Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

Làm Thế Nào Để Lắng Nghe Tiếng Chúa

Bài 7- Ghi Nhận Hình Ảnh Xuất Hiện Trong Lúc Cầu nguyện

Giới thiệu: Chúa muốn đổ đầy con mắt của lòng bạn bằng những giấc mơ thiên thượng cũng như những hình dung thánh khiết. Chúng ta hãy trình dâng con mắt của lòng ta ra trước Chúa, cầu xin Chúa và ghi nhận lại các hình ảnh đang hiện ra. Hai bài học tiếp theo sẽ thảo luận sâu hơn về những câu Kinh Thánh đề cập đến sự Chúa đổ đầy con mắt của lòng ta.

 1. Những Câu Kinh Thánh chìa khóa cho việc sử dụng con mắt của lòng bạn:

  1. “Hỡi Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, của Y-sác và của Y-sơ-ra- ên, tổ phụ của chúng tôi ôi! Xin hãy cho dân sự Chúa giữ luôn luôn một tâm-ý ấy trong sự hình dung của tấm lòng suy tưởng, và sữa soạn lòng họ chiều theo Chúa” (2 Sử-ký 29:18 [keep this for ever in the imagination of the thoughts of the heart of thy people]).

  2. 5:19).

  3. “'

   bao.’” (Công-vụ-các-sứ-đồ 2:17).

 2. Hãy xem, suy gẫm, ghi nhật ký, chuẩn bị sẵn sàng để chia sẻ với lớp học về sự bày tỏ sử dụng mắt lòng liên quan đến những câu Kinh Thánh sau đây:

Ngài phán cùng hai người rằng: Hãy nghe rõ lời ta. Nếu trong các ngươi có một tiên tri nào, ta là Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra cùng người trong sự hiện thấy, và nói với người trong cơn chiêm bao” (Dân-số-ký 12:6).

Vậy, Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm; vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy. (Giăng ??????

Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau rốt, Ta sẽ đổ Thần ta khắp trên mọi xác-thịt; Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ (khải tượng), Và các người già cả sẽ có chiêm ??????

Sáng-thế-ký 15:1 Sáng-thế-ký 40:5-7 Xuất-ê-díp-tô-ký 3:1-6 Dân-số-ký 12:6 Phục-truyền 13:1-5 Giô-suê 5:13-15

1 Sa-mu-ên 28:6
1 Các-vua 3:5-6 Ê-xê-chi-ên 12:22-27 Đa-no-ên 8:15-18 Ma-thi-ơ 2:12-13 Công-vụ 9:10-12

Công-vụ 11:5-6 Rô-ma 11:8, 10 Ê-phê-sô 1:18 Khải-huyền 1:10, 14 Khải-huyền 4:2-3 Khải-huyền 15:5

C. Tại sao người Tin Lành có xu hướng coi thường giấc mơ và khải tượng? 1. Phán xét tiêu cực của họ: họ cho rằng tất cả các hình ảnh đều dẫn tới tượng chạm.

 
 1. Cam kết khắc cốt của họ là: Vì thế, tôi sẽ từ chối tất cả việc sử dụng hình ảnh trong cuộc đời Cơ-đốc nhân của tôi.

 2. Kết quả: Nhiều sách Cơ-đốc nhân trong hệ thống thần học thâm chí không có phần nào đề cập đến chiêm bao, khải tượng, sự hình dung hay sự áp dụng bất kỳ phương pháp sử dụng con mắt của tấm lòng. Điều đáng ngạc nhiên là khi thử tổng kết hết những câu chuyện và hành động có nguồn gốc từ các giấc mơ và khải tượng ở trong Kinh Thánh thì sẽ thấy bề dày của nó tương đương với cả phần Tân Ước!

