Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

NỀN TẢNG  ĐỨC TIN

PHẦN 2: THẦN TÁNH CỦA CHÚA JÊSUS

SỨ MẠNG CỦA CHÚA JÊSUS

LỜI GIỚI THIỆU

     Lập danh sách, đề mục hay từ ngữ mà bạn cho rằng những từ đó mô tả Chúa Jêsus trong Kinh Thánh. Nếu bạn không chắc chắn Kinh Thánh nói gì, viết vài từ mà bạn đã nghe người khác giới thiệu về Chúa Jêsus.

I. THẦN TÁNH CỦA CHÚA JÊSUS

 1. Kinh Thánh cho biết Chúa Jêsus đã là Đức Chúa Con từ lâu trước khi Ngài được sanh ra bởi Trinh Nữ Mari (Châm-ngôn 30:4; Mi-chê 5:2; Ma-thi-ơ 2:6).
 2. Đức Chúa Trời là Cha Chúa Jêsus, và Ngài được sinh ra bởi một người nữ đồng trinh (Ma-thi-ơ 1:18-25, Lu-ca 1:31-35).
  1. Chúa Jêsus hơn là một con người thiện hảo, một tiên tri, hay một nhà lãnh đạo. Ngài đã, đang và luôn luôn là: Con Đức Chúa Trời đời đời. 
  2. Chính Đức Chúa Trời tự mang lấy xác thịt loài người! (Giăng 1:1, 2, 14).
 3. Chúa Jêsus đã tự xưng nhận là Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus gọi chính Ngài bằng danh mà Đức Chúa Trời đã trao là “TA LÀ” (Giăng 8:57, 58; Xuất Ê-díp-tô Ký 3:13, 14).
 4. Thần tánh của Chúa Jêsus là lẽ thật trọng tâm của Cơ Đốc Giáo (Giăng 8:23, 24).

II. SỨ MẠNG CỦA CHÚA JÊSUS

     Chúa Jêsus đã đến thế gian vì cớ loài người xa cách Đức Chúa Trời và ở trong tình trạng sa ngã, tội lỗi. Là con người, chúng ta hoàn toàn không thể tự cứu chính mình. Cơ Đốc Giáo chính là Đức Chúa Trời đưa tay Ngài vươn xuống với con người. Đó là Đức Chúa Trời đồng hoá chính Ngài với loài người.

 1. Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người như trong hình trạng của chính Ngài. 
  • Ngài dựng nên loài người trong sạch và thánh khiết. Ngài cho họ sự tự do lựa chọn. (Sáng-thế Ký 1:21-27).
 2. Tội lỗi đã phân rẽ con người khỏi Đức Chúa Trời. 
 1. A-đam và Ê-va đã chết phần thuộc linh khi họ bất tuân Lời của Đức Chúa Trời (Sáng-thế Ký 2:16, 17; 3:1-6). 
 2. Tội lỗi của A-đam và Ê-va đã làm ảnh hưởng đến cả thế gian. Chúng ta đang sống trong một thế giới sa ngã. Loài người đã bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời (Rô-ma 5:12).  
 3. Mọi người đều phạm tội và đang ở trong sự đoán phạt của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23,19). Đức Chúa Trời tạo ra loài người để tương giao với Ngài. Nhưng tội lỗi và sự nổi loạn đã phân cách con người ra khỏi Đức Chúa Trời. Vì thế Đức Chúa Trời đã định một con đường để phục hồi mối quan hệ đó.
 1. Chúa Jêsus đã đến thế gian phó mạng sống Ngài như một của lễ hi sinh cho loài người, vì vậy Ngài có thể đem chúng ta về với Đức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 15:21,22). 
 1. Cách duy nhất để được cứu khỏi sự chết thuộc linh là được ở trong Đấng Christ. Chúng ta phải tin cậy Chúa Jêsus tha thứ tội lỗi cho chúng ta và giải thoát chúng ta khỏi tình trạng sa ngã. 
 2. Đức Chúa Trời đã đặt tội lỗi chúng ta lên Chúa Jêsus. Ngài đã chết trên thập tự như một người thay thế để chúng ta có thể được đi tự do (II Cô-rinh-tô 5:17-21).

THẢO LUẬN NHÓM

Lập nhóm nhỏ từ ba đến bốn người để thảo luận.

 1. Chia xẻ ý tưởng của bạn từ phần giới thiệu. Những danh hiệu, tước vị hay từ ngữ nào trong bài học bạn sẽ thêm vào trong danh sách của bạn?
 2. Chúa Jêsus đã xưng nhận Ngài là gì trong những đoạn Kinh Thánh sau đây: 
 • Giăng 3:13-18  ________________________________________________________
 • Giăng 4:25, 26  ________________________________________________________ 
 • Giăng 5:18  ___________________________________________________________
 • Giăng 8:48-59  _________________________________________________________
 • Giăng 14:6  ___________________________________________________________
 1. Những người tin Chúa đã xưng Chúa là gì trong những đoạn sau:
  • Giăng 1:26-34  _________________________________________________________

            _____________________________________________________________________

  • Công-vụ 4:8-12  ________________________________________________________
  • Cô-lô-se 1:15-20  ________________________________________________________

            _______________________________________________________________________

  • I Phi-e-rơ 3:22  __________________________________________________________

            _______________________________________________________________________

 1. Cầu nguyện cho nhau. Cảm tạ Đức Chúa Trời về Chúa Jêsus và về sự cứu chuộc của Ngài.

TỰ NGHIÊN CỨU

 1. Học thuộc lòng Giăng 1:1
 2. Mỗi đoạn sau đây miêu tả về sứ mạng của Chúa Jêsus như thế nào?
  • Ma-thi-ơ 20:28  ______________________________________________________
  • Lu-ca 19:10  _________________________________________________________
  • Giăng 5:30; 6:38  _____________________________________________________
  • Giăng 10:10  _________________________________________________________
 3. Tóm tắt Rô-ma 5:6 -8 bằng những lời của bạn  __________________________________

       ________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________

      ________________________________________________________________________

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 2 months trước

Thống Kê Truy Cập

25113633
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
18234
32700
144452
250489
560526
23740058
25113633

21-01-2021 23:00:53

Đang Trực Tuyến

Đang có 349 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.