Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

All sermons


Loading Player...

Title Kinh thánh Speaker Ngày Độ dài Series Lượt xem
01. Bí Mật Của Vua Solomon – 7 Nguyên Tắc Thành Công Về Tài Chính Bruce Fleet & Alton Gansky 02-07-2017 00:00 Bí Mật Của Vua Solomon – 7 Nguyên Tắc Thành Công Về Tài Chính 1034
02. Bí Mật Của Vua Solomon – 7 Nguyên Tắc Thành Công Về Tài Chính Bruce Fleet & Alton Gansky 02-07-2017 00:00 Bí Mật Của Vua Solomon – 7 Nguyên Tắc Thành Công Về Tài Chính 939
03. Bí Mật Của Vua Solomon – 7 Nguyên Tắc Thành Công Về Tài Chính Bruce Fleet & Alton Gansky 02-07-2017 00:00 Bí Mật Của Vua Solomon – 7 Nguyên Tắc Thành Công Về Tài Chính 887
04. Bí Mật Của Vua Solomon – 7 Nguyên Tắc Thành Công Về Tài Chính Bruce Fleet & Alton Gansky 02-07-2017 00:00 Bí Mật Của Vua Solomon – 7 Nguyên Tắc Thành Công Về Tài Chính 939
05. Bí Mật Của Vua Solomon – 7 Nguyên Tắc Thành Công Về Tài Chính Bruce Fleet & Alton Gansky 02-07-2017 00:00 Bí Mật Của Vua Solomon – 7 Nguyên Tắc Thành Công Về Tài Chính 1238
06. Bí Mật Của Vua Solomon – 7 Nguyên Tắc Thành Công Về Tài Chính Bruce Fleet & Alton Gansky 02-07-2017 00:00 Bí Mật Của Vua Solomon – 7 Nguyên Tắc Thành Công Về Tài Chính 1308
07. Bí Mật Của Vua Solomon – 7 Nguyên Tắc Thành Công Về Tài Chính Bruce Fleet & Alton Gansky 02-07-2017 00:00 Bí Mật Của Vua Solomon – 7 Nguyên Tắc Thành Công Về Tài Chính 1286

Chuyên mục phụ

MucSuBaylessConley small

A1 - NỀN TẢNG CỦA ĐỨC TIN - FOUNDATION OF FAITH

Mục Sư Bayless Conley

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Ðang quản nhiệm một hội thánh hơn 5000 thành viên. Môn học nầy rất lý tưởng dành cho người mới tin Chúa. Các tín lý căn bản được trình bày rõ ràng, dễ hiểu.

 

MucSuTienSiALGill small

A2 - ĐỜI SỐNG SIÊU NHIÊN - SUPERNATURAL LIVING

Mục Sư Tiến Sĩ A. L. Gill

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Mục Sư Tiến Sĩ A. L. Gill và vợ, bà Joyce Gill được biết như là nhà truyền giáo quốc tế và là tác giả của trên 20 quyển sách và tài liệu giảng dạy có số bán hàng đầu trên thế giới. Một quyển trong các sách của ông, Lời Chúa Hứa Cho Mọi Nhu Cầu Của Bạn đã được bán ra trên bẩy triệu số. Chức vụ lưu động của ông bà luôn luôn được minh họa bởi những dấu kỳ phép lạ cập theo và sự chữa lành siêu nhiên của Chúa trên khắp 60 quốc gia. Hãy viếng trang nhà của họ tại: www.gillministries.com.Ðang quản nhiệm một hội thánh hơn 5000 thành viên. Môn học nầy rất lý tưởng dành cho người mới tin Chúa. Các tín lý căn bản được trình bày rõ ràng, dễ hiểu.

TienSiJohnAmstutz small

A3 - TÂN ƯỚC LƯỢC KHẢO - NEW TESTAMENT SURVEY

Tiến sĩ John Amstutz

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Trong loạt bài nầy, tiến sĩ John Amstutz dạy mười bài từ sách Mathiơ đến Khải Huyền. Sau 27 năm giảng dạy môn Tân Ước Lược Khảo, sự trình bày của ông về Lời Chúa rất sáng tỏ, rõ ràng. Ngoài đó, ông còn giữ vai trò chủ yếu trong chương trình truyền giáo thế giới của Hội Thánh Foursquare Gospel Church và chương trình huấn luyện của giáo vụ The King’s Institute, khai sáng bởi Jack Hayford và Hội Thánh Church On The Way.

TienSiLamarBoschman small

A4 - NGỢI KHEN VÀ THỜ PHƯỢNG - PRAISE AND WORSHIP

Tiến sĩ Lamar Boschman

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Ông là tác giả của các sách về Sự Thờ Phượng có số bán nhiều nhất: The Rebirth of Music, A Passion for His Presence and Future Worship. Ông là khoa trưởng của viện International Worshipm và đã điều khiển nhiều ca đoàn thờ phượng ghi âm trong băng diã Integrity Music. Ông còn viết nhạc và huấn luyện người thờ phượng và người điều khiển thờ phượng. Môn học nầy đã thay đổi cuộc đời của biết bao học viên giúp họ đến gần với Chúa trong sự thờ phượng.

MucSuJohnBevere small

A5 - KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI - THE FEAR OF THE LORD

Mục Sư John Bevere

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Là người sáng lập mục vụ Messenger International. Tác giả của nhiều sách bán chạy nhất. Nhiệt tình của ông là ủng hộ giúp đỡ cho các hội thánh địa phương và lãnh đạo. Sách và video của ông đã được dịch ra hơn 90 ngôn ngữ trên thế giới. Bạn Có thể vào trang Thư Viện để xem thêm những sách và video của John Bevere.

TienSiDickEastman small

B1 - QUYỀN NĂNG CỦA SỰ CẦU NGUYỆN - POWER OF PRAYER

Tiến sĩ Dick Eastman

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Tiến sĩ Dick Eastman là chủ tịch hội Every Home For Christ, chủ trương mỗi nhân sự sẽ là một chức vụ kết ước để mang sứ điệp Phúc Âm đến cho mỗi một gia đình trên toàn cầu. Loạt tài liệu nầy nhấn mạnh yếu tố cầu nguyện để mở mọi rào cản nhường lối cho Phúc Âm công bố ra. Chủ đề quan trọng khác nữa là sự tương giao mật thiết với Đấng Christ sẽ hướng dẫn cầu nguyện có kết quả.