D. Làm sao để xác định sự khác biệt giữa thần tượng (ví dụ như tượng chạm) và hình ảnh thiên thượng (ví dụ như sự hình dung thánh khiết, giấc mơ và khải tượng):

 1. Ai có thẩm quyền trên các hình ảnh đó?

  1. Nếu là hình tượng,do con người tạo nên (Xuất Ê-díp-tôký 32:1).

  2. Nếu là hình ảnh thiên thượng, thì nó đến từ Chúa (Xuất Ê-díp-tô ký 25:8-22; Cô-lô-se 1:15; Hê-bơ-rơ 12:2).

 2. Mục tiêu là gì?

  1. Với hình tượng, con người đó thờ lạy hình tượng (Xuất Ê-díp-tôký 32: 8).

  2. Với hình ảnh thiên thượng, chúng ta dùng như là một nấc để bước vào tới dòng chảy thiên thượng (Khải-huyền. 4:1).

 3. Kết quả của hành động là gì?

  1. Với hình tượng, nó là vật vô tri, vật chết (Ê-sai 44:19).

  2. Với hình ảnh thiên thượng, dòng chảy thiên thượng sẽ liên tục tuôn tràn để hướng dẫn (Khải-huyền 4:2).

 4. Chúng ta cầu nguyện với ai?

  1. Với hình tượng, kẻ đó thờ lạy hình tượng (Ê-sai 44:17).

  2. Với hình ảnh thiên thượng, chúng ta không cầu nguyện với hình ảnh thánh đó nhưng dòng chảy thiên thượng sẽ khởi động để ta tương giao với Chúa theo định hướng của Ngài. (Khải-huyền 4-22).

 5. Mục đích là gì?

  1. Vớihìnhtượng,kẻđóthờlạysựvật(Ê-sai44:15).

  2. Với hình ảnh thiên thượng, chúng ta sử dụng hình ảnh thánh khiết tập trung tấm lòng mình vào sự hiện diện của Chúa (II Cô-rinh-tô 3:18;

   4:18).

 6. Thái độ là như thế nào?

  1. Với hình tượng, chúng là cứng cổ và kiêu ngạo (Xuất Ê-díp-tô ký 32:9).

  2. Với hình ảnh thiên thượng chúng ta hạ mình khiêm nhường tìm kiếm mặt Ngài (Châm-ngôn 2:1-5).

 7. Ai là người kiểm soát?

 

a. Với hình tượng, kẻ đó tìm cách thể hiện giống như là từ Chúa (ICác-vua 22:20-23).

b. Với hình ảnh thiên thượng chúng ta ao ước nhìn xem Chúa hành động (Khải-huyền 4-22).

 1. Định nghĩa các loại khải tượng

  1. Khải tượng chợt đến trong tâm trí của bạn

  2. Khải tượng chợt đến trong khi cầu nguyện (Thi-thiên 23:1-6)

  3. Nhìn thấy khải tượng từ bên ngoài (2 Các-vua 6:17)

  4. Khải tượng trong khi bị ngất trí (Công-vụ các-sứ-đồ 10:10 -23)

  5. Khải tượng trong qua chiêm bao (Công-vụ các-sứ-đồ 16:9-10)

   Lưu ý: Mỗi khải tượng trên đều có giá trị như nhau về thuộc linh, tất cả cần được cân nhắc, xem xét, và kiểm chứng. Giấc mơ và những khải tượng chỉ có trắng-đen cũng mang giá trị như những giấc mơ và khải tượng đầy màu sắc. Kinh Thánh không phân biệt giữa hai điều đó và kinh nghiệm của cá nhân tôi đã khẳng định chúng đều có giá trị như nhau.

 2. Nguyên tắc trở thành người có khải tượng

  1. Mục tiêu của chúng ta là trở nên giống Chúa Giê-xu là người luôn luôn có khải tượng (Giăng 5:19, 20; 8:38).

  2. Chúng ta tìm kiếm khải tượng (Ha-ba-cúc 2:1,2; Ma-thi-ơ 26:41; Hê-bơ-rơ 12:2).

  3. Chúng ta nên chăm xem dòng khải tượng cho đến khi nó ngừng tuôn chảy (Đa-ni-ên. 4:10, 13; 7:2, 13). “...Ta nhìn xem....”

