Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

Làm Thế Nào Để Lắng Nghe Tiếng Chúa

Bài 8- Làm thế nào để phục hồi khả năng thấy khải tượng của bạn?

Giới thiệu: Chúng ta sẽ tiếp tục phần kế tiếp bài học lần trước. Chúng ta đã thảo luận về “những nguyên tắc trở thành người có khải tượng”. Chúng ta đã nhất định rằng Chúa muốn sử dụng và đổ đầy con mắt của lòng chúng ta. Chúng ta cũng công nhận rằng Chúa Giê-xu luôn luôn thấy khải tượng, và chúng ta cũng muốn trở nên giống như Chúa. Vậy chúng ta phải làm gì để phục hồi con mắt của lòng ta và mang đến trước sự hiện diện của Chúa để Ngài đổ đầy đến độ tuôn tràn ra?

 1. Những nguyên tắc trở thành người có khải tượng– tiếp tục của phần bài học trước.

  1. Chúng ta phải nhận ra rằng chúng ta có thể gặp gỡ Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời và các thiên sứ trong những khải tượng trong tâm trí chúng ta, và đó là những cuộc gặp gỡ thiên thượng (I Các Vua 3:5-15; Đa-ni-ên 4:4, 5, 10, 13, 14; 7:1,13-16; Ma-thi-ơ 1:20; 2:12, 13, 19, 22).

  2. Một phương cách tự nhiên để phơi bày con mắt của lòng chúng ta trước Chúa là đọc một câu chuyện trong Kinh Thánh và suy gẫm nó với tấm lòng cầu nguyện sâu nhiệm và nhường Chúa hướng ta vào trong câu chuyện đó theo ý Ngài. Hoặc tập chú vào Chúa Giê-xu, là tác giả cũng là Đấng toàn vẹn của đức tin chúng ta, cầu xin Chúa để Ngài gặp gỡ chúng ta và ban mưa ân điển của Ngài trên chúng ta (Hê-bơ-rơ 12:1, 2; Khải huyền 4:1, 2).

 2. Làm thế nào để phục hồi một khả năng thấy khải tượng và đang bị dập tắt:

  1. Có người cần phải ăn năn vì đã không phân biệt cách nhận thức và đã tôn thờ hình tượng. Để được chữa lành họ cần phải:

  1. Ăn năn vì đã không trọn lòng tôn vinh Chúa cũng như đã không sử dụng ân tứ và khả năng khải tượng Chúa ban;

  2. Ăn năn vì đã thần tượng hóa tri thức, sự suy luận;

  3. Lập lời cam kết trong việc tôn trọng và sử dụng khả năng nhìn thấy khải tượng của họ bằng một tầm vóc giống như cách họ tôn trọng và sử dụng khả năng phân tích, lý luận;

  4. Xin Chúa hà hơi và phục hồi khả năng “thị giác tâm linh”;

  5. Hãy bắt đầu thực hành, thực tập khả năng thị giác tâm linh bằng việc học để sống theo như hình ảnh cũng sẵn giống như lối họ sống theo suy nghĩ, lập luận.

 

f. Sau đó thì họ sẵn sàng để phô bày con mắt của tấm lòng ra trước Chúa ngõ hầu Ngài đổ đầy bằng cách tìm kiếm khải tượng của Chúa trong đời sống họ.

2. Lại có người cần ăn năn lối sống trong nỗi sợ hãi rằng đây là tà giáo. Để được chữa lành họ cần:

 1. Phải nhận ra rằng khả năng suy nghĩ, nhìn, thấy và sử dụng những hình ảnh của con người là do Chúa ban, chứ không phải do Satan;

 2. Nhận ra rằng Satan cũng tìm cách nhét đầy hình ảnh cho con người, bắt chước theo cách Chúa làm;

 3. Nhận thức rằng Chúa không muốn chúng ta quay lưng lại với việc sử dụng khả năng nhìn thấy, nhưng Chúa muốn chúng ta luôn trình dâng lên Ngài để Ngài hướng nó vào mục tiêu cứu người;

 4. Hãy khước từ các nỗi sợ hãi đến do sự lừa dối của Satan, Hãy tuyên xưng bởi đức tin khả năng nhìn, thấy là do Chúa;

 5. Xưng nhận sợ hãi là tội lỗi và nhận lãnh ân tứ đức tin do Chúa ban;

 6. Nhận ra rằng Satan có thể tấn công quá trình suy nghĩ cũng dễ như nó tấn công vào trong tiến trình khải tượng, vì thế cả hai cần phải luôn được trình dâng trước Đức Chúa Trời để Ngài làm đầy và tuôn chảy qua họ.

