Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

PHẦN 2: VAI TRÒ CỦA ÂM NHẠC TRONG NƯỚC ĐỨC CHÚATRỜI

LỜI GIỚI THIỆU
Mục đích của âm nhạc trong Nước Trời là gì? Vai trò của các nhạc sĩ trong Nước Trời, là nước được cai trị bởi Đấng sáng tạo vũ trụ là gì? Chúng ta sẽ khám phá những nguyên tắc vận hành trong Vương Quốc của Chúa qua âm nhạc và những kết quả siêu nhiên mà âm nhạc của Ngài mang lại.

DÀN Ý BÀI HỌC

I. CÔNG VIỆC CỦA ÂM NHẠC
Việc sử dụng âm nhạc trong Nước của Đức Chúa Trời phù hợp với Kinh Thánh.
1. ISu1Sb 15:16 "Đa-vít truyền cho các trưởng tộc người Lê-vi; hãy cắt trong anh em họ những người hát xướng, cầm các thứ nhạc khí, ống quyển, đàn cầm, chập chỏa để cất tiếng vui mừng vang rền lên."
Việc sử dụng âm nhạc là một chức vụ được Đức Chúa Trời truyền lại.
IISu 2Sb 29:25 "Vua đặt người Lê-vi ở trong đền Đức Giê-hô-va cầm chập chỏa, đàn cầm, đàn sắt tùy theo lệ định của Đa-vít, của Gát, là đấng tiên kiến của vua, và của tiên tri Na-than; vì lệ định ấy do nơi Đức Giê-hô-va cậy các đấng tiên tri Ngài mà dạy bảo."
Thi Tv 81:1-2 "Hãy hát reo cho Đức Chúa Trời là sức lực của chúng ta; Hãy cất tiếng la vui vẻ cho Đức Chúa Trời của Gia cốp. Hãy hát xướng và nổi tiếng trống cơm, đàn cầm êm dịu với đàn sắt."

