Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

Làm Thế Nào Để Lắng Nghe Tiếng Chúa

Bài 4- Nhận biết tiếng Chúa trong những Ý Tưởng Chợt Đến [YTCĐ]

Giới Thiệu: Bốn chìa khóa để lắng nghe tiếng Chúa là giữ mình yên tịnh, tập chú vào Chúa Giê-xu, tuôn theo dòng chảy và bắt đầu ghi xuống các dòng tư tưởng và những hình ảnh tuôn tràn! Nếu bạn sử dụng cả bốn chìa khóa cùng lúc thì bạn có thể nghe được tiếng Chúa.

A. Tiếng Chúa, là tiếng có thể được gọi là một ‘lời rhema’ (tiếng Hy Lạp là Lời được nói ra), là những cảm nhận như là những ý tưởng chợt đến, những suy nghĩ chợt đến, từ ngữ chợt đến và cảm xúc chợt đến.

1. 2. 3.

Ý tưởng đến từ trí não tôi thường mang tính lý luận, phân tích. Ý tưởng từ tấm lòng tôi là những ý nghĩ chợt đến, ngẫu nhiên. Suy gẫm Kinh thánh kết hợp sự phân tích với các ngẫu nhiên.

 1. Cách nghiên cứu phương Tây có thể gọi là “Con người sử dụng khả năng lý luận của chính họ.”

  1. Vì những ý tưởng chúng ta không phải là ý tưởng của Chúa (Ê-sai 55:8,9)

   cho nên tốt hết là chúng ta không nên lạm dụng lý trí của mình (Giăng 5:19,30).

  2. Dựa vào khả năng chúng ta cho chúng ta sự khôn ngoan và lý thuyết thần học.

  3. 2 Ti-mô-thê 2:15 là kiểu giải nghĩa sai từ tiếng Hi Lạp “spoudazo”. Nghĩa

   đen của nó không có nghĩa là “nghiên cứu” mà là “chuyên cần, tận tụy, chuyên tâm” và dịch chính xác là “chuyên tâm” trong bản Kinh thánh New King James và New American Standard, cả hai bản dịch tiếng Anh nổi tiếng. Từ “spoudaze” xuất hiện 12 lần trong bản Tân ước tiếng Hi Lạp, nó chỉ được dịch một lần là “nghiên cứu” (2 Ti-mô-thê 2:15)!

 2. Suy gẫm Kinh Thánh là lựa chọn của Chúa cho việc nghiên cứu theo Phương Tây và có thể được định nghĩa là “dùng Đức Thánh Linh trong mọi khả năng của tấm lòng và tâm trí con người.”

  1. Chúng ta cầu xin Đức Thánh Linh ban cho chúng ta sự mặc khải (Ê-phê-sô 1:17, 18; Thi Thiên 118:18)

  2. Strong’s Exhaustive Concordance (Kinh Thánh phù dẫn) định nghĩa từ “suy gẫm” và “sự suy gẫm” trong Strong’s Old Testament (Cựu ước) số 1897, 1900, 1901, 1902, 7878, 7879, 7881 và Strong’s New Testament (Tân ước) số: 3191, 4304 được biên soạn bên dưới.

 

3.

4.

“Nói thì thầm; nói chuyện với chính mình, và do đó không nói lớn tiếng; thốt lời; nói chuyện, nói bập bẹ; truyền thông; lầm bầm; gầm rú; rên rĩ; thốt một âm thành rì rào; ví dụ như một nốt nhạc; nghiên cứu; cân nhắc; quay cuồng trong tâm trí; tưởng tượng; cầu nguyện; lời cầu nguyện; sự phản ánh; sự tận tâm.”
Ghi chú: chữ “nghiên cứu” có thể tạm chấp nhận nếu bạn dịch lướt những chữ nào khác những từ ngữ trên.

D. Khái niệm “ý tưởng chợt đến” được Kinh thánh hỗ trợ đó là tiếng của thế giới Linh.

 1. Không phải tất cả những ý tưởng trong tâm trí chúng ta đều bắt đầu với chúng ta (II Cô-rinh-tô 10:3-5).

 2. Paga - “cơ hội để đối diện”- Một từ Hê-bơ-rơ về sự cầu thay là paga, nghĩa đen là “giáng xuống hay lóe sáng lên cách tình cờ,” hay “một giao thoa tình cờ”.

