiệp.

D2 - PHÁT TRIỂN NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO - DEVELOPING LEADERS
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

MucSuBrianHouston smallMục sư Brian Houston
 

Ông là người quản trị một trong những hội thánh lớn nhất Úc Châu. Ông có khả năng đào tạo cấp lãnh đạo trong mọi lãnh vực kể cả mục vụ.

D4 - SỰ GIẢNG HOÀ - RECONCILIATION
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiARBernard smallTiến sĩ A. R. Bernard

Tiến sĩ A.R. Bernard không những là mụ sư của hội thánh hơn 10,000 tín hữu mà ông cũng được quí trọng nhưmột nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ. Rất hiếm có người như ông với đầy đủ uy tín nói về đề tài hòa giải giữa các sác dân và chủng tộc. Môn học nầy bàn sâu hơn vấn đề màu da và chủng tộc; ông diễn giải về nguồn gốc thiên nhiên và thuộc linh cũng như thiên mệnh.

D5 - CÁ NHÂN CHỨNG ĐẠO - PERSONAL EVANGELISM
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

MucSuRayComfort smallMục sư Ray Comfort

Người Tân Tây Lan, là tác giả của trên 30 quyển sách. Ông được thế giới biết tiếng qua quyển Hell's Best Kept Secret (Bí Mật Giữ Kín của Hoả Ngục). Loạt bài nầy không thể bỏ qua được. Mục sư Ray đã khéo léo trong việc sử dụng nhiều hình ảnh sống động để mang sứ điệp đến học viên.

D6 - CHIẾN TRƯỜNG TÂM LINH - SPIRITUAL WARFARE
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

GiaoSuDeanSherman smallGiáo sư Dean Sherman

Dean Sherman là giáo sư dạy Kinh Thánh có tiếng trên thế giới. Ông đã dạy môn chiến trận Tâm Linh hơn 20 năm tại các đại hội và các trường huấn kuyện của tổ chức Youth With A Mission, và các hội thánh trên 50 tiếu bang va 40 quốc gia. Bạn sẽ được học đề tài quan trọng nầy qua lối giảng dạy hết sức thực tế và vững vàng của giáo sư Sherman.

 D7 - TRUYỀN GIÁO VÀ MÙA GẶT - MISSIONS AND THE HARVEST
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiDrHowardFoltz1Tiến Sĩ Howard Foltz

Tiến sĩ Howard Foltz là người sáng lập và là chủ tịch của AIMS. Tiến sĩ Foltz đã thành lập AIMS vào năm 1985 với mục đích thách thức và vận động các nhà thờ đến Tin Lành nơi chưa bao giờ được thực hiện trước đó. AIMS đã đào tạo hơn 163.000 mục sư và nhà lãnh đạo để tham gia vào các bộ văn hóa đa văn hóa.

Howard Foltz

Missions Strategist

Dr. Howard Foltz is the founder and president of AIMS. Dr. Foltz founded AIMS in 1985 with the purpose of challenging and mobilizing churches to the Gospel where it had never been taken before. AIMS has trained over 163,000 pastors and leaders to engage in cross-cultural ministries.

D8 - UY QUYỀN VÀ SỰ THA THỨ - AUTHORITY AND FORGIVENESS
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

MucSuJohnBevere smallMuc Sư John Bevere

Tác giả của nhiếu sách nổi tiếng như The Bait of Satan và Under Cover; mục sư John trình bày hai quyển sách của ông thu gọn trong hai bài học của Cấp Bốn.

D9 - ĐẮC THẮNG THUỘC LINH - SPIRITUAL BREAKTHROUGH
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiMarilynHickey smallTiến Sĩ Marilyn Hickey
 
 

Bà được mệnh danh là Ðại Sứ của Tin Lành về Nước Ðức Chúa Trời đem đến sự sống đời đời qua Chúa Cứu Thế Giexu đến với thế hệ đang ở trong tối tăm và đau khổ.

E1 - SỰ NỐI KẾT ĐẤNG CHRIST - CHRIST CONNECTION
(Mở Bài Thi - Mở Bài Thi)

TienSiTLOsborn smallTiến sĩ T.L. Osborn

Cùng với vợ là Daisy Osborn đã góp phần lớn lao trong công cuộc truyền giáo thế giới. Ông Bà đã giảng dạy hàng triệu người trên 78 quốc gia. Theo ông loạt bài nầy là những lẽ thật quan trọng nhất mà ông đã khám phá trong 55 năm hầu việc Chúa trên khắp thế giới. Loạt bài nầy sẽ giúp cho bạn thấy những lẽ thật giúp bạn đạt đến những lẽ nhiệm mầu nhất của Chúa dành cho bạn.

