Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

Bài 3
NHỮNG NGUYÊN TẮC LÃNH ĐẠO

ĐỂ PHÁT TRIỂN

“Bạn có thể bay cao. Bạn có thể bay cao hơn một chút. Bạn có thể bay cao hơn nhờ sự giúp đỡ của Chúa.” Dr.Vargis’Motto

GIỚI THIỆU

Đức Chúa Trời đã sai Vargis đến định cư ở một khu vực hành hương của Hin-đu khi ông chỉ mới tin Chúa 13 tháng. Ông xin Chúa khiến ông trở nên một người phi thường cho sự vinh hiển Chúa.
Ông đã đem theo những bản dịch Kinh thánh khác nhau và bắt đầu nghiên cứu. Chúa phán với ông rằng ông sẽ được phước như những người trong Kinh thánh. Ông đã bắt đầu một hội thánh, đã mở mang nhiều hội thánh con và trở thành một người lãnh đạo truyền giáo. Trong bài học này chúng ta sẽ đi qua những nguyên tắc mà ông đã học được từ Kinh thánh.

I. MỘT NGƯỜI LÃNH ĐẠO TỐT PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI QUẢN LÝ TỐT.

• Nếu bạn không thể quản lý, thì ai có thể làm việc dưới bạn được.

A. Hãy kết nối với người khác trong sự két ước.
B. Hãy quản lý tốt công việc của bạn.
C. Hãy quản lý tốt bàn làm việc trong văn phòng bạn. E. Đừng để điều gì đền ngày mai.

1. Pha-ra-ôn nói với Môi-se, “ngày mai” hãy cầu nguyện chống lại dịch ếch nhái.

2. Pha-ra-ôn chịu sống với ếch nhái một đêm nữa.

II. MỘT NGƯỜI LÃNH ĐẠO PHẢI BÀY TỎ ĐƯỜNG LỐI.

A. Bạn phải là một tấm gương trong sự cầu nguyện.
B. Bạn phải là một tấm gương trong việc ăn mặc.
C. Bạn phải là một tấm gương trong việc quản lý thời gian của bạn.

III. BẢY PHẨM CHẤT CỦA MỘT MỤC SƯ GIỎI.

A. Bạn phải có chiến thuật năng nổ.
1. Bạn phải mạnh mẽ trong sự cầu nguyện.

a. Những môn đồ của Chúa Giê-xu Christ chưa từng cầu nguyện chữa lành cho một người.
b. Họ chỉ đặt tay trên người ta và họ được lành.

2. Bạn phải có một sự mạnh mẽ, chinh phục linh hồn người ta.
a. Đôi khi Vargis cảm thấy ông trở nên nguội lạnh trong việc chinh phục linh hồn.

b. Ông đi đến trạm xe lửa và nhìn thấy nhiều người, hầu hết họ là người chưa biết Chúa.
c. Ông cầu nguyện cho gánh nặng của Đức Chúa Trời.

3. Bạn phải mạnh mẽ trong việc mở mang hội thánh.

  1. Bạn có thể lập một hội thánh và tiếp tục.

  2. Có thể bạn chăn bầy một hội thánh cả cuộc đời mình.

  3. Bạn phải nghe từ Chúa để làm những gì phải làm.

B. Một lãnh đạo phải rất mạnh mẽ trong tính cách.
• Có ba điều nguy hiểm cho một người phục vụ Chúa.

1. Kiêu ngạo
2. Phụ nữ (hay người khác giới) 3. Tiền bạc.

C. Một người lãnh đạo phải có mục đích vững vàng.

1. Chiến lược “Một - Một - Một”
a. Mỗi tín hữa phải phải sản sinh ra một tín hữu khác. b. Mỗi hội thánh phải sanh ra hội thánh khác.
c. Mỗi mục sư phải sanh ra mục sư khác.

