Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

PHẦN 6: SỰ THỜ PHƯỢNG NƠI ĐỀN TẠM

LỜI GIỚI THIỆU
Trong phần bài học trước, chúng ta đã kết thúc ở chỗ giao ước Đức Chúa Trời lập với dân Y-sơ-ra-ên tại núi Si-na-i. Chúng ta thấy rằng giao ước này ở trong hình thức của giao ước quốc tế. Đức Chúa Trời đóng vai trò của một Vua lớn, Đấng tể trị và dân Y-sơ-ra-ên hứa nguyện trung thành với Ngài. Chúng ta cũng thấy rằng giao ước liên quan đến những luật pháp. Không những mười điều răn mà còn nhiều luật pháp cho đời sống của dân sự phản chiếu bản tính của Đức Chúa Trời.
Cũng còn có một mặt khác của giao ước. Có liên hệ đến những nghi lễ hoặc nghi thức tôn giáo. Họ biệt riêng một trong những chi phái của họ, chi phái Lê-vi làm thầy tế lễ. Đức Chúa Trời cho họ biết nhiều chi tiết về cách thờ phượng Ngài. Họ cần phải dựng một đền tạm lớn và đẹp.

DÀN Ý BÀI HỌC

I. ĐỀN TẠM
Có ba lý do quan trọng về Đền Tạm và những nghi thức tôn giáo:
A. Đền Tạm giúp thống nhất dân Y-sơ-ra-ên .
Đền Tạm ở tại trung tâm của trại quân.
Đền Tạm đại diện cho giao ước với Đức Chúa Trời vì bên trong đó là Hòm Giao Ước.
Bên trong Hòm Giao Ước là bảng đá với Mười Điều Răn trong đó.
B. Đền Tạm dạy dân Y-sơ-ra-ên một sứ điệp thuộc linh .
Dân Y-sơ-ra-ên phải học về đức thánh khiết.
Nơi thánh "qadosh" biệt riêng ra, được cư xử với sự kính trọng.
Hãy nhớ Môi-se tại bụi gai cháy.
XuXh 3:5 "Chỗ ngươi đang đứng là đất thánh".
Một trong những nhu cầu cấp thiết nhất mà chúng ta có giữa Cơ Đốc Nhân hiện nay là một khải tượng về đức thánh khiết của Đức Chúa Trời. Thánh khiết không phải là một ý niệm tĩnh mà là một ý niệm động.
Thánh khiết là gì? Thường thì mọi người nghĩ về thánh khiết là sự công bình, là sự trong sạch về đạo đức. Nhưng một mảnh đất của sa mạc Si-na-i có thể có những đặc tính đạo đức nào?
Đất thánh là gì ?
Có một lời giải đáp cho ý nghĩa này trong dầu xức của đền thánh. Vào thời xưa, những người phương đông thích chính họ được xức bằng dầu xức có mùi thơm như ngày nay chúng ta dùng sau việc cạo râu hoặc nước hoa. Trong 30:22-33 Đức Giê-hô-va đưa ra những lời chỉ dẫn cho Môi-se về cách chuẩn bị việc dầu xức cho các thầy tế lễ và tất cả mọi vật trong đền tạm.
30:31, 32 "Về phần ta, dầu này sẽ là dầu xức thánh trải qua mọi đời các ngươi. Chớ nên đổ trên xác thịt loài người; và cũng đừng làm dầu nào khác theo phép hòa hương đó. Dầu này là thánh, cũng sẽ thánh cho các ngươi ."
Điều gì thánh khiết thì được biệt riêng ra. Điều đó đặc biệt và riêng rẽ. Trong đền tạm những cái nồi, chảo, đồ dùng nhà bếp khác nhau đều là thánh, không vì chúng được làm bằng vàng (thật sự những thứ đó bằng vàng), chắc chắc không vì chúng có bất cứ phẩm chất đạo đức nào (thật sự chúng không có phẩm chất đạo đức, chúng là đồ vật), nhưng vì chúng được sử dụng trong việc phục vụ Đức Chúa Trời. Những vật dụng trong đền tạm không chỉ được sử dụng để nấu bữa tối hoặc đem ném vào thùng rác. Chúng phục vụ cho Đức Chúa Trời và chỉ một mình Đức Chúa Trời, những đồ dùng của sự tôn kính. Dân Y-sơ-ra-ên không được xem như bất cứ vật gì có dự phần với Gia-vê làm một đồ vật quen thuộc hoặc bị coi thường. Cái gì được Đức Chúa Trời chạm đến là riêng biệt và phải được chú ý đến với sự tôn kính và nể trọng.
George Carey: "Trong Kinh Thánh, từ "thánh" là một ý niệm động, không phải là một ý niệm tĩnh. Nó hàm ý sự biệt riêng cho sự phục vụ Đức Chúa Trời. Những vật thánh và người thánh đều là những vật, những người được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời sử dụng. Họ không được biệt riêng ra cho sự hư không, nhưng cho một mục đích riêng biệt và xác định rõ ràng... Sự thánh khiết của Hội Thánh liên kết một cách không thể tháo gỡ được với sứ mệnh truyền giáo của nó để bày tỏ Chúa Jêsus Christ ở trần gian này." (George Carey, Một Truyện Ngắn của Hai Hội Thánh, IVF, 1985, pp. 138, 39).
Đức Chúa Trời phán với chúng ta: "Hãy nên thánh, vì Ta là thánh."
Sự thánh khiết của chính mình Đức Chúa Trời là gì?
Sự thánh khiết của Đức Chúa Trời bao gồm tất cả những thuộc tánh của Ngài. Điều này giống một viên kim cương đặt cắt nhiều mặt, mỗi mặt đang cháy rực bởi ánh sáng rực rỡ huy hoàng của sự vinh hiển Ngài như: Sự bình tịnh uy nghi, sự thánh khiết đáng khiếp sợ, quyền năng siêu phàm, vẻ đẹp không thể diễn tả, sự hiểu biết vô hạn, sự hiện diện không thể tránh được, sự khôn ngoan không dò được, sự công bình không hại chút nào, tình yêu vô bờ bến và hồng ân vô tận.
Khi Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta hãy nên thánh, Ngài không đòi hỏi chúng ta điều gì khác hơn là bày tỏ đặc tính của Ngài trên trần gian này, để phản chiếu con người của Ngài trong tấm gương của linh hồn chúng ta và cách sống của chúng ta.
4. Tội lỗi có thể được chuộc.
Luật pháp đem lại sự cảm biết (ý thức) về tội lỗi, nhưng tội lỗi có thể được chuộc, "được khỏa lấp". RoRm 3:20 "Vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi ."
Giải thích của lễ hy sinh chuộc tội. Con sinh tế một sự bày tỏ về chính Ngài.
Giăng Báp-tít, sự kiện này là một sự chuẩn bị về sự đến của Đấng Christ.
C. Đền tạm là một "hình bóng " (vật tượng trưng ) về Đấng Christ .
Hình bóng học, sách Hê-bơ-rơ.
HeDt 10:1 "Luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau ." Điều này là điềm báo trước về Đấng Christ.
EsIs 53:1-12; IPhi 1Pr 1:19, 20; KhKh 5:6, 9-12.
HeDt 9:14 "Huống chi huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống, là dường nào !"
Bây giờ dân sự sẵn sàng để bước vào Đất Hứa.