E2 - SỐNG ĐỂ BAN CHO - LIVING TO GIVE
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

MucSuWayneMyers smallMục sư Wayne Myers

Mục sư Wayne Myers đã từng là giáo sĩ tại Mễ Tây Cơ và giảng dạy hơn 70 quốc gia. Ông có thể là người đã biếu tặng xe ô-tô cho quí mục sư và giúp xây cất nhà thờ tại Mễ-tây-cơ nhiều hơn các giáo sĩ khác. Ông thách thức những tín hữu hãy sống đề ban cho giống như Chúa Giê-xu.

E5 - TRƯỞNG LÃO THEO KINH THÁNH - BIBLICAL ELDERSHIP
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

MucSuDickBenjamin smallMục sư Dick Benjamin

Muc sư Benjamin đang giữ chức vụ chăm sóc cho 60 hội thánh, phần lớn là do ông mở mang. Hội thánh của ông tại Alaska đã gởi hơn 1000 thành viên để mở mang hội thánh mới.

E7 - TRUYỀN GIÁO CHO THẾ HỆ MỚI - REACHING A NEW GENERATION

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

MucSWillieGeorge smallMục sư Willie George

Ông là người quản trị Hội Thánh Church On The Move, một trong những hội thánh lớn nhất Hoa Kỳ. Với lòng nhiệt thành làm việc với thế hệ trẻ, mục sư George đã thiết lập những tiêu chuẩn quốc tế cho mục vụ Thiếu Niên và Nhi Ðồng. Trong loạt bài nầy học viên sẽ được học những kinh nghiệm của ông để truyền giáo cho giới trẻ.

E8 - QUẢN TRỊ TƯƠNG LAI - MANAGING FOR TOMORROW

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

MucSuJimWideman smallMục sư Jim Wideman

Mục sư Jim Wideman giữ chức vụ điều phối hành chánh của Hội thánh Church On the Move. Trong loại bài nầy, ông chia sẻ những nguyên tắc giúp xây dựng hội thánh và một chương trình thiếu nhi xuất sắc. Loạt bài nầy sẽ giúp trong những địa hạt như quản lý thời gian và nhân viên, đặt mục tiêu, giải quyết vấn đề trong một tổ chức.

 

E9 - TRUYỀN GIÁO CHO GIỚI TRẺ - MINISTERING TO YOUTH
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

MucSuBlaineBartel smallMục sư Blaine Bartel

Mục sư Bartel lãnh đạo mục vụ thanh thiếu niên tại hội thánh Church On the Move. Có hơn 2.500 thanh thiếu niên ra đi truyền giáo hàng tuần dưới sự hướng dẫn của ông. Ý niệm về Một Trăm Tám Mươi (180) của ông đã được hàng trăm hội thánh khác áp dụng. Trong loạt bài nầy, ông chia sẽ những nguyên tắc đã khiến mục vụ của ông rất hữu hiệu.

F1. ĐẮC THẮNG BẢN CHẤT TỘI LỖI - CONQUERING THE SIN NATURE
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi )

TienSiBerinGilfillan smallTiến Sĩ Berin Gilfillan
 

Tiến Sĩ Berin là người sáng lập chương trình ISOM. Trong bài học nầy ông chia sẽ làm thê nào để chiến thắng bản chất tội lỗi.

 

F2. TẤM LÒNG TRONG CHỨC VỤ - THE HEART OF MINISTRY
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

MucSuJohnBevere smallMục sư John Bevere

Mục sư John Bevere đã chinh phục hàng triệu khán thính giả khắp thế giới qua sách, DVD, video…

F3. ĐỔI MỚI NHƯ CHIM ƯNG - RENEWED LIKE THE EAGLES
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi )

BacSiJohnBurns smallBác sĩ John Burns

Bác sĩ John Burns quản nhiệm Hội thánh Victory Chritian Center tại Vancouver, Canada và chương trình TV Family Success

F4. CỘNG ĐỒNG VÀ GIỚI TÍNH - COMMUNITY AND GENDER
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiGilbertBilezkian smallTiến Sĩ Gilbert Bilezkian

Tiến Sĩ Gilbert Bilezkian là giáo sư tại trường Đại Học Wheaton College, và là cố vấn của mục sư Bill Hybels, Willow Creek

F5. GIẢNG ĐẠO NĂNG ĐỘNG - DYNAMIC PREACHING
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

MucSuBrickCliff smallMục sư Brick Cliff

Mục sư Brick Cliff là giáo sĩ huấn luyện người hầu việc Chúa tại nhiều quốc gia trong mục vụ Nation-2-Nation. 26 năm mở mang Nước Chúa tại Africa, India, và Châu Mỹ Latin.

