Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

Phần 5: SỰ CHỮA LÀNH THIÊN THƯỢNG

LỜI GIỚI THIỆU
Đọc những phân đoạn ghi lại sự chữa lành của Chúa Jêsus, ghi chú một vài yếu tố thường thấy giữa những sự kiện ấy (Mac Mc 7:31-35; LuLc 4:38-44; 5:12-16; 6:17-26; GiGa 9:1-7).

DÀN Ý BÀI HỌC

I. LẼ THẬT VĨNH CỮU TỪ BÀI HỌC TRƯỚC
Đức Chúa Trời ban Linh của Ngài cho những người tin để họ có quyền năng siêu nhiên, thiên thượng.
Đức Chúa Trời trò chuyện với con người từ Linh của Ngài đến linh của chúng ta. Những ai cầu nguyện trong Thánh Linh trở nên nhạy cảm với tiếng nói của Đức Chúa Trời .
Đức Thánh Linh giúp chúng ta cầu xin những điều mà chúng ta không hiểu hoặc gặp khó khăn khi chúng ta cầu xin (RoRm 8:26).
Đức Thánh Linh ban cho chúng ta quyền năng để làm những dấu kỳ và phép lạ.
Chúng ta nhận lãnh Đức Thánh Linh bởi:
Sự đặt tay và
Cầu xin .
Chúa Jêsus nói chúng ta có thể nhận lãnh báp têm bằng Đức Thánh Linh đơn giản qua lời cầu xin. (LuLc 11:9-13).
Chúng ta phải tiếp tục ở trong sự đầy dẫy Đức Thánh Linh (Eph Ep 5:18; ICo1Cr 14:14, 15). Chúng ta có thể và phải cầu nguyện trong Thánh Linh mỗi ngày.

II. SỰ CHỮA LÀNH THIÊN THƯỢNG
Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài là Đấng chữa lành cho dân sự Ngài (XuXh 15:23-26).
Giê-hô-va Rapha = Đức Giê-hô-va Đấng chữa lành chúng ta . Ma-la-chi 3:16; "Ta là Đức Giê-hô-va, Ta không hề thay đổi"
Bản chất của Đức Chúa Trời là Đấng chữa lành .
Ý định Đức Chúa Trời cho ai hầu việc Ngài là tiêu trừ các bịnh hoạn giữa vòng họ (XuXh 23:25, 26).
Đức Chúa Trời đã giữ lời hứa nầy trong suốt thời kỳ Cựu Ước.
Đức Chúa Trời chữa lành cả thân thể lẫn linh hồn (Thi Tv 103:1-3). Hai điều thuận lợi của Chúa Giê-hô-va
Sự tha thứ
Sự chữa lành
Chúa Jêsus bày tỏ Đức Chúa Trời Đấng Chữa Lành qua chức vụ của Ngài.
Chúa Jêsus là ý chỉ Đức Chúa Trời được bày tỏ . Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời trong xác thịt. Ngài cũng chữa lành người bệnh như Đức Chúa Trời đã làm. Ngài chứng minh ý chỉ và bản chất của Đức Chúa Trời qua đời sống Ngài (GiGa 14:7-9).
Chúa Jêsus đã chứng minh cho sự khao khát chữa lành của Đức Chúa Trời.
Ngài đã chữa lành tất cả (Mat Mt 12:15).
Ngài bày tỏ sự thương xót người bệnh bằng sự chữa lành (Mat Mt 14:13, 14).
Ngài chữa lành cho tất cả những ai đến với Ngài (Mat Mt 14:35, 36).
Ngài chữa tất cả loại bệnh tật (Mat Mt 15:30, 31).
Ngài muốn chữa lành (Mat Mt 8:1-3).
Có phải ý định của Ngài ngày nay cũng vậy không? Kinh Thánh nói rằng: "Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi" (HeDt 13:8).
Chúa Jêsus đã chỉ định những người khác giúp Ngài chữa lành.
12 sứ đồ (Mat Mt 9:37, 38, 10:1).
70 môn đồ (LuLc 10:1; 10:8, 9;).
Tất cả mọi người tin Ngài (Mac Mc 16:15, 16).
Chữa bệnh là dấu hiệu theo sau của tất cả người tin Ngài . Chúa Jêsus giao nhiệm vụ chữa lành cho tất cả tín đồ. Nếu chúng ta đặt tay lên người bệnh và cầu nguyện thì Chúa sẽ chữa lành.
Hội Thánh theo lời hướng dẫn của Chúa Jêsus để chữa lành.
Từ đầu đến cuối sách Công-vụ (gần 30 năm sau lễ Ngũ Tuần đầu tiên) chúng ta đã đọc về Đức Chúa Trời chữa lành cho con người. Ví dụ: Công-vụ 3, 5, 8, 9, 14...
Các sứ đồ đã dạy mọi người chữa bệnh.
Thật ra cầu nguyện cho người bệnh là một nghi lễ được thiết lập của Hội Thánh (Gia Gc 5:14-16).
Lời cầu nguyện bởi đức tin chữa lành người bệnh.
Cầu nguyện cho người khác và mong đợi sự chữa lành .
Sự chữa lành Thiên Thượng là một phần trong công việc cứu chuộc của Đấng Christ.
Các tiên tri đã báo trước về sự chữa lành về thể chất và linh hồn Chúa Jêsus (EsIs 53:1-5).
Các sách Phúc-âm ghi nhận Chúa Jêsus đã làm trọn vẹn những điều tiên đoán nầy (Mat Mt 8:16, 17).
Đấng Christ đã đến để chết cho tội lỗi chúng ta và chịu đau đớn để chúng ta được chữa lành (IPhi 1Pr 2:24).

THẢO LUẬN NHÓM
Tạo vòng tròn từ 3 đến 4 người để thảo luận bài học.
Xem lại đoạn cuối của dàn bài không gồm trong băng Video (điểm 6) bằng cách đọc và thảo luận.
So sánh những cách thức được sử dụng để chữa bệnh trong những phân đoạn sau: Những sự kiện gì đã dẫn đến mỗi sự chữa lành?
IIVua 2V 5:1-14
Mac Mc 8:22-25
Cong Cv 19:11, 12
IIVua 2V 20:1-7
LuLc 8:40-56.
Những cản trở gì trong việc chữa lành được ghi chú trong những phân đoạn sau?
EsIs 5:13; OsHs 4:6
Mac Mc 6:4-6
ChCn 28:13
XuXh 23:24-26
Mac Mc 11:25
Cầu nguyện cho những nhu cầu cụ thể nếu chữa lành là cần thiết trong nhóm của bạn.

TỰ NGHIÊN CỨU
Học thuộc lòng EsIs 53:4, 5.
Tại sao Chúa Jêsus chọn lựa để chữa lành cho con người trong những phân đoạn sau?
Mat Mt 9:22
Mat Mt 14:14
GiGa 9:1-7

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 2 months trước

Thống Kê Truy Cập

25064703
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
2004
51724
95522
250489
511596
23740058
25064703

20-01-2021 01:30:00

Đang Trực Tuyến

Đang có 750 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.