Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

PHẦN 5: LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI THỜ PHƯỢNG CHÚA

LỜI GIỚI THIỆU
Có một sự đổi mới trong sự thờ phượng đang xảy ra trong tấm lòng của những người tin Chúa trên khắp thế giới. Đức Chúa Trời đang làm việc một cách quyền năng để đem chúng ta đến sự thờ phượng với một mức độ mới, mạnh mẽ hơn, riêng tư và khao khát hơn. Chúng ta sẽ khám phá ra sự cần yếu cho mọi Cơ Đốc Nhân, đặc biệt là những người lãnh đạo, phải phát huy một đời sống tương giao mật thiết với Chúa qua sự thờ phượng. Chúng ta sẽ khám phá ra cách thức để phát huy và duy trì nếp sống đó, và như vậy chúng ta "là" những người thờ phượng đúng nghĩa, chứ không phải là những người "làm" công việc thờ phượng Chúa vào mỗi tuần.

DÀN Ý BÀI HỌC

I. HÌNH ẢNH CỦA SỰ THỜ PHƯỢNG THẬT
A. Sự thờ phượng bắt đầu với từng cá nhân.
Điều này không đến từ ca đoàn hay những nhạc cụ.
Sự thờ phượng không bắt đầu trên diễn đàn hay trong hội chúng.
Sự thờ phượng bắt đầu từ mỗi tấm lòng của các Cơ Đốc Nhân. Đức Chúa Trời quan tâm đến trình trạng của tấm lòng của chúng ta hơn là công việc chúng ta làm. Ngài ưa thích sự tán tụng danh Ngài cách riêng tư hơn là ca ngợi Ngài giữa công chúng hoặc những nhân vật nỗi tiếng trên diễn đàn (Đức Chúa Trời thấy từng tấm lòng của chúng ta).
B. Làm cách nào tôi trở thành người thờ phượng Chúa
Lần đầu tiên tôi đã giơ tay lên.
Lần đầu tiên tôi nhảy múa trước mặt Ngài.
C. Cha không tìm kiếm sự thờ phượng nhưng Ngài tìm kiếm những con người đang thờ phượng.
GiGa 4:23 "Nhưng giờ hầu đến, đã đến rồi, khi những kẻ thờ phượng lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha ấy đó là những kẻ thờ phượng mà Cha ưa thích vậy" .
Đức Chúa Trời không chỉ mong đợi sự thờ phượng nhưng còn tìm kiếm những con người thờ phượng, đó là những người dâng hiến chính mình cho Chúa (Nếu Ngài chỉ mong sự thờ phượng, chúng ta có thể bật một đĩa compact và để cho nó hát).
3. RoRm 12:1 "Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em" .
4. Chúng ta phải trình dâng chính chúng ta mỗi ngày, chứ không chỉ tôn vinh Chúa bằng lời nói. Khi chúng ta làm được điều đó, chúng ta đang thờ phượng Chúa một cách trung tín chân thật.
D. Ca Ngợi và thờ phượng phải được tiếp tục luôn.
1. HeDt 13:15 " Vậy hãy cậy Đức Chúa Jêsus mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời" .
2. Thi Tv 59:16 "Chúng tôi sẽ ca hát về sức lực Chúa; phải, buổi sáng tôi sẽ hát lớn tiếng về sự nhơn từ Chúa" .
