Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

Làm thế nào để nghe tiếng Chúa

Bài 2: Một Bối Cảnh Văn Hóa để lắng nghe tiếng Chúa

Giới thiệu: Bốn chìa khóa để lắng nghe tiếng Chúa là giữ mình yên tịnh, tập chú vào Chúa Giê-xu, hướng theo dòng chảy, và viết xuống những ý nghĩ và theo những hình ảnh mà chúng ta nhận được. Nếu bạn làm cả bốn chìa khóa cùng một lúc thì bạn có thể nghe được tiếng Chúa!

 1. Thánh Linh của Cơ Đốc Nhân rất khác với linh của phái Tân Thời Đại!

  1. Cơ đốc nhân đòi hỏi sự khải thị phải hợp nhất với Kinh Thánh!

  2. Cơ đốc nhân tìm kiếm sự tương tác với Đức Chúa Trời Toàn năng

  3. Cơ đốc nhân cầu xin Đức Thánh Linh hướng dẫn họ và sử dụng danh Đức Chúa Giê-xu Christ.

 2. Kinh thánh cổ võ việc lắng nghe tiếng Chúa

  1. Bạn là một Cơ đốc nhân được tái sanh, đã tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa và Chủ của lòng mình, và tội lỗi của bạn đã được rửa sạch bởi huyết Chúa Giê-xu.

  2. Bạn chấp nhận Kinh thánh chính là Lời Đức Chúa Trời.

  3. Bạn bày tỏ tình yêu của mình và lòng tôn trọng Chúa bằng việc kết ước để học hỏi Lời Ngài.

  4. Bạn có một thái độ thuận phục với những gì Chúa bày tỏ cho bạn từ Kinh thánh

  5. Bạn có hai hay ba người cố vấn thuộc linh là người mà bạn thường xuyên kết nối.

  Một Cơ đốc nhân tạm gọi là non trẻ có thể có những đòi hỏi này. Chỉ cần một ngày rưỡi để đọc hết quyển Tân Ước, và các đòi hỏi còn lại có thể chu tất dựa theo sự biến đổi tâm linh dần dần. Càng tuyệt vời nếu một tân tín hữu bắt đầu học trò chuyện với Chúa ngay từ những ngày đầu các bước đi thuộc linh của họ. Ắt họ sớm tìm thấy sự an nghỉ và bình an mà linh hồn họ thiết tha mong đợi.

Hãy đánh dấu ___ Nếu bạn đáp ứng năm yếu tố trên. C. Một yếu tố then chốt là sử dụng “cố vấn thuộc linh”

 1. “Vâng lời (Tiếng Hy Lạp: Peitho –để cho mình được thuyết phục bởi) những người dẫn dắt anh em, bởi các người ấy quan phòng linh hồn anh em, dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em” (Hê-bơ-rơ. 13:17)

 2. Nếu có nhiều mưu sĩ bèn được yên ổn” (Châm ngôn. 11:14)

 3. Chúa đã thiết lập nên những người cố vấn thuộc linh như một chiếc dù phòng vệ, để giúp bảo vệ chúng ta khỏi sự tự lừa dối trong lòng cũng như khỏi sự lừa dối của Satan.

 1. Tìm kiếm gì trong một người cố vấn thuộc linh

  1. Một người bạn thân, một người chăn chiên, là người mà chiên của họ nhận

   biết tiếng của họ.

  2. Một người có nền tảng Kinh thánh vững chắc.

  3. Một người có thể cảm nhận được tiếng của Thánh Linh trong lòng mình.

  4. Một người sẳn sàng kết ước chính mình với chiên, sẳn sàng đầu tư thời gian

   và sức lực và sẳn sàng bỏ mạng sống mình vì cớ chiên, là những người họ

   chịu trách nhiệm.

  5. Một người mà chính họ cũng chấp nhận sự cố vấn.

  6. Một người có sự hiểu biết hay kinh nghiệm trong lãnh vực mà tôi đang tìm

   kiếm sự cố vấn.

 2. Những nhật ký nào tôi cần cố vấn?

  1. Những quyết định quan trọng (ví dụ sự thay đổi lớn trong hướng đi của

   cuộc đời, chức vụ, công việc hay những kết ước về tài chánh của cuộc đời

   ai đó mà người đó sẽ kết ước trong một vài năm tới).

  2. Hãyđemhếthayítrachừng8đến10nhậtkýđầutiêncủabạnđếnvới

   người cố vấn thuộc linh để họ xác chứng, để họ giúp bạn có được lòng tự

   tin mà phân biệt tiếng Chúa trong lòng bạn.