F6. Nền Tảng Ơn Tiên Tri - Prophetic Foundations
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiKeithHazellvaJeremy smallTiến sĩ Keith Hazell và Jeremy

Tiến sĩ Keith Hazell và Jeremy làm sáng tỏ chức vụ tiên tri trong hội thánh, đem lại sự quân bình tránh những lạm dụng ân tứ quí báu nầy

F7. Những Điểm Thực Hành Cho Chức Vụ - Practical Points for Ministry
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiVargis smallTiến sĩ P.G. Vargis

Tiến sĩ Vargis lãnh đạo một đội ngủ hàng ngàn truyền đạo viên ở những vùng khó khăn nhất của Ấn Độ. Đây là loạt bài chia sẻ hết sức tuyệt vời để thành công trong chức vụ.

F8. Học Lắng Nghe Tiếng Chúa - Hearing God’s Voice
(Mở Bài Học Mở Bài Thi)

GiaoSuTienSiMarkVirkler smallGiáo Sư Tiến Sĩ Mark Virkler

Giáo Sư Tiến Sĩ Mark Virkler là viện trưởng của Trường Christian Leadership University. Học nghe tiếng Chúa với Giáo sư Mark Virkler từng bước một để bước với Chúa một cách sâu nhiệm

CL2. Những Lời Cầu Nguyện Chữa Lành Tấm Lòng 1-10
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi )

GiaoSuTienSiMarkVirkler smallTiến sĩ Mark Virkler

Tiến sĩ Mark Virkler là Mục sư và là nhà giáo dục Cơ-đốc trong vòng 40 năm qua. Ông áp dụng và nhận ra rằng phương pháp tiếp cận hiệu quả nhất, tư vấn được xức dầu đó là huấn luyện “những lời cầu nguyện chữa lành tấm lòng”. Đây là phương cách tư vấn Mark đã áp dụng. 
Khóa học này dạy về bảy lời cầu nguyện cụ thể sẽ bẻ gãy những trói buộc bên trong tấm lòng của bạn bởi những thế lực linh gây nên. Những lời cầu nguyện này bao gồm sự phá vỡ những tội lỗi thế hệ, lời rủa sả; cắt đứt sự không tin kính; loại bỏ niềm tin tiêu cực và những lời thề trong lòng; chữa lành những cảnh gây tổn thương, bẻ gãy những lời rủa sả và đuổi sinh lực ma quỷ/tà linh đã có sự nối kết với những tổn thương trong lòng và tâm linh. Toàn bộ tiến trình chữa lành được chắc chắn bởi việc tập chú suy ngẫm những phân đoạn Kinh thánh và đem những vấn đề đã được chữa lành đến với Chúa để Ngài có thể ban cho bạn sự soi sáng bên trong từ lời của Ngài.

CL3. Lắng Nghe Tiếng Chúa Qua Giấc Mơ
(Mở Bài Học  Mở Bài Thi)

GiaoSuTienSiMarkVirkler smallTiến Sĩ Mark Virkler

Tiến sĩ Virkler đã từng thông giải những giấc mơ của riêng ông trong 30 năm. Người cố vấn thuộc linh của ông là Herman Riffel, người đã từng có một thời gian dài trong việc thông giải những giấc mơ của riêng mình và ông đã từng viết một số quyển sách về sự thông giải giấc mơ.
Tác giả thi thiên đã cho biết rằng Chúa chỉ dẫn chúng ta vào ban đêm qua những giấc mơ (Thi thiên 16:7). Những giấc mơ trong Kinh thánh minh họa nguyên tắc này và tất cả chúng ta có thể học lắng nghe từ Chúa trong suốt hai tiếng đồng hồ về giấc mơ mà chúng ta mơ thấy mỗi đêm. Trong loạt bài học này, chúng ta sẽ nghiên cứu những giấc mơ trong Kinh thánh, xem cách Chúa thông giải biểu tượng và phán với con dân Ngài qua những giấc mơ của họ (Dân số 12:6; Công vụ 2:17). Cả một phần ba Kinh thánh thuật lại chi tiết những giấc mơ hay những hành động mà nhiều người đã làm như là kết quả của những giấc mơ mà Chúa ban cho họ. Cùng nhau thực hành thông giải những giấc mơ và xem những gì Chúa làm!