a. Tại sao chúng ta không thờ phượng Chúa luôn luôn? Chính Đức Chúa Trời là đối tượng mà chúng ta thờ phượng. Ngài không bao giờ thay đổi. Suy nghĩ của Ngài đối với chúng ta là không bao giờ thay đổi. Ngài chính là Đấng ngồi trên ngai của vũ trụ và Ngài sẽ không bao giờ đổi thay những luật lệ này. Ngài không bao giờ ở trong tâm trạng bi đát, bởi vì không ngày nào là xấu đối với Ngài cả.
b. Sự vinh quang của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ bị giảm sút. Nước Ngài không cùng. Lòng nhơn từ Chúa hằng còn đến đời đời. Ngài là Đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Bởi vì Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi, nên việc chúng ta tán tụng Ngài cũng không bao giờ dừng lại.
3. Thi Tv 145:1, 2 "Hỡi Vua, là Đức Chúa Trời tôi, tôi sẽ tôn cao Ngài, chúc tụng danh Ngài đến đời đời. HẰNG NGÀY TÔI SẼ CHÚC TỤNG CHÚA, ngợi khen danh Chúa đến đời đời vô cùng" .
E. Khi nào và bằng cách nào chúng ta ca ngợi Chúa mà không bị phụ thuộc vào môi trường sống hoặc những hoàn cảnh hiện tại.
1. HaKb 3:17, 18 "Vì dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa, và sẽ không có trái trên những cây nho, cây ô-li-ve không sanh sản, và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn; Bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràn, và không có bầybò trong chuồng nữa. Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giêhôva, tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi."
2. ITe1Tx 5:18 "Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy."
Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải tạ ơn Chúa... Nếu bạn theo lời khuyên này, bạn đã làm theo ý muốn Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Đức Chúa Jêsus Christ.
Hãy tập thói quen cảm tạ Chúa trong mọi việc.
3. Bước đầu tiên để thiết lập một đời sống ngợi khen Chúa thích hợp là quyết định rằng tôi sẽ ngợi khen Chúa dù tôi cảm thấy thích hay không.
F. Ca ngợi Chúa hết lòng, cả ở nơi kín nhiệm, riêng tư hay chỗ công cộng.
Thi Tv 149:5 "Nguyện các Thánh... hát vui vẻ tại trên giường mình."
Thi Tv 35:28 "Vậy, lưỡi tôi sẽ thuật sự công bình Chúa, và trọn ngày ngợi khen Chúa." (Thi Tv 61:5).
Vấn đề quan trọng không phải là "ở đâu" và "khi nào", nhưng là "ai" và "bằng cách nào" .
Trong GiGa 4:23 lời Chúa chép rằng Chúa Jêsus giảng dạy việc thờ phượng Đức Chúa Trời rất quan trọng. Ngài đã chỉ rằng nơi thờ phượng không còn là vấn đề chính yếu nữa.
2. Eph Ep 5:20 chép "Hãy thường thường nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta."
3. Một đời sống ngợi khen Chúa xuất phát từ ý muốn của chính bạn, chứ không phải từ suy nghĩ hay tình cảm của bạn.
4. Thi Tv 34:1 "tôi sẽ chúc tụng Đức Giêhôva luôn luôn, sự khen ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi."