  3. Bất cứ nhật ký mà bạn không chắc chắn.

 3. Tôi cần bao nhiều người cố vấn thuộc linh?
  1. “Mọi việc sẽ định cứ lời khai của hai hoặc ba người làm chứng” (II Cô-rinh-tô 13:1b)

 1. Một số người được định sẵn có thể làm cố vấn là cha mẹ, người phối ngẫu, giáo viên Trường Chúa Nhất, những người hướng dẫn thuộc linh...

 2. Thật không khôn ngoan nếu xây dựng một mối quan hệ gần gũi với những người khác giới. Bởi sẽ có nhiều nguy hiểm mở ra trong mối quan hệ thể chất giữa những người này và gây nên hậu quả nghiêm trọng.

 1. Làm thế nào để tránh những người cố vấn độc đoán, chuyên quyền?

  1. Chúa Giê-xu nói rằng đừng cai trị trên người khác như người ngoại thường

   làm, với sự ép buộc, nhưng trong tình yêu thương mà phục vụ lẫn nhau. Đừng sử dụng sự cai trị, hăm dọa hay kiểm soát là tuyệt đối nghiêm cấm trong cách yêu thương. (1 Phi-e-rơ 5:1-6).

  2. Trọng tâm của các mối quan hệ này là tình bạn hơn là uy quyền.

  3. Hãy ghi nhớ định nghĩa này: “Thuận phục là sẵn lòng tiếp nhận lời cố

   vấn được Đức Thánh Linh dẫn dắt và bằng lòng để một số người khác góp ý chỉnh sữa, có tinh thần trách nhiệm cá nhân cho sự nhận biết tiếng Chúa của mình.”

 2. Hãy liệt kê bên dưới một số tên đến với tâm trí bạn là tên của những người mà có thể Chúa muốn bạn đi đến và xin họ trở thành người cố vấn thuộc linh trên bạn

  1. _____________________________________________ 2. _____________________________________________ 3. _____________________________________________

 3. Theo quan điểm của Tây phương thì họ cho rằng chúng ta có năm giác quan để tiếp xúc với thế giới bên ngoài:
  1. Xúc giác, vị giác, thị giác, thính giác và khứu giác.
  2. Không có một thế giới nào ngoài năm giác quan này

 4. Theo quan điểm Kinh thánh chúng ta tin có 10 giác quan
  1. Năm giác quan bên ngoài là là những giác quan có thể tiếp xúc với thế giới

  bên ngoài (xúc giác, vị giác, thị giác, thính giác và khứu giác)

2. Năm giác quan trong lòng/tâm linh chúng ta là những giác quan tiếp xúc

với thế giới tâm linh
a. Chúng ta có mắt để có thể thấy khải tượng (Giăng5:19-20)
b. Chúng ta có tai để nghe lời Rê-ma từ Chúa (Giăng 5:30).
c. Chúng ta có một tâm trí trong lòng để cố thể cân nhắc và suy nghĩ (Lu-ca 2:19)
d. Chúng ta có một ý chí bên trong để có thể quyết định (Công vụ 19:21)

 

e. Chúng ta có những cảm xúc bên trong tâm linh chúng ta (Ê-xê-chi-ên 3:14)

 1. Chúa có thể phán với con người bên ngoài và con người bên trong chúng ta.

 2. Satan có thể nói với con người bên ngoài và con người bên trong chúng ta.

K. Chúa đã tạo dựng nên hai bán cầu trong não bộ chúng ta và chúng có thể làm nhiều chức năng tách biệt nhau.
1. Bán cầu não trái thực hiện những chức năng theo lý trí, hợp lý, tốc độ và có

tính toán.

 1. Bán cầu não phải thực hiện chức năng của trực giác, khải tượng, nghệ thuật

  và âm nhạc.

 2. Trong hôn nhân, sức hấp dẫn khác giới, chúng ta học để tôn trọng những

  khác biệt và phối hợp những điểm mạnh của người phối ngẫu để chúng ta

  hoàn thành một thể hiệp nhất, trọn vẹn và hiệu quả.

 3. Chúng ta học để dâng từng bán cầu lên cho Đức Thánh Linh để Ngài đổ đầy

  và sử dụng.
  a. LýtríđượcdẫndắtbởiĐứcThánhLinh(Ê-sai1:18)=lýtríđược

  dẫn dắt bởi dòng chảy của Đức Thánh Linh.
  b. Những hình ảnh được dẫn dắt bởi Thánh Linh (Công vụ 2:17) =

  những hình ảnh được dẫn dắt bởi dòng chảy của Đức Thánh Linh.