MucSuBuddyBell small

B2 - CHỨC VỤ GIÚP ĐỠ - MINISTRY OF HELPS

Mục sư Buddy Bell

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Nhiều nhận xét về Buddy Bell như là một người bạn tốt nhất cho chức vụ mục sư. Trong Chức Vụ Giúp Đỡ nầy, Buddy Bell sẽ hướng dẫn cho học viên các công tác giống khuôn mẫu của các môn đồ Đấng Christ ngày xưa. Mọi tình nguyện viên trong hội thánh cần tìm hiểu loạt bài nầy.

TienSiTerryLaw small

B4 - BẢN CHẤT CỦA PHÚC ÂM - ESSENCE OF THE GOSPEL

Tiến sĩ Terry Law

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Mục vụ của Terry Law là World Compassion, một tổ chức dấn thân vào các quốc gia qua văn chương, giáo dục và giúp đỡ nhân đạo. Tác phẩm về âm nhạc và thiên sứ của ông Terry rất được hoan nghênh. Loạt tài liệu sẽ giới thiệu những tinh tuý của ông.

MucSuBaylessConley small

B5 - GIÊXU ĐẤNG CHỮA LÀNH HÔM NAY - JESUS OUR HEALER TODAY

Mục sư Bayless Conley

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Mục sư Conley trở lại trong loạt bài nầy, sẽ khai triển chủ đề Sự chữa lành trên nền tảng Kinh Thánh. Bất cứ người tín hữu chân tâm nào cũng dễ dàng thấy rằng Đức Giêxu rất muốn chữa lành và đang chữa lành cho chúng ta ngay ngày hôm nay.

TienSiBerinGilfillan small

C1 - HUY ĐỘNG ĐỂ NHÂN CẤP - MOBILIZE TO MULTIPLY

Tiến sĩ Berin Gilfillan

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Chính ông là người ôm lòng cưu mang khải tượng Chương Trình Kinh Thánh Hàm Thụ Quốc Tế nầy. Trong loạt bài nầy, ông chia xẻ thế nào Chương Trình Kinh Thánh Hàm Thụ Quốc Tế được sử dụng rộng rãi để thúc đẩy tín hữu đến sự tăng trưởng theo cấp số nhân.

TienSiStanDekoven small

C2 - HUẤN LUYỆN TẠI CƠ SỞ HỘI THÁNH - CHURCH BASED TRAINING

Tiến sĩ Stan Dekoven

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Chính ông là người ôm lòng cưu mang khải tượng Chương Trình Kinh Thánh Hàm Thụ Quốc Tế nầy. Trong loạt bài nầy, ông chia xẻ thế nào Chương Trình Kinh Thánh Hàm Thụ Quốc Tế được sử dụng rộng rãi để thúc đẩy tín hữu đến sự tăng trưởng theo cấp số nhân.

TienSiLarryStockstill small

C3 – NHÓM TẾ BÀO - CELL GROUPS

Tiến sĩ Larry Stockstill

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Mục sư Stockstill là mục sư của một hội thánh có 6,500 tín hữu, phát triển theo cơ cấu tổ tế bào. Stockstill đã nghiên cứu học hỏi nhiều kinh nghiệm tổ chức tổ tế bào khắp thế giới. Theo khuôn mẫu Columbia, ông đưa ra “nguyên tắc 12” giúp cho học viên một phương án về cấu trúc cho sự tăng trưởng, phát triển môn đồ và những con người lãnh đạo hội thánh.

TienSiReinhardBonnke small

C4 - QUYỀN NĂNG CỦA SỰ RAO GIẢNG - POWER EVANGELISM

Tiến sĩ Reinhard Bonnke

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Hàng triệu người đã được cứu, được giải phóng, và được chữa lành qua chức vụ của Bonnke. Đi theo những bài giảng Phúc Âm là Chúa cho cặp theo các dấu kỳ, phép lạ. Hãy học biết những bí quyết của việc truyền giảng từ một trong những mục vụ có kết quả nhất trên thế giới ngày nay.

TienSiJackHayford small

C5 - PHẨM CHẤT CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO - LEADERS INTEGRITY

Tiến Sĩ Jack Hayford

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Tiến sĩ Hayford là mục sư trưởng của Church on the Way tạI California và ông được biết như là mục sư của những mục sư. Ông rất được tôn trọng trên thế giới như là tác giả của nhiều sách có giá trị, là nhạc sĩ và là giáo sư. Năm 2004 Ông được Giáo Hội Foursquare ủy nhiệm chức vụ President của hơn 29,000 chi hội khắp thế giới.

TienSiDavidShibley small

C6 - KHẢI TƯỢNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO - LEADERSHIP VISION

Tiến Sĩ David Shibley

(Mở Bài Học  Mở Bài Thi)

Tiến sĩ David Shibley sáng lập chương trình Global Advanced Ministries. Ông chuyên đề về tiếp liệu cho ngưòi chăn bầy ở tiền phương và chuyển tải khải tượng cho ngườI lãnh đạo.

TienSiJimFeeney small

C7 - GÂY DỰNG HỘI THÁNH MỚI - CHURCH PLANTING

Tiến sĩ Jim Feeney

(Mở Bài Học Mở Bài Thi)

Tiến sĩ Feeney giảng dạy cả phần giáo khoa và lý thuyết về Gieo Trồng Hội Thánh. Trong loạt bài nầy, những người lãnh dạo và có khả năng lập hội thánh mới sẽKhám phá ra cách nào để kết nạp, chuẩn bị, và gởi những đội ngũ từ một hội thánh địa phương để bắt đầu một hội thánh mới, mạnh mẽ.

