Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

Phần 8: I VÀ II TÊ-SA-LÔ-NI-CA, I VÀ II TI-MÔ-THÊ VÀ TÍT

THƠ CỦA PHAO-LÔ GỞI CHO GIỚI LÃNH ĐẠO

LỜI GIỚI THIỆU

Việc hiểu sai những điều được dạy và giảng dạy sai lạc bởi các giáo sư giả cần được tiếp tục đính chính. Hơn nữa, đứng trước thách thức phải chăm lo cho nhiều nhu cầu của những Hội Thánh ở rải rác nhiều nơi đòi hỏi Phao-lô phải huấn luyện những nhà lãnh đạo đáng tin cậy, để họ có thể coi sóc công việc của Đức Chúa Trời. Ti-mô-thê và Tít là hai người mà Phao-lô tin cậy nhất và là những người công tác trung thành trước đó đã giúp Phao-lô làm cho vững mạnh các Hội Thánh ở Tê-sa-lô-ni-ca và Cô-rinh-tô. Dầu trẻ tuổi nhưng Ti-mô-thê được giao coi sóc các Hội Thánh trong một vùng rộng lớn hơn ở Ê-phê-sô. Tít được giao trách nhiệm coi sóc các Hội Thánh trên đảo Cơ-rết.

DÀN Ý BÀI HỌC

I. ITÊ-SA-LÔ-NI-CA: SỰ YÊN ỦI LIÊN QUAN ĐẾN SỰ TRỞ LẠI CỦA CHÚA .

Phao-lô đã rao giảng PHÚC ÂM và sáng lập Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca ở miền trung Hy-Lạp trong hành trình truyền giáo lần thứ hai của ông. Vì bị người Do Thái chống đối, Phao-lô phải rời Tê-sa-lô-ni-ca sớm hơn dự định. Xem điều nầy trong Côngvụ các Sứ-đồ 17. Kết quả sự chống đối nhằm chống lại ông đã chuyển sang Hội Thánh mới thành lập. Vì quá quan tâm lo lắng cho các tín hữu không thể đứng vững trước sự ngược đãi như thế nên ông đã sai Ti-mô-thê trở lại để xem họ thế nào. Khi Ti-mô-thê quay về với một báo cáo tốt lành, Phao-lô đã viết thư tín nầy để bày tỏ sự vui mừng lớn lao về sự kiên định của họ. Ông cũng đã yên uỉ họ và bảo đảm với các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca rằng dầu những người đã chết sẽ sống lại khi Chúa tái lâm.

A. Sự thử thách đức tin và sự cám dỗ của sa-tan phải nhượng bộ đó là gì mà những người thuộc về Chúa phải mong đợi (ITe1Tx 2:2-5 và 3:1-5).

B. Những người đã chết trong Chúa sẽ sống lại trước hết khi Ngài trở lại. Sau đó chúng ta là những người còn ở lại sẽ được cất lên và tất cả chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi (4:14-18).

C. Dầu bị ngược đãi vì Phúc âm chúng ta được giải cứu khỏi cơn thạnh nộ hầu đến (ITe1Tx 5:9-11).

II. TÊ-SA-LÔ-NI-CA: SỬA SAI LIÊN QUAN SỰ TÁI LÂM CỦA CHÚA .

Do hiểu sai về sự trở lại của Chúa, Phao-lô viết thư thứ hai cho các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca. Cho dù có lời tiên tri, lời giảng dạy hoặc thư từ giống như Phao-lô gởi đến khẳng định như thế nào thì ngày của Chúa sẽ không xảy đến trước khi kẻ chống luật pháp xuất hiện. Và ngày của Chúa sẽ không xảy đến khi những gì kiềm chế sự xuất hiện của người nầy bị cất đi (IITe 2Tx 2:1-10).

A. Đức Chúa Trời trách phạt những kẻ gây đau khổ người khác. Ngài trách phạt kẻ chống lại luật pháp và những người bị lừa gạt, đó là những kẻ không yêu mến lẽ thật nhưng ưa thích sự gian ác (IITe 2Tx 1:6-10; 2:8-10).

B. Nhưng anh em là những kẻ tin đã định để được cứu rỗi và chung hưởng sự vinh quang của Chúa Cứu Thế Jêsus qua công việc của Đức Thánh Linh và qua niềm tin vào lẽ thật (IITe 2Tx 2:13-15).

III. ITI-MÔ-THÊ: NHỮNG HƯỚNG DẪN NHẰM CŨNG CỐ HỘI THÁNH Ê-PHÊ-SÔ.

Sứ đồ Phao-lô thường phục vụ theo nhóm. Ông thường để lại các thành viên trong nhóm để coi sóc những Hội Thánh mới được thành lập. Ông cũng sai phái các thành viên trong nhóm như Ti-mô-thê và Tít trở lại để khích lệ và hướng dẫn các tín hữu trong một thành phố hoặc một khu vực. Chính Phao-lô cũng viếng thăm các Hội Thánh. Kết quả vụ xét xử án ở La-mã là Phao-lô được trả tự do. Thay vì đi Tây-ban-nha như ông đã viết cho các tín hữu Rô-ma, ông đã đi về hướng đông để thăm viếng và cũng cố Hội Thánh Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Những Hội Thánh nầy có ba nhu cầu là: Giảng dạy và giáo lý đúng được xác nhận bởi đời sống được thay đổi, việc chỉ định những trưởng lão đáng tin cậy để coi sóc công việc của các tín hữu và cách cư xử thích hợp giữa hội chúng. Phao-lô viết thư nầy để hướng dẫn nếu ông đến trễ thì Ti-mô-thê sẽ "Biết cách cư xử như thế nào trong nhà của Đức Chúa Trời." (ITi1Tm 3:14, 15).