G. Cầu nguyện và Thực hành Thảo luận

 1. Thực hành viết nhật ký trong nhóm lớn (7 phút): Hãy hỏi Chúa một

  trong những câu hỏi sau: “Lạy Chúa, xin nhắc con nhớ lại rằng Ngài đã từng trò chuyện với con trong giấc chiêm bao. Ngài có muốn tiếp tục trò chuyện với con nữa không? Con có cần thay đổi thái độ của con về chiêm bao không?”

 2. Chia sẻ nhật ký trong nhóm 2 người (5 phút): Khi thời gian viết nhật ký đã hết, nhóm trưởng sẽ yêu cầu mọi người bắt nhóm với nhau và đọc nhật ký của họ cho nhau. Đừng giải thích dài dòng, chỉ đọc thôi. Nếu khi bạn nghe nhật ký của ai đó mà lòng bạn ấn chứng điều đó đến từ Chúa thì hãy nói với họ. Sau đó chia sẻ nhật ký của bạn lại với người này.

 3. Chia sẻ nhật ký trong nhóm lớn (8 phút): Người trưởng nhóm sẽ mời vài người tình nguyện chia sẻ nhật ký của họ với cả nhóm. Vỗ tay khích lệ họ trước khi họ chia sẻ. Khích lệ họ bước đi trong đức tin.

 
 1. Yêu cầu mọi người chia sẻ những suy nghĩ, đóng góp những ý kiến hoặc đưa ra những câu hỏi về bài giảng dạy. Bạn có cảm thấy thỏa lòng khi vừa học về sự tương phản giữa “hình tượng” và “thiết lập hình dung trong tâm trí của một người” không? Và bạn đã bao giờ xem xét Kinh Thánh để xây dựng một sự hiểu biết thần học liên quan đến “ sự hình dung thánh khiết” chưa? Lời diễn giải “một bức tranh hơn ngàn lời nói nghĩa là gì?” và hãy cho ví dụ minh họa. Bạn đã chuẩn bị để khám phá những nơi chốn hình ảnh như là một phần của sự gặp gỡ giữa bạn với Chúa Toàn Năng chưa?

 2. Hãy mời vài tình nguyện viên trích dẫn những câu ghi nhớ của tuần trước và chia sẻ những điều Chúa phán liên quan qua những câu Kinh Thánh đó. Chia nhóm nhỏ hai người để chia sẻ câu nghi nhớ.

H. Thực hành thêm Sự khải thị tại Nhà:

 1. Hãy học thuộc câu Giăng 5: 19 và Công-vụ-các-sứ đồ 2: 17 và ghi nhật ký Hãy hỏi Chúa xem Ngài muốn nói điều gì với bạn về những câu đó và cách áp dụng của chúng cho đời sống của bạn.

 2. Hãy xem lại những câu Kinh Thánh trong danh sách nói về giấc mơ/chiêm bao và khải tượng vừa học trong bài học này. Ghi nhật ký và hỏi Chúa Ngài muốn bạn học điều gì từ những câu đó. Cuối cùng, hãy chia sẻ nhật ký này với những cố vấn thuộc linh của bạn.

 3. Ghi nhật ký mỗi ngày và hỏi Chúa Ngài muốn nói điều gì với bạn. Phải chắc rằng bạn hỏi đủ ba câu hỏi được nêu ra ở cuối DVD.

 4. Chuẩn bị để chia sẻ những câu ghi nhớ và nhật ký của bạn, khi đến lớp học lần sau, nếu chúng không quá riêng tư.

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 4 days trước

Thống Kê Truy Cập

24003833
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
26139
26345
104495
197798
80225
22842610
24003833

03-12-2020 23:51:31

Đang Trực Tuyến

Đang có 821 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.