II. VIỄN CẢNH CỦA MỘT NGƯỜI THỜ PHƯỢNG THẬT
Người thờ phượng Chúa dành thời gian của họ vào trong sự hiện diện của Chúa.
Người thờ phượng Chúa muốn được kéo lại càng gần Chúa hơn. Họ hiến dâng thì giờ để tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời.
Chúng ta cùng thờ phượng Chúa hết lòng, chúng ta càng hiểu biết Chúa nhiều hơn, và chúng ta càng khao khát được thờ phượng Ngài.
Người thờ phượng Chúa cố gắng làm vui lòng Đức Chúa Trời trong mọi việc.
ChCn 14:2 "ai đi theo sự ngay thẳng tôn kính Đức Giêhôva"
2. ICo1Cr 10:31 "Vậy, anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác, HÃY VÌ SỰ TÔN TRỌNG & VINH HIỂN ĐỨC CHÚA TRỜI MÀ LÀM."

III. ĐẶC ĐIỂM RIÊNG CỦA MỘT NGƯỜI THỜ PHƯỢNG THẬT.
Người thờ phượng thật lấy toàn tâm toàn ý mà thờ phượng.
1. LuLc 10:27 "ngươi phải hết lòng... kính mến Đức chúa Trời ngươi."
Sự thờ phượng Chúa hết lòng là hiến dâng tất cả mọi điều cho Chúa. Người thờ phượng Chúa hết lòng thì dốc lòng trong sự tôn kính Chúa của họ.
Những người thờ phượng thật hết lòng rộng rãi. Người thờ phượng theo lời Kinh Thánh vô cùng rộng rãi trong thì giờ, trong tình yêu kính Chúa, quan điểm và năng lực trong việc thờ phượng Chúa.
Người thờ phượng phải có sự cảm xúc.
1. LuLc 10:27 "Ngươi phải hết linh hồn... mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi."
2. Kính mến Đức Chúa Trời với cả linh hồn mình nghĩa là bao gồm cả cảm xúc của chúng ta. Đức Chúa Trời vui lòng khi chúng ta thờ phượng Ngài với tất cả tấm lòng của mình.
3. Người thờ phượng Chúa được tự do để kinh nghiệm và biểu lộ ra những điều họ đã được cảm nhận. Sự thờ phượng của chúng ta không nên chủ quan và theo lý trí, nhưng theo từng trãi và nhiệt tình và mạnh mẽ. Bằng cả tấm lòng và cảm xúc của mình.
Người thờ phượng phải có sự diễn cảm.
1. LuLc 10:27 "Ngươi phải... hết sức... kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi."
2. Thân thể của chúng ta là nguồn sức mạnh thuộc thể. Đức Chúa Trời rất vui lòng khi chúng ta dâng thân thể mình cho Ngài. (RoRm 2:1).
3. Chúng ta tôn vinh danh Đức Chúa Trời qua chính thân thể của mình. (Cô-rinh-tô 6:20;).
Người thờ phượng phải tập trung tư tưởng.
1. LuLc 10:27 "ngươi phải... hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi."
2. Người thờ phượng Chúa bằng cả tâm trí thì kỉnh kiềng, biết rõ sự hiện diện của Chúa.
Người thờ phượng phải mời gọi người khác cùng thờ phượng Chúa.
Người thờ phượng Chúa phải là người làm cho lây lan. Vì những điều họ đã dâng cho Đức Chúa Trời, và những biểu hiện nóng cháy của mình, họ đã đốt lên đến cảm xúc mạnh mẽ nơi những người khác.
Tất cả chúng ta ao ước được kinh nghiệm và bày tỏ sự thờ phượng như họ vậy.
Người thờ phượng phải có một (tâm thần đau thương) tâm linh tan vỡ.
Thi Tv 51:16, 17 chép "Vì Chúa không ưa thích của lễ, bằng vậy, tôi chắc đã dâng; của lễ thiêu cũng không đẹp lòng Chúa: của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương."
LaMar Boschman đã nói: "Sự thờ phượng Chúa tốt nhất là sự thờ phượng được biểu hiện qua cả đời sống của mình. Sự thờ phượng của chúng ta có quyền năng bằng với đời sống của chúng ta"

THẢO LUẬN NHÓM
Hãy kiểm tra xem chúng ta có phải là những người thờ phượng thật hay không?
Chúng ta thường xuyên thờ phượng Đức Chúa Trời mỗi ngày như thế nào?
Chúng ta ca ngợi Chúa như thế nào trong những hoàn cảnh khó khăn?
Bạn có thể suy nghĩ về một người họ hàng, một người bạn, hay một người quen luôn luôn ca ngợi Chúa trong mọi hoàn cảnh?

TỰ NGHIÊN CỨU
Bạn hãy làm những điều sau:
Là một Cơ Đốc Nhân, hãy liệt kê những việc ưu tiên của bạn và chỉ sự thờ phượng Chúa phải xếp đặt vào đâu.
Hãy nổ lực hết sức để thờ phượng Chúa mỗi ngày trong mọi hoàn cảnh.
Bước đầu tiên trong việc thiết lập một đời sống luôn ca ngợi Chúa trong mọi khi mọi lúc là gì?
Hãy liệt kê sáu đặc tính của một người thờ phượng Chúa thật.

 

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 2 months trước

Thống Kê Truy Cập

25190997
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
3460
32647
3460
218356
637890
23740058
25190997

25-01-2021 01:57:59

Đang Trực Tuyến

Đang có 1158 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.