Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

F2. TẤM LÒNG TRONG CHỨC VỤ

Phần II: Vun Trồng Một Tâm Linh Xuất Sắc John Bevere

GIỚI THIỆU

Có rất nhiều người dạy về cách trở nên xuất sắc, nhưng họ không dạy người ta trước hết là phải có một tâm linh xuất sắc. Bạn có thể dạy người khác làm thế nào để trở nên xuất sắc trong việc mua bán, ngay cả trong chức vụ hầu việc Chúa; nhưng nếu họ không có một tâm linh xuất sắc, họ không có một nền tảng.

I. PHẨM CHẤT CẦN CÓ TRONG CHỨC VỤ

A. Sự Trong Sạch

 1. Chúa là Đức Chúa Trời thuần khiết.

 2. Đức Chúa Trời không phải là Đấng ưng chịu sự thỏa hiệp

 3. Không nên thỏa hiệp để đạt đến những gì bạn nghĩ là sẽ giúp đỡ cho chức vụ.

• Sự kết thúc không thể biện minh cho phương tiện

 1. Khi Chúa ban cho bạn điểu gì, bạn không cần phải thỏa hiệp đường lối của Ngài,

  Lời Chúa, hoặc bản tính của Chúa để đạt nó cho bằng được.

 2. Hãy giữ một lương tâm trong sạch (2 Timôthê 1:3)

  1. Đừng đi nghịch lại tấm lòng của bạn (hoặc làm cho lương tâm bị chai lì)

  2. Lương tâm bị chai lì khi lập lại thỏa hiệp những gì bạn cho là đúng

  3. Kẻ thù khiến cho những người hầu việc Chúa bị lương tâm chai lì bằng cách

   chỉ cho họ những thành công mà một công việc đó có thể mang lại.

 3. Chúa không bao giờ thêm cho chúng ta sự buồn phiền trong phước hạnh của

  Ngài.

• Phước lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu có; Ngài chẳng thêm sự đau lòng gì lẫn vào. (Châm Ngôn 10:22)

7. Ý tưởng và động cơ của bạn bày ra rõ ràng trước Chúa (Truyển Đạo 12:14)

 1. Quyền năng

  1. Không lui đi trong quyền năng của Tin Lành hoặc là cầu nguyện cho người

   khác

  2. Tin Lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu rỗi (Rô-ma 1:16)

  3. Không bao giờ nên sợ quyền năng của Chúa hoặc là ân tứ của Chúa.

  4. Nếu Thánh Linh của Chúa thúc dục bạn hành động thì hãy làm.

 2. SựXuấtSắc

  1. Bạn phải học hỏi để được đẹp lòng Chúa.

  2. Dành thì giờ để Lời Chúa dầm thấm vào tâm linh của bạn.

  3. Rồi bạn sẽ giảng từ sự tuôn tràn của Lời Chúa

 3. Sự Chính Trực.

  1. Giữ lời hứa (Thi Thiên 15:4)

  2. Hãy nhớ là sự chính trực của bạn chính là bạn

  3. Bạn không thể vượt hơn tính chính trực của bạn.

  4. Nếu bạn đã hứa gì với ai, rồi có điều gì đó ngăn trở, bạn phải yêu cầu người kia

   miễn chấp cho bạn.

   1. Nếu người kia không bằng lòng miễn chấp cho bạn, nói cho người đó biết

    rằng bạn sẽ hoàn thành lời hứa của bạn.

   2. Nếu bạn phải hoàn thành lời hứa trong trường hợp khó khăn nầy, hãy làm với

    một thái độ tốt.

  5. Nếu bạn nói “Vâng” bạn sẽ làm việc gì đó, bạn hãy làm đi.

• Điều nầy bắt đầu từ nhà với vợ, chồng, va con cái.

6. Tránh có một thái độ trung thành mù quáng

 1. Là một người chủ trong gia đình không có nghĩa là chèn ép những người dưới

  quyền bạn.

 2. Bạn cần phải để cho những người dưới quyền bạn có tự do và nâng đỡ họ

  trong sự kêu gọi của họ.

 3. Phụ nữ sẽ là những người mang Tin Lành của Chúa đến các dân tộc trong

  những ngày Cuối Cùng nầy (Thi Thiên 68:11)

d. Trở thành người yêu thương người khác và có ước muốn thấy người khác đạt thành vận mệnh của họ.

II. CHỈ LÀM NHỮNG ĐIỄU ĐỨC THÁNM LINH PHÁN DẠY

 1. Trong chức vụ, đừng làm công việc gì chỉ vì người khác làm.

 2. Hãy làm theo lời Đức Thánh Linh chỉ dẫn,yêu cầu ngay cả khi nó có vẽ không

  đáng làm.

  1. Vâng lời Đức Thánh Linh

  2. Khi bạn đang cầu nguyện, nhất là khi bạn cầu nguyện trong Thánh Linh (in

   the Spirit), hãy viết xuống những gì nẩy ra trong tâm trí của bạn.

  3. Hãy vâng theo những ý tưởng đó, chúng sẽ thêm lên.

  4. Không phải những điều Chúa phán dạy chúng ta làm đưa chúng ta đến khó

   khăn.

