Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

PHẦN 5: SỰ THƯƠNG XÓT TRONG VIỆC CHỮA LÀNH

LỜI GIỚI THIỆU
Như chúng ta đã đọc qua những sách Phúc Âm, có một điều mà chúng ta không thể làm ngơ trong cuộc đời của Đấng Christ, đó là sự cảm thương của Ngài đối với những đau khổ của con người. Bởi vì sự cảm thương thường dẫn đến một hành động cảm thương, vì thế những phép lạ của Chúa Jêsus luôn luôn được thực hiện do lòng nhơn từ cảm thương của Ngài.

SỨ ĐIỆP
Thi Tv 145:8, 9 "Đức Giê-hô-va hay làm ơn, có lòng cảm thương, chậm nóng giận và đầy sự nhơn từ. Đức Giê-hô-va làm lành cho muôn người, sự cảm thương mềm mại của Ngài giáng trên các vật Ngài làm nên" (NKJ).

I. SỰ NHƠN TỪ CẢM THƯƠNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Sự từ bi Ngài giáng trên các vật Ngài làm nên. Sự nhơn từ và cảm thương bày tỏ bản chất yêu thương thiên thượng của Ngài. Không điều gì có thể tạo niềm tin cách mạnh mẽ bằng thấu hiểu được lòng cảm thương của Đức Chúa Trời. Ngài không chỉ có thể chữa lành, mà còn sẵn lòng để chữa lành.
Lòng nhơn từ cảm thương thể hiện (103: 1, 4-8).
Sự nhơn từ của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua sự tha thứ và sự chữa lành.
Sự chữa lành là lòng nhơn từ được thể hiện dồi dào như là sự tha thứ.
Lòng Đức Chúa Trời tràn đầy sự nhơn từ và sự cảm thương.
Lòng nhơn từ của Đức Chúa Trời giống như đại dương đối với chúng ta.
Phải tiếp nhận lòng nhơn từ .
Phải tiếp nhận tình yêu thương của Đức Chúa Trời (GiGa 3:16).
Lòng nhơn từ này là sự chữa lành thật; chúng ta phải tiếp nhận tình yêu thương và lòng cảm thương của Đức Chúa Trời.
Chúa Jêsus thể hiện tình yêu thương của Đức Chúa Trời , qua thái độ và lòng cảm thương (14:8, 9).
Thấy Chúa Jêsus tức là thấy Cha trên trời - Chúa Jêsus không bao giờ thay đổi và Đức Chúa Trời cũng không bao giờ thay đổi.
Qua những sách Phúc Âm, Chúa Jêsus bộc lộ tấm lòng của Ngài giống như Đức Chúa Trời đối với những người hiện thời bấy giờ đang bệnh tật.
Chúa Jêsus hành động để chữa lành vì
Những đám đông (Mat Mt 14:13-14) lòng cảm thương.
Hai người mù (20:29-34) lòng cảm thương.
Người bị bệnh phung (Mac Mc 1:40-42) lòng cảm thương.
Người bị quỷ ám (5:18-20) lòng cảm thương.
Sống lại từ cõi chết (LuLc 7:11-15) lòng cảm thương.
Lòng cảm thương đối với những người khác (Phi Pl 2:25-27).
Ép-ba-phô-đích.
Phao-lô.

II. LÒNG NHƠN TỪ THƯƠNG XÓT TRONG CHÚA JÊSUS ĐẤNG CHỮA LÀNH CHÚNG TA HÔM NAY
Gióp (Gia Gc 5:11).
Gióp là một trong những sách lớn tạo niềm tin nơi sự chữa lành. Sự thử thách mức độ chịu đựng đối với Gióp (theo hầu hết các học giả) kéo dài hơn khoảng 9 tháng. Sự kết thúc sau cùng của Gióp là Đức Chúa Trời tỏ lòng cảm thương và nhơn từ đối với ông. Đức Chúa Trời đã chữa lành cho Gióp; đó là điều quan trọng nhất.
Lòng nhơn từ của Đức Chúa Trời sẽ được mở rộng ra đối với những người tin theo Ngài như là đối với Gióp.
Người mù Ba-ti-mê (Mac Mc 10:46).
Người này có đức tin vào sự nhơn từ của Chúa Jêsus.
Nhận lấy lòng nhơn từ của Đức Chúa Trời bằng đức tin.
Tin vào tình yêu của Đức Chúa Trời (IGi1Ga 4:16-18).
Chúng ta cần phải tin vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời.
Thầy tế lễ thượng phẩm hay cảm thương (HeDt 2:17).
Chúa Jêsus là thầy tế lễ thượng phẩm hay cảm thương.
Vững lòng mà đến gần ngôi ơn phước (4:14-16).
Chúng ta phải vững lòng mà đến với Chúa Jêsus, bằng đức tin, giống như người mù Ba-ti-mê.

THẢO LUẬN NHÓM
Xếp thành những nhóm nhỏ với 3 hay 4 người khác để thảo luận bài học này.
Động lực nào thúc đẩy Đức Chúa Trời trong sự chữa lành cho con người? Lòng cảm thương.
Thái độ của Đức Chúa Trời ngày nay có thay đổi không? Không.
Ngày nay chúng ta phải làm gì để nhận được sự nhơn từ của Đức Chúa Trời? Tin vào Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời và cầu xin sự nhơn từ Ngài.
Cầu thay cho nhau.

TỰ NGHIÊN CỨU
Trong Thi Tv 103:3-4, liệt kê những ơn phước (4) mà chúng ta nên ngợi khen Chúa trong cuộc đời của chúng ta.
Trong các sách Phúc Âm sau, tại sao Chúa Jêsus phải chữa lành cho những người này?
Mat Mt 14:13, 14
20:29-34
Mac Mc 1:40-42
5:15-20
LuLc 7:11-13
Bạn có biết người nào đang bị bệnh và cần được chữa lành không? Hãy cầu xin sự nhơn từ thương xót của Đức Chúa Trời và áp dụng bài học này vào trong hoàn cảnh của người đó.

 

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 2 months trước

Thống Kê Truy Cập

25190377
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
2840
32647
2840
218356
637270
23740058
25190377

25-01-2021 01:38:26

Đang Trực Tuyến

Đang có 895 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.