Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

Những lời cầu nguyện chữa lành tấm lòng Phần 2 –Ngôn ngữ của Tấm lòng

Giới thiệu: Bạn có bao giờ đưa ra một yêu cầu cho tấm lòng bạn cư xử trong một cách thế nào đó, hay không cư xử theo cách nào đó, và nhận thấy lòng bạn hoàn toàn không đáp ứng với mệnh lệnh mà bạn đưa ra cho nó không? Tại sao như vậy?

 1. Liệu một người Anh nói tiếng Anh giỏi sẽ hỗ trợ được nhiều có một người nói tiếng pháp không? Tại sao không?

  1. Tấm lòng nói một ngôn ngữ khác với tâm trí. Xã hội ngày nay cho rằng ngôn ngữ của tâm trí là những ý tưởng hợp lý. Kinh thánh thì cho rằng ngôn ngữ của tấm lòng là những hình ảnh, cảm xúc, dòng chảy và đức tin.

  2. Chữa lành tấm lòng phải xảy ra ở mức độ tấm lòng, chớ không chỉ là trong tâm trí. Để chữa lành tấm lòng chúng ta phải sử dụng ngôn ngữ của tấm lòng.

 2. Tấm lòng sử dụng một ngôn ngữ khác với ngôn ngữ tâm trí.

1.

Một lý luận không được xức dầu là ngôn ngữ của tâm trí con người (Ma-thi-ơ 16:7). Một lý luận hay ý tưởng không được xức dầu xảy ra khi chúng ta suy nghĩ theo cách riêng của mình (như là một công việc “chết”-Hê-bơ-rơ 6:1,2) mà không cầu xin và nhận lãnh sự mặc khải từ Đức Thánh Linh (Gia-cơ 1:5; Giăng 5:30, 12:49; Ê-phê-sô 1:17,18). Trong mỗi câu sau đây, “ý tưởng: bị Chúa Giê-xu quở trách: Ma-thi-ơ 16:5-12; 8:15-18. Khôn ngoan của một người là tự nhiên và có được từ sự hiểu biết trên đất này và dễ dàng trở thành ma quỷ (Gia-cơ 3:15). Điều này được chứng minh bởi con người bị đan dệt với những sự ganh ghét, ích kỷ và kêu ngạo (Gia-cơ 3:14). Sự khôn ngoan của Chúa là từ trên cao (Ê-sai 1:18; 1 Cô-rinh-tô 12:8) và là sự trong sạch, hòa thuận, nhã nhặn, nhường nhịn, đầy thương xót và những trái tốt, không thiên vị và không đạo đức giả (Gia-cơ 3:17). Trong văn hóa ngày nay, chúng ta quan tâm đến lý trí là ngôn ngữ của tâm trí. Nói theo Kinh thánh, “lý luận của con người” là một ngôn ngữ không có hiệu quả khi xử lý với tấm lòng.

“Dòng chảy” là một yếu tố cần thiết của ngôn ngữ tấm lòng (Giăng 7:38, 39). Khi tấm lòng chúng ta và mắt chúng ta tập chú vào Chúa Giê-xu (Hê-bơ-rơ 12:1, 2), dòng chảy này có thể trở thành sự mặc khải trong sạch của Chúa cho tấm lòng (lời tiên tri- I Cô-rinh-tô 12:10).

Những hình ảnh là yếu tố cần thiết của ngôn ngữ tấm lòng (Sáng 8:21; I Sử ký 29:18; Thi thiên 140:2; Châm ngôn 6:18; Giê-rê-mi 7:24; 23:16). Khi Chúa đổ đầy tấm lòng ta khả năng để tưởng tượng, chúng ta nhận lãnh sự tưởng tượng, giấc mơ và khải tượng của Chúa (Dân số 12:6; Giăng 19, 20, 30; 8:26; 38; Công vụ 2:17).

2.

3.

 

Trang 4

 1. Những cảm xúc là yếu tố cần thiết của ngôn ngữ tấm lòng (Sáng 6:6). Khi nào Đức Thánh Linh đến đổ đầy tấm lòng chúng ta để chúng ta kinh nghiệm những cảm xúc của Chúa” (Ga-la-ti 5:22, 23).