2. Một chiến lược khác: Biến mỗi một tín hữa thành một người truyền giáo.

a. Vargis đem các tín hữu đi với ông khi ông đi giảng.

b. Họ đã học được cách để truyền giảng qua việc nhìn xem ông. D. Một lãnh đạo phải nhận trách nhiệm.
• Đừng đổ lỗi của mình cho người khác.
E. Một lãnh đạo phải là một người đầy nghị lực.

1. Phải có sức khỏe tốt. 2. Tập thể dục mỗi ngày. 3. Ăn uống điều độ.

F. Bạn phải là người ham học, sẳn sàng học.
1. Một số người đang sống trong một cái hộp đóng kín.
2. Khi Đức Thánh Linh dạy cho Vargis một số điều mới, ông chấp nhận nó.

G. Bạn phải có một đức tin thật vững vàng để không từ bỏ.

IV. BẠN PHẢI CÓ MỘT KHAO KHÁT CHO SỰ HOÀN THÀNH TRONG TỪNG CHI TIẾT, TRONG NHỮNG ĐIỀU NHỎ.

V. BẠN PHẢI GIÁM SÁT MỌI THỨ CÁCH CÁ NHÂN.

• Mọi thứ đang diễn ra với các thành viên trong hội thánh và hội chúng của bạn như thế nào?

VI. BẠN PHẢI CÓ MỘT KIẾN THỨC KIỆN TOÀN VÀ CHI TIẾT VỀ CÔNG VIỆC CỦA TAY BẠN.

Vargis có những người lãnh đạo có trách nhiệm cung cấp cho ông những thông tin ông cần.

VII. LÀ MỘT NGƯỜI LÃNH ĐẠO BẠN PHẢI CÓ MẶT Ở MỌI NƠI.

A. Vargis sẽ gặp tất cả mục sư của ông ít nhất 2 năm một lần. B. Nếu bạn có nhóm nhỏ, hãy tham dự với họ khi có thể.

VIII. BẠN PHẢI CÓ MỘT ĐỜI SỐNG LÀM GƯƠNG TỐT.

A. Bạn phải làm những gì đúng để làm một tấm gương tốt.
B. Vargis cầu nguyện rằng ông sẽ là một tấm gương cho những hội chúng sắp tới.

IX. BẠN PHẢI CÓ KHẢ NĂNG TRUYỀN THÔNG.

Truyền thông là sự cần thiết trong sự giảng, dạy, và trong việc đưa ra những hướng dẫn.

X. BẠN PHẢI CHẮC CHẮN RẰNG NHỮNG YÊU CẦU CỦA MÌNH PHẢI ĐƯỢC THỰC HIỆN TRONG CÁCH ĐÚNG ĐẮN.
• Nhiệm vụ chính xác đó không hoàn tất cách đúng đắn.

XI. ĐỪNG BỔ NHIỆM “NHỮNG NGƯỜI BA PHẢI”

A. Hãy chọn người tốt nhất.
B. Ngay cả khi nếu bạn phải trả nhiều tiền hơn, hãy chọn người tốt nhất. C. Nếu bạn trả bằng đậu phộng thì bạn sẽ nhận được những con khỉ.

XII. MỘT LÃNH ĐẠO TỐT, PHẦN LỚN PHẢI CÓ THỂ ĐƯA RA NHỮNG QUYẾT ĐỊNH NHANH CHÓNG

Nếu bạn cầu nguyện, bạn phải có ơn để có những quyết định nhanh chóng.

XIII. BẠN PHẢI SỐNG CÙNG MỘT MỨC NHƯ NHỮNG NGƯỜI CÙNG LÀM VIỆC VỚI MÌNH.

A. Đôi khi một người lãnh đạo sống một tiêu chuẩn rất cao, trong khi những người làm việc với anh ta sống ở mức rất thấp.

B. Nếu bạn sống gần mức của họ, điều này có thể giúp những người cùng làm việc không đố kỵ và tức giận, và họ sẽ quý trọng bạn.

