Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

PHẦN 3: THỰC HÀNH SỰ CẦU NGUYỆN

LỜI GIỚI THIỆU
Có nhiều việc Đức Chúa Trời muốn làm trên đời sống chúng ta nhưng những việc ấy sẽ không bao giờ xảy ra nếu không có sự cầu nguyện. Chúng ta thường nói về nhu cầu được Đức Thánh Linh xức dầu trên đời sống. Việc xức dầu sẽ khiến chúng ta làm được những việc mà nếu bằng cách khác thì chúng ta sẽ không bao giờ làm được, và việc xức dầu chỉ đến qua sự cầu nguyện.
Trong bài này chúng ta sẽ xem xét cẩn thận việc thực hành sự cầu nguyện trên căn bản là cầu nguyện hằng ngày và chúng ta sẽ góp phần trong việc thay đổi thế giới bằng sự cầu nguyện thường xuyên như thế nào.
Đặc biệt chúng ta sẽ xem xét ba lĩnh vực chính:
Sự ưu tiên của việc cầu nguyện.
2. Kế hoạch cầu nguyện.
3. Nơi để cầu nguyện.

DÀN Ý BÀI HỌC

I. SỰ ƯU TIÊN CỦA VIỆC CẦU NGUYỆN
Sự cầu nguyện đứng ở vị trí nào trong đời sống của tôi?
Có lẽ những lời buồn nhất trong cả Kinh Thánh mô tả là dân Đức Chúa Trời lãng quên sự cầu nguyện được tiên tri Giê-rê-mi chép trong Gie Gr 2:31, 32.
" Hỡi dòng dõi này! Hãy rõ lời Đức Giê-hô-va phán... nhưng dân ta đã quên ta từ những ngày không tính ra được ."
Tiếc thay, điều này cũng đúng đối với đời sống của nhiều Cơ Đốc Nhân ngày nay. Họ rất xao lãng việc quan trọng là gặp Chúa mỗi ngày.
S.D.Gordon nói rằng:
"Chiến thắng thực sự trong mọi sự hầu việc Chúa được giành trước bởi sự cầu nguyện. Sự hầu việc chỉ đơn giản là thu thập kết quả."
Nếu đúng như vậy thì cầu nguyện là chỗ bắt đầu của mọi sự. Đức Chúa Jêsus phán trong Mat Mt 6:33
"Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa ."
Chúng ta hãy xem xét giá trị quan trọng ba mặt của việc đặt sự cầu nguyện lên vị trí ưu tiên trong đời sống của chúng ta .
Cầu nguyện góp phần vào sự tăng trưởng thuộc linh của chúng ta .
Điều này có nghĩa là nếu tôi không cầu nguyện, tôi sẽ không lớn lên.
Cầu nguyện góp phần sức mạnh thuộc linh .
Sức mạnh thuộc linh liên hệ đến năng lực mỗi ngày chúng ta cần nơi Đức Chúa Trời.
Trong bài cầu nguyện chung có câu:
"Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày" (Mat Mt 6:11).
C. Cầu nguyện góp phần vào sự vững vàng thuộc linh
. Ở đây liên hệ đến những đặc tính của sự trung tín để giữ chúng ta vững bền trong Chúa Jêsus.

II. KẾ HOẠCH HAY CHƯƠNG TRÌNH CỦA SỰ CẦU NGUYỆN
Chúng ta làm gì khi cầu nguyện?
Tôi có kinh nghiệm cầu nguyện đầy ý nghĩa không?
Thi Tv 19:14 cho chúng ta biết cách dùng những lời phải lẽ để cầu nguyện. "Hỡi Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, và là Đấng cứu chuộc tôi, nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài !"
Lời cầu nguyện của chúng ta có đẹp ý Đức Chúa Trời không?
Lời cầu nguyện của chúng ta có ý nghĩa không?
Cách tôi cầu nguyện có thể khiến cho một điều quan trọng xảy ra hay không?
Một Thi-thiên khác (Thi Tv 5:3) "Đức Giê-hô-va ôi! Buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng tôi, buổi sáng tôi sẽ trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài và trông đợi ." Tiếng Hê-bơ-rơ ở đây có nghĩa là: chữ được dùng để diễn tả việc sắp đặt những miếng gỗ và những đồ tế lễ trên bàn thờ một cách thứ tự cũng được dùng để diễn tả việc sắp bánh trần thiết lên bàn.
Ví dụ: XuXh 40:4 cũng dùng chữ đó cho việc sắp đặt của lễ trên bàn thờ. Nói rằng: "chưng...cho có thứ tự"
Một ví dụ khác trong Cac Tl 20:20. "người Y-sơ-ra-ên dàn trận". Có nghĩa là họ có chiến lược.
Hai việc rất quan trọng trong việc lập kế hoạch cho sự cầu nguyện là :
A. Sự cầu nguyện của chúng ta phải có hệ thống .
1. Hệ thống có nghĩa là có kế hoạch, làm việc có thứ tự, hiệu quả. Điều kiện nào cần có để được một kế hoạch cầu nguyện có hệ thống?
2. Thời gian cầu nguyện của chúng ta nên có tổ chức. Chúng ta phải có những điều mà chúng ta nên tập trung vào.
Lưu ý Gióp đã sắp xếp những điều cầu xin của mình như thế nào trước khi ông cầu nguyện (Giop G 13:18) "Ta đã xếp đặt những duyên cớ tôi ở trước mặt Ngài"
B. Thời gian cầu nguyện của chúng ta nên cụ thể (Mat Mt 7:7)
Điều gì thực sự là trọng tâm trong sự cầu nguyện của bạn?

THẢO LUẬN NHÓM
Kiên quyết trong sự cầu nguyện giúp chúng ta chuyển hóa tinh thần kỷ luật vào trong những khía cạnh khác của đời sống Cơ Đốc Nhân như thế nào?
Làm sao chúng ta có được một kế hoạch hay trật tự trong sự cầu nguyện và tránh được những hình thức, những lễ nghi và sự lập lại vô ích?
Những điều gì chúng ta cần biết về thế giới xung quanh, về Hội Thánh và về mỗi Cơ Đốc Nhân có liên hệ với sự hầu việc Chúa, để chúng ta có thể cầu nguyện một cách cụ thể và khôn ngoan?

TỰ NGHIÊN CỨU
1.Sự cầu nguyện góp phần vào sự tăng trưởng thuộc linh của chúng ta như thế nào?
2.Nghiên cứu 6:1-18: Trong phân đoạn này, Đức Chúa Jêsus dạy chúng ta làm thế nào để tránh thái độ cầu nguyện sai lạc. Ngài cũng chỉ cho chúng ta cách cầu nguyện đúng.
a. Hãy liệt kê một số cách thức cầu nguyện sai.
b. Bằng lời của bạn, hãy viết lại cách thức cầu nguyện đúng.

 

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 2 months trước

Thống Kê Truy Cập

25189759
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
2222
32647
2222
218356
636652
23740058
25189759

25-01-2021 01:14:46

Đang Trực Tuyến

Đang có 661 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.