MucSuBaylessConley small

C8 - SỰ DẪN DẮT BỞI THÁNH LINH - BEING LED BY THE SPIRIT

Mục sư Bayless Conley

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Mục sư Conley trở lại trong loạt bài nầy, sẽ khai triển chủ đề Sự chữa lành trên nền tảng Kinh Thánh. Bất cứ người tín hữu chân tâm nào cũng dễ dàng thấy rằng Đức Giêxu rất muốn chữa lành và đang chữa lành cho chúng ta ngay ngày hôm nay.

TienSiEdCole small

C9 – NGƯỜI TUÂN GIỮ LỜI HỨA - PROMISE KEEPER

Tiến sĩ Ed Cole

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Tiến sĩ Ed Cole là Sáng Lâp Viên và Giám Dốc của Cơ quan Christian Men's Network. Mục vụ của ông đã gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến quí nam giới trong hơn 200 quốc gia. Ðây là sứ điệp khởi xướng cho phong trào Promise Keeper của Coach McCartney.

TienSiJoyceMeyer small

D1 - TINH THẦN TRONG ĐỒNG VẮNG - WILDERNESS MENTALITIES

Tiến sĩ Joyce Meyer

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Bà Joyce Meyer nổi tiếng trong chương trình phát thanh "Life in The Word." Bà có biệt tài truyền đạt lẽ thật trong Lời Chúa một cách thiết thực. Trong loạt bài nầy Bà phân tích những lối suy nghĩ sai trật của tín đồ đã cản trở họ đạt đến sự thành công và mất phần cơ nghiệp.

MucSuBrianHouston small

D2 - PHÁT TRIỂN NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO - DEVELOPING LEADERS

Mục sư Brian Houston

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Ông là người quản trị một trong những hội thánh lớn nhất Úc Châu. Ông có khả năng đào tạo cấp lãnh đạo trong mọi lãnh vực kể cả mục vụ.

MucSuBillyHornsby1

D3 - NGƯỜI HƯỚNG DẪN NHÓM TẾ BÀO - CELL GROUPS LEADERS

Mục Sư Billy Hornsby

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

ISOM Khóa 4 – D3 Người Hướng Dẫn Nhóm Tế Bào hay Trở Thành Người Lãnh Đạo Tổ Tế Bào

TienSiARBernard small

D4 - SỰ GIẢNG HOÀ - RECONCILIATION

Tiến sĩ A. R. Bernard

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Tiến sĩ A.R. Bernard không những là mụ sư của hội thánh hơn 10,000 tín hữu mà ông cũng được quí trọng nhưmột nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ. Rất hiếm có người như ông với đầy đủ uy tín nói về đề tài hòa giải giữa các sác dân và chủng tộc. Môn học nầy bàn sâu hơn vấn đề màu da và chủng tộc; ông diễn giải về nguồn gốc thiên nhiên và thuộc linh cũng như thiên mệnh.

MucSuRayComfort small

D5 - CÁ NHÂN CHỨNG ĐẠO - PERSONAL EVANGELISM

Mục sư Ray Comfort

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Người Tân Tây Lan, là tác giả của trên 30 quyển sách. Ông được thế giới biết tiếng qua quyển Hell's Best Kept Secret (Bí Mật Giữ Kín của Hoả Ngục). Loạt bài nầy không thể bỏ qua được. Mục sư Ray đã khéo léo trong việc sử dụng nhiều hình ảnh sống động để mang sứ điệp đến học viên.

GiaoSuDeanSherman small

D6 - CHIẾN TRƯỜNG TÂM LINH - SPIRITUAL WARFARE

Giáo sư Dean Sherman

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Dean Sherman là giáo sư dạy Kinh Thánh có tiếng trên thế giới. Ông đã dạy môn chiến trận Tâm Linh hơn 20 năm tại các đại hội và các trường huấn kuyện của tổ chức Youth With A Mission, và các hội thánh trên 50 tiếu bang va 40 quốc gia. Bạn sẽ được học đề tài quan trọng nầy qua lối giảng dạy hết sức thực tế và vững vàng của giáo sư Sherman.

TienSiDrHowardFoltz435x290

D7 - TRUYỀN GIÁO VÀ MÙA GẶT - MISSIONS AND THE HARVEST

Tiến sĩ Howard Foltz

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Tiến sĩ Howard Foltz là người sáng lập và là chủ tịch của AIMS. Tiến sĩ Foltz đã thành lập AIMS vào năm 1985 với mục đích thách thức và vận động các nhà thờ đến Tin Lành nơi chưa bao giờ được thực hiện trước đó. AIMS đã đào tạo hơn 163.000 mục sư và nhà lãnh đạo để tham gia vào các bộ văn hóa đa văn hóa.

MucSuJohnBevere small

D8 - UY QUYỀN VÀ SỰ THA THỨ - AUTHORITY AND FORGIVENESS

Muc Sư John Bevere

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Tác giả của nhiếu sách nổi tiếng như The Bait of Satan và Under Cover; mục sư John trình bày hai quyển sách của ông thu gọn trong hai bài học của Cấp Bốn.

TienSiMarilynHickey small

D9 - ĐẮC THẮNG THUỘC LINH - SPIRITUAL BREAKTHROUGH

Tiến Sĩ Marilyn Hickey

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Bà được mệnh danh là Ðại Sứ của Tin Lành về Nước Ðức Chúa Trời đem đến sự sống đời đời qua Chúa Cứu Thế Giexu đến với thế hệ đang ở trong tối tăm và đau khổ.

TienSiTLOsborn small

E1 - SỰ NỐI KẾT ĐẤNG CHRIST - CHRIST CONNECTION

Tiến sĩ T.L. Osborn

(Mở Bài Thi - Mở Bài Thi)

Cùng với vợ là Daisy Osborn đã góp phần lớn lao trong công cuộc truyền giáo thế giới. Ông Bà đã giảng dạy hàng triệu người trên 78 quốc gia. Theo ông loạt bài nầy là những lẽ thật quan trọng nhất mà ông đã khám phá trong 55 năm hầu việc Chúa trên khắp thế giới. Loạt bài nầy sẽ giúp cho bạn thấy những lẽ thật giúp bạn đạt đến những lẽ nhiệm mầu nhất của Chúa dành cho bạn.