 3. Dòng sông Thánh Linh chảy trong lòng những người tin (Giăng 7:37-39) “’Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy; bởi bấy giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống, vì Đức Chúa Jêsus chưa được vinh hiển’”.

 4. “Naba” là từ tiếng Hê-bơ-rơ, được sử dụng trong mô tả tất cả các lời tiên tri (Naba được sử dụng cho cả hai lời tiên tri đúng và sai). Nghĩa đen Naba là “nổi bọt lên”. Điều này hỗ trợ ý tuôn theo dòng chảy hoặc sự chợt đến, sự tình cờ, ngẫu nhiên. “Ziyd” là từ tiếng Hê-bơ-rơ, đặc biệt cho lời tiên tri sai và nó có nghĩa là “đun sôi lên”. Chúa không muốn chúng ta ‘luộc nhừ’ mọi thứ dựa trên suy nghĩ, lý luận riêng của chúng ta, nhưng tập chú vào Chúa Giêxu và nhường chỗ cho Đức Thánh Linh Đấng nhạy bén gửi những suy nghĩ và hình ảnh chợt đến tuôn tràn bên trong chúng ta. Do đó chúng ta khai phóng trái và các biểu hiện của Đức Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22; 1 Cô- rinh-tô 12:7-11).

  Chú ý: Nghĩa gốc của từ “nổi bọt lên”được đề xuất bởi một số học giả tiếng Hê-bơ-rơ vào thế kỷ trước (như Gesenius, Kuenen, vv): họ cho rằng naba “tiên tri” có chữ cái Hê-bơ-rơ cuối là “Alef” là một hình thức làm nhẹ hơn của động từ trong tiếng Hê-bơ-rơ naba có chữ cái cuối là “Ayin” không mang nghĩa là “bọt nổi lên, đổ ra, dòng chảy”; trong tiếng Hê-bơ-rơ từ naba có chữ Ayin cuối thì chỉ về nước (Châm Ngôn 18:4b “dòng chảy / suối nước chảy”) và sự tuôn chảy của Đức Thánh Linh và lời nói khôn ngoan từ

Chúa (Châm Ngôn 1:23).
5. Chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh (1 Cô-rinh-tô 6:19): “

6.

”(Châm Ngôn 20:27) 7. Chúng ta là nhánh thuộc gốc nho: “

” (Giăng 15:5)

 1. Những nội dung khác hỗ trợ - suy nghĩ, dòng chảy chợt đến là tiếng của thế giới linh như:
  1. Kinh nghiệm sự soi sáng sáng tạo
  2. Kinh nghiệm sự soi sáng phá hủy

 2. Những đặc điểm sau đây sẽ mô tả Chúa len vào làm việc trong tấm lòng của bạn.

  1. Chúng giống như những suy nghĩ và đăm chiêu riêng của bạn ngoại trừ việc bạn cảm nhận chúng như đến từ tấm lòng chứ không phải tâm trí. Nó chợt đến cách vô thức và không lý luận. Bạn sẽ khám phá ra rằng cá tính, mức độ học tập và cách nói của bạn sẽ thể hiện trong việc ghi nhật ký hai chiều. Bởi vì Chúa đã chọn để hiệp nhất Thánh Linh của Ngài với linh của bạn và tuôn chảy qua bạn.

  2. Chúng dễ dàng đến như Chúa nói với con người đầu tiên.

  3. Chúng thường dịu dàng, lịch sự và dễ dàng bị dập tắt bởi những can thiệp của bản thân (suy nghĩ riêng, ước muốn riêng,vv..).

  4. Chúng có nội dung khác hơn bình thường, khôn ngoan hơn, yêu thương hơn, nhiều hiệu quả chữa lành hơn, và có khuynh hướng khích lệ hơn là suy nghĩ của bạn.