  5. Chính những gì Chúa không phán dạy mà chúng ta làm, đưa chúng ta đến khó

   khăn.

• Hãy vâng lời trong việc nhỏ.

C. Nếu bạn bước đi trong sự thành thật, tôn trọng, và chánh trực, những đức tính nầy sẽ giữ bạn không làm những việc dại dột hoặc những việc có tính cách thỏa hiệp.

 1. Nếu bạn là người nam, bạn sẽ không tư vấn một người nữ riêng tư.

 2. Khi bạn bước đi trong sự tôn trọng bạn sẽ có được những quyết định khôn

  ngoan.

  1. Sự tôn trọng là kết quả của sự kính sợ Chúa.

  2. “Tôn trọng” trong từ Hy-lạp có nghĩa là có giá trị và có sức nặng.

 3. Chọn bạn bè một cách khôn ngoan.

• Tìm những người bạn khích lệ bạn trong sự kêu gọi của Chúa và Lời Chúa.

 1. Hãy tránh những cuộc chuyện trò vô tích sự hoặc những lời giỡn cợt.

 2. Hãy trở thành người hầu việc Chúa chạy cuộc đua cho đến cuối cùng, không

  phải người ngã lòng ở nước rút.

  1. Chúng ta đang ở cuộc chạy đòi hỏi sự chịu đựng

  2. Điều đáng kể không phải là bạn đã bắt đầu cuộc chạy như thế nào, nhưng

   là bạn chấm dứt cuộc chạy như thế nào.

  3. Chúa Giê-xu lập đi lập lại: “Ai chịu đựng (bền chí) cho đến cuối

   cùng...(Mathiơ 24:13)

  4. Chúng ta phải bền chí để chạy cuộc đua dài.

III. CHỨC VỤ NGHĨA LÀ PHỤC VỤ.

 1. Chức vụ không phải để được phục vụ.

 2. Tìmkiếmđểphụcvụ

  1. Đừng tìm dịp để được phục vụ hay ngay cả để học hỏi.

  2. Trong khi phục vụ bạn sẽ học.

 3. Phục vụ Chúa chớ không phải phục vụ con người

 1. Trong khi phục vụ Chúa, bạn sẽ là trở thành người phục vụ vĩ đại nhất cho con người.

 2. Chúa là Đấng sẽ ban hành lệnh cho bạn.

 3. Nếu Chúa tin cậy bạn và giao cho bạn một chức vụ hoặc vai trò mục sư, bạn

  không phải ở đó để là vừa lòng con người.

  1. Bạn ở đó trước hết là làm đẹp lòng Chúa.

  2. Làm đẹp lòng Chúa bạn sẽ làm vừa lòng những người có tấm lòng của

   Chúa

 4. Nếu bạn trở thành một người bị người khác điều khiển, bạn sẽ tạo được ảnh

  hưởng vào cõi đời đời.

 1. Bạn muốn trở thành vĩ đại trong mắt Chúa chớ không phải con người.

  1. Giăng Báp-tít là lớn trong mắt Chúa (Mathiơ 11:11)

  2. Bông trái của Giăng Báp-tít là vĩnh cửu

 2. Không tìm kiếm sự chấp nhận (Galati 1:10; Mathiơ 13:57)

• Bạn làm đẹp lòng Chúa khi bạn vâng theo uy quyền của Ngài.

F. Vương Quốc của Chúa không phải là chế độ dân chủ; nó là một Vương Quốc.

 1. Nó có cấp bậc, thứ tự, và uy quyền

 2. Những người thành công nhất trong Kinh Thánh và có một mối liên hệ thân

  thiết với Chúa là những người hiểu rõ uy quyền của Vương Quốc.

 3. Người Mỹ có khi lại là những người rất khó giảng dạy về những việc của

  Chúa cho họ vì họ là những người cố gắng hiểu những nguyên tắc của vương quốc với một tâm trí có khuôn khổ dân chủ.

IV. BA CÂU KINH THÁNH CẦN PHẢI ĐẶT TRƯỚC MẶT LUÔN
A. Kiêu ngạo đi trước sự hủy diệt; Tự cao đi trước sự sa ngã (Châm ngôn 16:18)

 1. Vua Ô-xia được thịnh vượng khi ông tìm kiếm Chúa.

 2. Khi vua Ô-xia mạnh mẽ, tấm lòng của ông được lên cao và đầy dẫy sự kiêu

  ngạo đưa đến sự hủy diệt.

• Ông đã vào đền thờ để thờ phượng Chúa khi mà nơi đó chỉ có thầy tế lễ mới

vào được.
3. Khi sự kiêu ngạo bước vào tấm lòng vua, vua lại trở nên tin kính hơn trước.

• Vua bước vào đền thờ để thờ phượng.

 1. Linh kiêu ngạo và linh tôn giáo hoạt động song đôi với nhau.

  1. Họ làm mạnh mẽ lẫn nhau bằng cách che đậy lẫn nhau.

  2. Linh kiêu ngạo ngăn cản không cho người đó nhận rằng mình trở nên tin

   kính

  3. Linh tôn giáo che đậy sự kiêu ngạo của một người bằng những thái độ rất

   tin kính.