A. Truyền lịnh cho các thầy dạy luật không được dạy các giáo lý trái ngược với Phúc âm (ITi1Tm 1:3, 10, 11).

B. Nên dạy những gì chân thật. Hãy cẩn thận cách sống và sự dạy dỗ của con (ITi1Tm 4:16).

C. Đừng vội vàng đặt tay và chỉ định các trưởng lão bởi vì họ cần phải thật gương mẫu (ITi1Tm 3:1, 2).

D. Hãy chắc rằng những người đàn bà góa thật có nhu cầu chính đáng được chăm sóc một cách thích hợp (ITi1Tm 5:5).

IV. TÍT: NHỮNG HƯỚNG DẪN ĐỂ CŨNG CỐ HỘI THÁNH CƠ-RẾT .

Cũng giống như Ti-mô-thê, Tít được giao trách nhiệm xếp đặt các công việc trong các Hội Thánh, chỉ định các trưởng lão và nhấn mạnh vào việc giảng những giáo lý đúng. Đây không phải là công việc dễ dàng, vì người Cơ-rết có tiếng "hay nói dối, là thú dữ, ham ăn và lười biếng " (Tit Tt 1:12, 13).

A. Dạy những điều phù hợp với giáo lý đúng. Dạy người già và phụ nữ, huấn luyện thanh niên biết tự chủ (Tit Tt 2:11-14).

B. Hãy cảnh cáo một hai lần với những người muốn gây chia rẽ. Sau đó đừng làm gì họ vì họ đã tự kết án mình (Tit Tt 3:9-11).

V. IITI-MÔ-THÊ: NHỮNG HƯỚNG DẪN CUỐI CÙNG CỦA PHAO-LÔ ĐỐI VỚI TI-MÔ-THÊ .

Rõ ràng là Phao-lô lại bị tù một lần nữa ở Rô-ma. Dầu không có lời buộc tội rõ ràng, tình trạng bị giam giữ lần thứ hai nầy khó khăn nhiều hơn lần trước. Thay vì bị giữ trong nhà "tạm giam". Phao-lô bị giam giữ trong nhà tù Mamertine nằm ngầm dưới mặt đất nơi các phạm nhân bị giam giữ cho đến lúc bị hành hình. Nhận biết thời gian của ông không còn bao lâu nữa nên Phao-lô viết cho Ti-mô-thê để khuyên giục ông mạnh mẽ trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jêsus, rao giảng lời và mau chóng đến với Mác.

A. Hãy giao phó cho những người trung thành có tài dạy dỗ kẻ khác (IITi 2Tm 2:2).

B. Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chổ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật (IITi 2Tm 2:5).

C. Hãy làm việc của người giảng PHÚC ÂM, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ vì kỳ qua đời của ta đã gần rồi (IITi 2Tm 4:5-8).

THẢO LUẬN NHÓM

Tại sao người tín hữu nên mong đợi sự thử thách và khổ nạn trong đời nầy?

Thảo luận một số cám dỗ và thử thách thông thường mà các tín hữu trong cộng đồng của bạn nên chuẩn bị gặp như là kết quả trong đức tin trong Đấng Christ.

Thảo luận những lời giải thích khác nhau về "Đấng cầm giữ" trong IITe 2Tx 2:7.

Chúng ta có thể học được bài học nào trong công tác truyền giảng ngày hôm nay từ phương pháp làm việc theo nhóm của Phao-lô?

Những lãnh đạo Hội Thánh nên đối xử thế nào với người gây chia rẽ trong Hội Thánh? (Tit Tt 3:9-11).

TỰ NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu ITe1Tx 2:1-3:5 và Cong Cv 17:1-10. Hãy mô tả những gì Phao-lô và nhóm của ông đã trải qua khi họ đem Tin Lành đến Tê-sa-lô-ni-ca.

Bạn học được những gì từ điều nầy?

Phao-lô hướng dẫn Ti-mô-thê nhiều điều trong hai thư tín gởi cho ông. Nghiên cứu ITi1Tm 4:12-16 và liệt kê những lời chỉ dạyđặc biệt liên quan đến sự giảng dạy và đời sống của ông.

Mối quan tâm chính của Phao-lô đối với I Ti-mô-thê trước khi ông chết là gì? (IITi 2Tm 2:2).

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 2 months trước

Thống Kê Truy Cập

25065835
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
3136
51724
96654
250489
512728
23740058
25065835

20-01-2021 02:19:47

Đang Trực Tuyến

Đang có 848 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.