  5. Chúng mang lại phản ứng đặc biệt bên trong bạn (ví dụ cảm giác phấn chấn, ăn năn, đầy đức tin, cuộc sống, bình an).

  6. Khi được chấp nhận, chúng mang cho chủ thể sức lực sung mãn để thể hiện ra, cũng như niềm vui khi sống như vậy.

  7. Linh của bạn trở nên nhạy bén hơn theo thời gian, rồi bạn sẽ quen thuộc và dễ dàng kinh nghiệm tiếng nói của Chúa theo cách rèn tập này.

Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?”

Linh của cơ đốc nhân phải gắn kết với Thánh Linh “Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài” (1 Cô-rinh-tô 6:17).

“Linh tánh loài người vốn một ngọn đèn của Đức Giê-hô-va, Dò thấu các nơi ẩn bí của lòng.

Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.

 

8. Hãy nhớ rằng: Chúa luôn nói với bạn, và bạn đang nhận được suy nghĩ của Ngài dành cho bạn. Cho đến khi bạn bắt đầu phân biệt chúng với suy nghĩ của riêng mình. Trước kia bạn chỉ đơn giản gom hết lại và xem chúng là ý tưởng của bạn. Bây giờ học để phân biệt tiếng Chúa, bạn phải học cách phân biệt suy nghĩ chợt đến từ Chúa và cái gì từ chính mình.

G. Sự cầu nguyện và Những bài tập thảo luận.

 1. Ghi nhật ký nhóm lớn (7 phút): Hãy hỏi Chúa một trong những câu hỏi sau: “Lạy Chúa, Ngài có yêu con không? Chúa thấy con ra sao? Ngài muốn nói với con điều gì?”

 2. Chia sẻ nhật ký trong nhóm hai người (5 phút): Khi thời hạn viết nhật ký đã hết, nhóm trưởng sẽ yêu cầu mọi người bắt nhóm với nhau và đọc nhật ký của họ cho nhau. Đừng giải thích dài dòng, chỉ đọc thôi. Nếu khi bạn nghe nhật ký của ai đó mà lòng bạn ấn chứng điều đó đến từ Chúa thì hãy xác chứng với người đó. Cũng hãy chia sẻ nhật ký của bạn lại với người này.

 3. Chia sẻ trong nhóm lớn (8 phút): Trưởng nhóm sẽ yêu cầu vài người tình nguyện chia sẻ nhật ký của họ với lớp học. Dành cho họ một tràng pháo tay sau khi họ chia sẻ. Khích lệ họ tiếp tục bước đi trong đức tin.

4. Yêu cầu mọi người chia sẻ những suy nghĩ, ý kiến hoặc câu hỏi về phân đoạn giảng dạy này.

5. Hãy để những người tình nguyện trích dẫn những câu ghi nhớ của tuần trước và chia sẻ những điều Chúa đã nói với họ qua những câu đó. Hoặc chia nhóm hai người để chia sẻ những câu ghi nhớ.

H. Tiếp tục thực hành thêm bài tập mặc khải tại Nhà:

1. Ghi nhớ những điều sau đây và ghi nhật ký hằng ngày. Mỗi ngày ghi nhật ký về một trong những câu/ từ sau đây và hỏi Chúa Ngài muốn nói điều gì với bạn về câu những đó và áp dụng của nó đối với cuộc sống của bạn. Và cũng hỏi Chúa Ngài thấy bạn như thế nào và về Tình yêu Chúa dành cho bạn. Sau đó đến và chia sẻ nhật ký của bạn và câu Kinh Thánh ghi nhớ với lớp.

 1. Giăng7:37-39;2Cô-rinh-tô10:3-5.

 2. Suy gẫm Kinh Thánh: “Nói thì thầm; nói chuyện với chính mình, và do

  đó nói lớn tiếng; thốt lời; nói chuyện, nói bập bẹ; trao đổi ý tưởng; lầm bầm; gầm rú; rên rĩ; thốt một âm thành rì rào; ví dụ như một nốt nhạc; nghiên cứu; cân nhắc; quay cuồng trong tâm trí; tưởng tượng; cầu nguyện; lời cầu nguyện; sự phản ánh; sự tận tâm.”

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 6 days trước

Thống Kê Truy Cập

24054663
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
23956
27043
155325
197798
131055
22842610
24054663

05-12-2020 19:05:33

Đang Trực Tuyến

Đang có 668 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.