 2. Suy ngẫm hay nghiền ngẫm là một yếu tố cần thiết của ngôn ngữ tấm lòng (Thi thiên 77:6. Khi Chúa đổ đầy chúng ta khả năng suy ngẫm, suy nghĩ của con người được biến đổi sang “lý trí được xức dầu” (Ê-sai 1:18; Luca 1”1-3) như là dòng chảy của Đức Thánh Linh (Giăng 7:37-39) dẫn dắt tiến trình lý trí, biến nó thành sự suy ngẫm đầy ơn (Thi thiên 19:14), dẫn đến sự soi sáng, sự nhận thức và sự mặc khải xảy ra (Thi thiên 73:16,17; Ê-phê-sô 1:17,18).

 3. Để có một sự xem xét sâu hơn về tấm lòng, tâm trí, dòng chảy và tâm linh, hãy đọc sách 4 Chìa khóa để lắng nghe tiếng Chúa (4 Keys to Hearing God’s Voice), Lặn sâu hơn trong dòng sông của Chúa (Wading Deeper Into the River of God), Làm thế nào để bước đi trong Thánh Linh, làm sao bạn biết?(How to Walk in the Spirit, How Do You Know?) Và Giáo lý đúng qua mặc khải nhận biết (Sound Doctrine Through Revealation Knowledge) của Mark và Patti Virkler.

C. Hãy để tấm lòng bạn tự do nhận lãnh sự mặc khải từ Chúa qua một “sự suy ngẫm lẽ thật mới trong Kinh thánh” (Giô-suê 1:8). Viết ở trên đầu trang giấy, sự suy ngẫm lẽ thật mới trong Kinh thánh liên quan đến “_________________”. Chủ đề sẽ là tấm lòng tổn thương. Nếu bạn có một một tổn thương, thì bạn sẽ hoàn tất một sự suy ngẫm Kinh thánh cho mỗi điều mà bạn đang được chữa lành, và ngược lại. Ví dụ, có thể bạn có những chủ để như tức giận và căm phẫn và ngược lại với những điều đó là tình yêu và sự tha thứ. Hay có thể bạn suy ngẫm sự xét đoán ngược lại với thương xót, nghi ngờ ngược lại với đức tin. Bạn đang tìm kiếm những chìa khóa thuộc linh là những điều sẽ để cho bạn dễ dàng và nhanh chóng chuyển từ tiêu cực để đến với tích cực và ở trong sự đầy ngập với sự sáng và lẽ thật của Chúa. Hãy hoàn thành những bước sau:

 1. Đề nghị các bạn nên dùng thánh kinh phù dẫn (concordance) để tra xem nhiều câu Kinh thánh có thể về chủ đề đó (tất cả nếu có thể) và hãy ghi chú những gì bạn khám phá được, suy ngẫm và cầu nguyện trên từng câu đó, xin Chúa cho bạn một linh của sự mặc khải (Ê-phê-sô 1:17, 18). Tìm những nguyên tắc thuộc linh và những câu chuyện Kinh thánh hỗ trợ cho những lẽ thật mà Chúa muốn dầm thấm trong lòng bạn. Khi bạn suy ngẫm, hãy liên tục cầu nguyện trong lòng, “Lạy Chúa, xin hãy chỉ cho con những điều con cần thấy để chữa lành vấn đề đang tranh chiến trong lòng con.”

 2. Học thuộc lòng những câu Kinh thánh nhảy ra khỏi trang giấy, để bạn có thể dễ dàng dùng tới chúng ra trong lúc có cần.

 3. Cầu nguyện xin Chúa ban cho bạn những kinh nghiệm và sự soi sáng và gặp gỡ được những người có chức vụ thánh để giúp bạn hiểu sâu hơn những lẽ thật này.

 4. Hãy nhờ những người bạn của bạn góp ý những nguyên tắc hay những câu chuyện nào trong Kinh thánh mà họ cho là có liên quan đến cách là thế nào để đem đến sự chữa lành cho vấn đề đó.

 

Trang 5

 1. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy được dẫn dắt để đọc một quyển sách về chủ đề đó. Nếu vậy, hãy hỏi người mà bạn tôn trọng là người có kiến thức về lãnh vực đó để giới thiệu một quyển sách tốt cho bạn.

 2. Cầu nguyện trên những gì bạn đã học và xin Chúa phán với bạn và chỉ cho bạn gạch dưới những nguyên tắc mà sẽ sản sinh trong bạn một sự hà hơi đức tin thiên thượng và một tấm lòng trong sạch. Ghi lại những điều mà bạn học được.

