Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin [email protected] www.quangharvest.com
vizh-TWenfrde

Trường Kinh Thánh ISOM

Loading Player...

BÀI 5: LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÓNG CHÁY VÌ CHÚA

LỜI GIỚI THIỆU
Eph Ep 6:18-20
Là Cơ Đốc nhân, chúng ta có trách nhiệm vô cùng to lớn. Cứ mỗi 24 giờ đồng hồ thì có140.000 người chết. Nhưng Chúa ban cho Cơ Đốc nhân sự sống đời đời. Vì thế mà bạn và tôi cần đem sự sống đó ra khỏi bóng của sự chết.
Nếu bất cứ ai có một lý do để bào chữa rằng không truyền giảng Tin Lành, sẽ trở thành Sứ đồ Phao-lô. Phao-lô là một sứ đồ cao hơn những nhà truyền giáo. Nhưng ông nói, hãy cầu nguyện cho tôi rằng tôi phải mở miệng và nói cách dạn dĩ khi tôi phải nói. Chúa Jêsus phán, hãy theo ta và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người. Nếu chúng ta là những người theo Chúa Jêsus Christ thì chúng ta phải đánh lưới người.
Một việc làm can đảm không cần thiết bởi những người cảm thấy can đảm khi họ làm điều đó. Sự can đảm không phải là không có sự sợ hãi, nhưng có sự chiến thắng (vượt qua) của nó.
Chúng ta hãy xem ICo1Cr 2:1. Chúng ta sẽ thấy bốn phẩm chất của việc làm chứng cho Chúa. Bốn phẩm chất mà bạn cần phải có nếu bạn đang để hết tâm trí vào việc truyền giảng Tin Lành.

DÀN Ý BÀI HỌC
2:1-5

I. BỐN PHẨM CHẤT CHÚ TRỌNG ĐẾN VIỆC TRUYỀN GIẢNG
A. Bạn không cần phải nói giỏi.
B. Bạn phải có nhược điểm.
C. Bạn phải có sự sợ hãi.
D. Bạn phải có nhiều lo sợ.
Lưu ý rằng không phải run sợ bình thường mà là run nhiều.
Nhưng bí quyết để thoát khỏi sự sợ hãi của con người được tìm thấy trong 2:2.
Trong tiếng Anh, từ "Enthusiasm" (nhiệt tình) xuất phát từ hai từ Hy-lạp:
"En" nghĩa là "In" (trong) và "Theos" nghĩa là "Chúa". Vì vậy nhiệt tình nghĩa là "Trong Chúa".
E. Nếu bạn ở trong Chúa và Chúa ở trong bạn thì trong (thân thể) bạn phải có sự nóng cháy.
F. Chúa muốn làm cho các mục sư (những người phục vụ) Ngài trở thành những ánh lửa cháy sáng.

II. BA NGUYÊN TẮC TRONG KINH THÁNH ĐƯỢC NÓNG CHÁY VÌ CHÚA
A. RoRm 15:13 Đức tin trong lời hứa của Chúa.
Chiều sâu của đức tin mà chúng ta có sẽ được biểu lộ trong sự vui mừng của chúng ta.
Sự vui mừng của chúng ta sẽ là sức mạnh của chúng ta.
B. Cong Cv 20:24 động cơ thúc đẩy yêu thương vì Chúa.
Thái độ của Phao-lô chịu khổ là do tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong ông.
Tình yêu thương trọn vẹn xua tan tất cả sự sợ hãi.
C. KhKh 20:11-15 động cơ thúc đẩy sức mạnh của lòng trắc ẩn.
Nếu chúng ta biết sự kinh hãi của Chúa, chúng ta sẽ thuyết phục người ta ăn năn về tội lỗi của họ.
Lý do khác chúng ta không làm chứng cho mọi người vì chúng ta không biết họ.
Chúng ta phải tìm để biết họ.
Chúng ta phải sống và chiếu sáng giữa thế hệ hư hoại và cong vẹo.
Nếu bạn và tôi mỗi người đang được trả lương 1000 đô la về việc mà chúng ta làm chứng cho mỗi một người, thì chúng ta có thể sẽ trở nên bị thu hút vào việc truyền giảng (bằng đèn hiệu (đèn pha) lúc 4 giờ sáng) không kể giờ giấc sớm hay tối, thậm chí 4 giờ sáng cũng có thể truyền giảng được.
Chúng ta có thể sốt sắng đối với sự yêu tiền bạc hơn là yêu Chúa.
Nếu chúng ta thật sự quan tâm về những người lân cận của chúng ta, nếu chúng ta yêu thương họ như chính thân mình, chúng ta sẽ tìm và cứu kẻ bị mất. Chúng ta sẽ kêu cầu cùng Chúa cho sự khôn ngoan và nói rằng: "Ôi, hỡi Chúa, xin Ngài khiến con trở thành một chứng nhân chân chính và trung tín."

THẢO LUẬN NHÓM
So sánh bốn phẩm chất chú trọng đến việc truyền giảng với tiêu chuẩn chung mà thế gian tìm kiếm trong dân sự ngày nay.
Kế đến, một chứng nhân Cơ Đốc thì bí quyết nào để thành công?
Định giá động cơ thúc đẩy yêu tiền bạc của bạn với động cơ thúc đẩy yêu Chúa của bạn. Động cơ nào khiến bạn đi đến hành động nhiều nhất?
Hãy cầu nguyện cho nhau rằng xin Đức Thánh Linh nhen lại ngọn lửa yêu thương của Chúa từ ban đầu trong mỗi tấm lòng của các bạn hầu cho bạn có thể chiến thắng nhiều linh hồn cho Chúa.

TỰ NGHIÊN CỨU
Hãy lập một bảng liệt kê về bạn hữu của bạn, và những người bà con họ hàng mà bạn muốn thấy họ đến với Chúa.
Cầu nguyện cho họ và cầu nguyện cho chính mình, xin Chúa ban cho bạn sự khôn ngoan và lòng can đảm để làm chứng về Chúa cho họ.
Dùng những nguyên tắc mà bạn đã học trong khóa học này mà làm chứng về Tin Lành của Chúa cho họ.
Ghi lại những kết quả có bao nhiêu người trong số họ tiếp nhận Chúa như là kết quả về sự làm chứng của bạn.

 

Diễn Giả

Dâng Hiến Ủng Hộ Mục Vụ

Nhà Tài Trợ Cho Mục Vụ

Linh Nguyen Vu Ha from Viet Nam
CHF 80.00 6 days trước

Thống Kê Truy Cập

24054974
Hôm Nay
Hôm Qua
Tuần Này
Tuần Trước
Tháng Này
Tháng Trước
Tất Cả
24267
27043
155636
197798
131366
22842610
24054974

05-12-2020 19:23:22

Đang Trực Tuyến

Đang có 768 khách và không thành viên đang online

Đăng Ký Nhận Bản Tin!

Mục Vụ

Mục Vụ Chia Sẻ Niềm Tin được lập nên từ tháng 05 năm 2015, là mục vụ nhằm truyền bá Tin Lành của Chúa trên các mạng xã hội cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi. Nguyện xin Chúa ban phước trên mục vụ ngày càng được mở rộng hơn.