 1. Có người cần phải ăn năn vì họ đã cắt đứt hoàn toàn khả năng nhìn thấy ngỏ hầu khống chế tư dục của họ. Để được chữa lành họ cần:

  1. Nhận ra rằng có những phương pháp hiệu quả để tiết chế tư dục, thay vì làm mất đi khả năng Chúa ban cho họ;

  2. Học những cách phù hợp để đối phó hiệu quả với tội lỗi của sự ham muốn;

  3. Ăn năn về việc cắt đứt khả năng nhìn thấy

  4. Cầu xin Chúa phục hồi và tái lập nó;

  5. Bắt đầu sử dụng nó trở lại; và

  6. Cầu xin Chúa đổ đầy nó bằng khải tượng thiên thượng.

 2. Củng có số người cần phải ăn năn vì họ đã cắt đứt hoàn toàn khả năng nhìn thấy do sợ những hình ảnh xấu lặp đi lặp lại. Để được chữa lành họ cần:

  1. Khám phá và nhận ra nhiều lý do tích luỹ khiến họ đã cắt đứt khả năng nhìn thấy hình ảnh;

  2. Trình dâng bối cảnh lên cho Chúa, cầu xin Chúa bước vào và chữa

   lành bởi tình yêu và sự hiện diện toàn năng của Ngài;

  3. CầuxinChúaphụchồikhảnăngnhìnthấycủahọ;

  4. Bắt đầu sử dụng lại những hình ảnh và khải tượng trong cuộc sống;

   và

  5. Trình dâng con mắt của lòng họ cho Chúa để Ngài đổ đầy và tuôn chảy.

 

5. Một số cần phải ăn năn vì đã cho phép linh ham muốn và trụy lạc của ma quỷ xâm nhập làm méo mó hình ảnh về Chúa khi xuất hiện. Để được chữa lành họ cần:

 1. Ăn năn và khước từ mọi tội lỗi đã cho phép lực ma quỷ hiện diện trong mình;

 2. Khước từ và tống xuất bất kỳ linh ma quỷ giả dạng tạo cản trở méo mó hình ảnh (phải nhờ anh chị em có kinh nghiệm cầu nguyện đuổi quỷ giúp);

 3. Mời Đức Thánh Linh đổ đầy tâm linh; và

 4. Bước đi trong sự thánh khiết và khước từ mọi sự tấn công của ma quỷ trong danh Chúa Giê-xu.

Tóm lại: Đây là một số điều giữ cho nhiều người sống được ảnh hưởng bởi những ân tứ về hình ảnh, chiêm bao và khải tượng Chúa ban. Mỗi người có thể học cách sử dụng đầy đủ tất cả các khả năng Chúa đã ban cho con người.

C. Những gợi ý để dễ dàng hơn nhìn thấy trong Linh (“thực hành hướng mắt lên”)

 1. Mỗi người phải “tĩnh lặng” cả bên trong lẫn bên ngoài để Đức Thành Linh

  hành động tuôn chảy những hình ảnh sống

 2. Sử dụng tầm nhìn bằng cách bước vào câu chuyện trong Kinh Thánh. Đây

  là cách phổ biến nhất. Đơn giản là cho phép bạn thấy khi đang đọc. Bạn có thể làm nhiều hơn thế bằng cách cầu xin Chúa chỉ cho bạn thấy điều mà Ngài muốn bạn thấy, có thể là dòng chảy những hình ảnh bên trong đến từ Ngài.

 3. Mở mắt lòng trong suốt thì giờ tĩnh nguyện, để Chúa chỉ cho bạn. Tôi khám phá ra rằng tập chú vào Chúa Giê-xu cho tới khi Ngài hành động và bày tỏ ra dòng chảy của Đức Thánh Linh qua những hình ảnh.

 4. Bước vào chỗ cầu thay cho người khác, nhìn thấy người mà bạn đang cầu nguyện và nhìn thấy Chúa gặp gỡ người đó. Thư giãn và để cho khải tượng đến dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Thấy những điều Ngài làm và cầu nguyện để nó trở nên thực.

 5. Lắng nghe những giấc chiêm bao được bày tỏ cách tự nhiên con người bên trong của bạn. Cầu xin Chúa phán với bạn vào ban đêm (Thi-thiên 127: 2). Khi thức dậy, nhớ lại giấc chiêm bao và cầu xin Chúa cho sự thông giải. Và Ngài sẽ ban cho bạn.