CL5. Làm Thế Nào Để Xây Dựng Một Đội Thành Công
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi )

GiaoSuTienSiMarkVirkler smallTiến Sĩ Mark Virkler

CL6. Bản Tính Siêu Nhiên
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

GiaoSuTienSiMarkVirkler smallTiến sĩ Mark Virkler

Làm thế nào chúng ta để Chúa Giê-xu sống cách tự nhiên qua chúng ta? Làm thế nào chúng ta “cứ ở trong Đấng Christ’ (hay “hãy đi và để Chúa”)? Làm thế nào chúng ta đi từ “tự mình” sang “chính Đấng Christ”? Trong loạt bài này các bạn sẽ khám phá cách làm thế nào để trở lại với dự định ban đầu của Chúa cho nhân loại, là dự định đã được minh chứng bởi A-đam và Ê-va trong Vườn Ê-đen. Bốn lẽ thật then chốt để sống đời sống siêu nhiên được thảo luận trong ba bài học.

Trường Kinh Thánh Quốc Tế ISOM
Giảng Viên và Môn Học Cấp 9


WW1 - GIÁ TRỊ CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

MucSuBobbieHouston smallMục sư Bobbie Houston
 

Bobbie và Brian Houston là mục sư trưởng của Hội Thánh Hillsong tại Sydney, Australia. Trong những bài học nầy, Bobbie chia sẻ hội thánh của họ đã coi trọng giá trị của người phụ nữ. Bà đã tóm lượt cách nào phụ nữ có thể đạt được tiềm năng của họ trong Chúa.

WW2 - GIÁO DỤC VỀ BỆNH AIDS
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

BacSiCarolynKlaus smallBác sĩ Carolyn Klaus

Bác sĩ Carolyn Klaus đã sáng lập mục vụ Hope in View, một công tác giáo dục bệnh AIDS theo đường lối của Kinh Thánh và với tình yêu thương. Bài học nầy cho học viên một kiến thức đầy đủ về vi trùng HIV và bệnh AIDS và sẽ làm thay đổi đời sống của học viên. Mỗi tín hữu cũng cần phải tự tìm hiểu học hỏi về vấn đề nầy

WW3 - NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG SỰ LÃNH ĐẠO 
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiJoyceMeyer small2Tiến sĩ Joyce Meyer

Tiến sĩ Joyce Meyer là sáng lập viên của một trong những mục vụ thành công nhất trên thế giới. Bà viết nhiều sách bán chạy hàng đầu tại Hoa Kỳ và điều hành một chương trình truyền hình khắp thế giới. Trong hai bài học nầy, bà dạy cho học viên những kinh nghiệm để vượt thắng được những khó khăn mà những lãnh đạo gặp phải hằng ngày.

WW4 - TRỞ NÊN MỘT NGƯỜI MẸ 
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

MucSuLisaBevere smallMục sư Lisa Bevere

Mục sư Lisa Bevere là tác giả của nhiều quyển sách bán chạy hàng đầu. Lisa và chồng là John Bevere điều hành chương trình “The Messenger” phát hình trong 214 quốc gia. Cả hai đều là diễn giả đầy ơn.

WW5 - VAI TRÒ LÀM VỢ MỤC SƯ & MỤC VỤ PHỤ NỮ
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiBettyPrice smallTiến sĩ Betty Price

Betty Price cùng với chồng là mục sư tiến sĩ Fredrick Price, quản nhiệm Hội Thánh Crenshaw Christian Center, họ hầu việc Chúa hơn 50 năm. Trong bài học nầy bà chia sẻ bà đã vượt qua bệnh ung thư như thế nào và giải thích những sự mạnh mẽ bạn cần có trong vai trò của một người vợ của mục sư. Janet Conley khích lệ chị em phụ nữ trong sự kêu gọi tổ chức ban phụ nữ tại hội thánh địa phương.

