Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

Những Lời cầu nguyện chữa lành tấm lòng Phần 7- Lời cầu nguyện chữa lành nội tâm

Giới thiệu: lời cầu nguyện chữa lành nội tâm là một lời cầu nguyện tiếp cận đầy quyền năng mà sẽ loại bỏ những ký ức đau đớn trong tấm lòng và tâm trí bạn để bạn có thể tiếp tục đi tới trong cuộc sống. Điều này hiệu quả hơn là chỉ xin Chúa chữa lành những ký tức tổn thương, hay chỉ nói, “tôi tha thứ cho người này về những gì họ đã làm với tôi.” Giáo sư Mark chia sẻ một câu chuyện khi ông cầu nguyện lời cầu nguyện chữa lành để chữa lành một vết thương sâu thẳm.

 1. Định nghĩa chữa lành nội tâm:

  1. Chữa lành nội tâm là để cho Chúa thay thế những hình ảnh trong phòng tranh trong tâm trí của bạn, loại bỏ những hình ảnh mà không có Chúa Giê-xu ở trong đó và thay thế chúng bằng những hình ảnh có Chúa trong đó.

  2. Bạn đang loại bỏ một hình ảnh chứa đựng một sự lừa dối (Chúa Giê-xu hiện đang không chăm xem và bảo vệ con cái Ngài)

  3. Bằng một hình ảnh chứa đựng lẽ thật (Chúa Giê-xu luôn luôn ở đó, đang chăm xem và bảo vệ con cái Ngài)

  4. Đó chưa phải lúc hành động (đào sâu qua ngân hàng ký ức để khám phá những hình ảnh chưa được chữa lành);

  5. Chúa Giê-xu hành động (Ngài đem đến ký ức của bạn về bất cứ hình ảnh nào Ngài muốn chữa lành).

 2. Những nguyên tắc Kinh Thánh mà sự chữa lành nội tâm xây dựng trên đó:

  1. Chúa Giê-xu là Đấng Toàn Tại, có nghĩa Ngài ở đó khi tổn thương xảy ra.

  2. Chúa Giê-xu sống trong sự vô tận vậy nên không có “sự quay lại” đối với Chúa. Mọi thứ đều ở thì hiện tại trong thế giới của Thánh Linh.

  3. Những hình ảnh là ngôn ngữ của tấm lòng và chúng ta cần sử dụng ngôn ngữ của tấm lòng để chữa lành tấm lòng.

 

Trang 26

C. Tiến trình ba bước chữa lành nội tâm

 1. Sử dụng khải tượng, trở lại và tái bước vào tổn thương (Luca 22:54-62)

  1. Buổi sáng sớm.

  2. Quanh đống lửa.

  3. Phi-e-rơ chối Chúa lần.

 2. Sử dụng khải tượng, mời Chúa Giê-xu vào trong cảnh đó (2 cô-rinh-tô 4:17,18; Hê-bơ-rơ 12:2; Ê-phê-sô 1:17,18; Giăng 21:5)

  1. Cầu nguyện xin Chúa Giê-xu xuất hiện.

  2. Tìm xem Ngài ở đâu.

  3. Mời Ngài tự do hành động.

 3. Sử dụng khải tượng, để Chúa Giê-xu tự do hành động chữa lành tổn thương với sự hiện diện của tình yêu Ngài (Giăng 21:2-17). Hãy chú ý là Chúa Giê-xu đã tái thăm viếng Phi-e-rơ trong cảnh khi tổn thương xảy ra (buổi sáng, 3 lần xưng nhận quanh một đống lửa), nhưng sự khác biệt là lần này Phi-e-rơ đang kinh nghiệm sự chữa lành, tình yêu, sự chấp nhận và phục hồi vô điều kiện của Chúa Giê-xu để quay lại chức vụ!

  1. Buổi sáng sớm

  2. Quanh đống lửa

  3. Phi-e-rơ xác nhận tình yêu của ông dành cho Chúa Giê-xu 3 lần, và Chúa Giê-xu đã liền sai ông vào trong chức vụ... “Hãy chăn chiên Ta” (Chúa Giê- xu thậm chí không cho Phi-e-rơ “thời gian suy nghĩ” về hành vi sai trật).