MucSuWayneMyers small

E2 - SỐNG ĐỂ BAN CHO - LIVING TO GIVE

Mục sư Wayne Myers

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Mục sư Wayne Myers đã từng là giáo sĩ tại Mễ Tây Cơ và giảng dạy hơn 70 quốc gia. Ông có thể là người đã biếu tặng xe ô-tô cho quí mục sư và giúp xây cất nhà thờ tại Mễ-tây-cơ nhiều hơn các giáo sĩ khác. Ông thách thức những tín hữu hãy sống đề ban cho giống như Chúa Giê-xu.

MucSuDickBenjamin small

E5 - TRƯỞNG LÃO THEO KINH THÁNH - BIBLICAL ELDERSHIP

Mục sư Dick Benjamin

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Muc sư Benjamin đang giữ chức vụ chăm sóc cho 60 hội thánh, phần lớn là do ông mở mang. Hội thánh của ông tại Alaska đã gởi hơn 1000 thành viên để mở mang hội thánh mới.

MucSWillieGeorge small

E7 - TRUYỀN GIÁO CHO THẾ HỆ MỚI - REACHING A NEW GENERATION

Mục sư Willie George

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Ông là người quản trị Hội Thánh Church On The Move, một trong những hội thánh lớn nhất Hoa Kỳ. Với lòng nhiệt thành làm việc với thế hệ trẻ, mục sư George đã thiết lập những tiêu chuẩn quốc tế cho mục vụ Thiếu Niên và Nhi Ðồng. Trong loạt bài nầy học viên sẽ được học những kinh nghiệm của ông để truyền giáo cho giới trẻ.

MucSuJimWideman small

E8 - QUẢN TRỊ TƯƠNG LAI - MANAGING FOR TOMORROW

Mục sư Jim Wideman

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Mục sư Jim Wideman giữ chức vụ điều phối hành chánh của Hội thánh Church On the Move. Trong loại bài nầy, ông chia sẻ những nguyên tắc giúp xây dựng hội thánh và một chương trình thiếu nhi xuất sắc. Loạt bài nầy sẽ giúp trong những địa hạt như quản lý thời gian và nhân viên, đặt mục tiêu, giải quyết vấn đề trong một tổ chức.

MucSuBlaineBartel small

E9 - TRUYỀN GIÁO CHO GIỚI TRẺ - MINISTERING TO YOUTH

Mục sư Blaine Bartel

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Mục sư Bartel lãnh đạo mục vụ thanh thiếu niên tại hội thánh Church On the Move. Có hơn 2.500 thanh thiếu niên ra đi truyền giáo hàng tuần dưới sự hướng dẫn của ông. Ý niệm về Một Trăm Tám Mươi (180) của ông đã được hàng trăm hội thánh khác áp dụng. Trong loạt bài nầy, ông chia sẽ những nguyên tắc đã khiến mục vụ của ông rất hữu hiệu.

TienSiBerinGilfillan small

F1. ĐẮC THẮNG BẢN CHẤT TỘI LỖI - CONQUERING THE SIN NATURE

Tiến Sĩ Berin Gilfillan

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Tiến Sĩ Berin là người sáng lập chương trình ISOM. Trong bài học nầy ông chia sẽ làm thê nào để chiến thắng bản chất tội lỗi.

MucSuJohnBevere small

F2. TẤM LÒNG TRONG CHỨC VỤ - THE HEART OF MINISTRY

Mục sư John Bevere

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Mục sư John Bevere đã chinh phục hàng triệu khán thính giả khắp thế giới qua sách, DVD, video…

TienSiLarryStockstill small

F3. ĐỔI MỚI NHƯ CHIM ƯNG - RENEWED LIKE THE EAGLES

Bác sĩ John Burns

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Bác sĩ John Burns quản nhiệm Hội thánh Victory Chritian Center tại Vancouver, Canada và chương trình TV Family Success.

F3.1 Đổi Mới Như Chim Ưng

TienSiGilbertBilezkian small

F4. CỘNG ĐỒNG VÀ GIỚI TÍNH - COMMUNITY AND GENDER

Tiến Sĩ Gilbert Bilezkian

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Tiến Sĩ Gilbert Bilezkian là giáo sư tại trường Đại Học Wheaton College, và là cố vấn của mục sư Bill Hybels, Willow Creek.

TienSiLamarBoschman small

F5. GIẢNG ĐẠO NĂNG ĐỘNG - DYNAMIC PREACHING

Mục sư Brick Cliff

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Mục sư Brick Cliff là giáo sĩ huấn luyện người hầu việc Chúa tại nhiều quốc gia trong mục vụ Nation-2-Nation. 26 năm mở mang Nước Chúa tại Africa, India, và Châu Mỹ Latin.

TienSiKeithHazellvaJeremy small

F6. Nền Tảng Ơn Tiên Tri - Prophetic Foundations

Tiến sĩ Keith Hazell và Jeremy

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Tiến sĩ Keith Hazell và Jeremy làm sáng tỏ chức vụ tiên tri trong hội thánh, đem lại sự quân bình tránh những lạm dụng ân tứ quí báu nầy.

TienSiVargis small

F7. Những Điểm Thực Hành Cho Chức Vụ

Tiến sĩ P.G. Vargis

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Tiến sĩ Vargis lãnh đạo một đội ngủ hàng ngàn truyền đạo viên ở những vùng khó khăn nhất của Ấn Độ. Đây là loạt bài chia sẻ hết sức tuyệt vời để thành công trong chức vụ.

GiaoSuTienSiMarkVirkler small

F8. Học Lắng Nghe Tiếng Chúa - Hearing God’s Voice

Giáo Sư Tiến Sĩ Mark Virkler

(Mở Bài Học Mở Bài Thi)

Giáo Sư Tiến Sĩ Mark Virkler là viện trưởng của Trường Christian Leadership University. Học nghe tiếng Chúa với Giáo sư Mark Virkler từng bước một để bước với Chúa một cách sâu nhiệm.

