Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

PHẦN 10: LÀM PHU TÙ TẠI BA-BY-LÔN, TRỞ VỀ TỪ CUỘC LƯU ĐÀY VÀ CÁC TIÊN TRI

LỜI GIỚI THIỆU
Trong bài học trước, chúng ta chấm dứt tại chỗ vương quốc Giu-đa đang ở trong một tình trạng tồi tệ. Chúng ta đã xem thấy thế nào A-sy-ri trở nên đối địch với Y-sơ-ra-ên và cả đến Giu-đa. Rồi tiếp đến một thế lực mới nổi lên là Ba-by-lôn. Sau khi hủy phá Grinive, họ đi qua Đa-mách và đến Giê-ru-sa-lem, hơn một lần họ tấn công Giê-ru-sa-lem và cuối cùng hủy diệt Giê-ru-sa-lem. Họ cũng phá hủy đền thờ và đem dân Giu-đa qua Ba-by-lôn.

DÀN Ý BÀI HỌC

I. SỰ hỦY phá bỞi ngưỜi Ba-by-lôn
A. Năm 597TC Nê-bu-cát-nết-sa một lần nữa tiến đến Giê-ru-sa-lem .
Đôi khi những sự kiện mô tả trong Kinh Thánh được khảo cổ học minh chứng cách rõ ràng, ví dụ ngày thành Giê-ru-sa-lem thất thủ trong IISu 2Sb 36:10 ghi là vào mùa xuân được biên niên sử của Ba-by-lôn xác nhận là 16 tháng 3 năm 597 T.C. (ngày 7 tháng A-đa (th. 2). Thành phố chưa bị phá hủy nhưng dân cư bị lưu đày.
B. Năm 586 T.C .
1. Người Ba-by-lôn trở lại và hủy phá Giê-ru-sa-lem.
2. Giải thích về ảnh hưởng cuộc lưu đày của người Giu-đa tại Ba-by-lôn.
3. Sự thay đổi trong cơ cấu tôn giáo của họ. Không có đền thờ, nhưng dân chúng họp lại trong từng nhóm nhỏ để cầu nguyện - Nhà Hội.

II. ĐẾ quỐc Ba-tư, sỰ xâm chiẾm Ba-by-lôn
"Vả, Đức Giê-hô-va phán như vầy:Khi bảy mươi năm sẽ mãn cho Ba-by-lôn, ta sẽ thăm viếng các ngươi, sẽ làm trọn lời tốt lành cho các ngươi, khiến các ngươi trở về đất này " (Gie Gr 29:10)
Ba-by-lôn sụp đổ vào tháng 10 năm 539T.C.
Vua Si-ru cho phép dân Giu-đa trở về xây dựng lại thành Giê-ru-sa-lem và đền thờ.
Từ tình trạng đền thờ Giê-ru-sa-lem bị hủy phá vào năm 587 T.C, sự dâng tế lễ được khôi phục tại đó vào năm 516 T.C, đúng 70 năm.
A. Sết-ba-xa,Xô-rô-ba-bên và thầy tế lễ thượng phẩm Giê-hô-sua .
Đọc Exo Er 5:1. Chúng ta có một nhóm làm việc là những người lãnh đạo dân tộc.
A-ghê và Xa-cha-ri.
a. AgKg 1:2, 4, 9
b. 2:4
c. XaDr 4:6, 7, 9, 10
B. Ê-xơ-tê
1. Giữa Ê-xơ-ra chương 6 và chương 7 có một khoảng gián đoạn là 59 năm.
2. "Song nào ai biết rằng chẳng phải vì cớ cơ hội hiện lúc này mà ngươi được vị hoàng hậu sao ?" (EtEt 4:14)
C. Ê-xơ-ra và Nê-hê-mi
1. Ê-xơ-ra chương 7 ở vào khoảng năm 457 T.C.
2. Nê-hê-mi vào khoảng năm 444 T.C.
Sự xây dựng lại tường thành Giê-ru-sa-lem.

III. Các tiên tri
A. Tiên tri là ai ? Thế nào là tiên tri ?
"Nabi" Người phát ngôn của Đức Chúa Trời.
Nhìn lại, nói thẳng ra, nhìn về phía trước
Họ không phải là những thầy bói nhưng là người rao giảng về sự công chính.
1. Các lời tiên tri, sự trung thành với giao ước và sự ăn năn.
a. Tiên tri Ô-sê cưới Gô-me, người cứ tái phạm tội tà dâm, trở thành gái điếm.
b. OsHs 3:1 "Một lần nữa, hãy đi..." 11:8a.
c. 14:1a, 4a.
2. Các lời tiên tri và xã hội công bằng.
a. EsIs 10:1-4.
b. AmAm 2:6, 7.
c. 5:12; 8:6.
B. Các lời tiên tri có điều kiện
Các đỉnh núi của lời tiên tri và các thung lũng ở giữa.
Sự việc sẽ xảy ra nhưng không nêu thời gian.
1. Ê-li, Ê-li-sê.
Giảng dạy nhưng không ghi chép lại lời tiên tri của mình.
2. Các tiên tri ghi chép lại lời tiên tri của mình.
Sử ký, văn xuôi, thơ, ngôn ngữ tượng hình, ngôn ngữ tượng trưng, sự khởi đầu của sự khải thị.
Ví dụ:
a. Exe Ed 26:1-21, sự diệt vong của Ty-rơ.
b. EsIs 53:1-12, sự thương khó của Chúa Jêsus.
Gie Gr 31:31 Giao Ước Mới, mối liên hệ sống động giữa Đức Chúa Trời và với bất cứ người nào.
d. Exe Ed 38:1-23, Gót và Ma-gót.
Trong mối liên hệ của giao ước mới, chúng ta kinh nghiệm sự "nhơn từ" của Đức Chúa Trời, tình yêu thương vững bền của Ngài. Đó là mối liên hệ của đức tin.
Như vậy phước lành của Áp-ra-ham cũng đến trên người ngoại bang. Các phước lành mà Đức Chúa Trời đã hứa với Áp-ra-ham 4000 năm trước ở trong Chúa Cứu Thế Jêsus.

ThẢo luẬn nhóm
Thế nào sự thay đổi trong cơ cấu tôn giáo của người Giu-đa trong thời kỳ lưu đày đã chuẩn bị cho phương cách rao truyền Phúc Âm của Hội Thánh đầu tiên.
Thảo luận về quan niệm sai lầm của dân chúng về các tiên tri và làm thế nào việc nghiên cứu Thánh kinh Cựu Ước có thể sửa đổi được quan niệm sai lầm này.
Thảo luận sự khác nhau giữa Giao ước cũ và Giao ước mới trong sách Gie Gr 31:31.

TỰ nghiên cỨu
Nghiên cứu thư Hê-bơ-rơ chương 8-10 và liệt kê vì sao Giao ước mới hoàn thiện hơn Giao ước cũ.

 

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 2 months trước

Thống Kê Truy Cập

25192384
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
4847
32647
4847
218356
639277
23740058
25192384

25-01-2021 02:46:37

Đang Trực Tuyến

Đang có 1044 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.