Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

Phần 4: CÔNG-VỤ: MỞ RỘNG PHÚC ÂM

LỜI GIỚI THIỆU

Lu-ca một bác sĩ người ngoại, đã viết PHÚC ÂM Lu-ca cũng là người viết sách Công-vụ. Hai sách nầy gộp lại dài hơn 13 thư tín của Phao-lô. Như một tác phẩm gồm có hai phần, phần giới thiệu tìm thấy trong (LuLc 1:1-4) cũng áp dụng cho Công-vụ. Hai sách nầy gởi cho một người tên là Thê-ô-phi-lơ (người yêu mến của Đức Chúa Trời) để ông biết chắc về những điều ông đã nghe không những về Chúa Jêsus mà còn về các môn đệ của Ngài.

DÀN Ý BÀI HỌC:

I. SÁCH NÓI LÊN CHỦ ĐỀ CHÍNH NỐI KẾT CÁC SÁCH PHÚC ÂM VÀ THƠ TÍN .

A. Công vụ bao hàm các sách Phúc âm (Cong Cv 1:1).

B. Công vụ dự đoán các sách Thơ tín (Cong Cv 11:25, 26).

Đây chính là sách kếp hợp các sách PHÚC ÂM và Thư -tín.

II. CHỨC VỤ CỦA ĐẤNG CHRIST MỞ RỘNG QUA CÁC MÔN ĐỆ NGÀI (Cong Cv 1: 1-20)

Lưu ý từ "ban đầu" trong câu 1. Có nghĩa là những gì Chúa Jêsus bắt đầu làm và dạy Hội Thánh tiếp tục công việc của Ngài (Cong Cv 1:8).

A. Các sứ đồ (Cong Cv 4:13).

Đây là những người đã làm những gì Chúa Jêsus đã làm, và nói những gì Ngài nói.

Sách Công-vụ giống như các sách PHÚC ÂM. Công vụ chọn lọc các câu chuyện, vì lý do nầy sách không kể mọi chuyện, tựa sách là Công vụ. Thực ra công việc của mười hai sứ đồ.

Mười hai sứ đồ đến với người Do Thái mà Phi-e-rơ là người nổi bật (Cong Cv 1:1-12:25).

Các sứ đồ khác đến với dân ngoại, nổi bật là Phao-lô (Cong Cv 13:1-28:31).

B. Chuẩn bị để làm chứng .

Chúa Jêsus đã làm hai việc để chuẩn bị cho các môn đệ Ngài làm chứng sau khi Ngài phục sinh.

1. Ngài đã chinh phục họ rằng Ngài đang sống (Cong Cv 1:3).

2. Ngài nói với họ về Nước của Đức Chúa Trời (Cong Cv 1:3).

C. Sự làm chứng của các môn đồ (Cong Cv 8:4).

Việc Ê-tiên bị giết đánh dấu sự phát triển của Phúc- âm qua các môn đồ.

III. PHÁT TRIỂN VIỆC LÀM CHỨNG CHO ĐẤNG CHRIST (Cong Cv 1:8).

A. Làm chứng tại Giê-ru-sa-lem (Cong Cv 1:1-7:60).

1. Các sứ đồ không phải là những người sanh trưởng tại Giê-ru-sa-lem, nhưng đó là nơi họ đã sống khi Đức Thánh Linh đổ trên họ, vì thế họ bắt đầu làm chứng tại đó.

2. Phúc âm có uy quyền mạnh mẽ hơn hết ở nơi chúng ta sống và biết đến.

3. Nhưng điều nầy chỉ có thể thực hiện qua quyền năng của Đức Thánh Linh.

B. Làm chứng tại Giu-đê và Sa-ma-ri (Cong Cv 8:1-12:25).

1. Tại Giu-đê.

Đây là những người giống như dân tộc chúng ta.

Loan truyền PHÚC ÂM song song với mối quan hệ của chúng ta.

2. Tại Sa-ma-ri.

Người Do Thái và người Sa-ma-ri không kết thân với nhau.

