Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

PHẦN 4: ĐIỀU LÀM CHO CÁC THIÊN SỨ HOẠT ĐỘNG

LỜI GIỚI THIỆU
Trong sách Công-vụ đồ bày tỏ rất nhiều lần về mối liên hệ giữa Đức Thánh Linh và thiên sứ.
Trong Cong Cv 8:26, một thiên sứ đã hướng dẫn Phi-líp trong việc giục lòng ông rời khỏi xứ Sa-ma-ri và đi vào nơi sa mạc. Mối liên hệ giữa thiên sứ và Đức Thánh Linh ở đây rất rõ ràng. Thiên sứ chỉ cho ông nơi nào phải đi, còn Đức Thánh Linh thì chỉ cho ông biết người mà ông phải giúp đỡ.
Trong 10:3-6, một thiên sứ hiện ra với Cọt-nây và hướng dẫn ông. Trong câu 19 và 20, Đức Thánh Linh phán cùng Phi-e-rơ hãy đi và gặp những người mà Cọt-nây đã sai tới. Trong sách Công-vụ, các thiên sứ làm việc cho Đức Thánh Linh.
12:5, 7, Hội Thánh cầu nguyện ngày đêm trong Thánh Linh để Phi-e-rơ được giải cứu. Kết quả là Đức Thánh Linh đã sai một thiên sứ đến giải cứu ông ra khỏi nhà lao.
Tác giả của sách Hê-bơ-rơ đã viết ra đoạn 1 và 2 để chấn chỉnh lại lối thờ phượng lệnh lạc, tức là thờ phượng các thiên sứ, trong Hội Thánh đầu tiên.
Vấn đề mà nhiều người mắc phải là họ thật sự không biết sự khác biệt giữa thiên sứ thiện và thiên sứ ác. Bởi vì có sự hiện diện của cả thiên sứ thiện và thiên sứ ác. Thật ra, ma quỷ đã từng là một thiên sứ.
Trên thế giới ngày hôm nay, có hai tôn giáo được bắt nguồn từ các thiên sứ. Thứ nhất, Mô-ha-mét công nhận niềm tin của người Hồi-giáo trong kinh Cô-ran là bắt nguồn từ một thiên sứ được xem là Gáp-ri-ên.
Joseph Smith đã thành lập nên niềm tin của đạo Mọt-môn dựa trên một khải thị mà ông đã nhận được từ một thiên sứ. Nhưng Phao-lô đã khẳng định trong sách Ga-la-ti rằng nếu có một ai giảng dạy một đạo nào khác với Phúc Âm, ngay cả thiên sứ cũng vậy, hãy để anh ta bị rủa sả.
Tác giả của sách Hê-bơ-rơ, đã so sánh Chúa Jêsus và thiên sứ rằng:
Chúa Jêsus không phải là một thiên sứ.
Ngài là Con của Đức Chúa Trời.
Ngài là Đấng Tạo HoáHHHHHHH của tất cả các thiên sứ.
Thiên sứ không phải là con người.
Thiên sứ hiện diện trong mọi nền văn hóa.
Họ có thể hiện ra trong mọi nền văn hóa và có thể trông giống như một con người nhưng tuyệt nhiên họ không phải là con người.
Trong HeDt 1:14, mô tả chức vụ giúp việc của các thiên sứ.
Họ giúp đỡ chúng ta, những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi. Có bao nhiêu thiên sứ cả thảy? Trong Kinh Thánh ghi lại họ là một đội quân đông vô số kể, không thể đếm hết được.
Nếu các thiên sứ được sai đến để giúp đỡ chúng ta, có phải những điều chúng ta làm có thể gây tác động đến họ không? Đúng vậy.
Hãy xem ví dụ của Xa-cha-ri, cha của Giăng Báp-tít và Gáp-ri-ên.
Thiên sứ đã khiến cho ông ta bị câm vì đã nói ra những lời vô tín, nghi ngờ.
Những lời được nói ra từ miệng của con người có thể tác động đến các thiên sứ.
Khi chúng ta nói ra lời đầy đức tin bằng Lời của Đức Chúa Trời, họ có thể đi cùng chúng ta và giúp đỡ chúng ta.
Hành động chúng ta ảnh hưởng đến thiên sứ.
Sau đây có 5 quy tắc để thiên sứ đồng đi và giúp đỡ chúng ta.