GiaoSuTienSiMarkVirkler small

CL2. Những Lời Cầu Nguyện Chữa Lành Tấm Lòng

Tiến sĩ Mark Virkler

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Tiến sĩ Mark Virkler là Mục sư và là nhà giáo dục Cơ-đốc trong vòng 40 năm qua. Ông áp dụng và nhận ra rằng phương pháp tiếp cận hiệu quả nhất, tư vấn được xức dầu đó là huấn luyện “những lời cầu nguyện chữa lành tấm lòng”. Đây là phương cách tư vấn Mark đã áp dụng. Khóa học này dạy về bảy lời cầu nguyện cụ thể sẽ bẻ gãy những trói buộc bên trong tấm lòng của bạn bởi những thế lực linh gây nên. Những lời cầu nguyện này bao gồm sự phá vỡ những tội lỗi thế hệ, lời rủa sả; cắt đứt sự không tin kính; loại bỏ niềm tin tiêu cực và những lời thề trong lòng; chữa lành những cảnh gây tổn thương, bẻ gãy những lời rủa sả và đuổi sinh lực ma quỷ/tà linh đã có sự nối kết với những tổn thương trong lòng và tâm linh. Toàn bộ tiến trình chữa lành được chắc chắn bởi việc tập chú suy ngẫm những phân đoạn Kinh thánh và đem những vấn đề đã được chữa lành đến với Chúa để Ngài có thể ban cho bạn sự soi sáng bên trong từ lời của Ngài.

GiaoSuTienSiMarkVirkler small

CL3. Lắng Nghe Tiếng Chúa Qua Giấc Mơ

Tiến Sĩ Mark Virkler

(Mở Bài Học  Mở Bài Thi)

Tiến sĩ Virkler đã từng thông giải những giấc mơ của riêng ông trong 30 năm. Người cố vấn thuộc linh của ông là Herman Riffel, người đã từng có một thời gian dài trong việc thông giải những giấc mơ của riêng mình và ông đã từng viết một số quyển sách về sự thông giải giấc mơ. Tác giả thi thiên đã cho biết rằng Chúa chỉ dẫn chúng ta vào ban đêm qua những giấc mơ (Thi thiên 16:7). Những giấc mơ trong Kinh thánh minh họa nguyên tắc này và tất cả chúng ta có thể học lắng nghe từ Chúa trong suốt hai tiếng đồng hồ về giấc mơ mà chúng ta mơ thấy mỗi đêm. Trong loạt bài học này, chúng ta sẽ nghiên cứu những giấc mơ trong Kinh thánh, xem cách Chúa thông giải biểu tượng và phán với con dân Ngài qua những giấc mơ của họ (Dân số 12:6; Công vụ 2:17). Cả một phần ba Kinh thánh thuật lại chi tiết những giấc mơ hay những hành động mà nhiều người đã làm như là kết quả của những giấc mơ mà Chúa ban cho họ. Cùng nhau thực hành thông giải những giấc mơ và xem những gì Chúa làm!

GiaoSuTienSiMarkVirkler small

CL4. Sự Dạy Dỗ Được Thánh Linh Xức Dầu

Tiến sĩ Mark Virkler

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Tiến sĩ Virkler đã từng thông giải những giấc mơ của riêng ông trong 30 năm. Người cố vấn thuộc linh của ông là Herman Riffel, người đã từng có một thời gian dài trong việc thông giải những giấc mơ của riêng mình và ông đã từng viết một số quyển sách về sự thông giải giấc mơ. Tác giả thi thiên đã cho biết rằng Chúa chỉ dẫn chúng ta vào ban đêm qua những giấc mơ (Thi thiên 16:7). Những giấc mơ trong Kinh thánh minh họa nguyên tắc này và tất cả chúng ta có thể học lắng nghe từ Chúa trong suốt hai tiếng đồng hồ về giấc mơ mà chúng ta mơ thấy mỗi đêm. Trong loạt bài học này, chúng ta sẽ nghiên cứu những giấc mơ trong Kinh thánh, xem cách Chúa thông giải biểu tượng và phán với con dân Ngài qua những giấc mơ của họ (Dân số 12:6; Công vụ 2:17). Cả một phần ba Kinh thánh thuật lại chi tiết những giấc mơ hay những hành động mà nhiều người đã làm như là kết quả của những giấc mơ mà Chúa ban cho họ. Cùng nhau thực hành thông giải những giấc mơ và xem những gì Chúa làm!

TienSiLamarBoschman small

A4 - NGỢI KHEN VÀ THỜ PHƯỢNG - PRAISE AND WORSHIP

Tiến sĩ Mark Virkler

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Tiến sĩ Virkler đã từng thông giải những giấc mơ của riêng ông trong 30 năm. Người cố vấn thuộc linh của ông là Herman Riffel, người đã từng có một thời gian dài trong việc thông giải những giấc mơ của riêng mình và ông đã từng viết một số quyển sách về sự thông giải giấc mơ. Tác giả thi thiên đã cho biết rằng Chúa chỉ dẫn chúng ta vào ban đêm qua những giấc mơ (Thi thiên 16:7). Những giấc mơ trong Kinh thánh minh họa nguyên tắc này và tất cả chúng ta có thể học lắng nghe từ Chúa trong suốt hai tiếng đồng hồ về giấc mơ mà chúng ta mơ thấy mỗi đêm. Trong loạt bài học này, chúng ta sẽ nghiên cứu những giấc mơ trong Kinh thánh, xem cách Chúa thông giải biểu tượng và phán với con dân Ngài qua những giấc mơ của họ (Dân số 12:6; Công vụ 2:17). Cả một phần ba Kinh thánh thuật lại chi tiết những giấc mơ hay những hành động mà nhiều người đã làm như là kết quả của những giấc mơ mà Chúa ban cho họ. Cùng nhau thực hành thông giải những giấc mơ và xem những gì Chúa làm!