 1. Thế nào là một tấm lòng bị tổn thương:

  Những ví dụ về mặc tình cảm của tâm linh một người: bị nan đề (Sáng 41:7b,8; Đa- ni-ên 2:1,3; Giăng 13:21); buồn rầu và bị áp chế (I Sa-mu-ên 1:15); tức giận (Truyền đạo 10:4); thất vọng (Ê-sai 19:3); bị bỏ rơi hay đau buồn (Ê-sai 54:6); điên tiết (Ê- xê-chi-ên 3:14); đau buồn hay buồn khổ (Đa-ni-ên 7:15); cứng lòng (Phục truyền 2:30); nghi ngờ (Mác 11:23; Luca 24:25); kiêu ngạo (Châm ngôn 16:18); bị ô uế (II Cô-rinh-tô 7:1).

 2. Những sinh lực tiêu cực và tích cực hoạt động trong tấm lòng chúng ta.

  1. Có ba từ chính trong Tân ước dịch chữ quyền năng là: exousia (108 lần) có nghĩa là “quyền hay đặc quyền,” dunami (108 lần) có nghĩa là “sức mạnh, quyền năng, lực,” và “energes” (31 lần) có nghĩa là “sinh lực tích cực.”

  2. Ê-phê-sô 2:2 nói về sống theo kẻ cầm quyền chốn không trung, tà linh đó “đang hành động” trong con cái không vâng lời. Từ “đang hành động” là một từ có gốc từ chữ Hi lạp “energes” có nghĩa là sinh lực đang ở trong ta linh này “đang hoạt động mạnh mẽ” trong cá nhân đó.

 3. Tóm lược sự mặc khải từ sự suy ngẫm Kinh thánh của bạn trong một “Hòn Đá Kỷ niệm” Một khi Chúa cho bạn một sự mặc khải trọn vẹn về chủ đề bạn có, hãy viết tóm tắc lời cầu nguyện cá nhân về những gì Ngài đã bày tỏ cho bạn trên một trang giấy với tựa đề, “Hòn Đá Kỷ niệm về_____________.” Khi bạn viết, hãy dùng hướng dẫn bên dưới.

  1. Tóm lược của tôi về những gì Đức Thánh Linh đã bày tỏ cho tôi từ Kinh thánh là....

  2. Tóm tắt của tôi về sự soi sáng mà Đức Thánh Linh đã ban cho tôi qua nhật ký, giấc mơ và khải tượng là.....

  3. Biểu tượng đại diện mà tôi đã tạo nên hay chọn để nhớ đến việc chữa lành này là........

  4. Những hàng rào mà Chúa đã chỉ cho tôi xây để giữ tôi khỏi sự cám dỗ trong lĩnh vực này là....

  5. Tôi công bố tôi đã hoàn toàn được tự do khỏi đồn lũy của_______________ bởi Chúa của tôi và Cứu Chúa Giê-xu Christ.

   Ngày/tháng/năm ____________ chữ ký _______________________________

 

Trang 6

G. Những hoạt động trong lớp

 1. Cùng xưng nhận với nhau những câu sau:

  • Một tấm lòng được chữa lành là một tấm lòng tràn đầy đức tin, hy vọng và tình yêu.

  • Một tấm lòng chưa được chữa lành là một tấm lòng chứa những gì ngược với đức tin, hy vọng và tình yêu.

  • Ngôn ngữ của tâm trí là một lý luận, ý tưởng không được xức dầu.

  • Ngôn ngữ của tấm lòng là dòng chảy, cảm xúc, những hình ảnh và sự suy ngẫm.

  • Engergis có nghĩa “năng lực tích cực.”

  • Năng lực ma quỷ đang hành động trong một tấm lòng tổn thương có thể bị xua đuổi, tẩy trừ.

  • Tôi sẽ duy trì sự chữa lành bằng việc vâng lời Chúa, nhận lãnh sự mặc khải sự hiểu biết từ một “sự suy ngẫm Kinh thánh mới,” thiết lập một hòn đá kỷ niệm và cầu xin sự đầy trọn của Đức Thánh Linh.

 2. Bạn có từng thử chữa lành tấm lòng mình bằng việc sử dụng ngôn ngữ của tâm trí chưa? Có hoàn toàn thành công không, thành công một phần, hay không thành công gì cả?

