Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

Phần 4: THÂN VỊ VÀ CÔNG VIỆC CỦA ĐỨC THÁNH LINH

LỜI GIỚI THIỆU
Tập trung thành nhóm hai hay ba người và đọc lớn những phân đoạn sau đây: (GiGa 14:15-21, 25, 26, 15:26, 16:7-15).

DÀN Ý BÀI HỌC

I. THÂN VỊ VÀ CÔNG VIỆC CỦA ĐỨC THÁNH LINH
Chúa Jêsus và các trước giả Tân Ước xem Đức Thánh Linh như một thân vị .
Họ gọi Ngài là "Ngài"(He) và "Chúa"(Him), không bao giờ gọi là "nó"(it). Đức Thánh Linh là một thân vị. (GiGa 14:15-18, 26).
Chúa Jêsus hứa ban Đức Thánh Linh ở cùng chúng ta và làm công việc của Đấng Christ.
Ngài đã hứa đến với chúng ta qua Đức Thánh Linh. Ngài nói Thánh Linh sẽ đại diện cho Ngài và hành động thay Ngài.
Trong sứ điệp cuối cùng của Ngài cho môn đồ trước khi bị đóng đinh, Chúa Jêsus đã dạy về sự hiện đến của Đức Thánh Linh và chức vụ của Ngài (Cong Cv 16:7-16).
Đức Thánh Linh sẽ cáo trách thế gian về tội lỗi, sự công bình và sự xét đoán .
Đức Thánh Linh sẽ tỏ cho bạn những việc sẽ đến .
Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn bạn .
Đức Thánh Linh sẽ chia phần sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời vào lòng bạn.
Chúa Jêsus hứa Đức Thánh Linh sẽ ở trong bạn. Chúa Jêsus sống trong bạn qua Đức Thánh Linh (GiGa 14:17).
Đức Thánh Linh làm cho một người sanh lại. Không ai được cứu mà không có Đức Thánh Linh sống trong họ.
Chúa Jêsus không những nói đến sự tái sanh, mà cả sự báp têm của Đức Thánh Linh hay là được đầy dẫy Đức Thánh Linh cũng trong lời hứa nầy.

II. BÁP TÊM TRONG THÁNH LINH
Báp têm trong Thánh Linh là một kinh nghiệm sau sự cứu chuộc vốn đã dành sẵn cho mọi con cái của Đức Chúa Trời.
Chúa Jêsus đã dạy về hai kinh nghiệm về Đức Thánh Linh:
Sự cứu chuộc (GiGa 4:13, 14).
Công việc của Đức Thánh Linh trong sự cứu chuộc giống như một mạch nước. Ngài giữ gìn sự sống. Ngài sống trong lòng chúng ta, luôn hiện diện như là một nguồn cứu giúp.
Báp têm bằng Thánh Linh (GiGa 7:37, 39).
Chúa Jêsus hứa một kinh nghiệm sẽ đến sau sự phục sinh và thăng thiên của Ngài. Ngài so sánh điều đó với những dòng sông nước. Đó là quyền lực siêu nhiên của Đức Thánh Linh tuôn chảy ra trong đời sống Cơ Đốc Nhân.
Ai khát sẽ được đầy tràn với cả mạch nước và các sông nước hằng sống của Đức Thánh Linh.
Chúa Jêsus cất đi tội lỗi của cả thế gian và Ngài cũng chịu báp têm trong Đức Thánh Linh .
Tôi tin cậy Chúa Jêsus để được Ngài cứu chuộc tôi và tôi cũng tin cậy Ngài trong công việc thứ hai của Ngài, là việc đổ đầy Đức Thánh Linh .
Chúa Jêsus đã hứa về báp têm Thánh Linh (Cong Cv 1:4, 5).
Đức Chúa Trời làm ứng nghiệm lời hứa nầy trong ngày Lễ Ngũ Tuần: (Cong Cv 2:1-4). Đức Chúa Trời đến và ngự trong họ qua Đức Thánh Linh của Ngài.
Năm ví dụ về báp têm Thánh Linh trong sách Công vụ
Lễ Ngũ Tuần (Cong Cv 2:1-4).
Tại nhà Cọt-nây (Cong Cv 10:44-46).
Các môn đồ tại thành Ê-phê-sô (Cong Cv 19:1, 2, 6).
Người Sa-ma-ri (Cong Cv 8:5, 12, 14-17).
Sự trở lại đạo của Sau-lơ (Cong Cv 9:17, 18; ICo1Cr 14:18).
Nói tiếng lạ minh chứng cho sự đổ đầy Đức Thánh Linh.
Tại sao nói tiếng lạ?
Tôi đang nói chuyện với Đức Chúa Trời (ICo1Cr 14:2).
Tôi đang tự gây dựng chính mình với quyền năng (ICo1Cr 14:4).
Những dấu hiệu khác của sự đầy dẫy Đức Thánh Linh:
Quyền năng làm chứng (Cong Cv 1:8).
Sự dạn dĩ (Cong Cv 4:8-13, 19:21).
Ca hát và cảm tạ (Eph Ep 5:18, 19).

THẢO LUẬN NHÓM
Lập một nhóm nhỏ ba đến bốn người để thảo luận bài nầy.
Ôn lại những câu Kinh Thánh bạn đã đọc trong Phần Giới Thiệu của bài học. Những lời hứa nào của Chúa Jêsus có liên hệ đến Đức Thánh Linh trong những đoạn này?
GiGa 14:15-21
GiGa 14:25, 26
GiGa 15:26
GiGa 16:7-15
Trong Cong Cv 1:4-8 Chúa Jêsus đã chỉ dẫn điều gì cho các môn đồ Ngài để nhận lãnh Đức Thánh Linh?
Những bước tiếp theo để nhận lãnh Đức Thánh Linh là gì?
Sứ đồ (Cong Cv 1:4, 12, 13:2)
Người Sa-ma-ri (Cong Cv 8:12-17)
Nhà Cọt-nây (Cong Cv 10:1-3, 24-27, 44-46)
12 người tại Ê-phê-sô (Cong Cv 19:1-6)

TỰ NGHIÊN CỨU:

Những câu Kinh Thánh ghi nhớ: GiGa 4:13, 14
Đức Thánh Linh có thể giúp bạn cầu nguyện như thế nào?
Bạn nghĩ tại sao Chúa Jêsus thường gọi Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật? Là Đấng Mưu Luận?
3 bằng chứng của báp têm Thánh Linh, mà Phierơ nói đã "thấy" và "nghe" trong ngày lễ Ngũ Tuần là gì? (Cong Cv 2:1-4).

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 2 months trước

Thống Kê Truy Cập

25065673
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
2974
51724
96492
250489
512566
23740058
25065673

20-01-2021 02:13:26

Đang Trực Tuyến

Đang có 962 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.