Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Sermons Archive Year

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

Phần 4: CHỨC VỤ NĂM PHƯƠNG DIỆN


GIỚI THIỆU
Trong bài trước, chúng ta đã học về các phẩm cách dành cho chức vị trưởng lão theo Thánh kinh. Tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời thật rất cao thay! Ý định của Đức Chúa Trời trong việc đưa ra những phẩm cách này không phải để làm thất vọng chúng ta, nhưng để thách thức chúng ta tăng trưởng trong Ngài; hầu cho chúng ta có thể đủ năng lực hay tiêu chuẩn cho chức vụ ( công tác ) của Ngài. Các tiêu chuẩn cho chức vụ trưởng lão rất cao, nhưng chúng không đòi hỏi sự tuyệt hảo.
Trong bài học, chúng ta sẽ học chức vụ năm phương diện như được đề cập đến trong Eph Ep 4:11. Mỗi người truyền đạo năm phương diện cũng là một trưởng lão trong thân thể của Đấng Christ.

BỐ CỤC BÀI HỌC
Kinh thánh 4:7-13

I. CHỨC VỤ NĂM PHƯƠNG DIỆN ( NĂM MẶT ) (4:7-13 )
Phân đoạn này nói về sự hiệp một nhưng đa dạng của chức vụ.
Phaolô đã trích một phần của Thi Tv 68:18 trong Eph Ep 4:8.
Phần tiếp theo của câu này trong Thi Tv 68:18 nói rằng:” hầu cho Giêhôva Đức Chúa Trời được ở với chúng nó”.
Chúa Giêxu Christ đã làm trọn tất cả các chức năng của chức vụ năm phương diện.
Chúa Giêxu là một sứ đồ (HeDt 3:1 ).
Chúa Giêxu là một Tiên tri Vĩ Đại (Cong Cv 3:32 ).
Chúa Giêxu là một nhà Truyền giáo Vĩ Đại (LuLc 19:10 ).
Chúa Giêxu là một Đấng chăn chiên Vĩ Đại (GiGa 10:11 ).
Chúa Giêxu là một Giáo sư Vĩ Đại (Cong Cv 1:1 ).
Tất cả năm ân tứ này cần phải có trong HT, nhưng không nhất thiết có đủ trong một HT địa phươna(

II. LẬP LÊN VÀ ĐẶT ĐỂ NHỮNG CHỨC VỤ NÀY
ĐCT lập lên những chức vụ này (ICo1Cr 12:28 )
Một số người tin rằng, sứ đồ cao hơn tiên tri trong khi giáo sư thì thấp hơn tiên tri.
Điều này không có trong khúc Kinh thánh này.
Trái lại, khúc KT này chép rằng các sứ đồ xuất hiện trước.
Trong phần ký thuật lịch sử của sách Công vụ, các tiên tri và những nhà truyền giáo đến sau đó ( hay xuất hiện sau ).
Eph Ep 4:11 chép rằng, chính Đấng Christ làm việc qua những người theo Ngài, là người đã ban các ân tứ này.
Yếu tố thời gian của những chức vụ này (4:11-13 )
“ Khi Ngài đã lên nơi cao … ” (4:8 )
Những cái tên này không được ban cho như những danh xưng, chúng chỉ là những lời mô tả công việc mà thôi.
Những chức vụ này sẽ kéo dài ở đây bao lâu?
· “ Cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin ” (4:13 )
Có sự khác biệt giữa “sự hiệp một của Thánh Linh ” trong câu 3 với”sự hiệp một của đức tin trong câu 13 ”.

III. NHỮNG CHỨC VỤ NỖI LÊN NHƯ THẾ NÀO TRONG HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN.
Đấng Christ đã lập 12 người đầu tiên.
Thành Jêrusalem đã có các sứ đồ, tiên tri và có thể các giáo sư nữa.
Thành Sêsarê được viếng thăm bởi các sứ đồ, tiên tri Agabút và nhà truyền giáo Philip đã sống ở đó (Cong Cv 21:8-11 ).
Hội thánh Antiôt có các tiên tri và giáo sư (13:1 ). Các sứ đồ cũng được sai đi từ Antiôt (15:23 ).
Phaolô đã sống ở Êphêsô trong một thời gian dài.