L. Cầu nguyện và thực hành viết nhật ký

 1. Thực hành viết nhật ký trong nhóm lớn(7 phút): Hãy hỏi Chúa một

  trong những câu hỏi sau: “Lạy Chúa, làm thế nào để có có sự tôn trọng, đề cao và yêu thương người phối ngẫu, con cái hay bạn bè mà Ngài đã ban cho con hơn?”

 2. Chia sẻ nhật ký trong nhóm 2 người (5 phút): Khi thời gian viết nhật ký đã hết, nhóm trưởng sẽ yêu cầu mọi người bắt nhóm với nhau và đọc nhật ký của họ cho nhau. Đừng giải thích dài dòng, chỉ đọc thôi. Nếu khi bạn nghe nhật ký của ai đó mà lòng bạn ấn chứng điều đó đến từ Chúa thì hãy nói với họ. Sau đó chia sẻ nhật ký của bạn lại với người này.

 3. Chia sẻ nhật ký trong nhóm lớn (8 phút): Người trưởng nhóm sẽ mời vài người tình nguyện chia sẻ nhật ký của họ với cả nhóm. Vỗ tay khích lệ họ trước khi họ chia sẻ. Khích lệ họ bước đi trong đức tin.

 4. Cầu nguyện phóng thích khỏi tổn thương bởi những người lạm dụng uy quyền: Nhiều người đã bị tổn thương bởi những người lạm dụng uy quyền, nhóm dành thời gian để cầu nguyện cho những tấm lòng được chữa lành khỏi sự làm dụng này. Người trưởng nhóm hướng dẫn mọi người hướng đến khải tượng và dòng chảy và sau đó hướng dẫn nhóm thực hành những điều sau: 1) Hướng dẫn mọi người hình dung rằng có một người bị ai đó lạm dụng, kiểm soát hay làm tổn thương họ, và 2) Giúp họ xưng nhận theo lời cầu nguyện sau đây; lặp theo bạn từng câu. (Bạn nên dừng lại ở từng câu để họ có thể lớn tiếng lặp lại và họ làm điều đó xuất phát từ tấm lòng, hãy bảo đảm rằng họ và bạn vẫn cứ hướng theo khải tượng và dòng chảy).

 • “Lạy Chúa, con cầu xin Ngài gia ân tha thứ cho người này.

 • Bởi quyền năng Thánh Linh, con chọn tha thứ cho họ.

 • Cho chọn tôn trọng họ.

 • Con chọn phóng thích họ.

 • Con chọn chúc phước cho họ.”

 • (Hãy đặt tay trên ngực bạn)

 • “Lạy Chúa, xin hãy cắt bì tấm lòng con.

 • Xin hãy cắt bỏ sự tổn thương, giận dữ và đau đớn và ban cho con tấm

  lòng mới.

 • Thánh Linh ơi, con xin nhận lãnh tấm lòng mới từ nơi Ngài

 • Xin dầu của Ngài tuôn đổ vào trong tấm lòng con.

 • Phục hồi tấm lòng con.

 • Phóng thích con và cho con được tự do.

 • Con cột trói tất cả những giận dữ, tổn thương, đau đớn, oán giận và

  những sự không tha thứ trong danh Chúa Giê-xu.

 • Con quăng xa những điều này trong danh Chúa Giê-xu.

 • Giận dữ, đau đớn, oán giận, phải đi ra!

 • Giận dữ, đau đớn, oán giận, phải đi ra!

 • Giận dữ, đau đớn, oán giận, phải đi ra!

 • Lạy Chúa, con tiếp nhận sự sáng của Ngài để lấp đầy những chổ này.

 • Sự tha thứ, hãy dấy lên trong ta.

 • Sự tha thứ, hãy dấy lên trong danh Chúa Giê-xu.

 • Sự tha thứ, hãy dấy lên trong danh Chúa Giê-xu.

 • Hỡi sự vui mừng, hãy dấy lên trong danh Chúa Giê-xu.

 • Hỡi sự vui mừng, hãy dấy lên trong danh Chúa Giê-xu.

 • Hỡi sự vui mừng, hãy dấy lên trong danh Chúa Giê-xu.

 • Chúa Giê-xu ơn, cảm ơn Ngài về quyền năng chữa lành của Ngài.

 • Cảm ơn Ngài, Chúa ơi.

 • Amen!”

