Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

PHẦN 2: SỰ CHỮA LÀNH ĐƯỢC THỂ HIỆN TRONG SỰ CỨU CHUỘC

LỜI GIỚI THIỆU
Điều quan trọng là chúng ta phải xác định rằng bệnh tật xâm nhập vào thế gian là hậu quả của sự sa ngã. Với sự sa ngã của con người rơi vào tội lỗi thì tất cả những điều tốt đẹp do Đức Chúa Trời tạo ra đều bị làm hỏng đi. Nếu chúng ta tin rằng Chúa Jêsus Christ đến thế gian để chuộc lại con người khỏi tội lỗi thì theo sau đó sự cứu chuộc của Ngài cũng đã cất đi mọi sự rủa sả của tội lỗi.

SỨ ĐIỆP
Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội... (RoRm 5:12).

I. NGUYÊN NHÂN CỦA BỆNH TẬT
Sự xâm nhập của bệnh tật vào trong thế gian
Bệnh tật đã vào thế gian bằng cách nào?
Qua A-đam! Tội lỗi, sự chết và tất cả những gì sản sinh ra sự chết đều do tội lỗi của A-đam. Bệnh tật gây ra sự chết. Ma qủy đã cám dỗ A-đam và nó là tác giả của bệnh tật và sự chết.
Biện pháp cứu chữa bệnh tật
Khi Chúa Jêsus thi hành sự cứu chuộc con người, Ngài đã khiến sự cứu rỗi có sẵn cách nhưng không cho tất cả mọi người. Cũng theo cách này, khi Ngài cứu bệnh tật con người, Ngài đã khiến sự chữa lành được dành sẵn cách nhưng không cho tất cả mọi người.
Để nhận được sự chữa lành
Hầu hết mọi người được chữa lành dựa trên đức tin chung của nhà truyền đạo và người đó, dựa trên lời của Đức Chúa Trời được rao ra. Bạn không thể có đức tin vượt trên sự hiểu biết và ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tin chắc rằng đây là ý muốn của Đức Chúa Trời để chữa lành chúng ta.

II.NHỮNG HÌNH BÓNG TRONG KINH THÁNH CỰU ƯỚC CHỈ VỀ CHÚA JÊSUS-ĐẤNG CHỮA LÀNH CHÚNG TA HÔM NAY
Lễ Vượt Qua trong Xuất Ê-díp-tô Ký
Sau khi ăn, hơn 3 triệu người Giu-đa rời khỏi xứ Ai-cập hoàn toàn nguyên vẹn.
Nguyên tắc này được lập lại khi Hê-giê-kia giữ lễ Vượt qua trong nhiều năm sau đó.
Nếu con rắn trong nơi đồng vắng đem lại được sự chữa lành thân thể - Thì sự ấy ứng nghiệm thật (Jêsus Christ) đem lại sự chữa lành trọn vẹn hơn biết bao.
Bảy danh xưng về sự cứu chuộc
Tất cả những danh xưng này được chỉ về nơi Gô-gô-tha.
Sau khi vượt qua Biển Đỏ, danh xưng đầu tiên mà Đức Chúa Trời tự bày tỏ về Ngài cho dân Y-sơ-ra-ên là:
"Đức Giê-hô-va là Vị Danh Y của bạn" Giê-hô-va Raphah
Ngày nay, mỗi danh xưng cứu chuộc đều được dành sẵn cho chúng ta! Cũng xem trong Thi Tv 103:3 về sự tuyên xưng đức tin của Đa-vít trước mặt Chúa - Đấng chữa lành.

