Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

PHẦN 4: ĐỪNG LO NGẠI GÌ VỀ CÁCH LÃNH ĐẠO HAY CÁCH CƠ CẤU TỔ CHỨC TRONG HỘI THÁNH -PHẦN II

LỜI GIỚI THIỆU
Đây là phần thứ hai về sự lãnh đạo, cách cơ cấu tổ chức. Chúng ta hãy tiếp tục nhìn xem Môi-se như là một ví dụ. Nhưng trước hết chúng ta hãy xem trong ICo1Cr 14:40.
Nếu mọi sự đều được làm cho phải phép và theo thứ tự trong Hội Thánh thì Đức Chúa Trời sẽ hiện diện trong buổi nhóm thờ phượng. Có vài người nói rằng chúng ta không nên có thứ tự bởi vì điều đó đến từ ma quỷ và nó sẽ điều khiển Đức Chúa Trời. Nhưng tôi đến đây để nói với quý vị rằng thứ tự đến tự do từ nơi Đức Chúa Trời.Và Ngài rất vui sướng khi mọi sự đều được làm cho phải phép và theo thứ tự.

DÀN Ý BÀI HỌC
XuXh 18:13

I. BỐI CẢNH
Môi-se đang ngồi nơi một cái lều nhỏ.
Tất cả dân sự đều chờ đợi để cho Môi-se xét đoán từ sáng đến tối.
Môi-se đang cố gắng gánh vác công việc một mình.
Và Giê-trô, ông gia của Môi-se đến.
Giê-trô nghĩa là sự trôi hơn hết.
Đức Chúa Trời ước ao sự trội hơn hết trong Hội Thánh.
Giê-trô gọi Môi-se đến để hỏi.
Và Môi-se đã trả lời (18:15).
Lời khuyên của Giêtrô (18:23).
Sau đó Môise hướng dẫn dân sự phải làm gì và làm như thế nào.
Giê-trô nói rằng chúng ta cần những người đại diện tài năng và chân thật.

II. TIÊU CHUẨN ĐỂ TÌM NGƯỜI TRONG VÒNG DÂN SỰ TRƯỚC KHI GIAO NHIỆM VỤ
A. Những người kính sợ Đức Chúa Trời (18:21)
Những người như thế nào trong Hội Thánh chúng ta ngày nay là kính sợ Đức Chúa Trời?
Hãy tìm ra những người trong vòng dân sự kính sợ Đức Chúa Trời hơn là kính sợ con người.
Những người sẵn sàng làm những điều mà Đức Chúa Trời muốn họ làm.
B. Những người chân thật (18:21)
Những người như thế nào trong Hội Thánh chúng ta ngày nay là người chân thật?
Những người trong Hội Thánh chúng ta có ý gì khi họ nói rằng họ dự định thực hiện một công tác nào đó, và họ sẽ hoàn thành công tác đó?
Những người ghét sự tham lợi
Những người như thế nào trong Hội Thánh chúng ta ngày nay là người ghét sự tham lợi?
Thái độ của những người này là khi ai đó được sung sướng, hạnh phúc thì họ ngợi khen Đức Chúa Trời bằng những lời hoa mỹ. Và những người này họ không tham muốn của cải cũng như địa vị của người khác.
Hãy tìm những người có tấm lòng chỉ muốn trở thành người hầu việc mà thôi.
Những người chỉ muốn hầu việc Đức Chúa Trời là những người sẵn sàng đến bất cứ nơi đâu và làm bất kỳ điều gì, dù họ không được một danh hiệu hay địa vị gì cả.
Tất cả họ đều là những người có đủ tiêu chuẩn.
Và mỗi một người sẽ đảm đương một trách nhiệm khác nhau.
Hãy lập lên trên dân sự, làm trưởng cai trị hoặc ngàn người hoặc trăm người, hoặc năm mươi người, hoặc mười người (18:21)
Khi dân sự tìm thấy được vị trí của mình trong thân thể Đấng Christ, thì họ sẽ được bình an trong Đức Chúa Trời.
Lý do mà nhiều người không thể có được sự bình an của Đức Chúa Trời trong Hội Thánh ngày nay là bởi vì họ là những người đang đứng chực trước mặt Môi-se.