XIV. HÃY ĐỂ NHỮNG NGƯỜI LÀM VIỆC VỚI BẠN THẤY BẠN LÀ MỘT NGƯỜI CỦA CHÚA, MỘT LÃNH ĐẠO, VÀ MỘT NGƯỜI ĐƯỢC CHÚA XỨC DẦU.

• Bạn, vợ bạn và con cái bạn phải là một tấm gương cho người khác.

XV. BẠN PHẢI TIẾN XA HƠN.

A. Đừng bao giờ đi lùi lại.
B. Luôn luôn có một khao khác để đi tới. C. Đừng chậm chạp.

1. Những con lợn không muốn rời bỏ làng của chúng. 2. Những con lợn chỉ nhìn xuống và đi vòng vòng.
3. Hãy là một con sư tử, một con chim ưng.

XVI. MỘT SỰ MẶC CẢM THẤP KÉM LÀ KHÔNG TỐT.

A. Nó cướp đi khả năng chiến đấu của bạn.
B. Kêu ngạo là một cái bẫy.
C. Khiêm nhường là một vương miện.
D. Sự mặc cảm thấp hèn là một căn bệnh ung thư.

XVII. NẾU CHÚA ĐÃ KÊU GỌI BẠN LÀ MỘT NGƯỜI MỞ MANG HỘI THÁNH, HÃY BƯỚC RA MỚ NHỮNG HỘI THÁNH.

A.Nếu Ngài đã kêu gọi bạn là một người người hỗ trợ, hãy là người hỗ trợ.

B. Ai đó được kêu gọi là số hai, hay thứ hai trong mạng lệnh. C. Con cái của người đó biết họ là số hai trong chức vụ.

Vargis đã coi sóc trên chức vụ người khác, và con trai ông phục vụ người đó.

XVII. CHÚNG TA PHẢI SẲN SÀNG DỪNG, HỦY BỎ HAY THAY ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH CỦA CHÚNG TA.

A. Vargis đã bắt đầu chương trình cầu nguyện 14 giờ trong trường Kinh thánh của ông. B. Khi ông nói với người cố vấn ông, Mục sư John Osteen, Osteen đã chỉ dẫn, “Chỉ nói rằng anh sẽ tiếp tục là điều đó cho đến khi Chúa hướng dẫn anh.”
C. Đôi khi, đó là điều đó đang chôn đi lòng tự trọng để ngăn chặn một chức vụ.

XIX. KHÔNG NÊN THÔNG BÁO NHỮNG KẾ HOẠCH DÀI HẠN CỦA QUÝ VỊ VÀ NÓI, “ĐIỀU NÀY ĐẾN TỪ CHÚA.”

Những kế hoạch này có thể đến từ suy nghĩ riêng của bạn!

XX. SẼ DỄ DÀNG MẤT ĐI NHỮNG CƠ HỘI KHI ĐANG CHỜ ĐỢI NHỮNG ĐIỀU KIỆN HOÀN HẢO.

A.Một lần nọ, vua của Ấn độ muốn tiểu bang của ông trở thành Cơ đốc nhân. 1. Những giáo sĩ đã đến chậm.
2. Sau đó, những ngôi làng không muốn cải đạo nữa.

B. Nếu bạn nhận được lời mời, hãy đi.
C. Nếu Đức Thánh Linh phán với bạn, hãy đi.

XXI. MỘT SỐ NGƯỜI CÓ QUÁ NHIỀU LÝ DO

A. Đừng bỏ cuộc với bất kỳ lý do nào.
B. Hãy im lặng và vâng theo Đức Thánh Linh. C. Đừng cản trở những người đang làm việc đó.