D. Lời cầu nguyện chữa lành nội tâm là quyền năng vì nó sử dụng những hình ảnh.

 1. Chúng ta nói một hình ảnh đáng giá 1000 lời nói.

 2. Khi Chúa cho Áp-ra-ham một hình ảnh (Sáng 15:5, ngay tức thì có kết quả trong đức tin (Sáng 15:6).

  1. Hình ảnh của Chúa trong tấm lòng hình thành nên đức tin (Sáng 15:6)

  2. Những hình của của Satan trong lòng chúng ta hình thành nên sự sợ hãi (Giê- rê-mi 7:24).

 

Trang 27

 1. Chúa Giê-xu dạy sử dụng một dòng chảy những hình ảnh liên tục (Ma-thi-ơ 13:34).

 2. Những hình ảnh tác động đến tấm lòng chúng ta quyền năng hơn là những ý tưởng.

a.

b. c.

Nên để thông tin trong tiềm thức chúng ta (tấm lòng) dưới dạng những hình ảnh.

95% hành vi của chúng ta đến từ tiềm thức/tấm lòng.

Cách nhanh nhất để chúng ta thể hiện hành vi giống Đấng Christ hơn là nhận những hình ảnh trong tấm lòng được chữa lành của chúng ta.

 1. Sự tha thứ đến giữa cảnh mà nỗi đau xảy ra là cực kỳ quyền năng!

  1. Khi tôi 40 tuổi, tôi có thể nói, “tôi tha thứ cho cha tôi về điều đã xảy ra khi tôi 12 tuổi hay,

  2. Tôi có thể hình dùng mình lúc 12 tuổi, nhìn vào cha tôi ở giữa cảnh đau đớn và nói. “Cha, con tha thứ cho cha.”

  3. Bạn nghĩ điều nào trong những lời cầu nguyện trên sẽ sâu sắc hơn và có một tác động sâu hơn trong đời sống bạn, và điều nào có tác động lớn trong tấm lòng bạn?

 2. Chữa lành nội tâm là quyền năng vì nó dùng cảm xúc.

  1. Cảm xúc là sản phẩm phụ của những hình ảnh

  2. Vậy nếu tôi đang thay đổi những hình ảnh trong phòng tranh tâm trí, thì tôi cũng thay thể những cảm xúc.

  3. Tôi không hề cố gắng thay đổi cảm xúc của tôi cách trực tiếp. Tôi biết chúng sẽ thay dổi nếu tôi thay đổi những hình ảnh trong lòng mình. Tôi THÍCH biết điều này!

 3. Chữa lành nội tâm là quyền năng bởi nó chứa dòng chảy của Đức Thánh Linh (sự xức dầu)

  1. Chúng ta mời Đức Thánh Linh đem đem Chúa Giê-xu sống động trong cảnh đó để chúng ta có thể thấy những gì Chúa Giê-xu làm và nghe những gì Ngài nói.

  2. Chúng ta tuôn theo dòng chảy, tập chú và Chúa Giê-xu, chép lại những gì Ngài đang làm.

  3. Chúng ta thật sự là người được Đấng Cố vấn diệu kỳ cố vấn!

 4. Những hướng dẫn thêm cho người cố vấn chữa lành nội tâm:

 

Trang 28

 1. Hướng dẫn người chịu cố vấn tiến trình ba bước chữa lành nội tâm đã nói ở trên.
  a. Nếu cảnh trong cảnh tổn thương đó là một sự kiện rất kinh khiếp (như cưỡng

  hiếp) thì hãy trở lại sau cảnh đó, tốt hơn là đi vào giữa cảnh đó.
  b. Và chỉ nhìn cảnh đó một giây mà thôi (để không bị chấn động)
  c. Sau đó hãy tìm Chúa Giê-xu và mời NGÀI tự do hành động.
  d. Chúa Giê-xu là Đấng Chữa Lành - các bạn kinh nghiệm Ngài càng nhiều lần thì bạn càng được chữa lành hoàn toàn!