DÀN Ý BÀI HỌC

I. UY QUYỀN (Mac Mc 1:21-27)
Tại sao trong vương quốc của Satan không có sự cải vả hoặc tranh chiến với nhau? Câu trả lời trong Mat Mt 12:24-26.
Sa tan có nhiều linh lừa dối và ác linh làm việc dưới uy quyền của nó .
Các thiên sứ thiện cũng vâng lời dưới uy quyền của Đức Chúa Trời .
Thiên sứ đang theo dõi những vấn đề từ uy quyền trong đời sống chúng ta .
Chúng ta đáp ứng uy quyền của Đức Chúa Trời như thế nào ?
Nếu một Cơ Đốc Nhân ra khỏi uy quyền của Chúa, thì thiên sứ không thể đi cùng và giúp đỡ trong mục đích của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời họ . (Cong Cv 19:13-16).
Sau đây là bốn lãnh vực của uy quyền mà bạn phải đầu phục (Gia Gc 4:7).
Đức Chúa Trời, có uy quyền tối thượng, bao gồm Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh.
Lời của Ngài, Đức Chúa Trời và lời của Ngài là một.
Lương tâm.
Những quyền được ủy thác.
Uy quyền của chính phủ và chính quyền cần phải được tôn trọng.
Chức sứ đồ, tiên tri, truyền giáo, mục sư và giáo sư.

II.CỦA LỄ HY SINH
Câu chuyện của Áp-ra-ham và Y-sác (SaSt 22:1-14).
Vật tế lễ của Áp-ra-ham, tưc Y-sác, đã khiến cho thiên sứ lộ diện.
Vật tế lễ của Đa-vít .
Vật tế lễ phải trả một giá nào đó.
Xa-cha-ri trong đền thờ dâng của tế lễ (LuLc 1:5-25)
Ông Ma-nô-a, cha của Sam-sôn .
Thiên sứ đã hiện ra cùng ông Ma-nô-a và lên theo khói của ngọn lửa đốt của lễ thiêu về trời.
Ghi-đê-ôn
Của tế lễ và sư dâng hiến cho thiên sứ những quyền hợp pháp để làm và hành động vì cớ con người.

III. CẦU NGUYỆN
Các thiên sứ đáp lời cầu nguyện của con người.
Áp-ra-ham cầu nguyện cho thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ khỏi sự hủy diệt .
Lời cầu nguyện của Đa-ni-ên và những kết quả sau đó .
Một thiên sứ được phái đến để đáp lời cầu nguyện của ông.
Một thiên sứ được phái đến để giải cứu ông trong hang sư tử.
Phi-e-rơ trong nhà lao (Cong Cv 12:1-25).

IV. BỐ THÍ
Chúng ta làm gì với tiền bạn để có thể lay động thiên sứ.
Câu chuyện của Cọt-nây (10:4).
Thiên sứ của Đức Chúa Trời nhìn xem các con cái của Đức Chúa Trời làm gì với thu nhập của mình.
Ban cho là một hình thức của vật tế lễ.
Những câu chuyện cá nhân về thiên sứ và tài chánh .
Các thiên sứ có nhiều chuyện phải làm đối với tiền bạc nhiều hơn chúng ta tưởng.

V. NGỢI KHEN VÀ THỜ PHƯỢNG
Sự ngợi khen của chúng ta dâng lên cho Chúa có ảnh hưởng đến các thiên sứ .
IISu 2Sb 20:22.
Hãy nghiên cứu những khuôn mẫu về những cuộc mai phục của Đức Chúa Trời được ghi lại trong Kinh Thánh.
Đức Chúa Trời mai phục cùng với thiên sứ.
Câu chuyện của Ba-la-am.
Dân A-si-ri.
Sự ngợi khen của chúng ta đem đến sự giúp đỡ của thiên sứ .

KẾT LUẬN
Những hành động của chúng ta có thể gây ảnh hưởng đến các thiên sứ.

THẢO LUẬN NHÓM
Nếu các thiên sứ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ các tín hữu, chúng ta có nên thờ phượng và cầu nguyện với họ như một số tôn giáo từng làm không?
Trưng dẫn một số câu Kinh Thánh để chứng minh cho câu trả lời của bạn.
Những người tín hữu có ở dưới uy quyền của thiên sứ không?
Chúng ta có uy quyền đến đâu trên các thiên sứ? (HeDt 1:14, ICo1Cr 6:3).
Thảo luận về tầm quan trọng của sự vâng phục dưới những người được giao cho quyền lực và dưới uy quyền chúng ta có, để gây tác động đến thiên sứ.

TỰ NGHIÊN CỨU
Đề tài về thiên sứ là đề tài hết sức hấp dẫn được chép để chúng ta học hỏi trong Kinh Thánh. Bằng cách sử dụng mục lục Kinh Thánh hãy ghi lại những người đã được thiên sứ giúp đỡ trong Kinh Thánh và ghi chú lại điều gì đã khiến cho các thiên sứ đến với họ và giúp đỡ họ, và ghi lại những cách cư xử của họ đối với các thiên sứ.
Hãy đặt vấn đề này làm đề án chính của bạn trong khoá học này.

 

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 2 months trước

Thống Kê Truy Cập

25191030
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
3493
32647
3493
218356
637923
23740058
25191030

25-01-2021 01:59:22

Đang Trực Tuyến

Đang có 1087 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.