WW6 - VƯỢT QUA SỰ ĐAU KHỔ
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

MucSuSherylSalem small
Mục sư Sheryl Salem

Mục sư Cheryl Salem là Hoa hậu Mỹ Quốc, nhưng cô không đạt tới đó mà không trãi qua những đoạn đường cam go. Trong loạt bài học nầy, Cheryl chia sẻ về sự mất mát đứa con gái và sự chiến đấu với bệnh ung thư. Bài làm chứng của cô đem lại hy vọng và sự phục hồi.

WW7 - PHỤ NỮ THỜ PHƯỢNG
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

MucSuDarleneZschech small2
Mục sư Darlene Zschech

Mục sư Darlene Zschech là mục sư đặc trách thờ phượng tại Hội Thánh Hillsong Australia. Cô cũng là người phát hành những đĩa nhạc của Hillsong được yêu chuộng khắp thế giới. Là người sáng tác nhạc, mục sư, làm mẹ, Darlene dạy về cuộc sống trong vị trí thờ phượng.

WW8 - SỰ CHỮA LÀNH THIÊN THƯỢNG
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi )

TienSiGloriaCopeland small Tiễn sĩ Gloria Copeland

Tiễn sĩ Gloria và Kenneth Copeland là sáng lập viên của Cơ Quan Kenneth Copeland. Chương trình truyền hình, sự giảng dạy và sự dâng hiến rời rộng của họ đã khích lệ tín hữu khắp thế giới. Gloria giảng dạy về những chìa khoá Chúa ban cho tín hữu trong sự chữa lành thiên thượng.

WW10 - VƯỢT THẮNG BUỒN CHÁN
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi )

MucSuLisaGilfillan small2
Mục sư Lisa Gilfillan

Mục sư Lisa va Berin Gilfillan sáng lập cơ quan International School of Ministry (ISOM). Gánh nặng được nhìn thấy phụ nữ được chữa lành tinh thần lẫn thể xác đã đưa đến khải tượng về học trình Phụ nữ của Thế Giới. Lisa dạy về làm cách nào để được giải thoát khỏi ngã lòng và buồn chán

WW13 - CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚA CHO GIA ĐÌNH
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiMarilynHickey small2
Tiến sĩ Marilyn Hickey

Trong hơn 30 năm trong chương trình phát hình, Marilyn Hickey đã thực hiện được khải tượng “Bao phủ Thế Giới với Lời Chúa.” Bà dạy dỗ từ Lời Chúa và từ kinh nghiệm của một người mẹ trong loạt bài Chương trình Của Chúa Cho Gia Đình của Bạn.

WW15 - PHƯỚC HẠNH QUA CÁC THẾ HỆ
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

BacSiJohnVaHelenBurns small
Bác sĩ John và Helen Burns

Bác sĩ John và Helen Burns quản nhiệm Trung Tâm Victory Christian tại Vancouver. Họ điều hành chương trình truyền hình có tên là “Gia Đình Thành Công.” John và Helen nói với cả thề giới về hôn nhân, gia đình và những mối liên hệ.

    Trường Kinh Thánh Quốc Tế ISOM
Giảng Viên và Môn Học Cấp 10


TT - Bảy Ngọn Núi Chiến Lược
(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

TienSiLanceWalnau small2 Tiến sĩ Lance Walnau

Trong năm bài học Bảy Ngọn Núi Chiến Lược, Dr.Lance trình bày bảy lãnh vực có tầm ảnh hưởng đã tạo nên nền văn hoá của từng quốc gia. Ông cũng cho học viên thấy được mỗi người phải lèo lái tiến trình thực hiện sự kêu gọi từ khi con thơ ấu. Năm bài học nầy được thu hình vào năm 2009 tại Nữu Ước cạnh bên Thị trường Chứng Khoáng Wall Street, khiến nó mang tính cách thời sự nóng bỏng.

Tìm Kiếm

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Từ Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin | Hy Vọng & Tình Yêu | www.quangharvest.com

ĐĂNG KÝ HOÀN THÀNH! Một e-mail với các bước tiếp theo để hoàn thành đăng ký đã được gửi đến địa chỉ e-mail.

Vui lòng kiểm tra email của bạn (bao gồm thư mục thư rác/spam) và hoàn tất đăng ký. Để nhận lại e-mail, đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu đã nhập ở trên.