GiaoSuTienSiMarkVirkler small

CL6. Bản Tính Siêu Nhiên

Tiến sĩ Mark Virkler

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Tiến sĩ Virkler đã từng thông giải những giấc mơ của riêng ông trong 30 năm. Người cố vấn thuộc linh của ông là Herman Riffel, người đã từng có một thời gian dài trong việc thông giải những giấc mơ của riêng mình và ông đã từng viết một số quyển sách về sự thông giải giấc mơ. Tác giả thi thiên đã cho biết rằng Chúa chỉ dẫn chúng ta vào ban đêm qua những giấc mơ (Thi thiên 16:7). Những giấc mơ trong Kinh thánh minh họa nguyên tắc này và tất cả chúng ta có thể học lắng nghe từ Chúa trong suốt hai tiếng đồng hồ về giấc mơ mà chúng ta mơ thấy mỗi đêm. Trong loạt bài học này, chúng ta sẽ nghiên cứu những giấc mơ trong Kinh thánh, xem cách Chúa thông giải biểu tượng và phán với con dân Ngài qua những giấc mơ của họ (Dân số 12:6; Công vụ 2:17). Cả một phần ba Kinh thánh thuật lại chi tiết những giấc mơ hay những hành động mà nhiều người đã làm như là kết quả của những giấc mơ mà Chúa ban cho họ. Cùng nhau thực hành thông giải những giấc mơ và xem những gì Chúa làm!

MucSuPerryStone small2

MS1. Những Bí Mật Tiên Tri Về Bảy Kỳ Lễ Của Y-sơ-ra-ên

Perry Stone

(Mở Bài Học - Thi)

Phần này có bốn bài học, Perry Stone đã cô đọng hàng trăm giờ nghiên cứu tiếng Hê-bơ-rơ của mình thành một bài học về bảy kỳ lễ của Y-sơ-ra-ên. Ông trình bày những ý nghĩa thực tế và mang tính tiên tri của những kỳ lễ này, trong đó có cả phong tục truyền thống ít được dạy trong các hội thánh Cơ đốc. Khám phá những sự kiện tiên tiên tri về tương lai diễn ra trong ba kỳ lễ mùa thu. Đây là bài dạy đầy quyền năng với những chi tiết thật rõ ràng.

MucSuPerryStone small2

MS2. Khai Mở Những Bí Mật Hê-bê-rơ

Perry Stone

(Mở Bài Học - Thi)

Đây là phần bài dạy của Perry stone và Bill Cloud, dạy về những nền tảng niềm tin Cơ đốc giáo Do thái. Đặc biệt các bạn sẽ họ về nguồn gốc của kèn shofar (sừng chiên đực) và tallit (khăn choàng cầu nguyện). Các bạn cũng sẽ học được cách thờ phượng của người Hê-bê-rơ được kết nối với các sự kiện mang tính tiên tri trong tương lai.

MucSuPerryStone small2

MS3. Đám Cưới Của Người Do Thái

Perry Stone

(Mở Bài Học - Thi)

Để hiểu rõ ý niệm vể sự cất lên của Hội thánh , bạn phải hiểu về lễ cưới của người Do Thái, đó là hình ảnh mà Chúa Cứu Thế trở lại để đó nàng dâu của Ngài. Với 100 diễn viên, giáo sư Perry diễn tả những phong tục cỗ truyền của lễ cưới của người Do Thái và cho chúng ta thấy 14 bước trong tiến trình là hình ảnh của Hội thánh được cất lên!

MucSuPerryStone small2

MS5. Sự Hà Hơi Trên Các Vật Thánh

Perry Stone

(Mở Bài Học - Thi)

Trong bài dạy này, Perry Stone sử dụng mô thật hình chi tiết của đề tạm trong đồng vắng để khám phá những ý nghĩa kín giấu về những tấm ván, những loại vải, những thứ kim loại và các chi tiết khác của căn lều huyền bí này. Học về vị trí địa lý của đền thờ thiên đàng, căn phòng của ngai Chúa, vật thánh và sự thờ phượng trong đền thờ. Perry cho biết đền tạm trên đất đã làm theo mô hình của đền thờ thiên đàng như thế nào.

MS6. Những Khám Phá Ý Nghĩa Tiên Tri Của Bảy Kỳ Lễ
 Mở Bài Học - Thi )

MucSuPerryStone small2Perry Stone
Đây là bài dạy đầy quyền năng của Perry Stone và Bill Loud, loạt bài về bảy kỳ lễ của Y-sơ-ra-ên thật làm say mê lòng người. Bài dạy này cũng trình bày sự ứng nghiệm tiên tri của những kỳ lễ Mùa Thu (sự vui mừng lớn, cơn đại nạn và ngàn năm cai trị) và sự ứng nghiệm tiên tri về những kỳ lễ mùa Xuân. Bài dạy này cũng khởi tỏ danh thánh của Chúa được ẩn giấu trong câu viết trên thập tự giá.

GiaoSuBillCloud small

MS8. Sự Thù Nghịch Giữa Hai Dòng Dõi

Giáo sư Bill Cloud

(Mở Bài Học - Thi)

Trong phần bài học tuyệt vời này Bill Cloud nói đến hai dòng dõi từ Sáng thế ký đến các sách Phúc âm. Ông cho chúng ta thấy hai dòng dõi này luôn tranh chiến lẫn nhau như thế nào và loạt bài học này sẽ đem đến một cách hiểu sâu sắc và sống đồng về tầm quan trọng của nguồn gốc Do thái và những nền tảng tiếng Hê-bơ-rơ trong niềm tin Cơ đốc của chúng ta. Hiểu được sự thù nghịch giữa hai dòng dõi sẽ khiến cho nhiều lẽ thật trong Tân ước trở nên rất thực hữu và soi sáng trong trận chiến thuộc linh mà các cơ đốc nhân phải đối mặt.

MucSuPerryStone small2

MS4. Luật Về Thầy Tế Lễ

Perry Stone

(Mở Bài Học - Thi)

Bài dạy này được xếp hạng như là một trong những bài dạy hay nhất về Hê-bê-rơ trong chức vụ Perry Stone. Nó sự kết hợp Kinh thánh với lịch sử Do thái. Ông đi từ những bí mật của chức tế lễ về bang Mên-chi-xê-đéc đến áo choàng của thầy tế lễ. Qua bài dạy này các bạn cũng sẽ khám phá chức tế lễ dòng A-rôn được chuyển giao qua cho Đấng Christ tại thập tự giá như thế nào.