III. KẾT QUẢ CỦA CÁCH LÃNH ĐẠO CÓ CƠ CẤU TỔ CHỨC (18:24-26)
Cách chọn người lãnh đạo (18:24)
Ai đã chọn những trưởng lão?
Không phải hội đồng chọn.
Nhưng chính Môi-se đã thực hiện mọi việc cùng với cộng sự ông.
Làm thế nào chúng ta biết nơi vị lãnh đạo của mình đang đứng
Ai là người nói nhiều nhất?
Bạn chỉ nên nói ít mà hãy quan sát nhiều.
Nếu suốt khoảng thời gian mà họ luôn nói chuyện với mục sư hoặc với mọi người, thì điều này sẽ cho bạn nhận ra nơi họ đang đứng.
Việc kế tiếp mà Môise làm cho Đức Chúa Trời là gì?
Môi-se đến Ngọn Núi Si-na-i, ông đã trò chuyện với Đức Chúa Trời và nhận lãnh Mười Điều Răn (19:1-20:26)
Nếu Môi-se không nhận được lời khuyên của ông gia mình thì ông đã không có thời gian lên trên núi để trò chuyện cùng Đức Chúa Trời.

KẾT LUẬN
Mục sư của bạn có ngồi trong túp lều nhỏ không? Ông có đi ra ngoài, có trò chuyện với Đức Chúa Trời và ông có nhận thấy những gì mà Đức Chúa Trời ban cho Hội Thánh không?
Nếu như Môi-se không bước ra ngoài túp lều nhỏ ấy, thì ông đã không nhận được Mười Điều Răn từ nơi Đức Chúa Trời.
Thái độ của bạn như thế nào khi bạn thấy mục sư của mình bước ra ngoài để cầu nguyện ở một nơi nào đó? Thái độ của bạn có phải là: "Tôi có thể đi ra ngoài bất cứ khi nào tôi muốn đi để cầu nguyện"? Nhiều người có những vị mục sư đã đi hiên ngang trong túp lều. Mục sư phải biết lắng nghe tiếng phán từ nơi Đức Chúa Trời để biết được kế tiếp Ngài muốn làm điều gì.
ĐỪNG LO NGẠI GÌ VỀ CÁCH LÃNH ĐẠO, CƠ CẤU HAY CÁCH TỔ CHỨC

THẢO LUẬN NHÓM
Hãy thảo luận những cách thức để xác định những người kính sợ Đức Chúa Trời hơn là kính sợ con người.
Làm thế nào bạn có thể giúp đỡ mọi người để họ hầu việc Chúa trong Hội Thánh nhưng họ không trở nên tham lam địa vị của những người khác?
Hãy thảo luận những cách thức để hướng sự chú ý của mọi người vào mục sư để giúp họ nhận ra người lãnh đạo trong Hội Thánh.
Hãy thảo luận những ích lợi mà Hội Thánh sẽ nhận được nếu mục sư không bị ràng buộc trong những trách nhiệm hành chánh để họ tập trung vào trong chức vụ.

TỰ NGHIÊN CỨU
Nếu bạn là mục sư, bạn hãy tự đánh giá chức vụ của mình: bằng cách liệt kê một vài công việc thường làm hằng ngày mà bạn có thể giao phó cho những người khác để bạn có nhiều thời gian hơn nữa trong sự cầu nguyện và nghiên cứu Lời Chúa.
Nếu bạn là người giúp đỡ, hãy liệt kê một vài lãnh vực mà bạn có thể giúp đỡ mục sư của bạn.

 

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 2 months trước

Thống Kê Truy Cập

24951130
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
30155
52931
232438
118446
398023
23740058
24951130

17-01-2021 12:37:43

Đang Trực Tuyến

Đang có 1706 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.