XXII. CHIẾN LƯỢC CHINH PHỤC LINH HỒN VÀ MỞ MANG HỘI THÁNH KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI.

A. Những phương pháp có thể thay đổi.
B. Tìm ra những phương pháp mới.
C. Bạn có thể nhận được được những phương pháp mới qua sự cầu nguyện, nghiên cứu và qua sự thảo luận nhóm.

XXIII. BẠN MUỐN LÀM TỐT ĐIỀU GÌ ĐÓ KHÔNG? HÃY CÙNG VỚI NHỮNG LÃNH ĐẠO CỦA BẠN SUY NGHĨ.

A. Vargis đã cùng 120 lãnh đạo của ông động não.
B. Ông cầu nguyện cho chuyến đi của họ, chuẩn bị phương tiện và thức ăn. C. Ông làm điều này 1 năm 3 lần.
d. Họ có những chiến lược mới và phương pháp mới.
E. Không ai nghĩ mọi người có ý nghĩ giống nhau.

XXIV. ĐỪNG BAO GIỜ BỔ NHIỆM MỘT NGƯỜI LÀM LÃNH ĐẠO MÀ KHÔNG ĐƯỢC TRANG BỊ KỸ VÀ CÓ ĐỦ KHẢ NĂNG CHO CÔNG VIỆC.

A. Nếu bạn bổ nhiệm một giáo viên trường Chủ nhật, người đó phải yêu mến trẻ em và là một người chinh phục linh hồn.
B. Nếu bạn bổ nhiệm một người hướng dẫn thờ phượng, người đó phải yêu thích thờ phượng.

C. Tìm ra những người có sự kêu gọi và có khả năng để làm tốt công việc đó.

XXV. MỘT NGƯỜI LÃNH ĐẠO MỚI ĐƯỢC BỔ NHIỆM KHÔNG NÊN ĐEM BẤT CỨ SỰ THAY ĐỔI MỚI NÀO TRONG BA NĂM.

• Bạn không nên thúc đẩy một sự thay đổi cơ bản nào.
XXVI. HÃY NẮM BẮT THỰC TẾ TRƯỚC KHI BẠN QUYẾT ĐỊNH, A. Đừng quyết định chỉ nghe một phần của câu chuyện.

B. Mỗi một câu chuyện đều có 3 câu chuyện: câu chuyện của tôi, câu chuyện của anh ta và câu chuyện thật.
C. Hãy nắm bắt hết những sự thật.

XXVII. TRÊN THẾ GIỚI NHỮNG MỤC SƯ CÓ SỰ MỆT MỎI HƠN CÁC TÍN ĐỒ.

A. Bạn có mệt mỏi không? Bạn có những mục sư mệt mỏi ở dưới bạn không? B. Đôi khi, Vargis muốn từ bỏ.
C. Nếu bạn mệt mỏi, hãy đi nghĩ ngơi.

1. Dành thời gian với Lời của Chúa và đọc những sách bồi linh.
2. Ông đã trả trọn chi phí cho những lãnh đạo có một kỳ nghĩ ngơi.

XXVIII. LƯỢNG GIÁ CÔNG VIỆC VÀ XEM XÉT KẾT QUẢ.

A. Nếu không có kết quả, hãy thay đổi. B. Thay đổi lãnh đạo hoặc chiến lược.

XXIX. BẠN PHẢI HỎI NHỮNG CÂU HỎI GÌ?

A.Tại sao hội thánh không tăng trưởng?
B. Tại sao chúng ta chỉ làm báp-têm cho một vài người?
C. Tại sao chúng ta chỉ có một số ít người?
D. Tại sao những nhân sự rời bỏ chúng ta?
• Kêu gọi những lãnh đạo và phải có một sự thảo luận trong nhóm.

XXX. NHỮNG NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA CỦA BẠN CÓ THỂ LÝ TỐT KHÔNG?

A. Bạn phải là một tấm gương, có sức khỏe tốt.
B. Bạn phải thách thức các mục sư của mình có một sức khỏe tốt. C. Các mục sư của bạn phải có đời sống thánh khiết.
• Một tội lỗi nhỏ cũng có thể hủy diệt bạn.