IV. MỤC ĐÍCH CHUNG ( TỔNG QUÁT ) CỦA CHỨC VỤ NÀY.
· “ Để các thánh đồ được trọn ven về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ ” (Eph Ep 4:12 ).

V. CHỨC VỤ SỨ ĐỒ
· Ví dụ của Phaolô và Banaba
Rao giảng và thiết lập các HT (Cong Cv 13:4; 14:28 ).
Phaolô là một thợ cả ( thợ khéo) ICo1Cr 3:10 ).
Phaolô quan hệ một cách cá nhân với các HT và người khác.
Ông quan tâm đến các HT (11:28 ).
Ông là cha của những người ông đem đến với Chúa (4:15-16 ).
Ông là sứ đồ cho một vài người, nhưng không phải cho những người khác (9:1-2 ).
Phaolô là người lo tổ chức nhân sự của ĐCT ( viên chức nhân sự ).
Ông sai Timôthê đến Côrinhtô (4:17 ).
Ông để Timôthê ở lại Êphêsô (ITi1Tm 1:3 ).
Ông để Tít ở lại đảo Cơrết (Tit Tt 1:5 ).
Phaolô diễn tả câu nói có thẩm quyền.
Ông đã đặt quy luật cho tất cả mọi HT (ICo1Cr 7:17 ).
Ông đưa ra lời hướng dẫn thêm (11:24 ).
Ông đưa ra lời khuyên răn (IICo 2Cr 8:10 ).
Ông ao ước có sự vâng phục đối với giáo huấn của ông (IITe 2Tx 3:14 ).
Ông dùng thẩm quyền của mình để gây dựng (IICo 2Cr 13:10 ).
Hội thánh được xây dựng trên nền các sứ đồ và tiên tri (Eph Ep 2:20 ).
TÓM LƯỢC
Ngày hôm nay chúng ta cần năm chức vụ này. Ngày hôm nay xin Chúa ban cho chúng ta nhiều sứ đồ trong HT của Ngài. HT cần họ để làm trọn mục đích của ĐCT.

THẢO LUẬN NHÓM
Vì tất cả năm ân tứ đều cần thiết trong HT để trang bị các thánh đồ, nên một HT địa phương thiếu những con người có ân tứ này có thể làm gì để trang bị cho các thánh đồ?
Có phải mỗi vị trong năm vị HVC này ( sứ đồ, tiên tri, truyền giáo,mục sư và giáo sư ) người này cao hơn người khác không? Hãy giải thích câu trả lời của bạn.
Hãy giải thích quan điểm của bạn trên ICo1Cr 12:28; Eph Ep 4:11.
Ngày hôm nay, việc những người HVC được kêu gọi bước vào các ân tứ mục vụ này đặt danh xưng các ân tứ sau tên của họ có đúng KT không? Hãy giải thích câu trả lời của bạn.
Sự thừa nhận tổng quát trong HT để những người HVC này có thể thi hành chức vụ của mình cách thích hợp có cần thiết không?

TỰ NGHIÊN CỨU
Hãy đọc 4:1-13 và giải thích sự khác nhau giữa “ sự hiệp một của Thánh Linh “ trong câu 3 với “ sự hiệp một của đức tin ” trong câu 13.
Phaolô đã thi hành thẩm quyền của một sứ đồ của mình trên các HT ông đã thành lập như thế nào?
Chúa Giêxu đã làm trọn chức vụ năm phương diện theo những câu KT sau đây như thế nào? HeDt 3:1; Cong Cv 1:1; 3:22; LuLc 19:10; GiGa 10:11.

 

Sermon Speaker

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Thống Kê Truy Cập

17597341
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
6591
28746
152688
200339
875794
15650421
17597341

30-05-2020 04:37:52

Đang Trực Tuyến

Đang có 713 khách và 2 thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.