MucSuGeraldSchroeder small

MS7. Tuổi Vũ Trụ

Gerald Schroeder

(Mở Bài Học - Thi)

Gerald Schroeder là một nhà vật lý học người Do thái sống tại Giê-ru-sa-lem. Ông cũng là một học giả tiếng Hê-bơ-rơ. Trong phần bài dạy này Gerald trình bày lý do tại sao khoa học hiện đại không đi ngược lại với Kinh thánh. Ông trình bày mạch lạc về tính hợp lý của vụ nổ Big Bang và khởi nguyên của vũ trụ.

GiaoSuCurtLandry small

MS9. Y-sơ-ra-ên Và Hội Thánh

Curt Landry

(Mở Bài Học - Thi)

Giáo sư Curt Landry dùng Kinh Thánh để trình bày vai trò chiến lược của quốc gia Do-thái trong quá khứ cũng như trong tương lai.

MucSuBobbieHouston small

WW1 - GIÁ TRỊ CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ

Mục sư Bobbie Houston

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Bobbie và Brian Houston là mục sư trưởng của Hội Thánh Hillsong tại Sydney, Australia. Trong những bài học nầy, Bobbie chia sẻ hội thánh của họ đã coi trọng giá trị của người phụ nữ. Bà đã tóm lượt cách nào phụ nữ có thể đạt được tiềm năng của họ trong Chúa.

BacSiCarolynKlaus small

WW2 - GIÁO DỤC VỀ BỆNH AIDS

Bác sĩ Carolyn Klaus

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Bác sĩ Carolyn Klaus đã sáng lập mục vụ Hope in View, một công tác giáo dục bệnh AIDS theo đường lối của Kinh Thánh và với tình yêu thương. Bài học nầy cho học viên một kiến thức đầy đủ về vi trùng HIV và bệnh AIDS và sẽ làm thay đổi đời sống của học viên. Mỗi tín hữu cũng cần phải tự tìm hiểu học hỏi về vấn đề nầy.

TienSiJoyceMeyer small2

WW3 - NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG SỰ LÃNH ĐẠO

Tiến sĩ Joyce Meyer

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Tiến sĩ Joyce Meyer là sáng lập viên của một trong những mục vụ thành công nhất trên thế giới. Bà viết nhiều sách bán chạy hàng đầu tại Hoa Kỳ và điều hành một chương trình truyền hình khắp thế giới. Trong hai bài học nầy, bà dạy cho học viên những kinh nghiệm để vượt thắng được những khó khăn mà những lãnh đạo gặp phải hằng ngày.

MucSuLisaBevere small

WW4 - TRỞ NÊN MỘT NGƯỜI MẸ

Mục sư Lisa Bevere

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Mục sư Lisa Bevere là tác giả của nhiều quyển sách bán chạy hàng đầu. Lisa và chồng là John Bevere điều hành chương trình “The Messenger” phát hình trong 214 quốc gia. Cả hai đều là diễn giả đầy ơn.

TienSiBettyPrice small

WW5 - VAI TRÒ LÀM VỢ MỤC SƯ VÀ MỤC VỤ PHỤ NỮ

Tiến sĩ Betty Price

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Betty Price cùng với chồng là mục sư tiến sĩ Fredrick Price, quản nhiệm Hội Thánh Crenshaw Christian Center, họ hầu việc Chúa hơn 50 năm. Trong bài học nầy bà chia sẻ bà đã vượt qua bệnh ung thư như thế nào và giải thích những sự mạnh mẽ bạn cần có trong vai trò của một người vợ của mục sư. Janet Conley khích lệ chị em phụ nữ trong sự kêu gọi tổ chức ban phụ nữ tại hội thánh địa phương.

MucSuSherylSalem small

WW6 - VƯỢT QUA SỰ ĐAU KHỔ

Mục sư Sheryl Salem

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Mục sư Cheryl Salem là Hoa hậu Mỹ Quốc, nhưng cô không đạt tới đó mà không trãi qua những đoạn đường cam go. Trong loạt bài học nầy, Cheryl chia sẻ về sự mất mát đứa con gái và sự chiến đấu với bệnh ung thư. Bài làm chứng của cô đem lại hy vọng và sự phục hồi.

MucSuDarleneZschech small2

WW7 - PHỤ NỮ THỜ PHƯỢNG

Mục sư Darlene Zschech

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Mục sư Darlene Zschech là mục sư đặc trách thờ phượng tại Hội Thánh Hillsong Australia. Cô cũng là người phát hành những đĩa nhạc của Hillsong được yêu chuộng khắp thế giới. Là người sáng tác nhạc, mục sư, làm mẹ, Darlene dạy về cuộc sống trong vị trí thờ phượng.

TienSiGloriaCopeland small

WW8 - SỰ CHỮA LÀNH THIÊN THƯỢNG

Tiễn sĩ Gloria Copeland

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Tiễn sĩ Gloria và Kenneth Copeland là sáng lập viên của Cơ Quan Kenneth Copeland. Chương trình truyền hình, sự giảng dạy và sự dâng hiến rời rộng của họ đã khích lệ tín hữu khắp thế giới. Gloria giảng dạy về những chìa khoá Chúa ban cho tín hữu trong sự chữa lành thiên thượng.peland small.

MucSuJanetConley small

WW9 - NHỮNG HƯƠNG LIỆU CHO MỘT MỤC VỤ CỦA PHỤ NỮ

Mục sư Janet Conley

(Mở Bài Học - Thi)

Mục sư Janet và Bayless Conley quản nhiệm Hội Thánh Cottonwood Christian Center tại California. Chương trình truyền hình của họ đến với hàng trăm quốc gia mỗi tuần. Janet trình bày làm thế nào để thành lập một mục vụ xuất sắc cho phụ nữ trong một hội thánh.