 2. Những sự kiêu ngạo mạnh nhất tìm thấy trong bốn vách tường của hội thánh.

 3. Khi bạn tìm kiếm Chúa và bạn ở trong sự kêu gọi, bạn sẽ thành công.

 1. Chúa là Chúa của sự thành công, Ngài muốn bạn thành công.

 2. Nếu bạn không phải ở trong sự kêu gọi, ngay cả khi bạn tìm kiếm Chúa,

  bạn cũng sẽ không thành công.

 3. Hãy bước vào chỗ bạn được kêu gọi để làm.

7. “Quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước,” (Philíp 3:14)

 1. Phao-lô cố đạt đến sự hạ mình thật sự (I Cô-rinh-tô 15:9; Ê-phe-sô 3:8; I

  Timothê 1:15)

 2. ĐCT ở cùng những người khiêm nhường.

B. Sản nghiệp nhận được vội vàng lúc đầu, Về sau sẽ không được chúc phước. (Châm ngôn 20:21)

 1. Mọi sự ở trong Vương Quốc của Chúa đều giống như hạt giống.

 2. Bạn cần phải chờ đợi đến thời điểm mà Chúa thấy thuận tiện để những cá tính

  trong bạn được hình thành cho công việc.

• Cá tính là nền móng.

3. Những gì bạn được thừa hưởng hoặc đạt thành chức vụ trong một thời gian ngắn ngủi vội vàng thiếu một nền tảng vững vàng sẽ không được phước trong phần cuối.

 1. Giăng Báp-tít chịu sự huấn luyện trong 30 năm để cho chức vụ 6 tháng.

 2. Đức Chúa Giê-xu phán rằng Giăng Báp-tít là một tiên tri vĩ đại nhất trong các tiên tri do người nữ sinh ra (Mathiơ 11:11).

C. Nếu các ngươi mong muốn (sẳn lòng) và vâng lời, Các ngươi sẽ ăn sản vật tốt lành của đất. Nhưng nếu các ngươi từ khước và phản loạn Các ngươi sẽ bị gươm ăn nuốt;" vì miệng CHÚA đã phán. (Ê-sai 1:19,20)

 1. Sẳn lòng nói đến thái độ

 2. Vâng lời nói đến hành động

V. MỘT VÀI NGUYÊN TẮC

A. Hãy gần gũi những người sẽ nói thật với bạn, không phải những người làm vừa lòng người khác.

• Những người kính sợ Chúa sẽ thuần phục uy quyền.

B. Đừng tìm kiếm những người tài năng; hãy tìm kiếm những người trung thành.
• Bạn có thể dạy một người trung thành trở nên tài năng, nhưng không chắc là

có thể dạy một người tài năng đức tính trung thành.

C. Đừng quyết địnhcăn cứ trên đồng tiền.
1. Chúng ta được Đức Thánh Linh hướng dẫn chớ không phải được đồng tiền

hướng dẫn.
2. Tiền bạn là công cụ và chúng sẽ theo sau sự vâng lời.

D. Đừng e thẹn né tránh trước những lời cảnh báo (Côlôse 1:28)

 1. Những người chìu theo bản tình xác thịt sẽ chống cự lời cảnh báo.

 2. John Bevere nhờ lời cảnh báo của cha mẹ ông mà ông được cứu sống.

KẾT LUẬN

Kinh Thánh dạy rằng chúng ta phải giảng dạy một cách mạnh mẽ những gì Chúa nhấn mạnh. Không nên thì thầm những gì Chúa la to, và cũng đừng la to những gì Chúa chỉ thì thầm. Có những vấn đề phải được xem trọng: Công lý, Đức Tin, và lòng thương xót (Mathiơ 23:23). Đừng bỏ qua những điều đó.

THẢO LUẬN TRONG NHÓM

 1. Làm thế nào bạn phát triển một nền tảng cho một tâm linh xuất sắc.

 2. Làm thế nào bạn giữ một lương tâm trong sạch?

 3. Hãy chia sẻ một điều nho nhỏ bạn đã làm do Đức Thánh Linh đã phán dạy bạn, kết quả gì theo sau đó.

TỰ NGHIÊN CỨU

 1. Nếu bạn ý thức rằng bạn đã từng thoả hiệp và làm khô hạn lương tâm của bạn đâu đó trong quá khứ, làm thế nào bạn có thể bắt đầu trở lại với ý muốn của Chúa?

 2. Trong lĩnh vực nào của đời bạn bạn có thể cải thiện tính chính trực ngay thẳng

  của bạn và lời nói của bạn?

 3. Ba câu Kinh Thánh nào có ảnh hưởng nhiều nhất trong đời bạn và tại sao?

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 4 days trước

Thống Kê Truy Cập

24003097
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
25403
26345
103759
197798
79489
22842610
24003097

03-12-2020 23:16:38

Đang Trực Tuyến

Đang có 982 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.