II. VAI TRÒ CỦA ÂM NHẠC TRONG NƯỚC TRỜI LÀ...
Âm nhạc quyền năng
1. Quyền năng siêu nhiên trong sự hiện diện của Chúa được Ngài bày tỏ trong âm nhạc Ngài truyền lại.
2. Chúa tràn ngập sự ngợi khen và thờ phượng bằng chính sự hiện diện của Ngài. Thi Tv 22:3 "Còn Chúa là Thánh, Ngài là Đấng ngự giữa sự khen ngợi của Y-sơ-ra-ên."
Ngự (yashab hay yaw-shab) có một số nghĩa như sau: ngồi xuống, cư ngụ, ở lại, ở: trong bản KJV: (make to) ở cùng(-ing), tiếp tục, cư ngụ (-ing), ở, bám vào, cư trú, giữ (house), lurking, ở lại, quay lại, ngồi xuống.
Ngợi khen (tehillah hay the-hil-law) có một số nghĩa như sau: sự tán dương; đặc biệt (cụ thề): một bài hát -KJV-có nghĩa là ngợi khen.
Vai trò của âm nhạc đối với các nhà tiên tri
IIVua 2V 3:14-15 "Ê-li-sê bèn nói: ...nhưng bây giờ, hãy đem đến cho tôi một người khảy đàn. Trong lúc người đó khảy đàn thì tay của Đức Giê-hô-va ở trên Ê-li-sê."
Người chơi đàn: nagan (naw-gan); có nguồn gốc cổ xưa, chơi đúng cách, khảy đàn, i.e. búng vào dây đàn bằng những ngón tay, đặc biệt là chơi trên nhạc cụ dây, do đó (nói chung), tạo nên âm nhạc: theoKJV: chơi nhạc cụ, hát với đàn dây, có giai điệu, người chơi đàn.
Khi những nhạc sĩ của Nước Trời bắt đầu khảy đàn thì quyền năng và sự dẫn dắt của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ngự trên Ê-li-sê.
Khi những nhạc sĩ của Nước Trời bắt đầu khảy đàn thì Đức Chúa Trời hành động. Họ đã đánh những bản nhạc gì để tạo ra sự gặp gỡ một cách thình lình với Chúa?
Vai trò của âm nhạc đối với các nhà tiên tri (ISu1Sb 25:1-7).
Vai trò của âm nhạc trong chiến trận
Quân thù bị thất bại khi các nhạc sĩ của Chúa ngợi khen (Gios Gs 6:20).
Đức Chúa Trời chiến trận cho dân Ngài (IISu 2Sb 20:22).
Ví dụ của hội Shiloh Christian Fellowship, Oakland, California.
Những điều kỳ diệu xảy ra khi chúng ta thờ phượng Chúa bởi vì sự hiện diện của Chúa được bày tỏ (Cong Cv 16:25-30).
Vai trò trong sự giải cứu
Giải cứu khỏi những ác thần (ISa1Sm 16:23).
Tôi thấy ma quỷ lìa khỏi người ta khi tôi khảy đàn ngợi khen và thờ phượng Chúa tại Cordoba, Argentina và Puerto Vallarta, Mexico.
Một giòng sông của Thánh Linh.
Chúa Thánh Linh chính là thần linh âm nhạc. Ngài ca hát và khảy đàn thông qua con người.
Thông qua Đa-vít. (IISa 2Sm 23:1-2).
Thông qua Cơ-Đốc Nhân. (Eph Ep 5:18-20).
Các nhạc sĩ trong Nước Trời là những ống cửa dẫn nước có khả năng thuộc linh để đem đến sự tràn ngập giòng sông Thánh Linh và sự hiện diện của Chúa.
Vai trò của âm nhạc trong sự hiện diện của Chúa.
Khi các nhạc sĩ Nước Trời khảy đàn thì những phép lạ siêu nhiên, những dấu lạ, và những điều kỳ diệu đã xảy ra (IISu 2Sb 5:12-14)
Khi những nhạc sĩ Nước Trời gảy đàn và ca hát, họ đã biểu hiện một công việc siêu nhiên thiên thượng.
KhKh 5:8-14.
KhKh 14:2-3.
KhKh 15:2-3.
Chú ý: Trong Kinh Thánh không đề cập đến sự có mặt của các nhạc cụ trong địa ngục. Chỉ trên thiên đàng, trong sự hiện diện của Chúa, mới có những nhạc cụ và sự ca hát. Thiên đàng là nơi của vui vẻ.
Vai trò của âm nhạc trong việc giảng dạy lời Chúa
1. CoCl 3:16 "Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh thơ thánh bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời"
2. Những nhạc sĩ Nước Trời đọc và suy gẫm lời Chúa. Khi họ hầu việc thì âm nhạc của họ được đầy dẫy lời Chúa, chứa đựng đầy dẫy chân lý và những nguyên tắc của Nước Trời.
Vai trò của âm nhạc trong việc truyền bá Phúc âm
1. IISa 2Sm 22:50 đã chép: "Vì vậy, Đức Giê hô va ôi! Tôi sẽ khen ngợi Ngài giữa các dân và ca tụng danh của Ngài"
2. RoRm 15:9 "lại khiến dân ngoại khen ngợi Đức Chúa Trời vì sự thương xót của Ngài, như có chép rằng: Bởi đó tôi sẽ khen ngợi Chúa giữa các dân ngoại và ca tụng danh Ngài" .

THẢO LUẬN NHÓM
Dành vài phút để hát một vài bài hát ca ngợi và thờ phượng Chúa.
Thảo luận về vai trò của âm nhạc được dùng trong:
Chiến trận thuộc linh.
Giải cứu khỏi những ác thần.
Giảng dạy lời Chúa.
Rao truyền Phúc âm.

TỰ NGHIÊN CỨU
Tại sao chúng ta (những Cơ Đốc Nhân) nên sử dụng những nhạc khí để ngợi khen Chúa trong khi những nhạc khí này cũng được dùng bởi người ngoại?
IISu 2Sb 15:16.
IISu 2Sb 29:25
Thi Tv 81:1-2.
Eph Ep 5:18-20.
Theo những đoạn Kinh Thánh sau, các nhạc khí được dùng trong lúc thờ phượng tại những nơi nào?
KhKh 5:8-14.
KhKh 14:2-3.
KhKh 15:2-3.
Chúa ra lệnh cho những ai hát thi thiên và những bài hát khác ngợi khen và thờ phượng Chúa?
Eph Ep 5:18-20.
Gia Gc 5:13.
Liệt kê những lợi ích của âm nhạc trong đời sống đang khi chúng ta tiến bước trong Vương quốc Chúa.
Viết lại câu Kinh Thánh CoCl 3:16 bằng những lời riêng bạn.

 

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 2 months trước

Thống Kê Truy Cập

25113617
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
18218
32700
144436
250489
560510
23740058
25113617

21-01-2021 22:58:17

Đang Trực Tuyến

Đang có 333 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.