 2. Hướng dẫn cho người được giúp đỡ tập chú vào Chúa Giê-xu, xoay theo dòng chảy những ý tưởng và những những dòng chảy hình ảnh và nói với bạn những gì Chúa Giê-xu đang làm.

 3. Bạn tìm kiếm khải tượng và xoay theo dòng chảy trong suốt tiến trình (bạn cũng thấy

  những gì Chúa Giê-xu đang làm và nghe những gì Ngài nói) thêm vào đó bạn ghi lại trên tờ giấy những gì người được giúp đỡ chia sẻ về việc Chúa Giê-xu đang làm. Cách này bạn có thể cho họ một bản sao về những lời và khải tượng của Chúa Giê- xu ngay sau khi kết thúc bài cầu nguyện.

 4. Làm mạnh thêm những gì Chúa Giê-xu đang làm bằng việc lặp lại nó trong một lời cầu nguyện yêu thương nhẹ nhàng. Ví dụ: nếu người được giúp đỡ nói rằng Chúa Giê-xu đang ôm và vỗ về họ, thì bạn có thể nói... “Cảm ơn Chúa Giê-xu, vì sự đụng chạm chữa lành của Ngài, cảm ơn Ngài, vòng tay của Ngài đang ôm con cái Ngài. Chúng ta nói cho mọi bộ phận trên thân thể này và nói, “Hãy được lành bởi sự yêu thương đụng chạm của Chúa Giê-xu Christ! Nhận lãnh sự chữa lành của Ngài ngay giờ này! Tổn thương phải đi ra. Đau đớn phải đi ra. Sự sống hãy tuôn chảy, yêu thương tuôn chảy và bình an hãy tuôn chảy...” là một người cố vấn cầu nguyện bạn chỉ khích lệ họ những gì Chúa Giê-xu đang làm. Bạn nói ra và nuôi dưỡng, mở rộng điều đó trong sự cầu nguyện cho tấm lòng của người được giúp đỡ.

 5. Khi người được giúp đỡ chia sẻ những gì họ thấy và nghe, hãy nói với họ: “thật tốt! Bây giờ hãy tập chú vào Chúa Giê-xu và xoay theo dòng chảy những ý tưởng và những hình ảnh, và hãy nói với tôi Chúa Giê-xu làm điều gì tiếp theo.”

 6. Sau đó dừng lại và cho họ 30 giây để nhìn. Họ sẽ mô tả những gì họ đang thấy và nghe. Khi đó bạn ghi xuống những gì họ mô tả, bạn lặp lại câu đó lần nữa. đây là lý do tại sao câu này thật quyền năng:

  a. Khi bạn nói, “tốt” là bạn đang khích lệ đức tin của họ, để họ biết họ đang đi đúng đường, và điều này gia thêm đức tin khích lệ họ tiếp tục nhìn và thấy. Hãy để họ kết thúc với những khải tượng dài hơn.

  b. Khi bạn nói, “Hãy tiếp tục tập chú vào Chúa Giê-xu” bạn đang làm một người huấn luyện giỏi, bởi nhiều người quên giữ sự tập chú đúng cách và bắt đầu nhìn xung quanh vào những điều khác trong cảnh đó chứ không phải nhìn vào Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là Đấng chữa lành! Chúng ta phải tập chú vào Ngài!

  c. Khi bạn nói, “hãy xoay theo dòng chảy những ý tưởng và những hình ảnh” bạn đang làm một người huấn luyện tốt, bởi nhiều người quên xoay theo dòng chảy những ý tưởng và những hình ảnh, và họ sẽ trở lại để suy nghĩ nếu bạn không liên tục nhắc họ làm cho đúng cách. Nên nhớ, đó là dòng chảy của sự mặc khải tri thức dấy lên từ dòng sông của tấm lòng chúng ta để chữa lành. Đó không phải là suy nghĩ của chúng ta!

