Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

Phần 3: SỰ CỨU CHUỘC BỞI ÂN ĐIỂN QUA ĐỨC TIN

THIÊN ĐÀNG VÀ ĐỊA NGỤC

SỰ TRỞ LẠI CỦA ĐẤNG CHRIST

LỜI GIỚI THIỆU

Tìm một người bạn và chia xẻ ý tưởng của bạn về những câu hỏi sau: Từ sự nhận xét của bạn, người ta thường đối diện với mặc cảm tội lỗi, với tội lỗi của họ như thế nào? Bạn tưởng tượng thiên đàng như thế nào?

DÀN Ý BÀI HỌC

I. SỰ CỨU CHUỘC BỞI ÂN ĐIỂN QUA ĐỨC TIN

ÔN LẠI: Theo RoRm 3:19, cả thế gian đều phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời. Tội lỗi phân rẽ con người khỏi Đức Chúa Trời, khiến chúng ta vô vọng trong việc tự cứu chính mình ra khỏi tội. Đức Chúa Trời đã cứu nhân loại bằng cách sai Con Ngài chịu chết vì tội lỗi của chúng ta. Không còn có cách nào khác để được cứu ngoài Chúa Jêsus. (GiGa 14:6; Cong Cv 4:12).

Chúa Jêsus cung cấp sự cứu chuộc bởi ân điển qua đức tin (Eph Ep 2:8, 9).

Đức Chúa Trời ban Sự Cứu Chuộc. Bạn không thể kiếm được bằng cách nào khác. Không ai đủ tư cách vì không ai hoàn hảo cả (RoRm 3:23; Cong Cv 10:1-6).

Mọi người được cứu rỗi nhờ tin vào Lời của Đức Chúa Trời (Cong Cv 10:13, 14; RoRm 10:1, ICo1Cr 1:21).

Chúng ta phải tiếp nhận sự cứu chuộc nhưng không của Đấng Christ.

Sự ăn năn đi trước đức tin (Mac Mc 1:15; LuLc 24:46, 47). Chúa Jêsus muốn các Cơ Đốc Nhân dạy dỗ 2 điều:

Sự ăn năn và sự tha thứ tội lỗi (Cong Cv 2:36-38).

Sự ăn năn = Sự thay đổi bên trong của tấm lòng, kết quả là sự thay đổi cách ăn ở lộ ra bên ngoài.

Đức tin thể hiện qua sự tuyên xưng (RoRm 10:9, 10; GiGa 3:3-5). Khi một người tuyên xưng đức tin mình trong Chúa Jêsus là Chúa Tể của chính mình, Đức Thánh Linh đổi mới tâm linh người đó. Kinh Thánh gọi điều này là được cứu hay là "Tái sanh."

Mỗi người đã được "Tái sanh" đều trở thành thuộc viên Hội Thánh của Đấng Christ, cũng được gọi là Thân Thể Đấng Christ (Cong Cv 2:47).

II. THIÊN ĐÀNG VÀ ĐỊA NGỤC

Địa ngục và những người sẽ ở đó

Ai chối bỏ Chúa Jêsus và món quà cứu chuộc nhưng không của Ngài sẽ đi đến địa ngục .

Địa ngục được sắm sẵn cho ma quỷ và quỷ sứ nó, không phải cho con người (Mat Mt 25:41).

Địa ngục là nơi của lửa và sự đau đớn (LuLc 16:22-24).

Không ai thoát khỏi địa ngục một khi đã đến đó. Không có sự thay đổi tâm trí sau khi chết.

Địa ngục là nơi cầm giữ hồ lửa ((KhKh 20:10, 14, 15).

Thiên đàng và những ai sẽ ở đó

Thiên đàng chờ đợi những người đã tiếp nhận Chúa Jêsus vào lòng của họ (Eph Ep 3:14, 15; GiGa 3:16; LuLc 16:22-26).

III. SỰ TRỞ LẠI CỦA ĐẤNG CHRIST

Kinh Thánh tuyên bố "Hy vọng phước hạnh" Chúa Jêsus sẽ trở lại để nhóm họp tất cả dân sự của Ngài về thiên đàng (ITe1Tx 4:16-18; ICo1Cr 15:51-53).

Đấng Christ sẽ cai trị một ngàn năm (KhKh 19:11-16; 20:1-4).

Vào thời kỳ cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ xây một trời mới và một đất mới . Cơ Đốc Nhân sẽ sống với Chúa trong thế giới mới đó (KhKh 21:1, 10, 11, 21:21-27; và 22:1-7).

THẢO LUẬN NHÓM

Tạo một nhóm nhỏ từ ba đến bốn người để thảo luận bài học.

Mỗi người chia xẻ ít nhất một ý kiến mà bài học đã tác động vào lòng và trí của mình.

Những câu Kinh Thánh nầy nói với chúng ta điều gì về đức tin?

RoRm 10:17

GiGa 1:12

GiGa 3:6

HeDt 11:1-6

Chuyện gì đã xảy ra với những người trong những ví dụ khi họ tin? Đức tin của họ đã dẫn dắt họ làm gì?

Cong Cv 2:36-47

Cong Cv 8:4-13

Cong Cv 16:22-34

Sứ đồ Phi-e-rơ đã nói gì về trời mới và đất mới (IIPhi 2Pr 3:8-13)?

Cầu nguyện cho nhau. Cảm tạ Đức Chúa Trời về ơn cứu chuộc qua Chúa Jêsus, và lời hứa về sự sống đời đời với Ngài nơi trời mới, đất mới.

TỰ NGHIÊN CỨU

Học thuộc lòng Eph Ep 2:8, 9

Theo GaGl 2:15, 16. Làm thế nào để được xưng công nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời?

Trong GiGa 14:1-4 Chúa Jêsus đã hứa gì với môn đồ Ngài?

Đọc KhKh 21:1-22:21. Kể ra một số điều kỳ diệu nơi trời mới và đất mới.

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 2 months trước

Thống Kê Truy Cập

25064281
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
1582
51724
95100
250489
511174
23740058
25064281

20-01-2021 01:09:51

Đang Trực Tuyến

Đang có 755 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.