Nhưng khi bị ngược đãi họ trốn khỏi Giê-ru-sa-lem và đến với người Sa-ma-ri.

Đây có thể gọi là "những nhóm sắc tộc ". Những người sống giữa chúng ta nhưng xa cách với chúng ta về văn hóa cũng như lối sống.

Chúa Jêsus yêu thương họ và chúng ta nên đem PHÚC ÂM đến cho họ.

C. Làm chứng cho đến cùng trái đất (Cong Cv 13:1-28:31).

Tại sao nếu bạn đem được phúc âm đến cho người Sa-ma-ri thì bạn sẽ đem được Phúc âm cho đến cùng trái đất?

Bởi vì phần nhiều những người Sa-ma-ri nầy đến từ những đầu cùng đất.

IV. TIN LÀNH CỦA NƯỚC TRỜI . (Cong Cv 1:3).

Sự tể trị của Đức Chúa Trời đến trên đất như thế nào? Sự tể trị nầy đến bởi sự công bố Tin Lành của vương quốc Đức Chúa Trời trên đất.

Họ đã công bố PHÚC ÂM như thế nào?

Qua những công việc quyền năng (Cong Cv 1:8; 2:43; so sánh với Mac Mc 16:15-20; GiGa 14:12)

Qua những việc làm xuất phát từ lòng tốt (Cong Cv 2:44, 45 so sánh với GiGa 13: 34, 35).

Qua lời nói tha thứ (Cong Cv 2:36-39; so sánh với LuLc 24:45-49).

1. Công bố về sự cứu rỗi qua sự chết và sự phục sinh của Đấng Christ.

2. Kêu gọi ăn năn và tin nhận Phúc âm.

3. Mạng lịnh phải làm báp têm bằng nước và quyền năng của Đức Thánh Linh.

V. QUYỀN NĂNG CỦA ĐỨC THÁNH LINH .

A.Tiếp nhận lời hứa của Đức Chúa Cha (Cong Cv 1:4, 5; 2:1-4, 38, 39).

B. Đầy dẫy Đức Thánh Linh (Cong Cv 4:8, 31; so sánh với Eph Ep 5:18).

C. Được sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh (Cong Cv 15:28, 16:6-10).

D. Người ở trong Đức Thánh Linh (Cong Cv 2:16-18, 11:15-17).

Tại sao chúng ta đang từng trải được sự đầy dẫy của Đức Thánh Linh trong thế kỷ nầy? Để ban phước cho chúng ta? Vâng. Nhưng còn hơn như thế nữa, để ban quyền năng cho chúng ta trở nên chứng nhân cho Chúa Jêsus trên toàn thế giới.

THẢO LUẬN NHÓM

Thảo luận về những gì liên quan đến việc làm chứng cho Đấng Christ trong thế giới ngày nay. Làm thế nào chúng ta sống như ánh sáng và muối trong cộng đồng của chúng ta?

Làm thế nào chúng ta có thể làm chứng cho những người thân trong gia đình và cho những người chưa được cứu trong đại gia đình mà không làm cho họ bực mình khó chịu?

Những phương pháp hữu hiệu nhất để đến với những người có nền văn hoá và quốc tịch khác đang sống giữa vòng chúng ta là những phương pháp nào?

Cầu nguyện cho nhau và giúp đỡ những người giữa vòng chúng ta cần được báp-têm trong Đức Thánh Linh.

TỰ NGHIÊN CỨU

Tự học Công-vụ 8 và 9 rồi liệt kê ra những kết quả tốt đẹp từ sự ngược đãi dữ tợn đã dấy lên chống lại Hội Thánh Giê-ru-sa-lem.

Hội Thánh đương thời có thể học được những bài học nào từ điều nầy?

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 2 months trước

Thống Kê Truy Cập

25064384
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
1685
51724
95203
250489
511277
23740058
25064384

20-01-2021 01:14:55

Đang Trực Tuyến

Đang có 749 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.