 

Trang 29

d. Vậy hãy là một người huấn luyện giỏi. Học thuộc lòng câu này. “Điều đó thật tốt. Bây giờ hãy tiếp tục tập chú vào Chúa Giê-xu, xoay theo dòng chảy những ý tưởng và hình ảnh và nói có tôi biết Chúa Giê-xu làm điều gì tiếp theo.” Tôi dùng câu này hết lần này đến lần khác bởi người được giúp đỡ của tôi thấy những khải tượng mở rộng ra và chữa tấm lòng họ lành cách quyền năng!

I. Những hoạt động trong lớp

1. Dành DVD này.

5 phút để bắt đầu thực hành lời cầu nguyện như đã hướng dẫn ở phần cuối

 1. Xin Chúa đem lại trong ký ức của bạn một vài cảnh trong quá khứ khi bạn nhìn vào chúng, góp phần cho tấm lòng tổn thương mà bạn đang chữa lành.

 2. Ghi ngắn gọn một vài câu mà Chúa đem đến trong ký ức của bạn, sử dụng 3- 5 từ để mô tả cảnh đó (như tuổi, địa điểm, ai ở đó). Đừng viết chi tiết hay kể lại chi tiết trãi nghiệm đau đớn không cần thiết hay không giúp ích. Điều gì sẽ chữa lành khi Chúa Giê-xu bước vào cảnh đó với sự hiện diện, hành động và lời nói chữa lành của Ngài

 3. Bạn nên ghi lại nhiều chi tiết về những gì Chúa Giê-xu nó và làm. Nên nhớ, những gì chúng ta nhắm đến là sự tăng trưởng trong chúng ta. Đừng nhắm vào tổn thương, nhưng nhắm vào Chúa Giê-xu đang vân hành và sống động trong giữa cảnh đó.

 4. Thời gian trong lớp chúng ta chỉ liệt kê 3-5 cảnh đau đớn đến với tấm trí chúng ta. Phần chữa lành nội tâm (chổ Chúa Giê-xu bước vào) sẽ được làm như bài tập về nhà.

 1. Chúng tôi khích lệ người hướng dẫn lớp học hướng dẫn lớp qua 3 bước chữa lành một lần, để bạn kinh nghiệm sự chữa lành nội tâm cho một người về những cảnh này trước khi bạn rời lớp học

  1. Sử dụng khải tượng, trở lại và tái bước vào tổn thương đó (chỉ 1 giây thôi).

  2. Sử dụng khải tượng, mời Chúa Giê-xu vào trong cảnh đó (nhìn quanh xem Chúa Giê-xu ở đâu)

  3. Sử dụng khải tượng, mời Chúa Giê-xu tự do hành động (bây giờ hãy xoay theo dòng chảy những ý tưởng và những hình ảnh, ghi lại những gì Ngài làm).

 2. Nếu bạn có một tổn thương quá lớn (ví dụ như bị cưỡng hiếp), thì chúng tôi đề nghị bạn không nên bước vào điều này một mình, nhưng bạn tìm một người cùng cầu nguyện với bạn khi bạn đi qua lời cầu nguyện chữa lành nội tâm.

 

Trang 30

 1. Trong những lần cầu nguyện chữa lành nội tâm, hãy chắc chắc bạn tập chú nhiều vào những gì Chúa Giê-xu đang làm và nói, bạn hoàn toàn kết hợp với điều đó, tham dự vào bất cứ và mọi điều Chúa Giê-xu nói với bạn (như, tha thứ cho những người có liên quan, cầu nguyện cho họ, dầm thấm trong sự đụng chạm chữa lành của Chúa Giê-xu bất cứ khi nào Ngài đụng chạm bạn). Đừng vội vàng. Hãy dành thời gian đủ để sự sáng của Chúa Giê-xu lan tỏa xua đi sự tối tăn của ban và bạn được tràn ngập ánh sáng của Ngài. Bạn không thích sự chữa lành một phần. Bạn muốn sự chữa lành trọn vẹn. Vậy hãy dành thời gian viết tất cả những gì Chúa nói trong từng cảnh chữa lành nội tâm và dầm thấm nó và nhắc lại nó vào lần cho đến khi bạn hoàn toàn được biến đổi, đó là điều bạn đang nhìn vào (II Cô-rinh-tô 4:17, 18). Nên nhớ, những gì bạn tập chú vào Chúa Giê-xu, lớn lên trong bạn, và những gì lớn lên trong bạn, bạn sẽ trở nên như vậy. Vậy hãy nhìn thấy Chúa Giê-xu hành động và bạn trở nên hành động như Đấng Christ khi bạn bước đi trong cuộc đời. Hãy tập chú vào Chúa Giê-xu cho đến khi bạn được đầy dẫy sự sáng của Ngài.