MucSuLisaGilfillan small2

WW10 - VƯỢT THẮNG BUỒN CHÁN

Mục sư Lisa Gilfillan

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Mục sư Lisa va Berin Gilfillan sáng lập cơ quan International School of Ministry (ISOM). Gánh nặng được nhìn thấy phụ nữ được chữa lành tinh thần lẫn thể xác đã đưa đến khải tượng về học trình Phụ nữ của Thế Giới. Lisa dạy về làm cách nào để được giải thoát khỏi ngã lòng và buồn chán.

MucSuChristineCaine small

WW11 - VƯƠN TỚI TIỀM NĂNG

Mục sư Christine Caine

(Mở Bài Học - Thi)

Mục sư Christine Caine là một mục sư tại Hội Thánh Hillsong và điều hành mục vụ Trang bị và Chuyển Tãi Năng Quyền. Cô giảng dạy nhiều hội thánh và đại hội khắp nơi trên thế giới. Khải tượng của cô là giúp đỡ cho mọi người vượt thắng được những thách thức trong cuộc sống để có thể đạt đến trọn vẹn tiềm năng sẵn có trong họ.

MucSuDeborahCobrae small

WW12 - VŨ KHÍ BÍ MẬT CỦA CHÚA

Mục sư Deborah Cobrae

(Mở Bài Học - Thi)

Mục sư Deborah và Jim Cobrae quản nhiệm Hội Thánh The Rock ở California nơi chúng tôi đã thu hình phần lớn chương trình Phụ Nữ của Thế Giới (WOW). Bà là người cổ dộng rất nhiệt tình cho WOW. Bà giải thích cách nào phụ nữ là những vũ khí bí mật của Đức Chúa trời để đụng tới và thay đổi thế giới.

TienSiMarilynHickey small2

WW13 - CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚA CHO GIA ĐÌNH

Tiến sĩ Marilyn Hickey

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Trong hơn 30 năm trong chương trình phát hình, Marilyn Hickey đã thực hiện được khải tượng “Bao phủ Thế Giới với Lời Chúa.” Bà dạy dỗ từ Lời Chúa và từ kinh nghiệm của một người mẹ trong loạt bài Chương trình Của Chúa Cho Gia Đình của Bạn.

TienSiPatHarrison small

WW14 - CÔNG TÁC CỦA ĐỨC THÁNH LINH

Tiến sĩ Pat Harrison

(Mở Bài Học - Thi)

Tiến sĩ Pat Harrison sáng lập cơ quan Quốc Tế Faith Christian Fellowship, làm việc với 42 quốc gia. Công tác của bà gồm có truyền giáo, mở mang hội thánh, các trung tâm dạy Kinh Thánh, dạy nghề và các công tác thiện nguyện. Bà giảng dạy rất nhiệt thành về Đức Thánh Linh.

BacSiJohnVaHelenBurns small

WW15 - PHƯỚC HẠNH QUA CÁC THẾ HỆ

Bác sĩ John và Helen Burns

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Bác sĩ John và Helen Burns quản nhiệm Trung Tâm Victory Christian tại Vancouver. Họ điều hành chương trình truyền hình có tên là “Gia Đình Thành Công.” John và Helen nói với cả thề giới về hôn nhân, gia đình và những mối liên hệ.

TienSiLanceWalnau small2

TT - Bảy Ngọn Núi Chiến Lược

Tiến sĩ Lance Walnau)

(Mở Bài Học - Mở Bài Thi)

Trong năm bài học Bảy Ngọn Núi Chiến Lược, Dr.Lance trình bày bảy lãnh vực có tầm ảnh hưởng đã tạo nên nền văn hoá của từng quốc gia. Ông cũng cho học viên thấy được mỗi người phải lèo lái tiến trình thực hiện sự kêu gọi từ khi con thơ ấu. Năm bài học nầy được thu hình vào năm 2009 tại Nữu Ước cạnh bên Thị trường Chứng Khoáng Wall Street, khiến nó mang tính cách thời sự nóng bỏng.

TT - ĐỐI DIỆN VẤN ĐỀ TRONG CUỘC SỐNG
(  Mở Bài Học - Thi )

MucSuDeborahSmithPegues small Deborah Smith Pegues
Deborah Smith Pegues là một nữ doanh nhân sắc sảo, có bằng nhân viên kế toán, giáo sư Kinh thánh, nhà cố vấn, và người diễn thuyết quốc tế. Bà đã viết 15 quyển sách.

TienSiDougWeiss small

TT - TÍNH DỤC LÀNH MẠNH VÀ CHỮA LÀNH

Tiến sĩ Doug Weiss

(Mở Bài Học - Thi)

Tiến sĩ Doug Weiss đứng đầu một trong những y viện lớn nhất tại Hoa Kỳ chuyên chữa cho những người ham mê tình dục, bị lạm dụng tình dục, và những vấn đề liên quan đến sức khoẻ tính dục. Đức tin rất mạnh mẽ của ông với học vi cao trọng, ông dạy dỗ với uy quyền và mang lại sự tự do thuộc linh mà mọi người khắp nơi muốn nghe. Ông là một khách mời đặc biệt trên một số chương trình truyền hình, bao gồm Oprah và Good Morning America. Có thể bạn cần giúp đỡ, hoặc giúp đỡ người khác, bạn sẽ tìm thấy những bài học này rất hữu ích, những bài học thay đổi cuộc sống.

TT - ĐỜI SỐNG PHƯỚC HẠNH
(  Mở Bài Học - Thi )

MucSuRobertMorris small Mục sư Robert Morris
Mục sư Robert Morris là mục sư quản nhiệm Hội thánh Gateway ở Dallas/Fortworth Metroplex, với hơn 26,000 tín hữu thờ phượng Chúa thường xuyên. Ông có mục vụ giảng trên truyền hình hàng tuần ờ Hội thánh Gateway, với chương trình Đời Sống Phước Hạnh. Ông chia sẽ làm thế nào có được một đời sống được ban phước. Bạn sẽ tìm thấy được nhiều điều phước hạnh cho cuộc sống của bạn.

Diễn Giả

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.