 6. Cầu nguyện trong Linh, tương giao với Đức Thánh Linh và để Ngài hành động, đặc biệt khi khi bạn bày tỏ mắt lòng của bạn để Chúa đổ đầy.

CL01-HGV Student Workbook Page 31

 1. Trong suốt thời gian ngợi khen và thờ phượng, hãy mở mắt lòng của bạn để thấy những gì bạn đang hát và để cho Đức Thánh Linh thực hiện khải tượng nơi Ngài muốn.

 2. Hình dung những điều bạn biết lã thật Kinh Thánh (ví dụ như hình dung về Chúa).

D. Cầu nguyện và thưc hành thảo luận

 1. Thực hành viết nhật ký trong nhóm lớn (7 phút): Hãy hỏi Chúa câu hỏi

  được đưa ra cuối của DVD phần huấn luyện và ghi nhật ký: “Lạy Chúa, sử dụng mắt lòng của con là quan trọng như thế nào? Và Chúa muốn con sử dụng như thế nào?”

 2. Chia sẻ nhật ký trong nhóm 2 người (5 phút): Khi thời gian viết nhật ký đã hết, nhóm trưởng sẽ yêu cầu mọi người bắt nhóm với nhau và đọc nhật ký của họ cho nhau. Đừng giải thích dài dòng, chỉ đọc thôi. Nếu khi bạn nghe nhật ký của ai đó mà lòng bạn ấn chứng điều đó đến từ Chúa thì hãy nói với họ. Sau đó chia sẻ nhật ký của bạn lại với người này.

 3. Chia sẻ nhật ký trong nhóm lớn (8 phút): Người trưởng nhóm sẽ mời vài người tình nguyện chia sẻ nhật ký của họ với cả nhóm. Vỗ tay khích lệ họ trước khi họ chia sẻ. Khích lệ họ bước đi trong đức tin.

 4. Yêu cầu mọi người chia sẻ những suy nghĩ, đóng góp những ý kiến hoặc đưa ra những câu hỏi về bài giảng. Nếu bạn đã từng “mồi nước” trong đời sống Cơ-đốc nhân của bạn và điều đó mang đến sự chuyển động của Chúa trong bạn hoặc qua bạn đến với những người khác, thì bạn có vui lòng chia sẻ lời chứng đó với chúng tôi không? Hãy thảo luận cách chúng ta “mồi nước” trong những lĩnh vực của đời sống thậm chí là lĩnh vực thuộc linh. Nếu mồi nước trong các lĩnh vực được hấp nhận thì cũng làm như vậy khi chúng ta tìm kiếm một khải từ Chúa có được không?

 5. Hãy mời vài tình nguyện viên trích dẫn những câu ghi nhớ của tuần trước và chia sẻ những điều Chúa phán liên quan qua những câu Kinh Thánh đó. Chia nhóm nhỏ hai người để chia sẻ câu nghi nhớ.

E. Thực hành thêm Sự khải thị tại Nhà:

 1. Ghi nhớ Hê-bơ-rơ 12: 2a; 1 Sử-ký 29: 18, và Ma-thi-ơ 9: 29b. Ghi nhật ký về những câu Kinh Thánh đó, và hỏi Chúa Ngài muốn nói điều gì với bạn về câu những đó và áp dụng của nó đối với cuộc sống của bạn.

 2. Tiếp tục nhìn vào những câu nói đến việc sử dụng mắt lòng, thấy khải tượng, hoặc hình ảnh. Ghi lại nhật ký và hỏi Chúa điều gì Ngài muốn bạn học từ những câu đó. Và chia sẻ nhật ký đó với những người cố vấn thuộc linh của bạn.

 

3. Ghi nhật ký mỗi ngày và hỏi Chúa Ngài muốn nói điều gì với bạn. Phải chắc rằng bạn hỏi đủ ba câu hỏi được nêu ra ở cuối DVD.

4. Chuẩn bị chia sẻ câu ghi nhớ và nhật ký của bạn ở lớp học tiếp theo nếu nhật ký không quá riêng tư.

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

LINH Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 86.00 2 months trước
Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 127.00 4 months trước
Linh Nguyễn Vũ from Viet Nam
CHF 86.00 6 months trước
Thank you so much God. I love God. Believe in God.

Thống Kê Truy Cập

23889611
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
12602
24863
188071
201132
863451
21775269
23889611

29-11-2020 13:59:27

Đang Trực Tuyến

Đang có 634 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.