XXXI. MỘT ĐỘI QUÂN Ở TRÊN MỘT ĐỊA THẾ CAO SẼ CHIẾN THẮNG.

A.Bạn phải có đức tin và đời sống thánh khiết cao. B. Bạn nghĩ gì về sự nói dối?
• Nói dối cũng được phải không? Không! C. Hãy dẫn dân sự của bạn lên vị trí cao.

D. Có một sự mong đợi, khải tượng và sự can đảm cao?

XXXII. BẠN KHÔNG NÊN ĐEM CÔNG VIỆC VÀ SỰ LO LẮNG VÀO TRONG PHÒNG NGỦ CỦA MÌNH.

A. Vargis có những nan đề trong công việc của ông.
B. Ông không muốn đem những nan đề của ông vào trong phòng ngủ.
• Những nan đề sẽ giết ông cùng với niềm vui của hôn nhân ông.

XXXIII. HÃY GIỮ MỘT QUYỂN SỔ VÀ MỘT CÂY VIÊT BÊN CẠNH GIƯỜNG NGỦ CỦA BẠN KHI BẠN ĐANG NGỦ.

A. Khi bạn đang ngủ, có thể Đức Thánh Linh sẽ thì thầm với bạn.
B. Nếu bạn không viết điều đó xuống, có thể sứ điệp đó không bao giờ xảy ra với bạn lần nữa.
C. Hầu hết những ý tưởng của Vargis đến khi ông đang đi dạo bộ.

XXXIV. BẠN CÓ MUỐN TĂNG TRƯỞNG KHÔNG? HÃY THÍCH NGHI VỚI NHỮNG CÔNG NGHỆ MỚI VÀ THAY ĐỔI.

A. Công việc truyền giáo của ông ở Ấn độ, khi lần đầu tiên có sự tự do thờ phượng trong buổi nhóm của họ.

1. Họ nhảy.

2. Họ sử dụng những lá cờ.
B. Họ sản xuất ra những bộ phim Cơ đốc.
C. Họ sử dụng internet.
D. Họ có những chương trình cho mục sư của họ. E. Họ có trường Kinh thánh trong mỗi bang.

XXXV. HÃY TÌM KIẾM NHỮNG CƠ HỘI.

A. Vargis không tin vào vận may nhưng tin vào cơ hội.
B. Mọi trở ngại có thể biến thành một có hội bởi sự kiêng ăn và cầu nguyện.

XXXVI. ĐỪNG DỰA VÀO MỘT TRIẾT LÝ KHÔNG ĐƯỢC CHỨNG MINH TRONG NỀN VĂN HÓA CỦA BẠN.

A. Những triết lý có thể được thử.
B. Đừng tin và những mẹo quảng cáo. C. Nếu nó hoạt động, hãy làm điều đó.

XXXVII. NHỮNG NGƯỜI LÍNH TRONG QUÂN ĐỘI KHÔNG CÓ NGÀY NGHỈ. NHIỆM VỤ CỦA HỌ LÀ CHIẾN ĐẤU, GIẾT, BẮT VÀ MỞ RỘNG VƯƠNG QUỐC CỦA CHỦ MÌNH.

A. Đa-vít là một người mở rộng vương quốc.

B. Hãy trở thành một người mở rộng Nước Trời. C. Đừng thỏa lòng với nơi bạn đang ở.
D. Bạn phải là một người chiến đấu.

XXXVIII. CHIẾN LƯỢC CÓ THỂ THAY ĐỔI; NÓ KHÔNG LÀ MÃI MÃI. XXXIX. HÃY CHỌN MỘT SỐ NGƯỜI VÀ HUẤN LUYỆN HỌ.

• Chúa Giê-xu đã huấn luyện 12 người.
A. Khi Chúa Giê-xu về trời, 11 môn đồ còn lại đã truyền giảng cho cả thế giới biết. B. Vargis chọn một số người nam và huấn luyện họ.