 3. Hãy mời mọi người chia sẻ những suy nghĩ, ý kiến hay câu hỏi về bài dạy.

H. Thực hành để có thêm sự mặc khải tại nhà

3. Ghi nhớ những điều sau đây:

 • Ngôn ngữ của tâm trí là lý luận. ý tưởng không được xức dầu.

 • Ngôn ngữ của tấm lòng là dòng chảy những ý tưởng, hình ảnh và suy ngẫm.

 • Để chữa lành tấm lòng, chúng ta phải sử dụng ngôn ngữ của tấm lòng.

  (Một cách học thuộc lòng Kinh thánh: viết câu đó vào một tấm giấy 3x5 và đem theo bên mình cả ngày, nói đi nói lại. hình dung nó. Ghi nhật ký và hỏi Chúa những gì Ngài muốn phán với bạn liên quan đến câu đó và ứng dụng của nó cho đời sống bạn. Chuẩn bị để đến lớp chia sẻ thuộc lòng câu đó cũng như những sự soi sáng cụ thể mà Chúa đã cho bạn liên quan đến sự áp dụng nó vào đời sống bạn)

1. Ghi nhật ký: Lạy Đức Thánh Linh, những “vết thương lòng” nào mà Ngài muốn chữa lành trong những tuần sắp tới? Hãy kiểm tra những liệt kê bên dưới là điều bạn kinh nghiệm “sinh lực tiêu cực,” Chúng ta tìm kiếm một cảm xúc tiêu cực hay cá tính tiêu cực - chứ không phải một hành động. Những hành động là kết quả của tấm lòng tổn thương. Chúng ta sẽ chữa lành cảm xúc hay cá tính đằng sau hành động đó. Vậy nên đừng liệt kê những hành động. Chọn một trong những điều dưới đây.

Hầu hết những tấm lòng tổn thương là:

 

Trang 7

____ 1. Sợ hãi, nghi ngờ, vô tín
____ 2. Tức giận, ghét, căm giận, cay đắng

____ 3. Sự khước từ, bỏ rơi, cô đơn
____ 4. Thiếu tiền, nghèo đói, thất bại

Những tấm lòng tổn thương thương thấy khác:
____ 5. Dâm dục, tham dục, sách báo hình ảnh khiêu dâm

____ 6. Chán nản, vô vọng, tuyệt vọng
____ 7. Đau buồn, mất mát, buồn rầu
____ 8. Xấu hổ, mặc cảm, định tội

“Lạy Chúa, vết thương lòng nào Ngài muốn chữa lành hôm nay?” hãy tập chú vào Chúa Giê-xu, xoay theo dòng chảy những ý tưởng và ghi lại những gì đến với bạn. Ghi chú: có bạn có một số vết thương trong lòng (có thể là trên 8).

Cũng như vậy, bạn có thể thêm vào trong danh sách đã liệt kê. Ví dụ trong danh sách số 2, bạn có thể liệt kê thêm sự tức giận, ghét, căm giận, sát nhân.

Hãy dành thời gian thực hành những điều trên bởi vì bạn sẽ đi qua bảy lời cầu nguyện cho tấm lòng tổn thương này trong vài tuần tới. Tôi đề nghị các bạn kiểm tra với một người yêu thương và nhờ họ kiểm chứng tổn thương mà bạn đang xử lý hay họ sẽ giúp làm rõ ràng nó. Sự xác chứng/làm rõ của họ là vô giá, bởi vì bạn muốn đóng chính xác cây đinh vào đầu để bạn có cơ hội tốt nhất được chữa lành hoàn toàn vết thương lòng của mình.

Nếu bạn có hơn một tổn thương trong lòng, thì hãy lặp lại thực hành này trong nhiều tuần. Trong lớp bạn sẻ chỉ thực hành một vấn đề mà thôi. Tuy nhiên ở nhà bạn có thể dành thời gian xử lý những vết thương khác.

Chìa khóa là áp dụng cả bảy lời cầu nguyện cho mỗi một vết thương trong lòng và hãy suy ngẫm Kinh thánh và làm hòn đã kỷ niệm cho từng tấm lòng được chữa lành. Nếu bạn sẽ thực hành thêm tại nhà thì hãy in ra “Những phần bài tập thêm” và điền tổn thương trong lòng mà bạn thêm vào đó.

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 4 days trước

Thống Kê Truy Cập

24004266
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
602
25970
104928
197798
80658
22842610
24004266

04-12-2020 00:13:59

Đang Trực Tuyến

Đang có 807 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.