 2. Hãy cùng nhau xưng nhận những điều sau (học thuộc lòng chúng trong tuần này)

a. Tiến trình ba bước chữa lành nội tâm

 1. Sử dụng khải tượng, trở lại và tái bước vào tổn thương.

 2. Sử dụng khải tượng, mời Chúa Giê-xu vào trong cảnh đó.

 3. Sử dụng khải tượng, để Chúa Giê-xu tự do hành động.

a. Chữa lành nội tâm là để Chúa thay thế những hình ảnh trong phòng tranh tâm trí bạn, loại bỏ những hình ảnh không có Chúa Giê-xu trong đó và thay thế bằng những hình ảnh có Chúa Giê-xu.

 1. Bạn có đồng ý theo cách của Mark Virkler dạy về chữa lành nội tâm, bạn có đang loại bỏ một hình ảnh chứa đựng sự giả dối bằng một hình ảnh vẽ nên chân dung sự thật không?

 2. Làm thế nào bạn tránh được việc đào sâu cảnh mà bạn cần được chữa lành, và phụ thuộc vào Đức Thánh Linh để nhắc bạn về những cảnh cần được chữa lành?

 3. Những nguyên tắc Kinh thánh nào mà chữa lành nội tâm xây dựng trên đó?

 4. Cầu xin Chúa chia sẻ những tư tưởng, ý kiến hay những câu hỏi về bài dạy này.

K. Những bài tập thực hành để có thêm sự mặc khải tại nhà:

1. Xin Chúa cho một danh sách đầy đủ về những cảnh mà Ngài muốn chữa lành, những điều nào gây tổn thương trong lòng mà bạn đang cầu nguyện? Bạn đã bắt đầu danh sách này trong lớp, nhưng có thể Chúa sẽ nhắc thêm trong suốt tuần này.

 

Trang 31

 1. Hãy cầu nguyện chữa lành cho từng ký ức mà Chúa đem đến trong tâm trí bạn, ghi lại chi tiết và xem lại những gì Chúa nói và làm cho mỗi một cảnh, hãy để những cảnh mới thay thế những cảnh cũ (những cảnh đau đớn và Chúa Giê-xu không hiện diện trong đó).

 2. Những cảm xúc nào mà bạn kinh nghiệm trong tấm lòng khi tâm trí bạn thấy một cảnh không có Chúa Giê-xu ở trong đó (Ê-phê-sô 2:12)?

 3. Đấng Christ hiện diện nơi đâu (Thi thiên 139:8)?

 4. Chúng ta phải đáp ứng điều gì với những tình huống kinh khiếp mà chúng ta đã trải qua (Luca 23:34)?

 5. Nếu chúng ta tập chú vào Chúa Giê-xu khi chúng ta trãi qua những tình huống đau đớn, điều gì sẽ sản sinh trong chúng ta (II Cô-rinh-tô 4:17, 18)?

 6. Điều gì không thấy mà chúng ta nhìn vào (Hê-bơ-rơ 12:2)?

 7. Hãy học thuộc lòng những điều được mô tả trong những hoạt động trong lớp.

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 4 days trước

Thống Kê Truy Cập

24003786
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
26092
26345
104448
197798
80178
22842610
24003786

03-12-2020 23:49:43

Đang Trực Tuyến

Đang có 774 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.