XL. ĐỪNG BỎ PHÍ BẤT CỨ ĐIỀU GÌ.
A. Có nhớ Chúa Giê-xu đã cho 5,000 người ăn bằng 5 ổ bánh không?

Chúa Giê-xu đã biểu các môn đồ nhặt những ổ bánh.
B. Đừng bỏ phí dù chỉ một viên gạch hay một đô la khi xây dựng một hội thánh. XLI. ĐỪNG GIỮ MỘT SỰ ĐỐ KỴ TRONG LÒNG BẠN.

A. Nhiều người hỏi tại sao Vargis rất khỏe mạnh. 1. Đó là món quà của Chúa.

2. Ông tập thể dục.
3. Ông ăn uống điều độ.
4. Ông không có một sự không tha thứ giấu kín trong lòng. 5. Nếu bạn tha thứ, bạn sẽ sống lâu.

B. Phi-e-rơ đã hỏi Chúa Giê-xu làm thế nào ông có thể lên thiên đàng. 1. Chúa Giê-xu hỏi Phi-e-rơ ông nghĩ gì.

2. Phi-e-rơ nói chúng ta phải yêu Chúa và người lân cận mình.
3. Chúa Giê-xu đáp. Nếu Phi-e-rơ yêu người lận cận mình thì ông sẽ sống lâu. 4. Đi lên thiên đàng, phải được tái sanh.

5. Khi bạn yêu thương người khác và tha thứ cho họ, bạn sẽ sống lâu.
a. Chúa Giê-xu nói, “ Khi các ngươi đứng cầu nguyện, hãy tha thứ.”

(Mác 11:25)

b. Nếu bạn không tha thứ, thì sẽ không được tha thứ.
c. Nếu bạn không tha thứ, thì sẽ khó cho bạn và cho hội thánh bạn tăng

trưởng.
C. Bạn và Chúa là một người trưởng thành.

1. Với sự giúp đỡ của Ngài bạn có thể tha thứ. 2. Bạn sẽ xin Ngài giúp bạn để tha thứ không?

THẢO LUẬN NHÓM

1. Tại sao một người lãnh đạo tốt cần phải là một người quản lý tốt?
2. Vargis đã liệt kê ba phẩm chất cho những mục sư. Một chủ đề tổng thể là phải “năng nổ”. Tại sao điều này quan trọng cho một mục sư, hay những lãnh đạo khác?

3. Vargis nói về những người lãnh đạo “có quyết định nhanh chóng” và không đợi có những “điều kiện hoàn hảo” để bước tới. Tại sao những những tính chất này quan trọng trong người lãnh đạo? Tính cách này được biểu hiện như thế nào qua việc chờ đợi thời điểm Đức Thánh Linh phán?

TỰ NGHIÊN CỨU

1. Suy nghĩ về sự kêu gọi của bạn và lãnh vực lãnh đạo, làm thế nào bạn có thể trở thành một người lãnh đạo tốt hơn?

2. Một số lý do nào bạn đã từng sử dụng để làm trì hoãn và không làm theo những gì Chúa đang thúc giục bạn làm? Bây giờ bạn có thể làm gì để quay lại trong sự vâng lời Chúa và làm trọn sự thúc giục của Ngài?

3. Sự kêu gọi của Chúa sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng chiến lược (hay cách nào) mà bạn đem đến có thể thay đổi nhân bội. Một số lĩnh vực nào của sự kêu gọi của bạn mà bạn cần cầu hỏi Chúa về một phương pháp mới để làm trọn điều đó?

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 4 days trước

Thống Kê Truy Cập

24004107
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
443
25970
104769
197798
80499
22842610
24004107

04-12-2020 00:04:10

Đang Trực Tuyến

Đang có 863 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.