II. SỰ chỈ dẪn cỦa ĐỨc Chúa TrỜi cho Giô-suê
A. Mạng lệnh của Đức Chúa Trời (Gios Gs 1:1-4).
B. Các lời hứa của Đức Chúa Trời (1:5-8).
Khi những người lãnh đạo và dân sự của họ vâng theo luật pháp của Đức Chúa Trời, thì họ được ban phước.
C. Vượt qua sông Giô-đanh (3:15).

THẢO LUẬN NHÓM
Đức Chúa Trời dạy dân sự của Ngài sự thánh khiết thông qua Đền Tạm như thế nào và bài học nào các Cơ Đốc Nhân có thể học được từ sự dạy dỗ đó?
Đức Chúa Trời chuẩn bị cho dân Y-sơ-ra-ên trước khi họ bước vào Đất Hứa như thế nào, và nguyên tắc nào chúng ta có thể học từ điều này khi chúng ta đòi hỏi lời hứa của Đức Chúa Trời cho chúng ta?

TỰ NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu sách Ga-la-ti và giải thích sự liên quan giữa Luật Pháp và Phúc Âm.
Luật Pháp:
Phúc Âm:

 

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 2 months trước

Thống Kê Truy Cập

25191161
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
3624
32647
3624
218356
638054
23740058
25191161

25-01-2021 02:04:22

Đang Trực Tuyến

Đang có 1111 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.