III. CÂU KINH THÁNH CĂN BẢN VỀ CHÚA JÊSUS - ĐẤNG CHỮA LÀNH CHÚNG TA HÔM NAY
EsIs 53:3-5
Tại Gôgôtha
Tội lỗi và bệnh tật đã chuyển từ tôi sang Gô-gô-tha và sự tha thứ cùng sự chữa lành từ Gô-gô-tha chuyển sang tôi.
53:3 "Người đã bị người ta khinh dễ và chán bỏ "
53:3 "Người từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm "
53:4 "Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta ".
Những bệnh tật
Dịch đúng theo nguyên văn trong 53:4- Thật bệnh tật của chúng ta Ngài đã chịu, sự đau khổ của chúng ta Ngài cũng đã mang.
Sự đau ốm trong câu 4: tiếng Hêbơrơ "choli" từ tiếng gốc "chalah" nghĩa là bị yếu đuối, bệnh tật hay đau khổ.
a. 12 lần dịch là bệnh tật
b. 7 lần dịch là tật
c. 4 lần dịch là buồn bực
Sự buồn bực-tiếng Hê-bơ-rơ "Makob" ám chỉ sự đau khổ khắp thân thể.
Quả thật - có nghĩa là hoàn toàn không một chút mảy may nghi ngờ nào.
Sự mang gánh - Ngài "mang" (53:4) những bệnh tật của chúng ta và "mang" những sự gian ác của chúng ta.
Cũng từ "nasa" trong tiếng Hê-bơ-rơ được sử dụng trong cả 2 câu đều mang nghĩa "mang cảm giác đau khổ về sự trừng phạt điều gì đó". Điều này cho thấy một sự liên kết giữa việc ban cho sự cứu chuộc đối với cả bệnh tật và sự gian ác.
Mang - tiếng Hê-bơ-rơ là "sabal" được đưa ra sử dụng trong câu 4 ám chỉ sự đau khổ về thể xác hay sự buồn bực trong tâm hồn và câu 11 ám chỉ sự gian ác.
Sự xác nhận trong Chúa Jêsus về sự cứu giúp và sự thỉnh cầu ngay hôm nay (Mat Mt 8:16-17)
Tội lỗi và những tật bệnh đã được tha thứ và chữa lành trên nền tảng của sự cứu chuộc mà vẫn còn được thể hiện vào thời điểm cuối cùng của Đấng Christ trong sứ mạng của Ngài trên đất này.
Tất cả là bao gồm tất cả mọi người
Bạn đã trích dẫn sai lời Chúa trong Ê-sai và Ma-thi-ơ những câu mà tự bạn đã loại mình ra khỏi.
Được mua với một giá rất cao (ICo1Cr 6:19-20)
Thể xác và linh hồn của chúng ta đều thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta được mua bởi huyết báu của Đấng Christ (IPhi 1Pr 1:19).
Bởi những lần đòn của Ngài (2:24)
Một lần nữa, Đức Chúa Trời bày tỏ mối liên kết giữa tội lỗi và bệnh tật đều đã được trả trên cây gỗ.
Quyền chữa lành và tha tội (Mat Mt 9:6-7)
Chúa Jêsus đã tha thứ tội lỗi cho con người trước, rồi sau đó Ngài chữa lành cho họ.
Tội lỗi và bệnh tật đã đến cùng một con đường, chúng đều đã được trả hết nhờ cùng một sự chuộc tội trên thập tự giá.

THẢO LUẬN NHÓM
Hãy đọc câu chuyên người được Chúa Jêsus chữa lành tại ao Bê-tết-đa trong GiGa 5:1-15.
Ông ta đã bị bịnh trong bao lâu? (5:5)
Chúa Jêsus đã hỏi ông điều gì? (5:6)
Câu hỏi này đã bày tỏ điều gì về Chúa Jêsus? Sự sẵn lòng chữa lành của Ngài.
Mệnh lệnh mà Chúa Jêsus phán cùng ông ta là gì? (5:8).
Hành động gì đã xảy ra? (5:9).
Nguyên do của sự yếu đuối thể xác ở người đàn ông này là gì? (5:14).
Không thể nghĩ về bệnh tật mà không xét đến sự liên quan tội lỗi là nguyên nhân đầu tiên. Nếu tội lỗi không xâm nhập vào trong thế gian, thì sẽ không có bệnh tật. Cuộc đời của Chúa trên đất đã xác nhận lời tuyên bố này.
Có bao giờ bạn đọc trong Thánh Kinh rằng Ngài bị bệnh thấy mệt mỏi không? Bởi vì ngài không hề biết tội lỗi.
Tại sao?

TỰ NGHIÊN CỨU
Hãy nghiên cứu Kinh Thánh và tìm trong Cựu Ước những sự kiện sau liên quan đến bài học này.
Viết ra những phần trích dẫn Kinh Thánh bên dưới này.
Con chiên của lễ Vượt Qua tại Ai-cập.
Sự giữ lễ Vượt Qua của Hezekiah.
Sự kiện con rắn bằng đồng trong nơi đồng vắng.
Sự khải thị về Danh cứu chuộc của Chúa, "Giê-hô-va Raphah". Chúa - Đấng chữa lành chúng ta.
Học thuộc lòng IPhi 1Pr 2:24.

 

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 2 months trước

Thống Kê Truy Cập

25063917
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
1218
51724
94736
250489
510810
23740058
25063917

20-01-2021 00:51:52

Đang Trực Tuyến

Đang có 770 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.