  5. Bây giờ hãy hướng dẫn nhóm trong lời cầu nguyện trên một lần nữa. Hãy bảo họ hình dung một người khác là người đã làm tổn thương, lạm dụng hay cố gắng kiểm soát họ. Hãy cầu nguyện hết lời cầu nguyện trên một lần nữa cùng với họ.

  M. Những hoạt động trong lớp và những câu hỏi thảo luận:

 1. Trong những nhóm hai người, hãy chia sẻ những gì bạn nhớ được từ bài phần học thứ nhất: câu Kinh thánh, bốn chìa khóa, và những câu cấu thành bốn chìa khóa đó.

 2. Cả nhóm cùng làm, đọc bốn chìa khóa đó với những động tác bằng tay và mỗi một câu cấu thành nên tất cả bốn chìa khóa

 3. Bạn có những câu hỏi nào về việc thuận phục dưới hai hay ba người cố vấn?

 4. Ngoài người phối ngẫu của bạn, tại sao chọn người cố vấn cùng giới mà một điều khôn ngoan?

 5. Vì Chúa bảo chúng ta phải có những người cố vấn, vậy Ngài sẽ cung ứng cho mỗi một chúng ta những người này hay không? điều gì có thể ngăn trở chúng ta không nhận biết hay nắm lấy người cố vấn mà Ngài đã ban cho chúng ta?

 6. Hãy mời 2-4 người mà đã có nhật ký trong tuần trước tình nguyện đọc nhật ký của họ cho nhóm.

N. Thực hành thêm sự khải thị tại nhà:

 1. Nhiều người trong chúng ta đã bị ít nhất là hai người lạm dụng thẩm quyền

  và làm tổn thương chúng ta. Vậy nên hãy cầu nguyện lời cầu nguyện trên khi cần để phóng thích bạn khỏi sự tổn thương do những người có thẩm quyền gây ra. Mỗi một lần bạn cầu nguyện điều đó, bạn lại thấy hình ảnh của một người khác đã làm tổn thương bạn. Hãy nhận lãnh sự chữa lành hoàn toàn! Bạn có thể dừng lại khi Chúa không đem đến tên hay khuôn mặt (hiện ra trong đầu) của một người có thẩm quyền nào đến với bạn nữa.

 2. Hãy ghi nhớ những điều trong bài học này:

  • “Tiếng Chúa giống như những ý tưởng chợt đến mà chúng soi sáng tâm trí chúng ta.”

  • Ba loại nhật ký mà bạn nên đưa cho người cố vấn thuộc linh của mình.

  • Sáu đặc tính mà người cố vấn của bạn nên có

  • Ba điểm khác biết giữa phái Tân Thời Đại/tà giáo và Cơ Đốc nhân là

   những người bước vào lĩnh vực Linh.

  • “Tình bạn là trọng tâm của mối quan hệ giữa bạn và những người cố vấn

   thuộc linh chứ không phải uy quyền!”

 3. Viết nhật ký trong suốt tuần này: Trong suốt thời gian viết nhật ký trong

  tuần này, bạn hãy cầu xin Chúa ba người cố vấn thuộc linh mà Ngài đã ban cho bạn là ai. Hãy viết xuống. Hãy đến xin phép họ. Bắt đầu chia sẻ (đọc hay gởi) nhật ký của bạn cho họ (đừng giải thích, chỉ đọc hay gởi thư cho họ). Hãy chia sẻ nhật ký của bạn cho họ ít nhất 3-5 lần trong hai tuần tới. Hãy nhận sự xác chứng là bạn đang đi đúng hướng! Tăng trưởng trong đức tin! Nếu bạn không làm điều này, thì khóa học này sẽ vô ích. Bạn phải học để biết mình cần có những người cố vấn.

4. Những câu hỏi bạn sử dụng để viết nhật ký trong tuần này “Lạy Chúa,

Ngài muốn nói gì với con về vai trong của những người cố vấn trong cuộc đời con? Ngài muốn nói gì về thái độ của con trong việc hỏi và nhận sự cố vấn? Quan điểm của Ngài như thế nào về những người cố vấn thuộc linh? Ngài là Đấng Cố Vấn Lạ Lùng, sự cố vấn mà Ngài muốn ban cho con hôm nay là gì?

Nếu nhật ký của bạn không quá riêng tư, thì bạn nên đem nó đến buổi học kế tiếp, và hãy chuẩn bị để chia sẻ nó khi người hướng dẫn cho bạn cơ hội.

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 6 days trước

Thống Kê Truy Cập

24053800
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
23093
27043
154462
197798
130192
22842610
24053800

05-12-2020 18:16:38

Đang Trực Tuyến

Đang có 908 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.